Rasmus Nielsen

Højhastighedsbredbånd storsælger: Men er det overhovedet nødvendigt?

Båndbredde, pakketab, latency, wifi-dækning og øvrige parametre er irrelevante, hvis forbindelsen er nede.

Helt enig. Når man står med en ustabil forbindelse hvor man i snit hver anden måned må undvære bredbånd i halve, hele eller flere døgn bliver oppetid pludselig den væsentligste parameter. Det er frustrerende, at der ikke er mere fokus på dette.

25. juli 2021 kl. 23:35
Skoleledere langer ud efter Aula: »Har på ingen måde gjort hverdagen lettere«

I forbindelse med at mit barns klasse blev sendt hjem pga. en coronahændelse sendte skolen en besked ud til alle klassens forældre med vigtige informationer. Her viste Aula en uheldig opførsel, idet beskeden først dukkede op i min og min kones indbokse efter næsten et døgn og med nogle timers mellemrum. Beskeden blev indsat et stykke nede i indbakken efter afsendelsestidpunkt. Man kan tilsyneladende ikke se hvornår den rent faktisk ankom i indboksen ligesom man ikke kan se om en afsendt besked er blevet leveret til modtagerne.

Aula kan derfor ikke bruges som pålidelig kommunikationskanal.

14. december 2020 kl. 15:11
Udviklere vælger for nemme løsninger: Ydelse kan øges 60.000 gange ved at omskrive kode

Men de klassiske sprog såsom C, Java, og lignende er ikke født til at udnytte parallelisme

En løsning på dette problem kunne være den næste store revolution indenfor programmeringsverdenen, specielt hvis hardwaren går i retning af flere simplere processorkerner. På den anden side har jeg svært ved at forestille mig den typiske udvikler bruge væsentlig mental båndbredde på at tænke parallelisme.

15. juni 2020 kl. 12:48
Microsoft skaber forvirring: Lancerer angiveligt 'Windows 1.0'

Ca. 34 år er en meget rund "fødselsdag": 2^30 sekunder

5. juli 2019 kl. 09:40
Peter Naurs datalogitanker er blevet uhyggeligt aktuelle

Og Substantiver med stort Begyndelsesbogstav?

Det var gældende retskrivning indtil 1948.

19. januar 2019 kl. 10:48
Fandt meget stor sårbarhed, men blev afvist: »Trist, at du prøver at tjene penge på dette«

Synes da, det er trist, at du ikke er mere loyal mod idrætten og vil tjene penge på sådan noget

Er jeg den eneste, som har det lidt svært ved at idrætten i mange tilfælde på den ene side opererer med tungt lønnede poster i toppen og med store frivillige arbejdsindsatser i bunden, som man med selvfølgelighed forventer at folk vil yde i den gode sags tjeneste?

Ovenstående bemærkning fra supporten lader til at forudsætte at Eivind Limstrand helt naturligt stiller sin tid gratis til rådighed og i modsat fald må være et dårligt menneske. Forhåbentlig er supporten også frivillig arbejdskraft så man kan undskylde sig med at man får hvad man betaler for.

6. september 2018 kl. 10:59
Londons ansigtsgenkendelse giver 98 pct. falske hits: »Offentligheden forventer, at vi bruger det«

Hvis udgangspunktet er at en person skal gennemse mange timers overvågning for at finde et ansigt, så vil et system, der kan lave en grovsortering stadig være en forbedring. Til det formål er det vigtigste blot at systemet ikke får sorteret det interessante fra. Dvs. at det giver mening at indstille systemet til at være relativt følsomt.

6. juli 2018 kl. 17:15
Trivselsmåling og sundhed: Står forskernes behov for data højere end borgernes krav om privatliv?

Kunne du uddybe? Som jeg læser Pasgaards udtalelser og kommentarerne her, så går de i samme retning - men det lyder som om, du opfatter det som modsatrettede synspunkter? Eller misforstår jeg dig?

Jeg er enig i din opfattelse. Min pointe var blot at artiklen netop indeholder modsatrettede synspunkter og alle kommentarerne fokuserede på det negative. Derfor var min mening at fremhæve det positive i artiklen, ikke mindst fordi jeg synes at Pasgaard får formuleret sig meget rammende.

Jeg er fuldt bevidst om at min indgangsvinkel både er ensidig og naiv, men af og til er man bare nødt til at give det positive lidt plads for at bevare sit gode humør :-).

14. maj 2018 kl. 20:46
Trivselsmåling og sundhed: Står forskernes behov for data højere end borgernes krav om privatliv?

Jeg kan for så vidt godt forstå de foregående kommentarer i denne tråd. Om et individ har gavn af at aflevere identificerbare data må være op til individet at beslutte og ikke op til folk som har interesser i selve dataene.

Alligevel havde jeg efter at have læst denne artikel mest lyst til at udtrykke ros og opbakning - til de meget fornuftige kommentarer, som Niels Jakob Pasgaard kommer med i artiklen.

"Talknusningsforskning" kan måske levere nogle statistiske korrelationer, den kræver ikke den store opfindsomhed at udføre og den kan levere nogle gode overskrifter til formiddagsaviserne, men god forskning bør fokusere på forståelse af årsagssammenhænge og opbygning af en faglig indsigt.

14. maj 2018 kl. 15:23
Nvidia siger slut med gamer-GPU’er til servere

Den linkede artikel fra The Register er mere komplet. Tilsyneladende er grunden at Nvidia hellere vil sælge et dyrere produkt til de nævnte anvendelser. Et noget usympatisk træk. I mit stille sind håber jeg at det giver bagslag.

4. januar 2018 kl. 19:13
Professor om statslige it-projekter: »Prisen bliver det afgørende. Så har man skandalen«

Udefra set ligner det at en stor del af problemet er, at der laves "big bang"-udbud hvor man hellere skulle opstille en række delmål samt (og det er egentlig det vigtigste) fastlægge regler/udviklingsstandarder, som ville gøre det overkommeligt at skifte leverandør hvis et delmål ikke blev afleveret i tilfredsstillende kvalitet.

9. maj 2017 kl. 14:31
Pladebranchen fejrer bedste indtjening i 8 år takket være streaming

Dit udsagn er kategorisk ikke sammenligneligt med de resultater der er opnået når forsøgene netop er udført efter korrekt fremgangsmåde.

Jeg er også ingeniør og stor tilhænger af videnskabelig metode, men man kan ikke lukke øjnene for, at der i en menneskelig oplevelse også indgår faktorer, som ikke så let lader sig måle. Tilsyneladende er det på forunderlig vis lykkedes at sælge CD-formatet som den perfekte lyd selv om dette format også er en transformation og komprimering af det oprindelige lydsignal. I CD'ens tidlige dage var der hifi-entusiaster, som helt klart kunne fornemme hvordan lyden fra en CD blev bedre hvis man lagde en lille brik med ekstra vægt på når den blev afspillet eller malede det gennemsigtige felt i midten med sort tusch, så der ikke kom lys ind og forstyrrede ad den vej. Begge dele har helt klart ikke påvirket den målelige lyd, men åbenbart haft en indvirkning på oplevelsen.

På den måde tror jeg egentlig at hele diskussionen omkring målinger, blindtest og reproducerbare testprocedurer er spildt på en stor gruppe hifi-entusiaster. Selv om det kan være svært at acceptere er det ganske enkelt ikke vigtigt for deres lydoplevelse.

Det er lidt ligesom dengang det blev afsløret, at en falsk Amaronevin havde været solgt i årevis i Danmark (http://www.tyskvinhandel-vanloese.dk/371901628/category/270206). Den havde endda fået gode anmeldelser. En ukultiveret ingeniørtype som jeg var umiddelbart tiltrukket af tanken om billig vin, som ud fra objektive kriterier smagte som Amarone, men for en vinentusiast ville oplevelsen jo være helt ødelagt.

3. april 2017 kl. 13:22
Ni djøf'ere og én fhv. KMD-direktør skal stoppe it-skandaler: »Der kommer intet banebrydende«

Ja, jeg spørger bare... IT kompetencen i den arbejdsgruppe er jo åbenlyst i minus.

Helt enig. Hvis man er lidt (ok, meget) fredagsoptimistisk, kunne man se det som en erkendelse af at IT-projekternes problemer befinder sig i DJØF-laget. Hvis man i arbejdsgruppen når en forståelse af, at den faglige side er afgørende at have med som en ligeværdig del af planlægningen og styringen af IT-projekter, så er man nået langt.

24. marts 2017 kl. 10:18
Forbrugerombudsmanden: Tvungen Windows 10-opdatering var ulovlig

Forbrugerombudsmanden skriver:

”Opdateringer af et styresystem kan have utilsigtede konsekvenser for den enkelte forbrugers anvendelse af sin computer. Opdateringer må derfor ikke installeres, uden forbrugeren er klar over det.”</p>
<p>”Jeg har haft en god dialog med Microsoft. Microsoft har ændret på sin praksis, så forbrugerne ikke længere kommer til at installere en opdatering, som de regnede med, at de havde afvist.”

Disse to udsagn hænger jo ikke sammen. Microsoft ændrer blot praksis så de ikke længere spørger forbrugeren, men fortsætter med at installere opdateringer uden at forbrugeren er klar over det, dvs. at Microsoft efter den "gode dialog" fortsætter med en praksis, som ifølge det første udsagn er ulovlig. Jeg forstår ikke at forbrugerombudsmanden er tilfreds med dette.

15. marts 2017 kl. 09:21
Hvad bliver det næste vi slukker-tænder for ?

Ovnen var styret af en PC med Windows.
Som undervejs blev opdateret og genstartet.

Dette har jo intet med sagen at gøre. Windows genstart for at gennemføre en opdatering af systemet er noget helt andet end at genstarte et system, som er kommet i en fejltilstand. Jeg beklager, men hvis man prøver at belyse en sag som denne, er det altså nødvendigt at være mere præcis i det billede man tegner.

Når man har at gøre med et komplekst system kan det ske at der opstår en uforudset fejl. Det vil typisk tage i størrelsesordenen flere dage eller uger at belyse den fuldstændigt. Man står derfor i en situation hvor man her og nu må foretage en handling på baggrund af de mangelfulde oplysninger, som foreligger. I dette tilfælde har en genstart så været det, der alt i alt gav mest mening. Som enkeltstående begivenhed er det ikke noget, der indikerer inkompetence, og det udelukker bestemt ikke en efterfølgende grundig undersøgelse, som jeg er overbevist om at teknikerne arbejder hårdt på i denne sag.

14. februar 2017 kl. 09:44