Martin Bøgelund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Nvidia køber Arm for 40 milliarder dollars

Re: Er salg godkendt

Umiddelbart vil jeg mene at det ikke bør godkendes efter som Nvidia vil sidde på alt for stor en del af kagen. Nvidia og ARM opererer på forskellige markeder, så ingen af de to bliver formélt set større på deres respektive markeder. AMD kunne også købe ATI (Radeon) i sin tid, så det er tidl...
Kommentar til Nvidia køber Arm for 40 milliarder dollars

Re: Forståeligt køb

Strategisk giver det ret god mening. Kan du uddybe hvorfor du mener det?
Kommentar til Restauranter vil registrere gæsters kontaktoplysninger i kampen mod corona

Re: GDPR

Så hvis jeg opretter en mailadresse hos en given mailudbyder, der ikke stiller krav til at vide hvem jeg er, og adressen f.eks. hedder plingplangdynamolygte@mailudbyderitimbuktu.com, hvordan vil du så være i stand til at identificere mig ud fra det? Tag et kig på dette svar på spørgsmålet...

Re: GDPR

Der er intet der forhindrer en i at have flere mailkonti - f.eks. til brug for "ikke personlige" ting. Mailadresser er defineret som en almindelig personoplysning. Denne definition er du uenig i, og du har leveret argumenterne for denne uenighed. Skal der tilføjes mere til denne...

Re: GDPR

Betyder det så også at verden var et voldsomt farligt sted i gamle dage, fordi man tilfældigvis stod opført i telefonbogen - gik folk så ind i ens hus (pga. telefonnummeret) og ribbede hytten? I gamle dage stod ens navn endda sammen med nummeret. Nu har GDPR åbenbart gjort det til en farli...
Kommentar til Det var Ministeren der ringede...

Re: Fe forsøger vel bare at emulere NSA oa !

Men de findes jo kun i meget lille omfang i sundhedsvæsnet registre. Det er mere politiets og egentlige genomregistre, de kan "få noget ud af". Sundhedsvæsnet har opskaleret sin indsamling af biologisk materiale indeholdende DNA: Statens Serum Institut glemte at fortælle: Biologisk...
Kommentar til Datamuseum.dk: Vi har et problem...

Re: De kære 1%'ere ...

Nu har jeg diskuteret tilstrækkeligt mange gange med PHK her på disse medier til at vide at han har nogle meget ekstremistiske holdninger (omkring kønspolitik, skattepolitik, etc.). Derfor kalder jeg en spade for en spade. Hvis du har et bagkatalog af uopgjorte regnskaber med PHK, som du væl...
Kommentar til Datamuseum.dk: Vi har et problem...

Re: De kære 1%'ere ...

Heldigvis behøver man ikke være ekstremist og gøre altid på samme måde. Hvis jeg ligger på hospitalet er jeg fx. glad for at beslutninger omkring min behandling ikke sker demokratisk, men ud fra et meritokrati blandt de ansatte. Michael, jeg synes der er en del ting galt med det du skriver h...
Kommentar til Datamuseum.dk: Vi har et problem...

Re: De kære 1%'ere ...

Og når nu du har genlæst PHK's indlæg så vil du opdage at hans tanker om 1%'erne overhovedet ikke var nødvendige for at ramme pointen med hans indlæg: At museet godt kunne bruge flere penge og større lokaler. Jeg er 100% enig. Det var ikke nødvendigt Til gengæld var det relevant. Og det er f...
Kommentar til Datamuseum.dk: Vi har et problem...

Re: De kære 1%'ere ...

Jeg går ud fra at du henviser til PHK's udgydelser om 1%'erne. Jeg ser nemlig ingen grund til at han inkluderede dette i sit oprindelige indlæg ... med mindre det er udtryk for museets holdning. Det er naivt at tro at du, Poul-Henning Kamp, i et blog-indlæg, der alene omhandler en forening...
Kommentar til Software som er offentligt finansieret bør være open source

Re: Public Domain

Først når materialet er i public domain er det frit og det er derfor denne betegnelse som burde anvendes i stedet. Problemet med "Public Domain" er at det ikke er et begreb i dansk lovgivning. Derfor kan det heller ikke bruges til at allokere ejerskab, eller som du prøver at...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Lovsjusk.

Det forudsætter at et flertal i skolebestyrelsen, og blandt forældrene også finder det problematisk. Dine chancer er alt andet lige større i en lokal skolebestyrelse, end det er at få ministeriet til at lytte. Folk her i debatten tror, at hvis de bare selv er overbeviste om det rimelige i d...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Lovsjusk.

Jeg tror lidt at vejen frem, er at klage til skoleledelsen over indsamlingen af trivselsdata, fordi man som forældre føler, at det skaber et dårligt skolemiljø på skolen og en potentiel konflikt mellem skole og elever/forældre. Sig efter mig: Skolebestyrelsen!!! De er ikke en del af det sys...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Lovsjusk.

At påstå at en trivselsundersøgelse er en del af undervisningen er jo IMHO jo bare en dårlig undskyldning fordi man vil ha' de her undersøgelser (og hvem man er kommer vi tilbage til senere). Lige præcis - men som nævnt har dette forsøg på tvang en akilleshæl: Som nævnt er konsekvensen af at...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Du kan ikke sige nej..

Vores skole har spurgt de rette instanser i maskineriet. Forældre kan IKKE sige nej på vegne af deres børn. Jeres skole behøver ikke spørge nogen. Jeres skole har en bestyrelse som er skolens øverste myndighed, og som derfor kan henvise til Undervisningsministeriets vejledning i mulighedern...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Lovhjemmel

Hvorfor er du så aggressiv, Martin? Det ligner ikke dig ... :-) Kære Jesper... Det du mistolker som "aggressivitet", er et velmenende råd om at hanke op i løgposen - for det er tydeligt at det har du bare ikke formået at gøre hidtil, ifølge din egen beskrivelse af hændelsesforløbet...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Hvordan gjorde du?

Så mit spørgsmål er, hvordan gjorde du? Hvordan fik du skolen til at acceptere dit nej, for mit nej bliver ikke accepteret. Jeg fik at vide at jeg kunne holde mine børn hjemme den dag målingen finder sted. Igen: Kontakt skolebestyrelsen. Den har forældreflertal, er skolens øverste myndighed,...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Lovhjemmel

Problemet er vel egentlig, at den tekst du citerer ovenfor er selvimodsigende. Selv hvis den er selvmodsigende, er det ikke et problem, men en fordel: Du tager bare den del du kan li' og som modsiger den del du ikke kan li', og henholder dig til den. Som jeg læser vejledningen kan man undla...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Kontakt din skolebestyrelse

Det er lige om lidt at undersøgelsen skulle afholdes, så jeg havde ikke tid til at vente på, at skolebestyrelsen kom ind over - derfor kontaktede jeg skoleledelsen direkte. Der er her tale om en ren formalitet, som sagtens vil kunne håndteres lynhurtigt og rent administrativt af formanden: F...
Kommentar til Giv mig dit barns data

Re: Lovhjemmel

Jeg spørger gerne igen. Kan der fremvises lovhjemmel for kravet om at børnene skal besvare? At påstå at det er en del af undervisningen kan ikke være rigtigt? Der linkes til en anden Version2-artikel i nærværende blog. I artiklen linkes til et informationsbrev fra Undervisningsministeriet:...