Claus Nielsen

Freelance er topnørdernes vej til millionlønnen

Nettolønnen er som antydet betydeligt bedre som freelancer end fastansat hvis man besidder salgsbare kompetencer og en feksibel personlighed. Min pointe er kun at fordi en heltidskontrakt på papiret indbringer +1 mio dkk er det først ved afslutningen du kan opgøre det reale resultat. Mine negative tidligere kommentarer stammer alle fra oplevelser i min personlige bekendsskabskreds. Personligt er en mio om året og friheden til at slippe for alt det politiske crap som er konsekvensen af at være fastansat rigelig motivation.

30. september 2009 kl. 08:52
Freelance er topnørdernes vej til millionlønnen

det er det frie marked som dikterer prisen. Generelt følger efterspørgslen efter freelance kompetencer det generelle IT jobmarked. Hvis noget er hot på jobworld er det nok også hot på freelance markedet, men der er dog den twist at de rigtige specialistjob aldrig kommer på jobworld. Rygterne siger at SAP stadigt er hot og mainframe kompetencer såsom pl/1 ikke kan købes for penge.

29. september 2009 kl. 17:07
Freelance er topnørdernes vej til millionlønnen

Godt regnestykke men 85% er urealistisk højt på langt sigt.

tilføj risiko for:

  • underbeskæftigelse
  • sygdom
  • manglende betaling
  • sen betaling
  • genforhandling af kontrakten med lavere betaling til følge.

man skal også beregne sig tid (og penge) til videreuddannelse og administration.

Som freelancer kan det være meget kompliceret at afslutte en kontrakt og fortsætte direkte i den næste. Der kommer nemt spildtid eller overlap.

Friheden er ikke meget værd hvis man har kone, børn og kreditforeningslån, men hvis man er single og fleksibel får man nogle interessante muligheder.

29. september 2009 kl. 16:59
Freelance er topnørdernes vej til millionlønnen

vi er helt på linie. Den basale sammenligning af udbyttet er 9-klasses pensum, men risiko modellen er meget kompliceret og generelt er risikoen for ingen indkomst betydelig i det nuværende marked.

Det er derfor helt standard at de svageste konsulenter søger i ly som fastansatte i krisetider. En risikopræmie på 50% er nok minimum hvis man ønsker at være profitabel på længere sigt.

29. september 2009 kl. 12:38
Freelance er topnørdernes vej til millionlønnen

@Lars

Det kræver en meget kompliceret model at sammenligne lønninger mellem freelancers og fastansatte. Det største problem i modellen er at sætte en værdi for arbejdsløshedsrisiko/sygdom.

En banal model for en freelancerløn ser således ud fastmånedsløn 40.000 pension 10% 4.000 5 ugers årlig ferie 5.000 kontorhold, revisor osv 2.000 total 51.000

En freelancer skal således tjene mindst 51.000 dkk for at kunne have det samme udbytte som en fastansat med 40.000 dkk.

Et andet problem i disse krisetider er at nogle konsulenter oplever at banken strammer kreditten fordi de ikke er gode kunder med forudsigelige indtægter.

29. september 2009 kl. 10:01
Retspræsident: Digital tinglysning er mere sikker end papir

enig - samme problem som dankort sikkerheden hvor det er et tilbagevendende problem at postbuddet stjæler både kort og kode.

Det vil mht pantebreve være mere effektivt at lade hjemmehjælperen begå bedrageriet. De har adgang både til post, hjem og bankkonto. Faktisk giver elektronisk tinglysning forenklede muligheder for den perfekte forbrydelse som først opdages efter forældelsesfristen er udløbet.

21. juli 2009 kl. 17:58
Langeland Kommune og KMD: Outsourcing gik som det skulle

personligt finder jeg det forfriskende at både kunde og leverandør offentligt udtrykker at der er problemer. Jeg har aldrig hørt CSC eller IBM udtrykke andet end "Ingen kommentarer".

11. marts 2009 kl. 17:20
Nye EU-regler giver politi grønt lys til at hacke

Som jeg husker sagen med PSM var resultatet af efterforskningen at det pågældende register ikke var opryddet i forhold til forskrifterne og en inspektion af auditloggen afslørede et opslag fra en af politiets vagtstuer. Auditloggen var uanvendelig idet der var anvendt en fællesbruger og vagtholdet dækkede naturligvis over hinanden efter de bedste polititraditioner.

Af andre sager ang. registerlækager som jeg husker fra medierne: er udlevering af CPR registeringer til KGB, udlevering af patientoplysninger til PFLP, begrundet mistanke om at en politimand lækkede oplysninger til Hells Angels. Det er også almindeligt at ansatte i skattevæsenet fornøjer sig med naboens skatteoplysninger. Det er utopi at tro at noget offentligt register er sikkert.

Michael nævner eksemplet med børneporno hvor en tiltale under danske forhold formodenligt vil medføre at du skal pines af retssystemet i 1-2 år selvom du er så heldig at du bliver frikendt.

Et andet lignende eksempel fra mit professionelle liv er en parkistansk kollega som "forsvandt" efter han havde lækket fortrolige data. Vores forventning er at han sidder i Guatanamo.

6. januar 2009 kl. 20:40
Nye EU-regler giver politi grønt lys til at hacke

De fleste misbrug af politiets registre bliver naturligvis ikke opdaget eller behandlet bag lukkede døre, men det klassiske tilfælde med Per Stig Møllers spritdom bør ikke glemmes. Det undrer mig meget at de danske politikers hukommelse er så kort....

6. januar 2009 kl. 11:16
'Amanda' er lagt i graven ? det var for dyrt at drive

Den første version var udviklet i caseværktøjet HPS fra firmaet Seer. Operativsystemet var rigtigtnok OS/2 Warp, men udviklingen blev udført i CSC regi.

Senere blev Amanda moderniseret med en Windows frontend så OS/2 blev udfaset.

IBM har efter min hukommelse rene hænder i denne sag.

5. december 2008 kl. 18:25
Red en ø

kritikken paa at arbejdsgiverne stadigt haenger fast i industrisamfundet er nok rimelig, men jeg mener ogsaa at muligheden for distancearbejde skal vurderes i forhold til opgavernes indhold.

Hvis opgaverne kraever en hoej grad af samarbejde og effektivitet er det intet alternativ til at samle personerne paa en enkelt geografisk lokation indenfor armslaengde afstand.

Hvis arbejdsopgaverne er meget individuelle kan jeg godt se en fordel i hjemmearbejde.

Mails, telefoni og videomoeder er efter min erfaring vildt overvurderede kommunikationsmaader. Du naevner selv lyden som er et stort problem. Det er en direkte ubehagelig oplevelse at gennemfoere en videomoede med 10 personer paa 3 kontinenter - selv med professionel Cisco udstyr.

16. oktober 2008 kl. 13:49
Dårlige tider udvider mit ordforråd

Mine erfaringer fra ansaettelse i store virksomheder er ikke specielt positive. Uddannelsesbudgettet er enten brugt eller inddraget ved starten af Q4.

Et ansaettelsesstop er paa overfladen et effektivt middel til at fokusere organisationen, men hvis det straekker sig laengere end et par maaneder er det en effektiv maade til at filtrere medarbejderne i de gode som forlader organisationen fra de udynamiske og inkompetente som bliver haengende.

Jeg kender store firmaer som har haft officielt ansaettelsesstop i aarevis.....

12. september 2008 kl. 12:28
Røde ører til Microsoft efter kæmpenedbrud på London-børsen

Mit produktionsmiljø i en financiel fortune 500 virksomhed døde i fredags pga en fejl under firmware upgrade af SAN. UNIX og Oracle er ikke immune for fejl, svag change management og manglende disaster tests. Det er lidt tidligt at lægge problemet på london børsen foran døren til MS. Typisk skyldes denne type fejl en applikationsændring med utilsigtede sideeffekter.

Jeg har hørt mange successhistorier (fra troværdige kilder) med stabile windows systemer. Det kræver bare gode administratorer (dvs ikke certificerede reboot engineers) og nogle applikationer som er udviklet med henblik på driftstabilitet.

10. september 2008 kl. 20:38
Backup uden en plan ender i kaos

Intet slaar baandbredden paa en stationcar som droener ned af motorvejen fyldt med magnetbaand.

Hvis leverandoeren kan tilbyde at stille hos kunden indenfor 3-4 timer med en NAS boks er baandbredde problemet loest, men jeg har hoert om et par uheldige incidents hvor en restore af en ekstern backup kraevede uger.

/Claus

26. august 2008 kl. 12:39
Backup uden en plan ender i kaos

Backuppen foretages typisk incremental og er ikke saerligt tidskritisk.

Restore er tidskritisk og kraever maaske download af TB. Kan baandbredden klare dette indenfor acceptabel tid ?

20. august 2008 kl. 11:09
Open source-databaser vinder mest terræn i nye projekter

Carsten har fuldstaendigt ret.

Det er meget lidt kompatibilitet mellem MS-SQL, Oracle og DB2. Datatyperne er helt forskellige, funktionerne er helt forskellige og f.eks. principperne for at haandtere samtidighedsproblematikken er helt forskellige. Jeg har deltaget i en raekke projekter med migrering fra MS-SQL og DB2 til Oracle og det er en nontriviel opgave.

En af mine tidligere arbejdsgivere udforsker for tiden mulighederne for at migrere fra Oracle til mySQL. De har et rent OLTP miljoe med 2-300 simple transaktioner i sekundet. Deres forventning er at mySQL er klar til produktion i et high availability miljoe om 2-3 aar.

22. juli 2008 kl. 14:40
Teleselskaber: Logning er fortsat absurd

for nogle aar siden var jeg med til at implementere en loesning hos en stoerre teleoperator og mht udtraek af oplysninger vedr. telefonopkald og sms er niveauet meget hoejt. Du kan godt regne med at alle stoerre kriminalsager har medfoert udtraek at teleoplysninger. Iflg mine kontakter i anklagemyndigheden betragter de det som et meget kraftfuldt vaerktoej (men ogsaa dyrt)

Logning af datatrafik var efter min tid, men vores foerste indtryk var at det var spild af tid medmindre brugeren var en teknologisk analfabet.

20. juni 2008 kl. 13:47
Jeg er blevet droppet

Stoerre projekter har en overlevelseschance som en hiv-positivt barn i afrika.

Det vaerste resultat af saadanne erfaringer er en voksende kynisme/realisme naar man bliver praesenteret for nye projekter. Det er jo ikke alle som har lyst til at bruge deres liv paa en doedssegler.

3. juni 2008 kl. 12:18
IBM-nedbrud: Hvad ved vi?

Tilkald af udenlandske eksperter er et centralt ritual i IBM kulten.

  • Det beviser ledelsens handlekraft (laes vi goer noeget)
  • Det daekker ledelsens roev (vi bruger de bedst mulige resourcer)
  • Det viser overfor kunderne at "IBM har globale styrker"

De reele effekter er desvaerre

  • Forsinkelse i problemloesningen da der skal bruges tid paa at jage en "ekspert" i en anden tidszone og saette ham ind i sagen.
  • Demotivering af de lokalt ansaette da deres analyse bliver baade forsinket og nedvurderet.

Et hyppigt paradox er at den samme person vurderes langt hoejere som ekstern ekspert end hvis han blev som fastansat i organisationen. Hyppigt bliver geografisk distance det brugt som et kvalitetsmaal for "eksperten".

Mvh Claus

17. april 2008 kl. 11:13
Hvis ikke IBM kan ?

F.eks. i filsystemerne.

Det staar stadigt lidt aabent for mig hvordan et forholdvis banalt netvaerksproblem kan sende kunderne i doerken saa laenge. Min mistanke er at fejlen ogsaa kan have medfoert at en raekke servere er havnet i en invalid state og er crashet. Specielt clustersystemer er meget saarbare overfor netvaerksfejl.

@Klaus Jeg tror stadigt at Proevensvej er overvejende Sun paa hardware og cisco paa netvaerk (mainframe er naturligvis IBM og jeg kender ikke wintel setuppet). Personligt har jeg ikke set nogen tegn paa at OS-clustre eller RAC har en positiv indvirkning paa availability i krisesituationer - typisk bliver man alligevel noedt til at genstarte serveren. Jeg anerkender tilgengaeld at de giver fleksibilitet i alm drift.

16. april 2008 kl. 09:21