Rolf Molich

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Endelig en international UX-certificering i Danmark

Re: Certifcering et problem

Certifikatet garanterer, at man har bestået prøven - intet mere og intet mindre. Hvad man har lært fremgår tydeligt af hjemmesiden. Det er ganske som ved en universitetseksamen. Der er ingen krav til at bibeholde certificeringen. Men datoen for certificeringen fremgår af certificeringsbeviset, s...
Kommentar til Rejsekort har udstedt 40.000 'dummebøder'

Re: Rejsekortets Usability Test rapport.

Hej Trygve, Umiddelbart er svaret nej, men jeg må indrømme at jeg ikke spurgte efter firmanavnene, da jeg talte med markedschef Thomas Boe Bramsen fra Rejsekortet. Af Rigsrevisionens rapport om Rejsekortet http://www.rigsrevisionen.dk/media(1851,1030)/09-2010.pdf fremgår, at usability-testene f...
Kommentar til Rejsekort har udstedt 40.000 'dummebøder'

Rejsekortets Usability Test rapport.

Bjørn Wahlsten udtaler ifølge artiklen "... vi har også selv gennemført usability-test, med hjælp fra anerkendte firmaer fra udlandet" Jeg har henvendt mig til Rejsekortet for at få fat på rapporten for at se, hvad deres konkrete testmetode og -resultater er. Jeg synes at det er...
Kommentar til Rejsekort har udstedt 40.000 'dummebøder'

Re: Pris for manglende check-ud

Ja. Men ifølge Rejsekortets regler får du en advarsel hver gang du glemmer at checke ud. Når du har fået 3 advarsler, har Rejsekortet lov til at spærre dit Rejsekort.
Kommentar til Rejsekort har udstedt 40.000 'dummebøder'

Klag til Bjørn Wahlsten

@Jesper K: Udmærket artikel :-) Artiklen omtaler en usability test foretaget af Rejsekortet. Bjørn Wahlsten udtaler "... og vi har også selv gennemført usability-test, med hjælp fra anerkendte firmaer fra udlandet". Er det muligt at få denne rapport at se, så vi kan sammenligne den med...
Kommentar til Rejsekort dumper usability-test med kæmpe brag

Hvad siger Rejsekortet?

Kære Jesper Kildebogaard. Hvad siger Rejsekortet til denne sønderlemmende kritik? Jeg troede at det var god journalistisk skik og brug at man også lader den kritiserede komme til orde. I øvrigt tak til de mange debattører for deres gode indspark i debatten.
Kommentar til Mere Absalon

Re: Jeg er også studerende

@Morten Espensen: Jeg synes det er fortræffeligt, at en af mine egne studerende bidrager til denne debat. Jeg vil opfordre dig til at lægge testrapporten, som dit hold har udarbejdet, offentligt frem og publicere linket her i tråden. Det vil give et godt indblik i, hvordan de data ser ud, som er ...
Kommentar til Mere Absalon

Re: Jeg er også studerende

Jeg er også studerende, og er overrasket over, at en underviser i Menneske-datamaskine interaktion ikke finder nogle større problemer ved Absalons brugerflade. Måske er det på sin plads at tilføje, at mit indlæg ikke drejede sig om min personlige mening om Absalon, eller hvad jeg personligt ...
Kommentar til Mere Absalon

Resultater fra usability test

Jeg har undervist i faget Menneske-datamaskine interaktion på DIKU i september og oktober i år. En af opgaverne på kurset var at lave en usability test af Absalons brugergrænseflade. 8 studenterhold med hver 2-4 studerende testede Absalon med hver 5-6 brugere. I alt har mine studerende altså test...

Ministercentreret design kontra brugercentreret design

Jeg var en af de 80, som deltog i innovationscampen. Det var spændende at overvære et skoleeksempel på ægte ministercentreret design. Fra starten fik vi at vide, at dagens eneste succeskriterie var, at vi skulle have en prototype klar kl. 14.30, dvs. efter ca. 4 timer. Prototyperne blev naturlig...
Kommentar til Pas på igen: Ny mail fra 'PBS' er også humbug

Byg en høstak - så er det svært at finde nålene.

Et forslag til PBS: Når der kommer et phishing angreb, så send 1 million formularer retur med data som ser ægte ud men naturligvis ikke fungerer. Så bliver det meget svært for modparten at finde ud af hvilke indtastninger, der rent faktisk er værdifulde. Det er meget bedre end venligt medlidend...
Kommentar til Security Awareness?

Drop gardinprækener, trusler eller tæsk

Min anbefaling: Gør det nemmere for brugere at udvise sikker adfærd end at udvise usikker adfærd. Sikkerhedsproblemer skal forebygges. Sikkerhed er til for brugernes skyld - ikke omvendt. Drop gardinprækener, trusler eller tæsk som redskaber til at opnå "Security Awareness". Brugere...

Re: Praksis, ikke teori

Tak for et godt indspark i debatten. Det forekommer mig umiddelbart, at den artikel, som du henviser til, er et partsindlæg. Den er skrevet af en IT-ansvarlig overlæge på røntgenafdelingen. Der er ingen tal for besparelser i artiklen. Et system, som genkender 90% af ordene korrekt, kræver stor ...

Talegenkendelse - 90% er ikke nok

Jeg er helt enig i ovenstående indlæg af Jens Rex. Jeg vil opfordre journalist Mikkel Meister til at få CSC Scandihealth til at fremlægge konkret dokumentation for at 90% korrekt talegenkendelse reelt giver en besparelse. Umiddelbart lyder "90%" jo dybt overbevisende, men i praksis er 90...
Kommentar til Nytteværdi i statens hjemmesider er ukendt

Re: Ukorrekt at borger.dk ikke måler nytteværdi

Hej Thomas. Systematiske målinger er noget helt andet end tilfældige spørgeskemaer. Spørgeskemaer er notorisk upålidelige, blandt andet fordi de viser brugernes meninger og ikke deres konkrete adfærd. Resultater fra spørgeskemaer er uundgåeligt farvet af "Undskyld! undskyld! at jeg var så...