Søren Schack Hansen

Lunch (Ing)

Kunstig intelligens truer!

5. juni kl. 17:47
Seaborg: Sådan udvikler vi dansk atomkraft (Ing)

Hvornår lærer diverse bidragydere at stave til "Fluor", og ikke "Flour"? Der er langt imellem dem, der staver det korrekt.

30. maj kl. 19:56
Tor Nørretranders om corona: Sådan går det, når man ødelægger naturen (Ing)

Med upolitisk mener jeg, at Tor Nørretranders er aldeles uinteresseret i den politiske andedam! Hans verdensopfattelse rækker betydeligt længere ud.

9. maj 2021 kl. 20:34
Tor Nørretranders om corona: Sådan går det, når man ødelægger naturen (Ing)

Sven Hazel har slået sig op på nogle bøger om en strafffebataillon i 2. verdenskrig i Rusland.

Tor Nørretranders er videnskabjournalist med flere, særdeles velskrevne værker bag sig - og upolitiske!

Sammenligne de to er langt ude!

9. maj 2021 kl. 20:30
Skandaletårn skal have nyt fundament efter krav fra Københavns Kommune (Ing)

som tidligere lærer går jeg efter ordsproget: Der er ikke dumme spørgsmål, men derimod dumme svar! Men vi med begrænset viden og begrænset intelligens skal åbenbart vare os for at træde i ingeniørernes spinatbed! Nå, nu skal jeg jo ikke skære alle over samme kam. Jeg nægter fortsat at være nervøs for at stille spørgsmål, der af nogle megetvidende katagoriseres som dumme.

18. oktober 2020 kl. 23:01
Regeringer opfordrer igen til at lave bagdøre i krypteret kommunikation

vil så igen stå med fletningerne i postkassen; for vi kan ikke værge os mod brugen af bagdøre, der meget hurtigt vil blive kendt af mange flere interesserede end lige myndighederne. Det vil meget hurtigt åbne for yderligere misbrugsmuligheder af ens personlige computer.

12. oktober 2020 kl. 21:54
Fri mig fra Berlingskes og Politikens nye 'pendulord' (Ing)

Tja, jeg vil meget hellere beholde formuleringen: "Citat" og "Citat slut"! (Vel vidende, at "citat" heller ikke er dansk; jeg er bare sur over angliseringen).

12. oktober 2020 kl. 21:44
5000 lommelygtebatterier sender robotubåd på rejse under Antarktis (Ing)

Jeg understregede blot en pointe ved at lave endnu en "op åbner"!

12. oktober 2020 kl. 21:19
Skriv tydeligt og umisforståeligt! (Ing)

Ind imellem støder jeg på tekster, der er alt andet end klare i den sproglige udformning. Nedenstående link er én af de slemme!
https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-10-05-danmark-rammes-haardt-naar-ise…
Citat:
Groft sagt påvirker massen af is fra Grønland og Antarktis havet, som andre masser gør det, fordi tyngdekraften tiltrækker vandet. I og med isen smelter, bliver tyngdekraften så mindre.

Du skal altså forestille dig, at når isen smelter, løfter landet sig. Samtidig bliver der så mindre is til at ’holde på vandet’ og vandstanden omkring iskapperne vil så i sidste ende falde og stige længere væk fra land.
Citat slut

6. oktober 2020 kl. 08:57
Aftenens SpaceX-opsendelse udskudt til lørdag (Ing)

"Så vil raketten blive pumpet fuld af kold petroleum og flydende ilt,"

Kold petroleum? Hvad er det?

27. maj 2020 kl. 20:18
Ugens debat: Kan vi få elbilen til at slukke sig selv? (Ing)

Folkeskolen har i mange år haft et konstant underskud af uddannede kemilærere. Mine elever har dog fået undervisning i, at både natrium og lithium reagerer kraftigt med vand; understøttet af demonstrationer i en sprængkasse! Et stk. reagensglas, halvt fyldt med vand og en stump filtrerpapir på vandfladen. Heri lader man et lille stykke natrium falde. Klumpen kan pga. filtrerpapiret ikke futte rundt på vandfladen og kommer derfor i brand. Et større reagensglas er anbragt omvendt ovenpå og opsamler den udviklede brint, som antændes af flammen fra natriummet og brænder af, en ny opsamling går automatisk i gang, og man har et system af gentagne småeksplosioner, til alt natrium er omdannet. Det tager et minuts tid med en halv ærts stor klump Na. Det er et forsøg, der huskes (og i parentes bemærket: Udføres kun af læreren!).

26. januar 2020 kl. 16:55
Kemikalienavngivning (Ing)

Jeg læste en artikel om lattergaspatroner i en lokalavis. Den pågældende journalist havde i god tro gengivet en artikel fra Ritzau, der i lige så god tro havde hentet navngivningen fra sitet altomstoffer.dk, der drives af sundhedsministeriet.
Formel: N20. Navngivning: Kvælstofforilte!!!
Nu er det over 50 år siden, at både gymnasium og folkeskole gik over til latinsk nomenklatur, så N20 navngives dinitrogenoxid.
Akja! Journalisterne har ikke mange chancer for at udtrykke sig præcist, når den højeste myndighed er så fodslæbende!

21. januar 2020 kl. 16:30
Danske elever er blevet ringere til naturfag (Ing)

Der er ikke noget så taknemmeligt som en pensioneret fysiklærer (undertegnede) til at forklare,at et ganske væsentligt element glemmes i naturlære: Apparatur, måleinstrumenter, kemikalier og massevis af praktiske forsøg. Tro mig: I 30 år måtte jeg argumentere ganske kraftigt for, at materialer m.m. var lige så væsentlige for undervisningen som træ i sløjd, mad i hjemkundskab og symaskiner i håndgerning. Og det koster; for fysik og kemi er også redskabsfag! Teoriundervisning har størst effekt, hvis den understøttes af kemikalielugte, farver, oscilloscoper og kortslutninger. To almindelige prøveledninger med krokodillenæb sat fast på en rød pølse og sat til en stikkontakt (under nødvendig forsigtighed), viser tydeligt hvad strøm kan gøre ved kød. Solpletter kan også iagttages og give anledning til undren over, hvad vores nærmeste stjerne foretager sig. Osv., osv. Der er givet ideer til ganske mange eksperimenter. Det er naturligt, at der bliver skudt på lærererne; for vores unger skal have det bedst mulige, og vi ved da alle, hvordan vores børn, 32 ad gangen, skal opdrages og undervises. Opdrages? Nå ja, det er jo et job, lærerne meget tit skal bruge en del undervisningstid på. Og da jeg i 2003 trak mig tilbage, var det på min egn blevet væsentligt sværere at skaffe uddannede fysik/matematiklærere. Faget var timetalsmæssigt skåret voldsomt ned fra 3+3+2 om ugen i, hvad der i praksis var 28 uger på årsbasis over 3 klassetrin til 2+2+2, og fysiklokaler smagte for meget af det nørdede til at være in. Men jeg vil stadig hævde, at et fag udøves bedst i det lokale, der er bygget til det, med et stinkskab (undskyld: Udsugningsskab!) i lokalet, og nogle passende ture ud i naturen for at få frisk luft ogfor at se, at naturlovene også virker der! Nåja; i en række år havde jeg 10. klasse med valgfag i fysik, 4 timer om ugen. Det faldt helt væk! Vi havde ellers en række herlige forsøg.

3. december 2019 kl. 22:36
Kina har indført overvågning af 'følelser' for at forhindre forbrydelser (Ing)

Jeg prøver at finde på et eller andet fornuftigt/beroligende at sige - indtil nu var Orwells 1984 blot en roman, men nu er den nær virkelighed. Men jeg opgiver; dette er for absurd. Virkeligheden har skiftet ansigt.

25. november 2019 kl. 22:40
NemID-papkortet på vej til at vige pladsen for en app: »En utilgivelig slækkelse af sikkerheden«

Kim, tak for kommentaren og tippet - det burde jeg have opdaget. Så nu har jeg tilladelse.

17. november 2019 kl. 17:48
NemID-papkortet på vej til at vige pladsen for en app: »En utilgivelig slækkelse af sikkerheden«

Uf! jeg fik skrevet dankortet; jeg mente papkortet! Øv!

13. november 2019 kl. 17:39
NemID-papkortet på vej til at vige pladsen for en app: »En utilgivelig slækkelse af sikkerheden«

Bjørn, du har ganske ret i, at de fleste forsvarer dankortet- heldigvis! Min kommentar er først og fremmest målrettet de personer, der ikke forsvarer papkortet og har glemt KISS, og desværre har stor indflydelse på udviklingen! Og de sidder i et elfensbenstårn og er måske motiveret af helt andre hensyn - men det kan jeg ikke vide noget om.

13. november 2019 kl. 17:35
NemID-papkortet på vej til at vige pladsen for en app: »En utilgivelig slækkelse af sikkerheden«

Min kone er synshæmmet og har derfor ikke nogen smartphone, og af samme årsag passer jeg hendes konti på netbank, og bruger hendes papkort. Spørgsmål: Kan nøgleappen bruges til to forskellige identiteter (min og konens)? Eller kan jeg have 2 udgaver af nøgleappen liggende på min telefon? Under alle omstændigheder har jeg dyb mistro til at have min adgang liggende udelukkende på elektroniske enheder, som kan hakkes. Jeg kan ikke forestille mig noget mere sikkert end papkortet (eller en nøgleviser), der ligger hjemme hos mig selv, passende skjult. Når jeg læser de forskellige indlæg, får jeg, på trods af min fortid som fysiklærer, en beklemmende fornemmelse af den fremmedgørelse, som mange ældre uden min baggrund må opleve; indlæggene kommer fra mennesker, der enten bevæger sig hjemmevant i en virtuel, digital verden, eller sidder så højt i elfenbenstårnet, at de ikke længere kan kommunikere med de ældre, digitalt fremmedgjorte, medborgere. Det gode gamle princip, KISS, repræsenteret ved papkortet, er i hvert fald gledet i baggrunden! Under alle omstændigheder kan det ikke være mit og andre uskyldiges problem, at nogle brugere affotograferer deres papkort; det er helt deres eget problem! Desuden: Før eller senere løber nøgleviseren tør for strøm (som det læs af batteridrevent elektronik, man har I hjemmet). Så skal man lige holde øje med den og købe/bestille en ny. KISS fra Søren

13. november 2019 kl. 13:10
Greta's fem linjer tale til kongressen i USA (Ing)

Et ikke helt godt gammelt ord siger, at af børn og fulde folk skal man høre sandheden. Børn er ikke så belastede af forudfattede meninger, og fulde folk er ikke belastet af hensynsfuldhed og planlægning - begge parter ytrer sig spontant. Et andet passende ord: Forstanden kan tage fornuften fangen!

Naturen er ikke en forhandlingspartner, og det er måske det, der generer politikerne og kommercialismens ledere.

23. september 2019 kl. 22:07
Juridisk tøven bremser hurtigere udrykning til 112-opkald (Ing)

Jeg har oplevet det samme: Jeg stod på Lilleø, som er en udvækst på Askø i Smålandshavet. Der kunne jeg langt ude i horisonten skimte en jolle, der drev rundt med et eller andet hængende bagpå, og ingen synlige personer i jollen. Jeg ringede til 112 og forklarede min bekymring for at en eller anden klamrede sig til jollen. Damen i alarmcentralen ville have mig til at angive et (ikke eksisterende ) husnummer. Jeg forklarede, at dette var en mulig eftersøgning i åbent farvand, og angav en anslået distance fra Lilleø og en kompasretning. På det tidspunkt havde jeg ikke en positionsmulighed på min telefon. Det hjalp ikke; Google Earth kunne have vist hende, hvilket farvand det drejede sig om, men de mulighed eksisterede ikke.

4. september 2019 kl. 22:00