Gert Madsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til 2020: Spikes overalt

Re: Kundeservice ...

Det er jo altid en mulighed at bede om at blive ringet op - så udfordringen går primært på at sikre, at kunderne ikke føler, de får en ringere service ved ikke at kunne ringe ind til os, når nu målet faktisk er det modsatte. Det kan man jo ikke helt vide, når man er rundt at tjekke, og ikke ...
Kommentar til Gudskelov det var 2020

Re: Du mangler lige

Beslutningen var da absolut ikke prematur, i forhold til den data der forelå på det tidspunkt. Det var kendt viden i måneder, at der var kommet en ny mutation. Og man havde ikke set den siden 15. September. Efter sigende var kun dele af denne viden kommet til Statsministeriet. Men man gad å...

Re: Hvorfor USA

Fordi de manglende Europæsiske leverandører har været et problem længe før databeskyttelse blev en ting. I hvert fald før politikerne følte sig tvunget til at gøre noget ved det. Registersammenkøring (og dermed privatlivsbeskyttelse) har været et italesat problem i 50 år.

Re: Hvorfor USA

Det er ikke det der gør, at der ikke er Europæiske leverandører. Og det ved vi fordi? Kunne det tænkes nogle havde overlevet, hvis man havde lavet love, som understøttede det vi anser som anstændig opførsel, som feks. at respektere folks privatliv. Jeg ved det ikke, men jeg synes ikke man ...

Re: Hvad er det vi vil opnå...

Men at sidde og pive over, at ved at overføre data til amerikanske virksomheder er der risiko for at personfølsomme data vil havne hos amerikansk efterretningstjeneste... er der virkelig nogen der tror på at ved at indføre EU regler så havner data ikke der.. Nu forudsætter du at overførsler ...
Kommentar til Gudskelov det var 2020

Re: Du mangler lige

Det var netop den argumentation jeg påpegede var dømt ude på forhånd. Al viden der er opstået senere end beslutningen kan naturligvis ikke bruges til at bedømme den. Den forudsætning er i bund og grund noget sludder. Når man får viden, som fortæller at man har taget en forkert beslutning, s...

Re: Hvorfor USA

Er vi for dårlige til at tiltrække kloge hoveder, eller kan EU bare ikke finde ud af det med indvandring. Er bureaukratiet for gumpetungt til innovation. Er det for besværligt skaffe kapital. Har fagforeningerne for meget magt? Er skat og lønniveau for højt. miljø Arbejdsmiljø Alt...
Kommentar til Balladen om sikkerhed i NemID

Re: Erfaringer fra tidligere kritik?

Med privat nøgle på U2F chip - så er de vel tilbage til den decentrale model? Her berører du en anden fejl, i det nuværende design. Hele samfundet er enormt sårbart. Der er kun et sted man skal angribe, for at stoppe al adgang til det offentlige. Det er den slags vurderinger, som man kunne ...

Det var godt nok billigt sluppet.

Der burde være fængselsstraf, når man direkte ignorer advarsler og påbud.
Kommentar til Danmarks Offensive Cyberkapacitet: Ja tak … men vi skal liiiige …

Re: Eskalering og at ramme de forkerte

Men det vurderes at kun 10% af de angreb, som vi oplever kommer fra stater. Der kan vi bruge diplomati. Det kan vi så ikke med de resterende 90%. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at den danske stats indsats er lagt i forsvarets afdeling for falske overskæg og solbriller. Danskerne og dan...

AULA er købt af kommunerne.

Formålet er vel at gøre det nemt for undervisningsministeriet og kommunerne at holde øje med elever, lærere og skoler. Det har systemet vel klaret meget godt? At der ikke er taget meget hensyn til øvrige interessenter, er ikke specielt for AULA.

Re: Teledata er ikke GPS-data

Det betyder at der i hver eneste sag skal fortages yderligere efterforskning om teledata kan anvendes i netop denne sag, da politiet ikke på forhånd kan vide om teledata fra netop denne mast på det påstående gerningstidspunkt er valid. Og du ved bestemt at politiet gør det? Med den håndteri...
Kommentar til Flertal i Folketinget vil undtage små foreninger for GDPR

Re: hmm.

Man kan starte med at læse her: https://www.datatilsynet.dk/Media/A/7/Ofte%20stillede%20sp%C3%B8rgsm%C3%... Det er bestemt en begyndelse. Dog med lidt mange forbehold, hvilket nok også erkendes i bemærkningen om at den bør viderebehandles i feks. en landsorganisation. Jeg kender ikke meget...
Kommentar til Flertal i Folketinget vil undtage små foreninger for GDPR

Re: hmm.

men Microsoft er en af de få som har en god nok kryptering, til at man ikke skal bekymre sig for meget om hvad man sender. Hvorfor skal man ikke bekymre sig om hvad man sender? Min holdning er, at GDPR ikke indeholder krav, som man ikke altid anstændigvis har skullet leve op til. Dette inkl...
Kommentar til Lektor: Kommuner vælger Facebook over borgernes databeskyttelse

Re: Principielt set kunne man vel...

Jeg er ikke helt enig i at der ikke er alternativer - kommunerne har deres egne sider og at skabe et forum der vil ikke være noget stort problem, Jap. Min kommune valgte at fjerne muligheden for notifikationer for opdateringer på deres hjemmeside, og kommunikere via FB istedet. Det kunne na...

Re: Hvorfor digitialiseres de her services?

Men jeg bruger ordet supplement og hvis der er en økonomisk gevinst ved at have en digital løsning indover baseret på allerede udviklet teknologi, er det i min optik en business case I de tilfælde, hvor folk kan/vil have et digitalt kort, så skal det erstatte det fysiske. Ellers er der, som ...

Re: Hvorfor digitialiseres de her services?

eksempelvis har jeg flere gange fået et nyt kort, fuldstændig identisk med det gamle, udelukkende fordi ejerkredsen bag det lokale lægecenter har ændret sig. Ja, jeg kører på 6. kort til samme lægehus. Jeg går ud fra at det handler om at man skal have lov at skifte læge gebyrfrit, for det ti...

Re: Hvorfor digitialiseres de her services?

At det koster samfundet en del penge, hver gang, du skifter læge eller bopæl, taber det, ødelægger det og skal have et nyt. Omkostningerne overstiger langt de 10 millioner. Det var så en påstand. Der er brugerbetaling, hvis udskiftningen skyldes andet end lægeskift. Men kom frisk med en fo...

Re: Hvorfor digitialiseres de her services?

Hvordan beviser du at det er dit cpr nummer du fortæller politiet? Hele balladen er at myndighederne skal være sikre på at du er den du er og til det er et tilfældig nummer du fortæller dem ikke nok. Og hvor ofte er det noget reelt problem? Der er jo ikke tale om køb af fast ejendom, eller ...

Nu er det jo ikke svært

at lave koblingen FE -> NSA -> Amerikanske konkurrent