Gert Madsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Billedlegitimation

Nå ja så har svenskerne været så smarte at sætte en stregkode bag på deres kørekort så navn, cprnummer m.m. nemt kan aflæses i butikerne når du bruger det som ID. Det er da kun en fordel for klamme snagere. Den omfattende registrering af detailoplysninger om vores ID, giver en stor risiko f...

Re: Ping

Vi er jo nået der til, hvor man kan få internethastigheder, der, på papiret, er hurtigere end din harddisk, hvis det ikke var for de ulideligt høje pingtider, på over 1 ms, så hvornår kommer der konkurrence på de vigtige tal? Som Yoel antyder ovenfor, så skal man være opmærksom på at data ik...

Selvfølgelig skal

løsningen ikke være betinget af at blotte sig for informationsiglerne Google eller Apple. Det er en ommer. Kunne man istedet forestille sig at de mange mio. blev tildelt selskaberne på betingelse af at takst/zonesystemet blev forenklet. Det vil helt sikkert gøre kollektiv trafik mere attraktivt

Re: For at dække sin egen røv juridisk

Arh, der er vel ikke så mange "små idrætsforeninger" med en milliardomsætning? Nej, men hvad gør man ikke for at aflede opmærksomheden fra at det meste hvidvask er foretaget med bankernes aktive medvirken.

Re: Fyr ledelsen

Man kan ikke give en statsinstitution en bøde. De eneste til at betale, er skatteyderne. Hvorfor skal de¹ betale for en institions ansvarløse omgang med data? Mjah. Nu har man i årtier brugt den strategi at udtale ordet FY. Så at appellere til samvittigheden er prøvet. En bøde af en forsvar...

Re: Accessibility

Ligesom udskiftning af systemer, er der overgangs-faser.. det burde vi havde haft i måske lidt længere tid. For visse ting kan man tale om overgangsfaser, men . . . Når de nuværende mennesker, med for gigtkrogede fingre til at kunne betjene Dankortterminaler, mobiler etc. en gang er døde, s...

Re: Super artikel om en regulær neddysset skandale...

Man har åbenbart ikke mod til fortsat at kaldet noget med "Nem" Det skyldes nok at man ikke sørgede for at staten fik retten til navnet. Ganske symptomatisk for det totale fravær af omtanke i hele digitaliseringen. Lad os lige her sende en tanke til Lars Frelle Petersen, som var...

Re: Erkendelse

Selvom du får fingrene i en ophavsretsbeskyttet tekst, kan du reelt ikke bruge den. Du mener: må ikke bruge den. Hvorom alting er, så er det skolens pligt at sikre at det ikke kommer i andres hænder. Egentlig troede jeg at det også gjalt gymnasier, men der var ikke mange bekymringer, da de...

Re: Erkendelse

Umiddelbart vil jeg sige at en dansk stil må være omfattet, men det står ikke rigtigt nogen steder. En stil dækkes af ophavsret. Og det har "altid" været et krav at skolerne passer på elevernes frembringelser, så de ikke kan kopieres af andre. Jeg kan ikke se, hvordan man kan leve...

Re: Hvorfor vente på det danske datatilsyn?

Det er ved at være pinligt med al den "civile ulydighed" vi ser fra danske myndigheder og firmaer. Du har helt ret. "Vi afventer politiets vurdering af, om det nu også er forbudt at køre 200 km/t på denne landevej."

Re: Er denne nyhed relevant (for IT-kyndige)

I realiteten har sygeplejerskerne skabt ”en doven sygeplejerske” som kun får en grundløn og en ”flittig sygeplejerske” som udover grundlønnen får tillæg baseret på hendes arbejdstimer og villighed til at opnå de tillæg som belønnes. Det er konsekvensen af den omtalte tjenestemandsreform fra ...

Re: Er denne nyhed relevant (for IT-kyndige)

På mig virker det mere som om at sygeplejerskerne vil have ”spaltemillimeter” for enhver pris Det er de nødt til. Forhandlerne i regionerne er jo bare marionetdukker for finansministeriet/landspolitikerne.

Det vigtige spørgsmål

Kasper Groes Ludvigsen har skrevet en artikel om emnet, desværre bag ING.DK's betalingsmur. Overskriften siger det meget godt: "Spørg om du bør, ikke om du kan, bruge AI".

Re: Falk

I forhold til deres databehandlere, så finder jeg heller ikke setuppet hverken alarmerende eller specielt anderledes end hvad man kunne forvente. Falck kan jo af gode grunde ikke selv udvikle database soft- og hardwareløsninger til opgaven, men benytter Microsofts løsninger. Det største prob...
Kommentar til Få indsigt i dit elforbrug

Re: Velvilje

Jeg tænker også, at kunne de undgå at udlevere krypteringsnøgle, så havde de nok gjort det :-) Energistyrelsen udsendte "Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget" paragraf 7: "Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at...

Re: Hvorfor skal de indhente samtykke?

Jeg har altid fået at vide at optagelse af samtaler - telefon- såvel som "almindelige" - var lovligt så længe at blot den ene part i samtalen vidste det, og når den der optager selv er part i samtalen er den betingelse jo opfyldt. Borgerne bør kunne henvende sig til en offentlig...

Re: Forandringer

Jeg er sikker på at butikker ville elske hvis kontanter helt forsvandt; Er det ikke kun i den forhåbning at gebyret for de dyre kort kan lægges direkte på kunden? Det har butikkerne jo forsøgt flere gange med påpegning af de høje gebyrer på andre betalingsformer.
Kommentar til Lille fald i søgningen til it-uddannelser

Re: Fremtidig mangel på IT-folk er til dels regeringens ansvar

Er folk som gør en forskel over længere tid (arbejder ordentligt med materien i undervisningen) mindre værd en dem der kun har svarene klar, og efterfølgende glemmer alt om dem igen efter eksamenen? Hvor læser du det ? Jeg undrer mig over, at man ikke har styret efter om det er liniefag, el...

Re: Hvad med bankerne ?

For det fjerner bankernes indtægts grundlag. Og modsvar derfra vil blive at skrue på gebyrer og renter. Nu er dette jo en kun et problem, fordi man har tildelt bankerne en særstatus, der i høj grad sætter konkurrencen ud af kraft. En oprettelse af en statslig enhed vil kunne genskabe konkur...
Kommentar til Lille fald i søgningen til it-uddannelser

Re: Fremtidig mangel på IT-folk er til dels regeringens ansvar

Set i lyset af at søgningen til de dansksprogede IT-uddannelser også er vigende, tegner det ikke godt. Men det har man jo vidst i mange år. Der er andre fag, som også klager sig, så det kunne være rart med en kvalificering. Andre ting kan så på pege mod en ubalance. Feks. at coronatiltaget...