Henrik Hvid Jensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Agenter er også kommercielle

@Andreas, Det afhænger vel af forretningsmodellen for agenterne. Der vil sikkert skulle ske en afvejning mellem hvad de tjener mest på og hvad der er mest relevant for brugerne. Dem der finder den bedste afvejning vil få de største markedsandel

Agenter er også kommercielle

Nogle af kommentarene på bloggen giver indtryk af at det er et problem at de personlige agenter har en kommerciel vinkel. Jeg er overbevist om, at det er helt afgørende, at der er nogle, der har en kommerciel interesse i at lave relevante agenter. Det er samme drivkraft der har været bag hele int...

Re: Utopi eller dystopi

Jeg er enig med dig i at der ikke kommer een alvidende agent, men flere "formålsspecifikke agenter". Disse formålsspecifikke agenter vil i modsætning til i dag trække på information fra flere og flere hjemmesider fra forskellige samarbejdspartnere og derved ud fra statistik, AI-...

Re: Hvordan skal det realiseres?

Du har ret i at de grundliggende teknologier er XML, OWL (http://soanetwork.dk/Dokumenter/OWL_Whitepaper.pdf) og RDF (http://soanetwork.dk/Dokumenter/RDF_whitepaper.pdf) Udviklingen på internettet går ikke så hurtigt som mange gerne vil have, så fordi alle hjememsider i dag ikke bruger RDF og OW...

Re: Lidt malurt

Det tror jeg at markedet løser. Hvis de agenter du vil anvende ikke opfylder dit behov, vil der være et marked for agenter, der bedre opfylder dine behov. Det er nødvendigt for markedet at lære hvordan disse agenter bedst designes og der vil uden tvivl være en del fejlskud rundt omkring. De fø...
Kommentar til Wikileak vs Amazon dokumenterer problemet med oligopoler i skyen

Parallel til Apples censur

På Version2 (http://www.version2.dk/artikel/17116-ny-apple-censur-dansk-iphone-app-om...) kan man læse at Apple bestemmer hvilket indhold der må vises for deres brugere og f.eks. er Esktra Bladet blevet afvist pga. side 9 pigen og Mediawatch har fået afvist et magasin, der alene omhandlede Androi...
Kommentar til Wikileak vs Amazon dokumenterer problemet med oligopoler i skyen

Re: Cloud er og skal håndteres som sikkerhedsbomber

Jeg snakker ikke om en 100 % cloud, men selv hvis 2/3 af de internetbaserede dimser er baseret på oligopolets cloud, giver det dem en stor kontrol over den i fremtiden mest kritiske infrastruktur i det danske samfund.
Kommentar til Wikileak vs Amazon dokumenterer problemet med oligopoler i skyen

Re: Ingen behøver at være med på "oligopolets skyer"

Det er jo lidt uinteressant hvad nogle få enkelte oplyste vælger at gøre. Det er masserne, der er interessante og min påstand er; at de om 5-10 år vil vælge det, som er lettest og billigst. Nemlig en løsning der kører 100 % i skyen
Kommentar til Hvorfor verdensbanken roser tinglysningen!

Re: Hvorfor verdensbanken roser tinglysningen!?

@Kim, Ja indskanning og OCR-læsning af papirfuldmagter har desværre vist at være det savge link. Jeg vil dog gøre opmærksom på, at havde du anvendt digital signatur, havde du kommet helt uden om dette, og du skulle ikke have betalt din advokat for at oprette en fuldmagt. Det råder TLR også all...
Kommentar til Hvorfor verdensbanken roser tinglysningen!

Re: Hvorfor verdensbanken roser tinglysningen!?

@Kim, Jeg prøver ikke at angive at alt kører igennem øjeblikkeligt, men er du sikker på, at skødet er indsendt for seks uger siden. Der er ofte en del behandlingstid i andre led, før anmeldelsen sendes til tinglysning
Kommentar til Virksomheder kan ende i 90'ernes faldgruber

Re: Hvornår fnder vi på det 4. og det 5. og det 6. stadie...

Mit budskab er at der har været teknisk mulighed for stadie 3 i lang tid, men forretningen forstår ikke de muligheder det giver dem
Kommentar til Ødelægger cloud computing Internettets decentralisering?

Re: Er cloud computing anderledes end hostede servere?

@Stephan Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke mener at hvis der kun er få leverandører af et produkt at der kan opstå et oligopol, der kan udvikle kartellignende tilstande på computerkraft.
Kommentar til Ødelægger cloud computing Internettets decentralisering?

Re: Er cloud computing anderledes end hostede servere?

@Jon, I dag er der mange leverandører af hosted server og selv om der er en vis stordriftsfordel, er den ikke så tydelig som ved cloud computing. Hvilket betyder, at der vil være plads til danske spillere på markedet for hosted server. Min påstand er at globale, geografiske og tidszonemæssige s...
Kommentar til Ødelægger cloud computing Internettets decentralisering?

Re: Business case

@Ken Der er ikke nogen business case i det ud fra, at det er billigere for samfundet at anvende en national sky. En national sky's omkostninger per "computerkraftenhed" vil være højere end de globale spilleres Debatten tager mere udgangspunkt i at behovet kan være begrundet i...
Kommentar til Bør vi have en national sky?

Re: Endnu et af de her IT forslag som kommer fra nogen som i ...

@Nikolaj Tak for din detaljering et par uddybende kommentarer 1) Det nævener jeg i "De kommende leverandører af computerkraft i skyen til borgere, mindre virksomheder og ting, vil via Internettet kunne fordele sine investeringer i gigantiske computercentre ud over geografi, tidszoner og...
Kommentar til Bør vi have en national sky?

Re: Hvorfor dog det?

@Peter, Jeg er som udgangspunkt enig med dig om at mulighederne bedst udvikles under fri konkurrence uden unødig statslig indblanding. Årsagen til at jeg forsøger at rejse denne debat er at det er første gang at der er ved at etableres en kritisk infrastruktur der vil ligge som fundament i mang...
Kommentar til Bør vi have en national sky?

Re: Grundvand må ikke forurenes

Jeg mener at diskussionen om hvor man bedst placere data er en anden diskussion end den jeg prøver at rejse. Computerløsninger består vel af to ting dels selve computerkraften og dels de data der skla behandles. Disse to ting kan ligge samme sted men kan også godt være adskilte. Du kan jo godt kø...
Kommentar til Bør vi have en national sky?

Re: Hvorfor dog det?

@Stephan, Det er lige netop pointen, i øjeblikket hverken sættes eller købes betingelserne for en reservekapacitet
Kommentar til Bør vi have en national sky?

Re: Nationalt

@Nikolaj, For det første går indlægget på cloud-tilbud til borgere og mindre virksomheder. De større virksomheder er jeg ikke så bekymret for. For den andet mener jeg med nationalt, om der skal være en vis national kontrol over infrastrukturen, det behøver altså ikke at være ejet 100 % det offe...
Kommentar til Bør vi have en national sky?

Re: Endnu et af de her IT forslag som kommer fra nogen som i ...

@Nikolaj, Jeg vil være glad for, at du fortæller, hvad det er, som jeg ikke helt har forstået