Torben Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Problemet er ikke altid båndbredden - men internetforbindelsen

Sidste weekend havde jeg 470 kB up og tilsvarende ned. Normalt har vi 17 Mb op og ned via GSM link. Vi bor i sommerhusområdet Kulhuse, hvor mange er taget på coronaweekend, og arbejder hjemmefra, så den lokale basisstation var stærkt overbelastet, samt dr.dk. Så hjælper 100/100 Mb på fibre ikke...
Kommentar til Kære Søren og Mette

Hej Olaf - styr din pajonaia

Hej Olaf Fakta er jo at regeringen skuer op for udbredelsen - immoniteten. De mindst udsatte - børnene, og deres unge forældre - der klart bidrager mest til samfundsøkonomien kommer igen på arbejde. Vi andre ældre nøjes med en nedsat social aktivitet. De udsatte borgere beskyttes maksimalt, me...

PS

I 1998 budgetterede jeg teknikdelen af DR Byen til 732 Mio kr. Ved projektets afslutning ti år senere var der 3 mio tilbage til Generaldirektøren. Så det er ikke fordi, at jeg ikke kan regne..

Fladt ned

Hej Michael Dehn Jeg lægger mig fladt ned. Du kender 200% mere til Sundhedsplatformen i Region Sjæland end jeg. Mit kendskab til emnet stammer fra, at jeg kommenterede og beregnede på Region Sjælland første Buiness Case, og kom frem til ovenstående tal, som IT direktionen ikke fandt politisk op...

Afskaf Sundhedsplatformen - glem det

Det vil koste mellem 3,5 og 7 mia DKK - og 5-9 år, at udskifte Sundhedsplatformen med den Jydske model. Den var absolut ikke moden til implementering da RH og RSJ besluttede sig for Epic (Sundhedplatformen). De var nødsaget til at vælge ny sundhedsplatform, da den tidligere ville være afviklet (...

Systematic var ikke moden til alle integrationerne

Derfor blev de fravalgt. Deres forretningsmodel, passede desuden ikke til udbuddets krav.
Kommentar til Milliarddyr udskiftning: Skat har forældede it-systemer fra 1960'erne

80-er centralcomputere med TTY-er er idag datacentre

Hvor er problemet. Der må være et marked, og virksomhed som kan omdanne gammel kode til ny, med sikkerhedskoderne i orden. Funktionaliteten er vel stort set i orden. bortset fra nogle mia, der er smuttet ud, p g a menneskelig forsømmelighed..

EU's udbudsregler er synderen - ikke EPIC

EPIC vandt EU- udbuddet for RH og RSJ for ca. fem år siden. Hovedkravene var: * Single sign on - i stedet for at logge på ca 35 stand-alone systemer * Integration med medicin- platformen, og praksissektoren * Understøttelse af et ensartet behandlingsforløb, baseret på best practice for samme dia...

Test - test og test

Handler udsættelsen af SP 18 og LPR3 implementeringen ikke om, at begge platforme er klar til idriftsættelse, men det er "glemt" at de massive integrationer mellem de to systemer kræver test - test og atter test, samt at uddannelses-materialerne, denne gang skal svare til det samlede...
Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Re: Det handler om økonomien

Da jeg var ansat i Region Sjælland, var der i afsat 30 mio kr til fejlretning, og opdateringer årligt for EPJ i Buiseness Casen, hvilket er ca en faktor ti under et realistisk budget. Jeg kender ikke det aktuelle budget i RH og RSJ til EPJ opdatering.
Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Re: Det handler om økonomien

Hej Louise Fint at du oplyser om dilemmaerne ved udskydelsen af EPJ2018 til 2019. Med de ca 200 integrationer til bestående specialsystemer, som fortsætter efter fuld EPIC implementering og opdateringerne, burde go live planlægges med en mikro live test - f eks på Nykøbing F sygehus. De fungere...
Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Det handler om økonomien

Uanset at SP2018 kan integrere til både LPR2 og LPR3, vil det medfør meget væsentlige meromkostninger til brugeruddannelse, at skulle gennemføre den to gange indenfor 6 måneder. Dette specielt set i lyset af Rigsrevisiionens rapport om mangelfuld - om end meget omfattende brugeruddannelse i SP20...

Syddanmark EPJ drevet af EU udbudsregler og ikke fornuft

EU udbudsreglerne foreskriver at offentlige aftaler højst kan løbe 4 + 2 år. Det er helt ude i hampen for hospitalernes EPJ systemer, som det har taget Region Hovedsraden og Sjællnd fire år++ at implementere, og har kostet miliarder i tabt produktion, med medfølgende patientskader. Udbudsretligt...

Det er ikke softwaren og dens udvikling der er problemet

Det er ikke softwaren og dens udvikling der er problemet - det er lovgivnings snørklede regler og sammenblanding mellem forskellige lovgivninger. Det gør at udvikling af IT-systemer til at behandle dette bruger 20% af budget til den primære funktionalitet, og 80% til undtagelser særregler, samt s...
Kommentar til Nationalbanken afprøver ny udbudsform for 500.000.000

Jeg tror såmænd de sætter 10.000 udviklere til at arbejde i en m

Hvis de gør det, er det dømt til at gå galt - uanset om det er et kompetent eksternt firma. Erfaringstal er, at det tager 3 - 6 måneder at få en nyansat til break-even - så de yder mere end de koster - i IT Branchen. Desuden er der i DK kun ca. 100 - 600 potentielle eksterne IT-konsulenter, og le...
Kommentar til Nationalbanken afprøver ny udbudsform for 500.000.000

Løn proportiner

500.000.000 kr. for 100 IT udvikleres arbejde. Det giver i gennemsnit 5 mio. kr. per udvikler. Jeg vil håbe at de 500 mio. kr. dækker min. 5 års udvidet udviklingsarbejde, eller et væsentligt udvidet aktivitetsniveau. Det fremgår ikke af artiklen.

Stop klynkeriet - indse at pensionister kommer fra arbejdsmarket

Jeg sidder nu og regner på om jeg skal få mit førtidspensionsbidrag udbetalt, eller fortsætte i ordngen. Jeg er 56 år, og har været på arbejdsmarkedet siden jeg fik papir på at være civilingeniør i 1983. Jeg har brugt ca 14 timer på at sætte mig ind i efterlønsregler, mine egne og kones pensions...

Stadigt skævt incitament for fleksibel arbejdstid

Regeringens forslag om 2500 kr/ år i skatteværdi af fri telefon afspejler på ingen måder alternativerne for medarbejdere. SKI aftalerne med TDC omfatter flatrate mobilabonnementer for 60 kr/ kvt = 240 kr/ år inkl. fri SMS og MMS. Der er sikkert en række offentligt tilgængelige abonnementsvilkår...