frederik kortbæk

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Bødekrav urealistisk at forvente

Et bødekrav på 75 mill. - havde den nye persondataforordning været trådt i kraft - er ikke realistisk, fordi bødeniveauet vil tage udgangspunkt i dansk retspraksis og tradition. En højere bøde i forhold til i dag må påregnes, men slet ikke i den størrelsesorden.
Kommentar til Microsofts privatlivs-forbedring i Internet Explorer 10 slår fejl

Uacceptabelt

Hvis ikke industriens aktører kan finde ud af at regulere det her spørgsmål i henhold til en frivillig kodeks, må lovgiverne træde til. Alt andet er utilstedeligt.
Kommentar til Lovløst EU-formandsskab: eu2012.dk bryder både dansk og EU-lov

Re: Det er beklageligt

Jo, og jeg burde være den første til at anføre dette. Men nu er det jo ikke en alvorlig lovovertrædelse og for at sige det lige ud, så synes jeg at Version2 er lige lovlig nidkær i denne sag. Så jeg har tilladt mig at spørge om Version2 er i stand til selv at leve op til en optimal privacy, når d...
Kommentar til Lovløst EU-formandsskab: eu2012.dk bryder både dansk og EU-lov

Det er beklageligt

men så er det heller ikke værre. Det er et helt nyt regelsæt og man må give lidt tid til at rette ind. I den forbindelse vil jeg gerne spørge om version2 mener 1) at Version2´s retningslinjer fuldt ud stemmer overens med lovbekendtgørelsen ? 2) om Version2 i givet fald agter at være bannerfører f...
Kommentar til It-advokat til NemID-kritikere: Sæt dog tingene i perspektiv

Godt så

Der er flere forskellige tilgange til sagen. hvis du er imod selve konstruktionen, så må du politisere i de rette fora. Har du tekniske indvendinger, så er et sted som Version2 et godt sted, men at blande kortene bringer ingen steder hen. Det tjener heller ikke noget formål at fremføre en generel...
Kommentar til It-advokat til NemID-kritikere: Sæt dog tingene i perspektiv

Den ideelle verden eksisterer ikke

Det er klart, at der findes bedre løsninger for beskyttelse af sikkerhed og privacy end NemID. Helt sikkert. Men som bekendt så eksisterer en 100 % sikker løsning ikke. Og vi bliver jo nød til at se på økonomien og prioritere i et samfund, hvor der er 1000 gode forslag til forbedringer om dagen. ...
Kommentar til Ny ét-sekunds login-løsning sparer lægerne kostbar tid

Re: Fjern sikkerheden helt, så er der ingen vente tid

Disse hackertilfælde vil ikke udgøre en risiko for den løsning, som vil komme på tale for et sikkert logon, eftersom den biometriske template slet ikke vil ingå i verifikationen,men derimod såkaldte speudonymer i kombination med et password. Det er det der forstås ved krypteret biometri. I øvrigt...
Kommentar til Ny ét-sekunds login-løsning sparer lægerne kostbar tid

Re: biometri sikkerhed

Enig. En sådan 3 faktor løsning med (krypteret)biometri vil give den brugerkontrol (ikke kun brugerbeskyttelse) som vil skabe tillid og tryghed. Løsningen ligger også i kortene (sic!) for et fremtidigt dansk borgerservicekort. Et af de vigtige opgaver, som et visionsråd for et borgerservicekort h...
Kommentar til Ny ét-sekunds login-løsning sparer lægerne kostbar tid

Re: Fjern sikkerheden helt, så er der ingen vente tid

Indtil for nylig har det været vanskeligt at anvende fingeraftrykslæsere i hospitalsmiljøer af hygiejniske grunde. Men der er nu kommet på markedet læsere,som kan anvendes selv med oprationshandsker. Læserne forfines hele tiden og det gælder også for så vidt angår aflæsningsnøjagtigheden. For vis...
Kommentar til Ny ét-sekunds login-løsning sparer lægerne kostbar tid

Re: Fjern sikkerheden helt, så er der ingen vente tid

Undskyld mig, men det er en alt for overfladisk tilgang til biometri,som du lægger for dagen. Lad mig give den korte version på denne site med at slå fast, at det er uomtvisteligt, at biometri er den mest sikre måde til at linke en ekstern til den menneskelige krop. Nå det er sagt, så er øvelsen ...
Kommentar til Ny ét-sekunds login-løsning sparer lægerne kostbar tid

Re: Fjern sikkerheden helt, så er der ingen vente tid

Når du nævner fingerscan altså biometri, så er jeg bekendt med, at netop en løsning med smart card og integreret fingerscan (med mobil lagring af nøglekode) er med i overvejelserne for fremtidige testforsøg under RH.