Henrik Hvid Jensen

Med web 3.0 vil man ikke mere arbejde på internettet, men internettet vil arbejde for en!

@Andreas,

Det afhænger vel af forretningsmodellen for agenterne.

Der vil sikkert skulle ske en afvejning mellem hvad de tjener mest på og hvad der er mest relevant for brugerne. Dem der finder den bedste afvejning vil få de største markedsandel

17. januar 2011 kl. 16:03
Med web 3.0 vil man ikke mere arbejde på internettet, men internettet vil arbejde for en!

Nogle af kommentarene på bloggen giver indtryk af at det er et problem at de personlige agenter har en kommerciel vinkel. Jeg er overbevist om, at det er helt afgørende, at der er nogle, der har en kommerciel interesse i at lave relevante agenter. Det er samme drivkraft der har været bag hele internettets udbredelse og med Web 3.0 vil der komme endnu flere forretningsmuligheder og Ja, jeg tror at du vil kunne betale for at få dine placeringer højt på en personlig agents anbefalinger. Men er det for tykt, så vil du jo næste gang vælge en ny agent til at finde det du ønsker.

Hvis vi tager et site som edbpriser.dk, så er det et første trin på en personlig agent. Jeg vælger næsten altid den billigste vare som de foreslår, når jeg lige har set, at den pågældende butik har ehandelsmærket.

Med den erfaring jeg har med edbpriser.dk, ville jeg ikke være bekymret over at bede dem om at "Køb den biligste PS/3, hos en ehandelsmærke-butik, der kan leveres inden slutningen af ugen" (Min knægt har fødselsdag i næste weekend). Jeg ville måske slet ikke have behov for at angive kravet om ehandelpris, det kunne stå som en fast del af mine præferencer.

Men i dag skal jeg alligevel igennem flere hjememsider for at foretage købet

16. januar 2011 kl. 17:54
Med web 3.0 vil man ikke mere arbejde på internettet, men internettet vil arbejde for en!

Jeg er enig med dig i at der ikke kommer een alvidende agent, men flere "formålsspecifikke agenter".

Disse formålsspecifikke agenter vil i modsætning til i dag trække på information fra flere og flere hjemmesider fra forskellige samarbejdspartnere og derved ud fra statistik, AI-logarimter og andet spændende "isenkram", levere resultater, der passer bedre til dit behov. Så i forhold til i dag skal du bruge mindre tid på at finde det rigtige og i nogen tilfælde vil du stole på, at agenter finder det rigtige til dig.

Du ser bare at beløbet ser rimeligt ud og så har du tillid til, at såvel hotellet og restauranter er i orden, samt at biletterne til de foreslåede attraktioner er bestilt.

Der er selvføgelig nogle, der har en kommerciel interesse i, at du er glad for dine personlige agenter. Så det er ikke tilfældige agenter der bare farer rundt på nettet, de udgør et forretningsgrundlag for nogle virksomheder

15. januar 2011 kl. 16:58
Med web 3.0 vil man ikke mere arbejde på internettet, men internettet vil arbejde for en!

Du har ret i at de grundliggende teknologier er XML, OWL (http://soanetwork.dk/Dokumenter/OWL_Whitepaper.pdf) og RDF (http://soanetwork.dk/Dokumenter/RDF_whitepaper.pdf)

Udviklingen på internettet går ikke så hurtigt som mange gerne vil have, så fordi alle hjememsider i dag ikke bruger RDF og OWL så er det ikke ensbetydende med at de aldrig vil blive brugt. Både RDF og OWL bruges i flere og flere løsninger og du peger selv på Dannet / Wordnet som et godt eksempel.

I ovenstående svar til Brian har jeg et eksempel med Amazon. De første af Amazons aftaler med eksterne parter kan godt være enkeltstående en-til-en løsninger, men en fornuftig arkitektur hos Amazon vil stille krav om en standardiseret udveksling og der vil RDF være en oplagt kandidat

15. januar 2011 kl. 16:56
Med web 3.0 vil man ikke mere arbejde på internettet, men internettet vil arbejde for en!

Det tror jeg at markedet løser.

Hvis de agenter du vil anvende ikke opfylder dit behov, vil der være et marked for agenter, der bedre opfylder dine behov.

Det er nødvendigt for markedet at lære hvordan disse agenter bedst designes og der vil uden tvivl være en del fejlskud rundt omkring.

De første generationer af disse agenter eksisterer jo allerede internt på mange hjemmesider (Typisk Amazons viden om dine indkøb kombineret med andre kunders købsmønster, giver dig relevante foreslag). Næste trin er at Amazon laver samarbejdsaftaler med andre hjemmesider, så deres agenter også tager købsmønster på disse med i betragtningen.

15. januar 2011 kl. 16:37
Wikileak vs Amazon dokumenterer problemet med oligopoler i skyen

På Version2 (http://www.version2.dk/artikel/17116-ny-apple-censur-dansk-iphone-app-om-android-bandlyst) kan man læse at Apple bestemmer hvilket indhold der må vises for deres brugere og f.eks. er Esktra Bladet blevet afvist pga. side 9 pigen og Mediawatch har fået afvist et magasin, der alene omhandlede Android.

Helt parrallelt kan vi forvente at Sky-Oligopolet bestemmer hvilket indhold de vil acceptere på deres platforme. Så ikke acceptabel information henvises til dyre løsninger for at få deres budskab ud.

De store mediehuse skal nok klare sig med private skyer, men hvad med hele den lange hale, skal vi acceptere muligheden for censur fra oligopolet.

7. januar 2011 kl. 13:40
Wikileak vs Amazon dokumenterer problemet med oligopoler i skyen

Jeg snakker ikke om en 100 % cloud, men selv hvis 2/3 af de internetbaserede dimser er baseret på oligopolets cloud, giver det dem en stor kontrol over den i fremtiden mest kritiske infrastruktur i det danske samfund.

21. december 2010 kl. 08:05
Wikileak vs Amazon dokumenterer problemet med oligopoler i skyen

Det er jo lidt uinteressant hvad nogle få enkelte oplyste vælger at gøre.

Det er masserne, der er interessante og min påstand er; at de om 5-10 år vil vælge det, som er lettest og billigst. Nemlig en løsning der kører 100 % i skyen

19. december 2010 kl. 22:40
Hvorfor verdensbanken roser tinglysningen!

@Kim,

Ja indskanning og OCR-læsning af papirfuldmagter har desværre vist at være det savge link.

Jeg vil dog gøre opmærksom på, at havde du anvendt digital signatur, havde du kommet helt uden om dette, og du skulle ikke have betalt din advokat for at oprette en fuldmagt.

Det råder TLR også alle advokater til, undgå papirfuldmagterne og lav alt digitalt. Papir i en ellers digital proces giver altid flaskehalse.

Håber at dit skøde snart er i orden, på https://www.tinglysning.dk/tinglysning/cms/cms_vis_artikel.xhtml?_afPfm=-qutvu1a8i kan du se at behandlingstiden for skøder er 10 hverdage, så der må være noget specielt ved din sag

29. november 2010 kl. 07:51
Hvorfor verdensbanken roser tinglysningen!

@Kim,

Jeg prøver ikke at angive at alt kører igennem øjeblikkeligt, men er du sikker på, at skødet er indsendt for seks uger siden. Der er ofte en del behandlingstid i andre led, før anmeldelsen sendes til tinglysning

26. november 2010 kl. 22:06
Virksomheder kan ende i 90'ernes faldgruber

Mit budskab er at der har været teknisk mulighed for stadie 3 i lang tid, men forretningen forstår ikke de muligheder det giver dem

27. oktober 2010 kl. 10:45
Ødelægger cloud computing Internettets decentralisering?

@Stephan

Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke mener at hvis der kun er få leverandører af et produkt at der kan opstå et oligopol, der kan udvikle kartellignende tilstande på computerkraft.

21. oktober 2010 kl. 10:06
Ødelægger cloud computing Internettets decentralisering?

@Jon,

I dag er der mange leverandører af hosted server og selv om der er en vis stordriftsfordel, er den ikke så tydelig som ved cloud computing. Hvilket betyder, at der vil være plads til danske spillere på markedet for hosted server.

Min påstand er at globale, geografiske og tidszonemæssige stordriftsfordele er så væsentlige ved cloud computing at der kun vli være få gigantiske leverandører af computerkraft i skyen. Jeg ser dog at der vil være et meget stort antal SaaS-leverandører, der alle vil anvende computerkraft fra de få computerkraft-leverandører

20. oktober 2010 kl. 20:32
Ødelægger cloud computing Internettets decentralisering?

@Ken

Der er ikke nogen business case i det ud fra, at det er billigere for samfundet at anvende en national sky. En national sky's omkostninger per "computerkraftenhed" vil være højere end de globale spilleres

Debatten tager mere udgangspunkt i at behovet kan være begrundet i samfundsmæssige beredskabsplans-overvejelser ikke økonomiske besparelser.

17. oktober 2010 kl. 08:27
Bør vi have en national sky?

@Nikolaj

Tak for din detaljering et par uddybende kommentarer

  1. Det nævener jeg i "De kommende leverandører af computerkraft i skyen til borgere, mindre virksomheder og ting, vil via Internettet kunne fordele sine investeringer i gigantiske computercentre ud over geografi, tidszoner og milliarder af brugere - derfor vil stordriftsfordele være en afgørende konkurrenceparameter." Jeg er enig med dig i at det vil være en begrænsende faktor i en natinal sky, at denne ikke har den mulighed

  2. Det behøver ikke være drevet af Staten, debatten bør nok nærmere diskutere hvilken kontrol samfundet bør have, defor eksemplet med mobiloperatører

  3. Hvis en national sky strikkes rigtig sammen, bør an kunne opnå de samme fordele. men en forkert løsning vil selvfølgelig give mangler

  4. Enig, vi lever i et globalt samfund. Men det giver vel også nogle samfundsmæssigrisici som er en debat værd. Jeg mener ikke at politikkerne forstår de samfundsmæssige konsekvensen og der er derfor ikke en interesse i at diskutere hvad betyder denne nye form for globale infrastuktur for nationalstaten

  5. Igen enig og igen mener jeg at det er en debat værd at diskutere konsekvensen af dette på det samfund vi kender i dag.

15. oktober 2010 kl. 12:17
Bør vi have en national sky?

@Peter,

Jeg er som udgangspunkt enig med dig om at mulighederne bedst udvikles under fri konkurrence uden unødig statslig indblanding.

Årsagen til at jeg forsøger at rejse denne debat er at det er første gang at der er ved at etableres en kritisk infrastruktur der vil ligge som fundament i mange andre infrastrukturer, der ikke har en fysisk forankring i landet (veje, togskinner, mobilmaster, lyslederkabler)men alene er placeret i udlandet.

Spørgsmålet er om man som del af en beredskabsplan ikke bør etablere en virksomhed der sikrer at samfundet i tilfælde af at markedet ikke fungerer til fordel for staten hurtigt kan genetablere den computerkraft der måtte mangle. Hvis vi skal starte helt fra nul er det en umulig opgave.

Denne virksomhed kan sagtens fungere på markedslignende vilkår

12. oktober 2010 kl. 17:57
Bør vi have en national sky?

Jeg mener at diskussionen om hvor man bedst placere data er en anden diskussion end den jeg prøver at rejse. Computerløsninger består vel af to ting dels selve computerkraften og dels de data der skla behandles. Disse to ting kan ligge samme sted men kan også godt være adskilte. Du kan jo godt købe ren computerkraft fra Amazon uden at du samtidig skal placere nogle data hos dem

12. oktober 2010 kl. 17:50
Bør vi have en national sky?

@Stephan,

Det er lige netop pointen, i øjeblikket hverken sættes eller købes betingelserne for en reservekapacitet

12. oktober 2010 kl. 11:18
Bør vi have en national sky?

@Nikolaj,

For det første går indlægget på cloud-tilbud til borgere og mindre virksomheder. De større virksomheder er jeg ikke så bekymret for.

For den andet mener jeg med nationalt, om der skal være en vis national kontrol over infrastrukturen, det behøver altså ikke at være ejet 100 % det offentlige.

Så vidt jeg lige kan komme i tanke om er alle andre infrastrukturkomponenter vi har haft indtil nu noget der har en fysisk installation i landet (Mobilmaster, veje, lufthavne, telefonkabler ...)

12. oktober 2010 kl. 11:16
Bør vi have en national sky?

@Nikolaj,

Jeg vil være glad for, at du fortæller, hvad det er, som jeg ikke helt har forstået

12. oktober 2010 kl. 11:07