Nicolai Larsen

Microsoft tager patent på software der hjælper cloud-udbydere med at jage pirater

Men det er nu en tænkt situation. Der er ingen som bruger CD/DVD/BR mere, selv installation af OS forgår via en USB key.

Jeg er som sådan ikke uenig, men vi er jo "tvunget" til at bruge fysiske medier, så længe industrien laver deres tåbelige løsninger. Jeg ville købe Harry Potter filmene forleden dag, og min første tanke er streaming/digital - billigste digitale løsning for alle HP film 553,- kroner. Billigste løsning for alle filmene på DVD 149,- kroner plus 29,- kr i porto. Om det er rettighedshaver der bliver ved med at lave dårlige forretningsmodeller eller om streamingtjenesten skal have penge for lagring, det ved jeg ikke. Men så længe fysiske produkter stadig er langt billigere end de digitale modstykker, så er vi jo tvunget til at bruge fysiske medier - i hvert fald indtil vi har digitaliseret vores egen kopi.

Det samme med alle de streamingtjenester der er, der hver især har deres egne serier/film osv, så man skal have abonnement til dusinvis af tjenester for at have et varieret udbud. Så bliver det dyrt, selvom det kan lyde billigt med fri adgang til alt indholdet for 89-99 kr om måneden. Og når du har 10 af den slags tjenester, får du jo ikke brugt hver især nok til at det kan svare sig.

Indtil de kan finde ud af at lave brugervenlige tjenester, så kan de ikke komme pirateri til livs, selvom streaming har gjort meget indtil nu.

8. maj 2017 kl. 16:49
AMD er tilbage i high-end gaming med ottekernede Ryzen 7

Må indrømme jeg har også været hardcore Intel fan. Specielt efter mine egne erfaringer med AMD.

Må indrømme jeg kun har følt mig nødtvungen Intel fan. Har købt AMD selv da Intel havde slået dem, for at støtte konkurrencen, men de sidste par stykker har været Intel. Glædeligt hvis AMD kommer med et seriøst modsvar nu, dog, hvis det går som tidligere set, har Intel allerede et modsvar de kan smide på markedet - nu bare lidt hurtigere end planlagt, samtidig med at de nedsætter priserne på de eksisterende CPU'er. Synes Intel har haft godt styr på markedet.

Jeg skal dog helt klart kigge på en Ryzen. En sundere konkurrence på området gavner alle, især hardcore Intel fans. :)

23. februar 2017 kl. 23:59
Civilingeniør og sikkerhedsekspert: »YouSee-nedbrud ligner intern hacking«

At få en "ekspert" til at gætte sig til hvad vi andre selv kan gætte os til.

5. januar 2017 kl. 14:33
FBI-analyse kobler V2-bloggers IP-adresser til russiske cyberangreb mod USA

Surt at den er blevet misbrugt af russiske hackere

Hvordan kan man kalde det "surt" når det er et yderst bevidst valg fra Kramshøj af? Ligesom at Kramshøj "bliver ked af" at den er blevet brugt til det, er noget sludder.

Henrik Kramshøj har, meget bevidst, valgt at stille udstyr til rådighed der bliver anvendt af kriminelle til ulovlige og kriminelle handlinger. For at dulme samvittigheden skynder Kramshøj sig dog at forherlige aktivisme, men det ændrer ikke på at Henrik Kramshøj er helt bevidst om at udstyret bliver anvendt af kriminelle og til kriminelle forhold. Meningsfæller med Henrik Kramshøj, herunder IT politisk forening, mener at retten til at udføre aktivisme står over alt andet, uanset hvor mange ofre det kræver.

Man lever i selvbedrag, hvis man tror Tor exitnoder gavner mere end de skader.

5. januar 2017 kl. 14:27
Skal internettet fortsat være en fristad?

Jeg foreslår at læse op på frihed og flertalsdiktatur.
Et demokrati er ingen beskyttelse mod undertrykkelse.

Det behøver jeg ikke, for jeg er helt enig. Hvis du læser hvad jeg skriver, skriver jeg netop at der ikke findes absolut frihed. Der findes frihed indenfor de grænser flertallet bestemmer. Jeg skriver også, at det vil for nogen føles "begrænsende", så inden du foreslår, bør du lige selv læse. :)

Og jo, et demokrati er beskyttelse mod "undertrykkelse." Vel at mærke mod den undertrykkelse der er defineret af flertallet. Så har flertallet bestemt at du ikke er undertrykt, så er det en subjektiv følelse, hvis du føler du er det. Men der kan ikke være subjektiv defineret frihed i et fællesskab.

7. december 2016 kl. 10:31
Skal internettet fortsat være en fristad?

Papirbreve må ikke logges, altså må elektroniske heller ikke.

Hvor står der at papirbreve ikke må logges? Der står til gengæld, at myndigheder må foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden.

Men du kan stadig ikke overføre det analoge til det digitale. Du kan overføre grundstenen/princippet, men udførelsen må nødvendigvis være forskellig.

7. december 2016 kl. 10:27
Skal internettet fortsat være en fristad?

Og jeg køber ganske simpelt ikke argumentationen med at regulere for flertallets skyld, især ikke når det kommer til indskrænke friheden for en del af befolkningen.
Dit indlæg bunder tydeligvis i en grundlæggende respekt for demokrati som jeg ikke besidder.

Den eneste grund til at vi i dag har en nogenlunde ensartet definition af friheder og rettigheder, skyldes da netop at vi definerer og regulerer via flertallet? Uanset om du vil det eller ej, så at du "ikke køber det", virker lidt Rasmus Modsat.

Min respekt for demokratiet bygger på at jeg ikke har set et alternativ der virker bedre, på godt og ondt, men jeg tror stadig på at ting kan gøres bedre. Hvis alle var lige ærlige, så var der slet ikke brug for håndhævelse.

Med andre ord: de ville være nødt til at skulle bruge voldelig tvang som middel for at få mine penge.
Dit eksempel kommer derved til at bygge på antagelsen om, at vold mod andre mennesker er acceptabelt og en "frihed". Her er vi nok enige, for det mener jeg ikke er acceptabelt.

Men du må erkende, at hvis ikke vi havde et sæt af flertals-besluttede definerede regler, så var det op til hver enkelt at definere sin egen frihed. Du kan jo nok tænke at nogle ville føle det som deres frihed at tage hvad de vil, også fra andre, og også gerne med vold. Nazisterne mente det var deres ret og frihed, at fjerne jøderne. At du ville kæmpe imod, ændrer ikke på princippet om at vores friheder er defineret og sikret af samfundet, for alle.

Din definition af voldelig tvang, ville jo være subjektiv, i et samfund, som ikke havde fælles regler, og fælles regler har vi ikke uden flertals-beslutninger. Faktisk er "voldelig tvang" mere "naturlig" end demokratiske regler, i naturen hedder det bare survival of the fittest. Selvom du måske føler du nok skulle klare den, er det så den vej du vil gå? Så jeg finder det selvmodsigende, at du taler imod flertallet, selvom regulering af/for flertallet er grundstenen for din eksisterende definition.

7. december 2016 kl. 09:54
Skal internettet fortsat være en fristad?

Hvorfor er det at meddelelsehemmeligheden skulle være anderledes, når det foregår elektronisk, istedet for på papir ?

Jeg siger ikke meddelelseshemmeligheden skal være anderledes, tværtimod, men tilgangen, og måden vi håndterer det på, skal gøres anderledes end ved den analoge tilgang.

Vi skal sikre at myndigheder har tilsvarende muligheder for at efterforske og opklare, så den digitale udvikling ikke bliver et paradis for de som vil udhule demokratiets økonomi. Ligesom med det analoge, er det ikke altid en nem løsning eller 100% løsning, men det afholdte ikke demokratiet for at forsøge på det analoge område, og tilsvarende må gøre sig gældende digitalt. Vi kan jo ikke bare lade se til, at kriminelle får nemmere og nemmere betingelser digitalt. Samfundet må indrette sig efter udviklingen. Så finder de kriminelle nye metoder, og så må myndigheder igen tilpasse sig, og sådan har det altid været. Ind imellem fører det til, at nogle mener deres personlige frihed bliver begrænset, men vi kan jo ikke indrette et fællesskab efter individualister.

7. december 2016 kl. 09:37
Skal internettet fortsat være en fristad?

Det er derfor, det er så deprimerende at se velbegrundede principper, som brevhemmelighed, forsamlingsfrihed etc. forkastes fra en kant af, bare fordi det er elektronisk.

Vi skal være varsomme, men jeg synes ikke de bliver forkastet. Vi kan ikke bare overføre den analoge verden til den digitale verden, så ting må nødvendigvis gøres anderledes. Jeg har dog ikke løsningen på den, men vi bør begynde at tage debatten om hvordan vi overflytter til det digitale. Der vil blive lavet fejl, og så tilpasser på de fejl. Som man har gjort løbende.

6. december 2016 kl. 15:53
Skal internettet fortsat være en fristad?

Jeg savner virkelig, at der sagligt debatteres hvordan vi fremadrettet definerer og implementerer frihed, privatliv m.v. i en digital verden. Det nytter ikke noget vi går i stå, fordi vi er bange for de risici der følger med. Hvis man havde gjort det i tidligere tider, så var der mange ting der havde været forbudt i dag.

Kun ved at debattere kan vi med tiden finde bedre løsninger. "Debatten" i dag er styret (holdt nede) af folk der bruger "glidebane" og "diktatur" kortet hele tiden.

Så det var godt at se et indlæg med perspektiv og med et holistisk udgangspunkt. Fred og frihed, hvad er det og hvad er det vi ønsker? Gode tanker. Lyver vi mennesker ikke bare over for os selv, når vi bilder os selv en kunstig definition af begreberne på ærmet? Demokratiske friheder/rettigheder er grundlagt ved at bekæmpe andres friheder/rettigheder, kommunisme m.m. Min pointe er, at hvis ikke vi begynder at løse problemerne på et jordnært og ærligt niveau, fremfor på et urealistisk ideologisk niveau, så løser vi aldrig noget.

6. december 2016 kl. 15:51
Skal internettet fortsat være en fristad?

Hvis vi skal gå den vej, og bruge den argumentation, så kan vi jo lige så godt forbyde internettet fordi det bliver brugt til at sprede børneporno.

Barnlig argumentation - og nej, vi skal heller ikke forbyde biler fordi de bliver stjålet, eller veje fordi man transporterer narko på dem. Med den slags indlæg får vi aldrig en saglig debat.

I øvrigt, så har det altid været sådan - du er heller ikke fri til at køre bil uden sikkerhedssele. Du har pligt til at melde til offentlige myndigheder hvis du flytter udenlands osv osv. Reguleringer for det demokratiske flertals bedste er grundstenen i demokratiet. At du sætter det sådan på spidsen, viser at du ikke vil forholde dig holistisk og realistisk til tingene.

6. december 2016 kl. 15:38
Skal internettet fortsat være en fristad?

Det mener jeg er selvmodsigende og ukorrekt.
Begrænsninger på frihed er netop forudsætning for tryghed som jo bekendt ikke er det samme som frihed.

Jeg mener det er ukorrekt, når du skriver det er ukorrekt. Vores demokrati har sat begrænsning på rockeres "frihed" til at stjæle dine penge, for at sikre din frihed. Fundamentet for hele den demokratiske orden vi har opbygget, er da netop at begrænse hvad nogle mener er, eller burde være, en frihedsrettighed (at stjæle fra de svage) for at sikre den svages frihed/rettighed. Hvis du kigger tilbage, har der altid været begrænsninger på frihed, i frihedens navn. Ingen friheder er absolutte.

6. december 2016 kl. 15:33
Skal internettet fortsat være en fristad?

være plads til alle, uanset de individuelle forskelle i præferencer og behov, men omvendt heller ikke medfører at nogensomhelst skal stå model til hvad som helst (fra andre, der har svært ved at respektere andre borgeres/aktørers grænser og rettigheder).

Den kan jeg godt lide, Tak for det link. Som du nævner i tråden, så har folk herinde som regel en meget skarp holdning til uregulerede frihed, trods at den rent faktisk kun eksisterer under begrænsning, altså under regulering. Sådan er demokratiet skruet sammen, der findes ikke absolut frihed.

Jeg synes desværre der er for mange uovervejede argumenter og urealistiske citater, hvilket er ærgerligt fordi det ødelægger forudsætningen for at have en konstruktiv samtale omkring det fremtidige internet, friheder, rettigheder m.v. Det skader alle, at vi ikke kan tage en saglig debat, fordi debatten drukner i udtryk som "glidebane", "diktaturstat", "Stasi" og andre vredesudbrud. Ikke engang i vores eget hjem er der absolut frihed, så hvorfor er der så mange der forventer et absolut frit internet.

Og hvis vi overfører dette til internettet, så er der vist lang vej hjem, før vi har fundet frem til en regulering og en "statslig" institution som magtudøver, der både er afbalanceret, velovervejet og bliver betragtet som legitim af flest mulige aktører, således at reguleringen og magtudøvelsen er holdbar i det lange løb.

Præcis. Men det har jo taget århundreder for det analoge/tradionelle samfund at tilpasse og udvikle sig, og er stadig "on-going", så det er vel naturligt at det bliver en on-going proces for det digitale også, - og der vil blive lavet fejl. Ligesom mange andre steder, er der bare ikke accept af, at der vil ske fejl når man forsøger at udvikle i "realtid". Hvis bilen blev opfundet i dag, med den viden vi har, ville den aldrig blive godkendt. Pointen er, at tingene ændrer sig hele tiden, og vi kan ikke stå stille - derfor kan folk ikke forvente et absolut frit internet. Spørgsmålet er så, hvem skal regulere det og hvem skal høste værdien af vores data? De private eller vores demokrati? Hvis ikke demokratiet gør det, og de er allerede langt bagud nu, så gør de private. Der er ingen mellemvej i praksis.

6. december 2016 kl. 15:28
Danske telekunder får alligevel sessionslogning: Søren Pind kalder det bare noget andet

Der er kæmpe forskel. Når det er ISP'erne der logger så får du en total kortlægning af alle borgers brug af nettet. Og det på et enkelt sted. Hvis det er websites der logger, så kan du kun få indsigt i noget specifikt omkring dette websted.

Jeg kan sagtens se dit argument, og det ville bestemt også være at foretrækker - men opgaven i at lovgive/motivere alle nationale/internationale websites til yderligere at logge portnummer, forekommer urealistisk.

20. november 2016 kl. 19:41
Danske telekunder får alligevel sessionslogning: Søren Pind kalder det bare noget andet

Men hvis du er bange for at blive udsat for kriminalitet, og hvis du ønsker at kunne levere spor som politiet kan bruge i en efterforskning, kan logfiler med IP adresser og source porte være en god idé.

Nu er det jo ikke altid at websitet er det reelle offer, men måske en bruger hos en tjeneste/website. Så websitet kan jo som udgangspunkt være ligeglad og ønsker ikke at bruge udviklingskroner på at sikre evt. ofre.

Stort set alle websites registrerer IP adresser, og stort set al software er bygget op omkring IP som værende "unikt nok". Der går lang tid før at det bliver udvidet med logning af port - i den tid står myndighederne med problemet jvf at websitet ikke behøver være offeret, og så giver det vel god mening at udvide kravene til ISP'erne.

20. november 2016 kl. 19:37
Danske telekunder får alligevel sessionslogning: Søren Pind kalder det bare noget andet

Det er et vigtigt princip, og det betyder i praksis, at der af og til er nogle kriminelle, der går fri. Sådan må det nødvendigvis være i et ikke-totalitært samfund, for ved at fængsle uskyldige begår samfundet en uoprettelig forbrydelse mod det enkelte menneske, som er værre end at lade en forbryder gå fri.

Nu er der jo flere principper, og selvom jeg ikke er uenig i det nævnte princip, så er oplevelsen af retsfølelsen lige så vigtig. Hvis ikke befolkningen føler dette opretholdes, så vil der opstå selvtægt og selvjustits, og så vil risikoen for at uskyldige bliver "dømt" og "straffet" være endnu større. Så er der yderligere beskyttelsen af frihedsrettigheder - hvis samfundet ikke tilfredsstillende kan beskytte disse mod bl.a. kriminelle, så forsvinder tilliden, og dermed fundamentet for retssamfundet. Så man kan ikke kigge isoleret på princippet om at "man er uskyldig indtil det modsatte er bevist", for hvis de andre principper ikke kan efterleves, så kan vi heller ikke sikre netop dette princip. Derfor skal der være balance, og derfor skal myndighederne have værktøjer der løbende tilpasses det omkringliggende samfund og den udvikling der foregår.

Sessionslogningen gør det sandsynligt, at samfundet før eller siden vil begå et justitsmord - dvs. udpege en uskyldig som skyldig.

Du har ikke belæg for at påstå en sådan sandsynlighed. Og omvendt, kan en mistænkt måske konkluderes uskyldig ved en logning. Så det går jo begge veje, - den ensidige vej hvor man kun kigger på det negative, eller alene forholder sig pessimistisk, gavner ingen.

20. november 2016 kl. 19:29
Danske telekunder får alligevel sessionslogning: Søren Pind kalder det bare noget andet

Nej. Det er et spørgsmål om at logfiler for fx websites skal registrere både IP adresse og source port.

Jeg er ikke uenig, men skal det gennemtvinges ved lovgivning? Og hvad så med udenlandske tjenester? Reelt set er det vel ikke nær så realistisk at gennemføre og/eller håndhæve. Hvad er forskellen på om det ISP'erne eller alle tjenesterne der skal logge?

20. november 2016 kl. 01:21
To it-sikkerhedsprofessionelle idømt fængsel for hacking af SF og Radikale

"De to unge, hvor den ene er gift med et barn,"

Ja, det danske sprog kan være svært.

19. november 2016 kl. 22:03
Danske telekunder får alligevel sessionslogning: Søren Pind kalder det bare noget andet

Det er ikke tilfældigt at TDC m.f. har valgt CGN + sessionslogning på deres mobilnet, men det er et stort problem at man fra lovgivernes side enten ikke fatter, eller ganske simpelt ignorerer, at man giver incitamenter til at undergrave retssikkerheden for den enkelte borger.

Men jeg føler da også min retssikkerhed er undergravet, hvis myndighederne ikke har mulighed for at sikre mine demokratiske rettigheder, herunder i høj grad børn og gamle - enten ved at forhindre eller ved at opklare. Retssikkerhed handler vel også om at beskytte og hjælpe borgerne imod kriminelle?

Der vil altid være en pris at betale, og sådan har det altid været - og det gælder for alle love, som jo i sin natur er skabt til at gøre gavn for samfundet og hermed flertallet. Der vil altid være nogle der taber på det. Så står vi tilbage med kyniske beregninger, hvor samfundet skal have mest muligt for pengene til gavn for flest muligt. Ligesom du driver din virksomhed. :) Lige bortset fra at du nok ikke har lige så mange utilfredse kunder.

19. november 2016 kl. 21:40