Gert Madsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til It-firma forsøgte at skjule læk af forsikringsdata på danske kunder

Fortæl, fortæl.

"Overfor Politiken erkender Scalepoints driftsdirektør, Jan Bigum, at det var en fejl fra fraråde selskaberne at anmelde sagen. Han pointerer derudover, at det aldrig var intentionen at skjule noget." Hvilken grund kan der så være til tale nogen fra at opfylde deres oplysningspligt?

Re: Typisk undervurdering...

Mon ikke det er i lyset af dette, at man skal forstå hvorfor finanssektoren med vold og magt og lobbyisme prøver at få kontanter afskaffet og ulovliggjort som betalingsmiddel for borgerne? Enig. Jeg ser det også som en borgerpligt jævnligt at bruge kontanter.

Re: Forskning kræver IKKE samtykke!

Jeg tror gerne at flertallet af forskere mener at netop deres forskning er et betydeligt bidrag til at redde verden, men for en nøgtent udenforstående iagttagere kan det ofte være svært at få øje på bare en samfundsmæssig betydning, og så er der godt nok langt til opfylde et væsentlighedskrav. ...

Re: Mistede muligheder.

Det grænser jo til paranoia. Læs nu hvad jeg skriver: Hvis man baserer sig på en ikke-italesat implicit accept, så må man forholde sig til at det forventes at det er den sammenhæng det gælder i. Du taler for at disse interviews skal kunne anvendes i diverse andre sammenhænge. Det er misbru...

Re: Mistede muligheder.

Hvis antropologen først siger at jeg vil ikke misbruge det, du fortæller mig, bliver en mistanke først vakt Det var dog en skræmmende kynisme. Hvis man beskriver et forskningsprojekt, og laver interview efterfølgende, så vil den naturlige antagelse være at den implicitte tilladelse er til p...

Re: Mistede muligheder.

Min pointe er blot, at det er paradoksalt at privatlivshysteriet finder udpræget sted i et land, som af Pew Research og Transparency International scorer meget højt på tillid og reciprocitet mellem borgere og myndigheder og borgere imellem. Samtidig er danskere et af de mest oplyste folk i verd...

Single-point-of-failure

Det kunne være dejligt om man også så på disse single-points-of-failure og hvordan man kan undgå dem. NemID springer i øjnene, som en kunstig Single-point-of-failure, som man har undgået andre steder ved at bruge en rigtig digital signatur. Det er også oplagt at se på den tvungne brug af banker...

Re: Mistede muligheder.

Der er altså historisk set noget vrøvl. Ikke kun historisk set. Mogens Bluhme plæderer for en balance mellem stat og individ, som netop tilhører de tribunale samfund hvorefter han påkalder sig "det moderne samfund" i håb om at ingen stiller spørgsmål ved forvanskningen.

Re: Mistede muligheder.

Skal private aktører ind, kræver det nyt samtykke eller den tekniske løsning: Og her tænker du formodentlig på alle de filantropiske foretagender, som kun har menneskehedens gode for øje, helt uden hensyn til egen vinding? Når nu du kalder andre for narcisister. Alt for længe har beskyttels...

Re: Mistede muligheder.

Personligt har jeg oplevet at gamle sportsresultater er blevet slettet, uden man havde fået mulighed for at tage en sikkerhedskopi. Ja, gys. Det står klart over hensyn til andre menneskers privatliv. /Sarkasme off

Måske kernen

"At skulle træffe det etiske valg – det er en situation, jeg ikke ønsker at stå i" Det er måske kernen. Selvom citatet er taget i en sammenhæng, så har GPDR været nødvendigt, fordi data er blevet indsamlet og brugt uden etiske overvejelser. Hvis jeg bliver interviewet af en forsker med...
Kommentar til Tonedøv aflytning

Re: Aflytning

Alle de vælgere udenfor "version2-segmentet" jeg har talt med siden "skandalen" er hverken overraskede eller oprømte over denne overvågning. Grundlæggende er der ikke så stor forskel på danske vælgere og russiske eller tyrkiske. Vise mænd valgte at oprette højskoler etc....
Kommentar til Tonedøv aflytning

Re: Aflytning

Men hvad så med nu, sagen er døet ud og der er vel ingen der ikke tror at NSA ikke fortsætter som hidtil. Vi fanger tyveknægte og låser dem inde, men der begås stadig indbrud. Det er nok ikke svært at forestille sig hvad der sker, hvis man holder op at fange tyveknægte - eller holder op at ...
Kommentar til Tonedøv aflytning

Re: Aflytning

Hvordan ville en rigtig digital signatur hjælpe til at forhindre USA i at søge i alle databaserne om alle danskerne? Det nærmeste man kommer, er jo at alt hvad der underskrives med NemID, bliver sendt til den centrale server, og bliver logget der. Den vil USA med deres nuværende lovgivning k...
Kommentar til Tonedøv aflytning

Re: Aflytningen

Der er dog den forskel, at masseovervågning førhen var uoverkommelig, man var nødt til at koncentrere sig om interessante forbindelser. Ellers druknede man i oplysninger, man ikke kunne fordøje. Det er ret præcist. Det er ikke et stort problem at der sidder 30 personer og aflytter internati...
Kommentar til På høje tid at lovgive mod fake news og hybride trusler

Re: Ondets rod

Men bemærk venligst, at EU's initiativ især retter sig mod desinformation og hybride trusler Jeg læser hybride trusler som forskellige angreb som er koordineret. Desinformation indgår så som en del af det. Og det er der, hvor alarmklokkerne ringer. Vi har en meget aktuel sag, hvor FE har giv...
Kommentar til FE-skandalen: Ledelsen blev flere gange advaret om mulige ulovligheder

Re: At give adgang

Men uanst, så er Danmark nok nu smidt ud af det gode selskab på r.. og albuer (det kan man så selv om, hvad man vil mene om) Ja, sådan er det jo med folkestyre. Hvis man har vedtaget at disse data ikke skal ud af landet, så er det sådan det er. At man så ikke kan bruge dem til at købe oplysn...
Kommentar til På høje tid at lovgive mod fake news og hybride trusler

Hvordan vil man sikre en kommisions uafhængighed?

Hvem skal afgøre hvad der sandt ? Skal folketinget have indflydelse, eller vil kommisionen feks. kunne stemple regeringsmeddelelser? Feks. anprisning af plastsortering, som jo blev afsløret som falsk, da noget af det dukkede op i fjernøsten. Her er det jo symptomatisk at afsløringen udløste en...
Kommentar til Vejdirektoratet i Norge får bøde for ulovlig overvågning

Re: omvendt problem

jeg hører meget lidt om misbrug af overvågning i det offentlige rum - f.eks. fra kamera'er Overvej en gang, hvordan et misbrug skulle blive afsløret.
Kommentar til Vejdirektoratet i Norge får bøde for ulovlig overvågning

Re: omvendt problem

Problemet er kan være at man ikke hører om misbrug, fordi det måske nemmere kan holdes skjult. Snagerne, som implementerer og udfører overvågningen har ingen interesse i at afsløre misbrug. Det koster penge, og er til besvær.