Gert Madsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til 13.000 skoleelever kunne søge hinandens CPR-numre frem i DXC-system

Re: Læs den oprindelige artikel

Hvor det fremgår at det var elever, som fandt andres CPR-nummer. Dvs. data er blevet kompromiteret, og udtalelsen fra DXC er en gang røgslør.

Re: Next step: aflive "fri data" med "fair use 1TB" ?

Jo, det er der faktisk - det hedder "markedet" og er en ganske reel ting for de fleste virksomheder Det hører så med til historien at sådanne krav vil ramme alle, og dermed vil "markedet" uvægerligt flytte sig. Det vil ikke være et problem at markedsføre: "Maxdata,...

Godt indlæg

En lille korrektion dog: "Business casen SKAL – og jeg mener SKAL – skrives af dem, hvis budget bliver påvirket af den forandring, som investeringen kræver. Det er helt naturligt, at dem som skal gennemføre en besparelse, også er dem, som ved om besparelsen kan gennemføres." Der er ofte...
Kommentar til 13.000 skoleelever kunne søge hinandens CPR-numre frem i DXC-system

Er det bare mig

Som er træt af: "Vi har ikke nogen indikationer på at sensitiv persondata er blevet kompromitteret eller misbrugt". Åh, så problemet er ikke rapporteret af en bruger, men er noget som selskabet helt af sig selv har opdaget? Skal der ikke snart stoppes for disse lamme undskyldninger,...
Kommentar til PHK → ? → EU

Desværre

Har PHK ret. Men ikke fordi EU er blevet bedre, men fordi Danmark er rutsjet ned i sumpen. En gang var CPR, og den type registre omgærdet af stor sikkerhed, og registersammenkøring var et skældsord. En gang var "lobbyist" et skældsord, og noget som politikerne i hvert fald ikke ville...

Re: Hvad har de tænkt sig at gøre ved det ???

det som startes op er stort set kun ejet af enten kinesiske eller indiske virksomheder og det gøres primært af afgiftsmæssige grunde. Det skubber også på konkurrencesituationen at kineserne ikke behøver at bekymre sig om hvordan de får trænet deres AI, etc. Og så skulle politikerne lytte. A...
Kommentar til Kage i statistikken

Erhvervsstyrelsen

"selvom Erhvervsstyrelsens fører et meget erhvervsvenligt tilsyn med cookiebekendtgørelsen." Man får den tanke at man, som i Finanstilsynet, holder øje med muligheden for at lande en direktørstilling hos de virksomheder, som de skal kontrollere.

Re: Rystende.

men derfra og til at alle forskerne rent faktisk følger universiteternes regler kan der være langt. Det har aldrig været tilladt at lægge andres personlige oplysninger på Dropbox og lignende. Når Quentin Gausset meddeler at han "pludseligt" ikke længere må dele disse data over...

Rystende.

Dropbox til personfølsomme oplysninger ? Så har man da ingen som helst forståelse for sikkerhed, eller også er man bedøvende ligeglade med andre mennesker. Hvad enten det er det ene eller det andet, så er det et emne til diskussion mellem direktion og bestyrelse på universiteterne. Man kan da i...
Kommentar til It-firma forsøgte at skjule læk af forsikringsdata på danske kunder

Fortæl, fortæl.

"Overfor Politiken erkender Scalepoints driftsdirektør, Jan Bigum, at det var en fejl fra fraråde selskaberne at anmelde sagen. Han pointerer derudover, at det aldrig var intentionen at skjule noget." Hvilken grund kan der så være til tale nogen fra at opfylde deres oplysningspligt?

Re: Typisk undervurdering...

Mon ikke det er i lyset af dette, at man skal forstå hvorfor finanssektoren med vold og magt og lobbyisme prøver at få kontanter afskaffet og ulovliggjort som betalingsmiddel for borgerne? Enig. Jeg ser det også som en borgerpligt jævnligt at bruge kontanter.

Re: Forskning kræver IKKE samtykke!

Jeg tror gerne at flertallet af forskere mener at netop deres forskning er et betydeligt bidrag til at redde verden, men for en nøgtent udenforstående iagttagere kan det ofte være svært at få øje på bare en samfundsmæssig betydning, og så er der godt nok langt til opfylde et væsentlighedskrav. ...

Re: Mistede muligheder.

Det grænser jo til paranoia. Læs nu hvad jeg skriver: Hvis man baserer sig på en ikke-italesat implicit accept, så må man forholde sig til at det forventes at det er den sammenhæng det gælder i. Du taler for at disse interviews skal kunne anvendes i diverse andre sammenhænge. Det er misbru...

Re: Mistede muligheder.

Hvis antropologen først siger at jeg vil ikke misbruge det, du fortæller mig, bliver en mistanke først vakt Det var dog en skræmmende kynisme. Hvis man beskriver et forskningsprojekt, og laver interview efterfølgende, så vil den naturlige antagelse være at den implicitte tilladelse er til p...

Re: Mistede muligheder.

Min pointe er blot, at det er paradoksalt at privatlivshysteriet finder udpræget sted i et land, som af Pew Research og Transparency International scorer meget højt på tillid og reciprocitet mellem borgere og myndigheder og borgere imellem. Samtidig er danskere et af de mest oplyste folk i verd...

Single-point-of-failure

Det kunne være dejligt om man også så på disse single-points-of-failure og hvordan man kan undgå dem. NemID springer i øjnene, som en kunstig Single-point-of-failure, som man har undgået andre steder ved at bruge en rigtig digital signatur. Det er også oplagt at se på den tvungne brug af banker...

Re: Mistede muligheder.

Der er altså historisk set noget vrøvl. Ikke kun historisk set. Mogens Bluhme plæderer for en balance mellem stat og individ, som netop tilhører de tribunale samfund hvorefter han påkalder sig "det moderne samfund" i håb om at ingen stiller spørgsmål ved forvanskningen.

Re: Mistede muligheder.

Skal private aktører ind, kræver det nyt samtykke eller den tekniske løsning: Og her tænker du formodentlig på alle de filantropiske foretagender, som kun har menneskehedens gode for øje, helt uden hensyn til egen vinding? Når nu du kalder andre for narcisister. Alt for længe har beskyttels...

Re: Mistede muligheder.

Personligt har jeg oplevet at gamle sportsresultater er blevet slettet, uden man havde fået mulighed for at tage en sikkerhedskopi. Ja, gys. Det står klart over hensyn til andre menneskers privatliv. /Sarkasme off

Måske kernen

"At skulle træffe det etiske valg – det er en situation, jeg ikke ønsker at stå i" Det er måske kernen. Selvom citatet er taget i en sammenhæng, så har GPDR været nødvendigt, fordi data er blevet indsamlet og brugt uden etiske overvejelser. Hvis jeg bliver interviewet af en forsker med...