Thomas Watts

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Sorø droppede Google Analytics: Vi ved ikke, hvad de gør med data

Re: Gråspurve med kanoner?

Der er utrolig vigtig information at fange med analyseværktøjer ift. borgernes informationssøgning på kommunale hjemmesider. Ikke bare er det vigtigt for at give borgeren en nem og smidig adgang til det, der rent faktisk var behovet, men det aflaster også kommunens ansatte, hvis de ikke skal sva...

Re: Hvad regulerer man?

Din argumentation om, at fordi det er noget nyt at vi har internettet og de muligheder, vi har fået, så skal man ikke tænke nyt omkring beskyttelse af data... det er nok et sted, vi ikke bliver enige :D At noget principielt KAN brydes med de rette værktøjer, eller at vi ikke kan være sikre på af...

Re: Hvor er dog dumme.

Nej den køber jeg ikke Peter - ikke på dette felt. Grundliggende lovgivning udfordres ikke af at holde på, at kryptering ikke må kompromitteres generelt - det er en stråmand at påstå andet. "Hvis du ikke vil have denne ene ting, vil du jo ikke have noget som helst" er ikke sagligt. Her...

Hvad regulerer man?

Med mindre du samtidig tvinger mobiltelefonproducenter og OS udviklerne til at fjerne enhver mulighed for at hente apps uden for deres respektive Stores, og fjerner muligheden for at Root'e (og så vil jeg gerne sælge nogen Femern-forbindelsen også), så regulerer man jo for faen kun standardapps -...

IE konkurrencesagen om igen?

Er vi ikke ude i, at MS misbruger deres platform til at pushe egne produkter, som potentielt skævvrider konkurrencen for disse, ganske som sagen i EU om standardbrowser i sin tid, der endte med at kræve, at andre produkter blev tilbudt på lige fod?

Palkantir info

Bare lidt generelt om Palantirs software til de, der ikke kender det... Disclaimer - kender kun systemet overordnet (har set det præsenteret), og har ellers ikke noget med det at gøre. Det er basalt set et (super) avanceret business intelligence værktøj til desktop brug. Du laver integrationer...
Kommentar til Riget-direktør: »Vi har en del udfordringer med Sundhedsplatformen«

Workflow motor

Det man skal huske, er at Sundhedsplatformen i høj grad er en konfigurérbar workflowmotor. Når man så finder workflows, der er uhensigtsmæssige, er det faktisk noget, man kan forandre, modsat tidligere, hvor systemerne satte begrænsninger. Der er så et hav af afhængigheder der gør, at det ikke l...
Kommentar til Professor om it-forsinkelse fra KMD: Det er kommunernes egen fejl

Re: Pffff :)

For nu at gøre det klart - han må selvfølgelig gå ud og gætte og mene alt det, han vil, men at prøve at definere skyldsspørgsmål i noget så vigtigt som det her, og bruge sin titel som rygdækning og boost for det som "sandhed"... DET er noget fis, sagt på godt jysk.
Kommentar til Professor om it-forsinkelse fra KMD: Det er kommunernes egen fejl

Lad os alle byde ind!

"Hey - jeg ved intet om det her, for jeg er ikke en del af kunde eller leverandør, men som ekspert i ikke-en-skid-af-det-her, skal jeg da lige byde ind, og placere entydig skyld," udtaler økonomiprofessor XYZ. Pffff.
Kommentar til Skybrud

Re: Overhøjhed?

Nej det er ikke Privacy Shield der her er spørgsmålet - det er den lov - "Umbrella Amendment", der gav mulighed for at EU ville acceptere USAs beskyttelse ift. Privacy Shield. Den del er amerikansk lov, og udstrækker Privacy Act til netop EU borgere. Men spørgsmålet er så, hvornår den...

Re: Get ready Microsoft...

Ikke noget helt skidt gæt :D
Kommentar til Skybrud

Overhøjhed?

Det handler vel basalt set om, hvilken kendelse, der har overhøjhed. Det "Umbrella Agreement" der er basis for Privacy Shield fra amerikansk side, der giver EU borgere særlige rettigheder... Eller Trump's seneste Executive Order, der fratager ikke-amerikanere beskyttelse. Hvis der er...

Re: Stærke argumenter

Mnjaeh sådan som jeg opfatter det, har EU jo udstedt en "bøde" direkte til Apple via Irland. Dette ved at de har sagt, at a) Irland har brudt EU lov og b) Apple skylder penge, Franke. Pakket ind i samme sag, er det potentielt tricky, er min pointe. Det er dette direkte spring fra...

Stærke argumenter

"Det er tarveligt, at I er efter os, og det handler om at kommissæren vil promovere sig" synes at være en stor del af argumentationen :D Hint til Apple: At være fornærmet som argumentation, vinder man ikke retssager med som modsvar til "I har sammen med en anden part brudt loven på...

Re: Tal for dig selv, kære professor emeritus...

I princippet jo, men det ville kræve, at der blev lavet en (nogenlunde) ens informationsarkitektur på tværs af mange forskellige private og offentlige aktører, lige fra børnehave over skole, SFO o.l. Uden dette, ville man ikke kunne være sikker på, at en mail eller kalendertilkobling gav samme i...

Tal for dig selv, kære professor emeritus...

Fraset diskussionen om platform, vil jeg lige adressere den opfattelse af behov, som manden fremturer med. Med min sammenbragte familie har jeg børn på fire(!) forskellige skoler/uddannelsesinstitutioner. Jeg skal sgu ikke holde styr på "en seddel på døren"! Jeg skal holde styr på 4...

Grundtesen?

Fundamentet for hele diskussionen er, at "selvfølgelig er det private bedre til IT projekter". Véd vi rent faktisk det? Eller er pris/tid-overløb reelt måske de samme, men da det ikke er offentligt, rapporteres det ikke i samme omfang? Hvis ikke vi målbart kan sige, at det private er...
Kommentar til Microsofts trådløse drejeknap skal supplere pennen til 3D-design

Re: GPU

Ah det havde jeg ikke set som opgraderingsoption. Cool. Men kun endnu mere ude af min rækkevidde med det :D
Kommentar til Microsofts trådløse drejeknap skal supplere pennen til 3D-design

Re: Eller så bliver det er problem

Den konkurrerer i min optik direkte med Cintiques store tablets. Vil man større CAD er den ikke stærk nok, vil man mindre, er den ren luksus. Men for digitale tegnere er den en no-brainer imo (hvis man skal udskifte sin Cintique 22hd f.eks.). Den koster ca det samme som en tegnetablet som ikke h...
Kommentar til Microsofts trådløse drejeknap skal supplere pennen til 3D-design

GPU

Det er en nvidia 965m som vil kunne håndtere en hel del. Men en 28" skærm i f.eks. Photoshop med mange layers i gang... ja det vil jeg gerne se i praksis. Det der for mig er spændende ved denne tablet, er tanken om at koble den til en dock med desktop GPU. Men så skal der lige gå en...