Henrik Hvid Jensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Genbrugelighed i SOA og Digital Tinglysning

Re: RASP

Nikolaj, OIO-RASP er udsat ikke skrottet Det er min overbevisning, at det at udbyde services til at samarbejde med andre virksomheder, bliver kritiske for en virksomheds konkurrenceevene. Og på sigt afgørende for virksomhedens overlevelse. det bliver udviklingen på internettet, at vi går fra at...
Kommentar til Digital Tinglysning beviser SOA- og BPM-teorien

Re: Den pudsede glorie.

Nej vi er der ikke helt endnu, men læg mærke til at det er enkeltpersoner der udtaler sig. Det er selvfølgelig problematisk for de enkelte personer at de oplever nogle udfordringer. Men hvis du ser på udtalelserne, fra dem der repræsenterer brugerne, så er de mere afbalancerede: http://www.fina...
Kommentar til SOA er død, siger Anne Thomas Manes

SOA, agility og genbrug

Du beskriver det som om at genbrugelighed og agility ikke hænger sammen, men jeg vurderer at der er en klar sammenhæng. Jeg er enig i at agility er det væsentligste budskab i SOA, men en af parameterne for at opnå dette, er genbrugelige services. Så når virksomheden har behov for at integrere me...
Kommentar til Digital Tinglysning beviser SOA- og BPM-teorien

Re: Den pudsede glorie.

Hej Christian, Jeg er lidt overrasket over at ovenstående blog passer med din definition på skamrosning (se evt. http://www.janteloven.dk/). Jeg har i bloggen forsøgt at forklare hvorfor Digital Tinglysning af mange ses som et spydsspids-projekt indenfor digital forvaltning. Artiklen du henviser...
Kommentar til Genbrugelighed i SOA og Digital Tinglysning

Re: You have much to learn - my young Jedi.

Jeg forstår ikke hvorfor du mener at asynkron kommunikation udelukker reliability. Det offentliges RASP-protokol (http://digitaliser.dk/resource/391706) er jo netop et eksempel på en Reliable Asynkron Secure Protokol. Hvis du ikke afventer svar på et servicekald, når om det kommer asynkront, før...
Kommentar til Genbrugelighed i SOA og Digital Tinglysning

Re: Har vi ikke lært noget af fortiden?

Jeg ser også hændelser som centrale i SOA (se her http://www.version2.dk/artikel/9795-haendelser-en-vigtig-ingrediens-i-soa og http://www.version2.dk/artikel/9796-haendelser-er-vigtige-for-forretningen) Det asynkrone kommunikationsmønster er væsentlig for genbrugeligheden på tværs af applikation...
Kommentar til Genbrugelighed i SOA og Digital Tinglysning

Re: Beviserne mangler stadig !

Genbrugelighed mener jeg er centralt. Et af formålene med genbrugelige services er, at du kun skal lave en integration til alle dine kunder og ikke vedligeholde en specifik per kunde
Kommentar til Genbrugelighed i SOA og Digital Tinglysning

Re: Differentiering

Det er også den diskussion jeg tager i "Har it-afdelingen kuppet SOA?" http://www.version2.dk/artikel/9666-har-it-afdelingen-kuppet-soa Det er selvfølgelig interessant at opbygge sin løsning i henhold til SO-principper, men de services der betyder noget for forretningen er dem der...
Kommentar til Genbrugelighed i SOA og Digital Tinglysning

Re: Differentiering

Det er også den diskussion jeg tager i "Har it-afdelingen kuppet SOA?" http://www.version2.dk/artikel/9666-har-it-afdelingen-kuppet-soa Det er selvfølgelig interessant at opbygge sin løsning i henhold til SO-principper, men de services der betyder noget for forretningen er dem der...
Kommentar til Digital Tinglysning beviser SOA- og BPM-teorien

Re: Penge?

Jeg kan jo af gode grunde ikke komme ind på økonomien i detaljer, men du ved selv hvordan K18/K33-kontrakter er strikket sammen og selv om der altid er ekstra udgifter ved en forsinkelse, er vi ikke i nærheden af 500 mio. Journalisterne har pustet tallet op ved at kigge på den samlede business c...
Kommentar til Digital Tinglysning beviser SOA- og BPM-teorien

Re: Balls!

Jeg ser følgende årsager til forsinkelsen. Leverandøren blev på et kritisk tidspunkt ramt af opsigelser fra flere nøglepersoner, som medførte en kraftig omstrukturering og for at nå den opridnlige tidsplan blev der forsøgt en feberredning, som kostede yderligere tid Test og koordinering af en S...
Kommentar til Digital Tinglysning beviser SOA- og BPM-teorien

Re: Godt at læse om en SOA-succes

Da kravspec. blev skrevet var OIO-RASP endnu ikke defineret, så vi kan ikke bebrejde leverandøren
Kommentar til Digital Tinglysning beviser SOA- og BPM-teorien

Re: Genbrug

Formålet med tinglysningen er at offentligørerettigheder i henhold til et objekt. Det er ikek den store forskel på om et pantebrev lyses på en ejendom, en bil, et skib eller et fly. Der vl sikkert være nogle detaljer på pantebrevet der er forskellige men de fundamentale inforationer såsom hoveds...
Kommentar til Digital Tinglysning beviser SOA- og BPM-teorien

Re: Bulls eye

Hej Stephan, Jeg er nu rimelig fortrøstningsfuld om, at desginet af e-TL er tilstrækkeligt fleksibelt til, at det kan imødegå lovændringer, nye aktører og nye opgaver (Jeg laver en blog over de områder vi har fokuseret på at lave genbrugelige til andre opgaver) Du skal også være opmærksom på, a...
Kommentar til Digital Tinglysning beviser SOA- og BPM-teorien

Re: Vi er flere der er tunet ind

Det må du forklare noget tydeligere, hvad er det du savner i forhold til eFPI? Du skal huske, at du kun ser de eksterne services, som e-TL udstiller.
Kommentar til Digital Tinglysning beviser SOA- og BPM-teorien

Re: Balls!

Rene, Hvis du havde været med i projektet, ville du forstå, at det er en stor bedrift som teamet omkring e-TL har ydet. Det har været meget inspirerende, at arbejde samme med så mange dygtige folk. Jeg forstår ikke, at du ikke synes, at det er en stor bedrift af det offentlige, når de lancerer ...
Kommentar til Digital Tinglysning beviser SOA- og BPM-teorien

Re: Godt at læse om en SOA-succes

Vi havde også aftalt en OIO RASP implementering, men det viste sig at den BEA (Oracle) platofrm der var valgt ikke understøttede den valgte implementering af WS-Reliable Messaging i RASP. Vi besluttede derfor at anvende JMS mellem de to finans og e-TL for at opnå reliability til en vigtig partner...
Kommentar til Digital Tinglysning beviser SOA- og BPM-teorien

Re: Genbrug

Tinglysning af pantebreve i skibe vil kunne genbruge tinglysningsprocessen. Det vil kræve, at objektet for tinglysningen skule udvides med en identifikator for skibe. F.eks. går vi i luften næste år med bilbogen, og det kræver i det store hele blot, at man anvender stelnumeret i stedet for matrik...

Re: Storartet business case - men bruger betaling

Du kan efter 8. september stadig gå hen til en byret og slå gratis op i Tinglysningen, helt som i dag
Kommentar til Er en offentlig cloud en forudsætning for offentlige dataservices?

Re: Forstår ikke helt anvendelseseksemplet

Jeg er enig i at en simpel REST-service der foretager et enkelt opslag efter data næppe vil medføre overbelastning af en server. Men der kan sagtens være mere komplicerede processer bag servicen som trækker en del ressourcer fra computeren. Så det er ikke selve servicekaldet jeg mener, men hele ...