Gert Galster

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Offentlige AI-projekter snubler i GDPR og dårlig datakvalitet

Data- eller AI-kvalitet?

At fremstille problemer med maskinlæring som forårsaget af manglende datakvalitet er blot én måde at fremstille det. Lang tids praksis demonstrerer, at foreliggende data vidtgående har en kvalitet, så de rationelt kan behandles med human intelligens. Det er det, data er opsamlet til. Det er den ...
Kommentar til Sådan skal AI give resultater i det danske sundhedsvæsen

Lægers og sygeplejerskers arbejdsredskab

Journalerne ER læger og sygeplejerskers arbejdsredskab! Lev med det! Formålet med arbejdsredskabet er at opsamle og dokumentere den klinisk relevante viden, herunder de overvejelser, der ligger til grund for pleje og behandling. Det er fuldt forståeligt, at andre interessenter kan have et ønske...

Re: Hvad betyder "at finde otte coronasmittede"?

Thx. :)

Hvad betyder "at finde otte coronasmittede"?

Betyder det: a) at otte personer er blevet adviseret om, at de måske har været eksponeret for smitte? b) at der blandt de (mange? ) personer, som appen har adviseret, er otte, der derfor har ladet sig teste og er fundet COVID19-positive? Bare for at være heeelt sikker på at terminologien er re...
Kommentar til Intelligente ringe skal begrænse Covid-19 i San Francisco

Mangel på ... intelligens

Det er på BT-niveau og ikke, hvad jeg forventer i V2, at omtale ringe som intelligente - og endda ikke blot i overskrift, men også i selve brødteksten.
Kommentar til Husk gevinstrealiseringen - Sundhedsplatformen

Et system er jo ikke bare et system...

Der er et aspekt ved dette her med at Sundhedsplatformen erstatter ca 30 gamle systemer, som jeg ikke har set behandlet noget steds. Hvis jeg nu gætter på, at der - for at holde de 30 systemer i luften - var beskæftiget 2 systemforvaltere pr system, altså 60 årsværk, så er det nok i den høje ende...
Kommentar til Husk gevinstrealiseringen - Sundhedsplatformen

Agt-indsigt

Jeg er vild med begrebet 'agt-indsigt', der i modsætning til aktindsigt må formodes at dreje sig om indsigt i intentionerne med Sundhedsplatformen. :)

Med begge ben solidt plantet i det tomme rum

... at det rent frustrations- og ressourcemæssigt havde det været bedre med en længere "pilot" og ... En detalje (!) ved SP-udviklingen, som dette citat mindede mig om er, at der VAR jo ikke nogen pilot. Man kunne have lavet forsøgsimplementering i Næstved eller på Bornholm eller et...

Arrogant er ikke det rigtige ord

Sundhedsplatformens både tidligere og nuværende ledelse har i denne simple illustration samlet en komprimeret og meget retvisende beskrivelse af Sundhedsplatformens udvikling. Illustrationen symboliserer tre væsentlige håndtag i enhver proces: ressourcerne, tiden og leverancerne. Pointen er, at ...

Re: Problemets rod

For meget måske.
Kommentar til Pia Gjellerup om offentlig it: Storskalaprojekterne kan nemt gå galt

Re: Det var en lys mandag morgen på kontoret for

Så smukt! Så præcist! Så rigtigt! Tak!
Kommentar til Sundhedsplatformen udskrev forkerte doser til patienter

Re: Test af algoritmer

@Henrik: Tak for dit uddybende svar. Indrømmet - det var et meget åbent spørgsmål. :) Jeg har jo heller ikke hverken svaret eller de vises sten, men må jo starte med en ydmyg erkendelse af, at i teorien er der ikke forskel på teori og praksis, men i praksis er der. ;) Men jeg tænker at det må...
Kommentar til Sundhedsplatformen udskrev forkerte doser til patienter

Nej, hvorfor dog gå efter bolden...

@Anne-Marie Krogsbøll : Så er det vist slået fast, at du har en professionel interesse i at kalde mig for "troll". Slet ikke. Jeg har en interesse, som jeg tilsyneladende deler med Henrik, i at føre en faglig debat og undgå vidtløftige konspirationsteorier. Det er en interesse, som...
Kommentar til Sundhedsplatformen udskrev forkerte doser til patienter

Test af algoritmer

@Henrik: Fra to af dine indlæg sakser jeg: HVIS jeg overhovedet skal lægge artiklen til grund for en faglig diskussion, så vil det være om de algoritmer, der fylder mere og mere i alle mulige produkter og som sandsynligvis også her har haft en utilsigtet bivirkning. ... Som it professionelle...
Kommentar til Sundhedsplatformen udskrev forkerte doser til patienter

Re: Meget beroligende....Eller?

Det er dejligt DFTT
Kommentar til Sundhedsplatformen udskrev forkerte doser til patienter

Re: Meget beroligende....Eller?

Hej Henrik, Jeg er helt enig i, at det er vigtigt at se en meddelelse som den aktuelle i perspektiv, og i forhold til tekstens umiddelbare pointe er jeg helt enig i din perspektivering: I forhold til tidligere dokumenteret fejlmedicinering er dette her i småtingsafdelingen, der er tilsyneladende ...
Kommentar til Sundhedsplatformen udskrev forkerte doser til patienter

Real men...

Fremover skal der ske en afprøvning af, at systemet fungerer hele vejen fra start til slut - vel at mærke før systemet tages i brug. Testing is for wimps...

Teknokraternes talerør

Det kræver sådan en helt virkelighedsfjern og teknokratisk indfaldsvinkel at tale om, at et dokumentationssystem er velfungerende, og så udelukkende forholde sig til systemets helt tekniske aspekter. "Der er 100% oppetid og intet datatab" = det er et godt system. Mere afbalancerede...

Re: Flere læger....

@Christian: Du har jo ret. Metaforen er blot en metafor, og den er ikke perfekt. Som metaforer nu engang er. :) Og der er lighedspunkter og forskelle alle vegne: Hvor artiklen og debatten herover fokuserer på at man erstatter billig arbejdskraft med dyr, gælder det både for SKATs medarbejdere o...

Re: Flere læger....

Ebberød Bank er den betegnelse der vist bedst dækker 'Ebberød Bank' er en helt overordnet metafor - dækkende, men upræcis. En i forhold til emnet langt mere dækkende metafor er 'SKAT', som har glimret ved præcis den samme øvelse: På grundlag af forventninger til et endnu ikke fungerende it-...