Martin Bøgelund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Datamuseum.dk: Vi har et problem...

Re: De kære 1%'ere ...

Jeg går ud fra at du henviser til PHK's udgydelser om 1%'erne. Jeg ser nemlig ingen grund til at han inkluderede dette i sit oprindelige indlæg ... med mindre det er udtryk for museets holdning. Det er naivt at tro at du, Poul-Henning Kamp, i et blog-indlæg, der alene omhandler en forening...
Kommentar til Software som er offentligt finansieret bør være open source

Re: Public Domain

Først når materialet er i public domain er det frit og det er derfor denne betegnelse som burde anvendes i stedet. Problemet med "Public Domain" er at det ikke er et begreb i dansk lovgivning. Derfor kan det heller ikke bruges til at allokere ejerskab, eller som du prøver at...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Lovsjusk.

Det forudsætter at et flertal i skolebestyrelsen, og blandt forældrene også finder det problematisk. Dine chancer er alt andet lige større i en lokal skolebestyrelse, end det er at få ministeriet til at lytte. Folk her i debatten tror, at hvis de bare selv er overbeviste om det rimelige i d...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Lovsjusk.

Jeg tror lidt at vejen frem, er at klage til skoleledelsen over indsamlingen af trivselsdata, fordi man som forældre føler, at det skaber et dårligt skolemiljø på skolen og en potentiel konflikt mellem skole og elever/forældre. Sig efter mig: Skolebestyrelsen!!! De er ikke en del af det sys...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Lovsjusk.

At påstå at en trivselsundersøgelse er en del af undervisningen er jo IMHO jo bare en dårlig undskyldning fordi man vil ha' de her undersøgelser (og hvem man er kommer vi tilbage til senere). Lige præcis - men som nævnt har dette forsøg på tvang en akilleshæl: Som nævnt er konsekvensen af at...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Du kan ikke sige nej..

Vores skole har spurgt de rette instanser i maskineriet. Forældre kan IKKE sige nej på vegne af deres børn. Jeres skole behøver ikke spørge nogen. Jeres skole har en bestyrelse som er skolens øverste myndighed, og som derfor kan henvise til Undervisningsministeriets vejledning i mulighedern...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Lovhjemmel

Hvorfor er du så aggressiv, Martin? Det ligner ikke dig ... :-) Kære Jesper... Det du mistolker som "aggressivitet", er et velmenende råd om at hanke op i løgposen - for det er tydeligt at det har du bare ikke formået at gøre hidtil, ifølge din egen beskrivelse af hændelsesforløbet...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Hvordan gjorde du?

Så mit spørgsmål er, hvordan gjorde du? Hvordan fik du skolen til at acceptere dit nej, for mit nej bliver ikke accepteret. Jeg fik at vide at jeg kunne holde mine børn hjemme den dag målingen finder sted. Igen: Kontakt skolebestyrelsen. Den har forældreflertal, er skolens øverste myndighed,...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Lovhjemmel

Problemet er vel egentlig, at den tekst du citerer ovenfor er selvimodsigende. Selv hvis den er selvmodsigende, er det ikke et problem, men en fordel: Du tager bare den del du kan li' og som modsiger den del du ikke kan li', og henholder dig til den. Som jeg læser vejledningen kan man undla...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Kontakt din skolebestyrelse

Det er lige om lidt at undersøgelsen skulle afholdes, så jeg havde ikke tid til at vente på, at skolebestyrelsen kom ind over - derfor kontaktede jeg skoleledelsen direkte. Der er her tale om en ren formalitet, som sagtens vil kunne håndteres lynhurtigt og rent administrativt af formanden: F...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Lovhjemmel

Jeg spørger gerne igen. Kan der fremvises lovhjemmel for kravet om at børnene skal besvare? At påstå at det er en del af undervisningen kan ikke være rigtigt? Der linkes til en anden Version2-artikel i nærværende blog. I artiklen linkes til et informationsbrev fra Undervisningsministeriet:...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Dine børns data

Jeg skrev til mine børns skoleleder i forrige uge og bagefter skrev jeg følgende til alle forældrene i begge børns klasser. Super! Tak for at dele. Som jeg også har fortalt Jesper ovenfor, så kontakt skolens øverste myndighed: Skolebestyrelsen. Den er proppet med forældre, og vil derfor anlæ...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Kontakt din skolebestyrelse

Lad mig slutte af med at understrege, at jeg ikke har noget at klandre skoleledelsen på vores skole - de har været rigtigt flinke og venlige at kommunikere med, og de arbejder reelt blot på instruks fra Undervisningsministeriet. Kontakt din skolebestyrelse - det er skolens øverste myndighed(!), ...
Kommentar til Pensionskassernes Columbusæg

Re: Enig - men ser virkeligheden sådan ud?

Og er det så kabel-TV nettet der er nede "igen" ? Er det ikke folks eget udstyr, f.eks. WiFi der ikke spiller ? Når jeg bliver bedt om at betale med MobilePay nede hos frisøren, fordi kabelselskabets bredbåndsforbindelse er nede igen, fortæller hun mig at hendes support-opkald...
Kommentar til Pensionskassernes Columbusæg

Re: Enig - men ser virkeligheden sådan ud?

Det er jo kun fordi der i disse debatter er nørder der ikke kan se ud over kraven på nørdskjorten, at der findes andre teknologier der >kan< levere uden problemer. Hvad er det ved fiber, som du synes gør det helt fantastisk ifht. f.eks. fast trådløst (Som du med stor sandsynlighed ikke...
Kommentar til Pensionskassernes Columbusæg

Re: Enig - men ser virkeligheden sådan ud?

Hvorfor tror du at fiberkunderne er i mindretal i områder, hvor den lokale antenneforening, selv står for Internet ? Jeg bor selv i et område hvor både en lokal kabelforening og elselskabet tilbyder bredbånd. Og jeg stiller mig selv det samme spørgsmål - for jeg har aldrig problemer med min...
Kommentar til Pensionskassernes Columbusæg

Re: Enig - men ser virkeligheden sådan ud?

Ja, men nu er levetid jo ikke alt. For køber kunden et andet produkt, hos anden leverandør, leveret på andet medie (f.eks trådløst) end den fiber jeg har gravet ned (eller pensionsselskaberne), så betyder det hat at fiberen kan ligge i jorden i 100 år, hvis jeg ikke tjener 1 krone på den. Så er...
Kommentar til Pensionskassernes Columbusæg

Re: Enig - men ser virkeligheden sådan ud?

Men hvorfor er meldingen så at de vil rulle ud til alle ? De smider vel ikke med deres sunde fornuft milliarder i et sort hul ? Der er ikke fornuft i at nægte hr og fru Danmark fiber, når man leverer til naboen, der hedder Startup IVS. Fiberinvesteringer er præget af store, faste omkostninge...
Kommentar til Pensionskassernes Columbusæg

Re: Knaldskarp analyse

Denne debat drejer sig vel om bredbånd og ikke om taletelefoni, så "forsyningspligt" er vel omsonst at diskutere i den sammenhæng ? Analysen drejede sig om motiverne for den pensionskassernes ønske om opsplitning af TDC. PHK's udmærkede bud var at de ville vriste bredbånd ud af TDC'...
Kommentar til Pensionskassernes Columbusæg

Re: Knaldskarp analyse

Der er ikke forsyningspligt på infrastruktur..... Nærmest lige meget hvor langt ude på bøhlandet éns hus lå, kunne man få en telefonforbindelse installeret dengang teleselskaberne var offentlige institutioner. Det ønskede man at bevare efter privatiseringen af teleområdet, og indførte forsyn...