Allan Ebdrup

Kommentarer

Kommentar til JavaScript: Lær nogle seje tricks.

Re: Læsevenlighed

Udgave 3 er "smart" og total håbløs: Når man læser den 1. gang tænker man "WTF"!! Og derefter skal man analysere, at udtrykket bliver sandt når det 1. led i addenden er forskellig fra -1 - fordi så bliver det den samlede addend ikke 0 som er "falsy" i javascript...
Kommentar til JavaScript: Lær nogle seje tricks.

Re: Elller "hvis ikke du kender til javascript" ..

Problemet med det kriterie er at bunken af løsninger til de fleste af opgaverne er alt for stor, vigtigere end alt andet er at komme først med en løsning så den ikke drukner i mængden. Det er ikke så svært. Hvis du løser den, og mener at din egen løsning er den bedste, kan du give dig selv...
Kommentar til JavaScript: Lær nogle seje tricks.

Re: Læsevenlighed

Mange af disse tricks er meget sjove, men jeg ville meget nødig se mine udviklere benytte de fleste af dem i produktionskode. Hvorfor siger du det? Hvis I anvender 3. parts biblioteker er der sikkert en del af den slags tricks i dem.
Kommentar til JavaScript: Lær nogle seje tricks.

Re: Elller "hvis ikke du kender til javascript" ..

Man er ret dårligt stillet hvis ovenstående er ny læsning. Indlæget tager udgangspunkt i codewars.com, jeg tror der er en del der ikke kender det. Ang. eksemplerne, så er det lidt svært at komme med de mere avancered eksempler i en blogpost. Derfor opfordringen til at besøge codewars selv...
Kommentar til JavaScript: Lær nogle seje tricks.

Re: Med fare for...

Hvis du med "dynamisk" mener at man kan lave chaining af funktioner som filter, map og reduce, Nej jeg mente bare at du kunne jo lave en var a = Array.range(0,9), hvis du ville. Det kan der så være gode grunde til ikke at gøre, men det er muligt. Ang. CoffeScript, så synes jeg...
Kommentar til JavaScript: Lær nogle seje tricks.

Re: Med fare for...

Hvad kan man lære af det? At de fleste smarte teknologier og sprog er allerede opfundet. Vi genopdager dem bare igen en gang ca. hvert 10. år. <snip> Her vil jeg så slå lidt på tromme for CoffeeScript, der eliminerer mange af de mest knudrede JavaScript-idiomer. Hej igen Michael...

4x35 der røg du i svinget

Jeg synes det er ufattelig dårlig stil af 4x35. Jeg har ihvertfald tænkt mig at fortsætte med at bruge clickataxi. Og jeg håber at 4x35 får en bøde for den sms. Sms&#039;en var skrevet så jeg blev i tvivl om hvorvidt man stadig kunne bruge clickataxi i hele kbh. Det kan man så godt (og i Greve...
Kommentar til Ny Foredragspolitik

Brug de evt gratis arrangementer som øvelse

Jeg forsøger med en model hvor jeg bruger gratis foredrag, som jeg er blivet inviteret til at give til studerende, som en slags opvarmning til foredrag jeg er blevet bedt om at give mod betaling. Personligt bliver mit foredrag altid lidt bedre efter at have været holdt første gang. Der var måske...
Kommentar til Overvejelser omkring http PATCH

Re: Hvorfor ikke bruge MongoDB?

Vi har ca. PUT/GET/DELETE /prefs/username/some/key/thing, og så GET /prefs/username/, der returnerer et JSON-dokument på formen { "/some/key/ting": value, ... }. Vi slipper for PATCH og det tog ikke lang tid at implementere i vores database (MongoDB kan vist godt til den slags...
Kommentar til Overvejelser omkring http PATCH

Re: Lidt farligt at anvende PATCH

Det er så en no go i forbindelse med PUT jævnfør dit eget citat omkring idempotens. Yep, den har vi også kun på POST :-)
Kommentar til Overvejelser omkring http PATCH

Re: PATCH scmatch

Ud over, at PATCH, som andre har nævnt, ikke kan forventes at virke over en bred kam, så synes jeg det er en unødvendig begrænsning, grænsende til det nævenyttige, kun at bruge PUT til komplette opdateringer. I så fald er PUT jo bare et specialtilfælde af PATCH, hvor alle felter er udfyldt. Må ...
Kommentar til Overvejelser omkring http PATCH

Re: Jeg har gjort tilsvarende

Jeg har kun leget kort med det, men det giver ret god mening. Tidligere hare de benyttet PUT til updates, men nu er de gået over til PATCH. Du kan læse mere her: http://weblog.rubyonrails.org/2012/2/25/edge-rails-patch-is-the-new-prim... Ja det var også det vi nåede frem til efter at have ...
Kommentar til Overvejelser omkring http PATCH

Re: Lidt farligt at anvende PATCH

Forklar mig lige igen hvad i får ud af at skabe en masse problemer ved at bruge tid på at implementere alternative HTTP metoder i jeres løsning? Ekstra arbejde, ekstra problemer og ekstra arbejde med at løse disse problemer. Lose/lose/lose. Tvært imod Backbone som vi bruger i vores web-k...
Kommentar til Overvejelser omkring http PATCH

Re: Jeg har gjort tilsvarende

Pas på med at tildele semantik til NULL værdier: du løber meget hurtigt ind i situationer hvor du gerne vil sætte noget til NULL i stedet for at slette det ... og så er du tilbage til JSON-PATCH igen (det problem er også uddybet i min artikel). Hvis man bruger denne specification skal m...
Kommentar til Overvejelser omkring http PATCH

Re: Lidt farligt at anvende PATCH

PATCH virker ikke i IE8 og tidligere, og hvor gerne vi allesammen end vil have at folk anvender en moderne browser, er det bare ikke altid tilfældet. Til IE8 og andre der ikke kan lave PATCH, har vi muligheden for at anvende connect middleware&#039;en methodOverride. http://www....
Kommentar til Uge 2: Need for Speed

Re: Ja, jeg ved godt jeg er en træls bussemand :-)

Det betyder også at hvis man laver noget dumt i node.js, som en eller anden tung beregning i.f.m. en sidevisning, så ender alle andre events altså med at måtte vente. Helt korrekt. I min bog er dette en fordel. Jeg bruger nemlig Node.js til webservere, og det er alligevel dårlig arkitektur...
Kommentar til Uge 2: Need for Speed

Re: Ja, jeg ved godt jeg er en træls bussemand :-)

Non-blocking io / futures? Det koster også en tråd, men man slipper selvfølgelig for selv at gøre noget særligt for det. Hej Adam Hvis du læser det jeg svarer på, så skriver begge at programmeringssproget skal have trådning/samtidighed, det er der netop ikke i sproget i Node.js. Det er mu...
Kommentar til Uge 2: Need for Speed

Re: Ja, jeg ved godt jeg er en træls bussemand :-)

Undskyld jeg bare kommer og er en dum bussemand, men hvis I havde valgt et programmeringssprog med understøttelse for trådning, ville det have været muligt at lave database queries parallelt (jo mindre der er afhængigheder mellem jeres queries, selvfølgelig). Mere generelt, så handler de...
Kommentar til Sære spørgsmål om software

dialog

Jeg tror at jeg ville tage en dialog med dem om hvorfor de stiller de spørgsmål. Så jeg kunne give dem svar på hvad de egentlig spørger om ;-) Man kan tage andre sokker på, bare man taler med en anden udvikler, ofte ender man på samme side - men nogle gange kan der være "goddag mand",...
Kommentar til Uge 2: Need for Speed

Re: Ombygning

Meget interessant, jeg har for nyligt også haft fat i Redis (der ikke er en cache) fra hhtp://redis.io/ - den udmærker sig vedat være meget hurtigt. Jeg kender godt lidt til Redis. Den kan fungere som en cache, afhængigt af hvordan man bruger den. Grunden til at jeg skrev cache, var at det...