Gert Madsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Politisk spin.

"Som det er nu, kan vi ikke engang få landene til at give os årlige rapporter med sundhedsstatistik." Stråmand. Se ovenfor. "Og han ser WHOs rolle som brobygger mellem innovationsmiljø på den ene side og etikere og den offentlige sektor på den anden side." Stråmand. Der...

Re: Skriver vi 2021?

Jeg kan altså ikke se at det skulle være verdens undergang i de 4 dage der ikke modtages ny post. Nej, det burde det ikke. Men diverse organisationer har brugt digitaliseringen til at gøre reaktionsfristerne ekstremt korte. Det er ikke så længe siden at man roligt kunne tage på 3 ugers fer...
Kommentar til Myndigheder vil gøre det nemmere at udnytte borgernes sundhedsdata

Ad

Ræven, ulven og ilderen er blevet enige om at hegnet omkring hønsegården skal være lavere. Velbekomme. Hvad er det for nogle usle politikere vi har, at de lader skattepengene gå til så ubalancerede rapporter.
Kommentar til MitID: Første kig

Re: Omkostninger og bedre/dårligere sikkerhed?

Men jeg kan helt ærligt ikke forstå hvorfor vi ikke bare kan forbedre NemID uden at det skal have nyt navn Se #48

Re: Hvorfor har kriminalforsogen behov for særskildt EPJ-system?

En anden udfordring er spørgsmålet om, hvorvidt de indsattes sundhedsdata så at sige bliver "brændemærket", hvis det fremgår, at man er blevet undersøgt af en fængselslæge. Det skal der findes en teknisk løsning på. Er det ikke et problem uden løsning? Svjv. skal behandleren altid...

Ikke længere

Siden hvornår har erhvervsstyrelsen prioriteret tilsyn med cookies? Kan vi få at vide, hvor mange bøder de har langet ud?

Et sygehus?

Et fængsel er vel ikke noget sygehus. Hvad er det som gør at man ikke kan bruge en forbindelse, som praktiserende læger har?
Kommentar til Stem på IT-folk til valget

Re: Herlev Kommune

Det er jeg modstander af. Jeg tror ikke på, at offenlige instanser er bedre til at løse opgaver end private virksomheder. Og slet ikke softwareudvikling! Uden i øvrigt at ville påbegynde en debat. Jeg modsiger heller ikke dine argumenter. Men jeg vil påpege at det offentliges salg af IT-vir...
Kommentar til Britiske skoler bruger ansigtsgenkendelse i kantinen

Re: Tillid

Ja, det er påfaldende som tilliden til mennesker erstattes af tillid til teknik. Eller også er det ansvarsforflygtelse, som vi i høj grad har set i digitaliseringen herhjemme. Det er ikke kantinen, som så skal bøvle med fejlregistreringer. Nej, med teknik, så overføres bøvlet og ansvaret til bø...

Re: Forslag

Det kan rede dit liv. Den nye E112 tjeneste sender automatisk GPS koordinater til alarmtjenesten. Den slags tiltag indbyder til at blive filosofisk. Skal man fylde dage i sit liv, eller skal man fylde liv i sine dage? Der er ingen tvivl om at myndighederne fokuserer enøjet på at mindske ta...

Re: Forslag

Er der nogen, der har regnestykket? Hvad koster det at holde de rejsende ude af den offentlige trafik af hensyn til for få pladser, ift. at gøre den offentlige trafik gratis? Ja, det kunne være rart at vide, om disse rabatter reelt flytter noget. Det er nok de færreste, som står op i myldre...

Re: Forslag

Efterhånden har 99% af alle fra skolebørn og opefter en smartphone -- måske ikke den nyeste iPhone, men gode nok til at have GPS og kunne køre Android eller iOS apps. Så det er ikke noget voldsomt krav -- man har et lignende krav til MitID, hvor man dog kan få en kodegenerator i stedet for. ...

Anvendelse af data

Udover milimeterafregning, bruges data så til noget? Har kendskabet til antallet af passagerer fået transportørerne til at ramme bedre med hensyn til kapaciteten? Er tilslutningerne blevet bedre? Flytter alle disse rabatordninger noget af betydning, eller regner vi i promiller?

Re: Forslag

Det falder jo ind under almindelig mængderabat og nudging. Jo, men er Rejsekortet ikke der, hvor hensynet til dette og milimeterafregning, fylder så meget, at det er en barierre i sig selv?
Kommentar til MitID: Første kig

Re: Jeg skal også have nøgleviser men ...

Her vil jeg lige påpege at MitID kommer med forskellige grader af autentificering; sikringsniveauerne Lav, Betydelig, Høj. NemID svarer til Betydelig. Det er så op til tjenesteudbyder at kræve Høj ved f.eks. ejendomshandler og Lav ved f.eks. ansøgning om aktindsigt. Ser det ens ud fra bruger...

Det er jo KL.

Det følger jo bare stilen, fra KL, hvor man benytter enhver lejlighed til at tale ansvar og problemer ned. Det svarer meget godt til udtalelserne om data-ansvaret for Aula.
Kommentar til De første 200.000 danskere er bedt om at migrere til MitID

Re: Kun bruger-id?

Hvorfor tror du, det gemmes i et register? Ah, bare fordi man har for vane at registrere hvad man kommer i nærheden af. Det vil glæde mig, hvis ikke det er tilfældet.
Kommentar til De første 200.000 danskere er bedt om at migrere til MitID

Re: Kun bruger-id?

Andre brugere vil blive kontaktet af deres bank - og MitID flowet vil kræve - at der er behov for scanning af NFC chip i pas. Hmm. Så endnu et register, der øger risikoen for identitetstyveri.
Kommentar til De første 200.000 danskere er bedt om at migrere til MitID

Re: Nøgle.

Det skægge er at der mig bekendt ikke findes en eneste sag med NemID hvor der har været tvivl om hvorvidt brugerens credentials rent faktisk blev brugt. Der har heller ikke været en eneste sag om hvorvidt registreringen af brugerens "underskrift" har været forket. Du kan have ret,...
Kommentar til De første 200.000 danskere er bedt om at migrere til MitID

Re: Nøgle.

Når vi endte der var det netop fordi TDC's oprindelige løsning viste sig at have problemer Her er det værd at notere sig at TDC havde væsentligt lavere budget. Mindre end 1% af Nets, hvis jeg husker ret, så det er ikke et rimeligt grundlag at konkludere på.