Claus Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Freelance er topnørdernes vej til millionlønnen

Re: Generel kommentar

Nettolønnen er som antydet betydeligt bedre som freelancer end fastansat hvis man besidder salgsbare kompetencer og en feksibel personlighed. Min pointe er kun at fordi en heltidskontrakt på papiret indbringer +1 mio dkk er det først ved afslutningen du kan opgøre det reale resultat. Mine negativ...
Kommentar til Freelance er topnørdernes vej til millionlønnen

Re: Brancher/fag

det er det frie marked som dikterer prisen. Generelt følger efterspørgslen efter freelance kompetencer det generelle IT jobmarked. Hvis noget er hot på jobworld er det nok også hot på freelance markedet, men der er dog den twist at de rigtige specialistjob aldrig kommer på jobworld. Rygterne sige...
Kommentar til Freelance er topnørdernes vej til millionlønnen

Re: Generel kommentar

Godt regnestykke men 85% er urealistisk højt på langt sigt. tilføj risiko for: - underbeskæftigelse - sygdom - manglende betaling - sen betaling - genforhandling af kontrakten med lavere betaling til følge. man skal også beregne sig tid (og penge) til videreuddannelse og administration. Som fr...
Kommentar til Freelance er topnørdernes vej til millionlønnen

vi er helt på linie. Den basale sammenligning af udbyttet er 9-klasses pensum, men risiko modellen er meget kompliceret og generelt er risikoen for ingen indkomst betydelig i det nuværende marked. Det er derfor helt standard at de svageste konsulenter søger i ly som fastansatte i krisetider. En ...
Kommentar til Freelance er topnørdernes vej til millionlønnen

Re: -

@Lars Det kræver en meget kompliceret model at sammenligne lønninger mellem freelancers og fastansatte. Det største problem i modellen er at sætte en værdi for arbejdsløshedsrisiko/sygdom. En banal model for en freelancerløn ser således ud fastmånedsløn 40.000 pension 10% ...
Kommentar til Retspræsident: Digital tinglysning er mere sikker end papir

Re: Sikkerhedsmodellen

enig - samme problem som dankort sikkerheden hvor det er et tilbagevendende problem at postbuddet stjæler både kort og kode. Det vil mht pantebreve være mere effektivt at lade hjemmehjælperen begå bedrageriet. De har adgang både til post, hjem og bankkonto. Faktisk giver elektronisk tinglysning ...
Kommentar til Langeland Kommune og KMD: Outsourcing gik som det skulle

Re: Skægt som udmeldingerne fra Langelands kommune skifter.

personligt finder jeg det forfriskende at både kunde og leverandør offentligt udtrykker at der er problemer. Jeg har aldrig hørt CSC eller IBM udtrykke andet end "Ingen kommentarer".
Kommentar til Nye EU-regler giver politi grønt lys til at hacke

Re: Ikke noget problem...

Som jeg husker sagen med PSM var resultatet af efterforskningen at det pågældende register ikke var opryddet i forhold til forskrifterne og en inspektion af auditloggen afslørede et opslag fra en af politiets vagtstuer. Auditloggen var uanvendelig idet der var anvendt en fællesbruger og vagtholde...
Kommentar til Nye EU-regler giver politi grønt lys til at hacke

Re: Ikke noget problem...

De fleste misbrug af politiets registre bliver naturligvis ikke opdaget eller behandlet bag lukkede døre, men det klassiske tilfælde med Per Stig Møllers spritdom bør ikke glemmes. Det undrer mig meget at de danske politikers hukommelse er så kort....
Kommentar til 'Amanda' er lagt i graven ? det var for dyrt at drive

Re: Var det ikke OS/2?

Den første version var udviklet i caseværktøjet HPS fra firmaet Seer. Operativsystemet var rigtigtnok OS/2 Warp, men udviklingen blev udført i CSC regi. Senere blev Amanda moderniseret med en Windows frontend så OS/2 blev udfaset. IBM har efter min hukommelse rene hænder i denne sag.
Kommentar til Red en ø

Distancearbejde er ikke altid effektivit

kritikken paa at arbejdsgiverne stadigt haenger fast i industrisamfundet er nok rimelig, men jeg mener ogsaa at muligheden for distancearbejde skal vurderes i forhold til opgavernes indhold. Hvis opgaverne kraever en hoej grad af samarbejde og effektivitet er det intet alternativ til at samle pe...
Kommentar til Dårlige tider udvider mit ordforråd

Re: Virksomhedens størrelse

Mine erfaringer fra ansaettelse i store virksomheder er ikke specielt positive. Uddannelsesbudgettet er enten brugt eller inddraget ved starten af Q4. Et ansaettelsesstop er paa overfladen et effektivt middel til at fokusere organisationen, men hvis det straekker sig laengere end et par maaneder...
Kommentar til Røde ører til Microsoft efter kæmpenedbrud på London-børsen

Re: Dyb undren

Mit produktionsmiljø i en financiel fortune 500 virksomhed døde i fredags pga en fejl under firmware upgrade af SAN. UNIX og Oracle er ikke immune for fejl, svag change management og manglende disaster tests. Det er lidt tidligt at lægge problemet på london børsen foran døren til MS. Typisk skyl...
Kommentar til Backup uden en plan ender i kaos

Re: Et problem ved ekstern backup som mange overser

Intet slaar baandbredden paa en stationcar som droener ned af motorvejen fyldt med magnetbaand. Hvis leverandoeren kan tilbyde at stille hos kunden indenfor 3-4 timer med en NAS boks er baandbredde problemet loest, men jeg har hoert om et par uheldige incidents hvor en restore af en ekstern back...
Kommentar til Backup uden en plan ender i kaos

Et problem ved ekstern backup som mange overser

Backuppen foretages typisk incremental og er ikke saerligt tidskritisk. Restore er tidskritisk og kraever maaske download af TB. Kan baandbredden klare dette indenfor acceptabel tid ?
Kommentar til Open source-databaser vinder mest terræn i nye projekter

Re: Der er vel ikke så meget nyt der...

Carsten har fuldstaendigt ret. Det er meget lidt kompatibilitet mellem MS-SQL, Oracle og DB2. Datatyperne er helt forskellige, funktionerne er helt forskellige og f.eks. principperne for at haandtere samtidighedsproblematikken er helt forskellige. Jeg har deltaget i en raekke projekter med migre...
Kommentar til Teleselskaber: Logning er fortsat absurd

Re: format

for nogle aar siden var jeg med til at implementere en loesning hos en stoerre teleoperator og mht udtraek af oplysninger vedr. telefonopkald og sms er niveauet meget hoejt. Du kan godt regne med at alle stoerre kriminalsager har medfoert udtraek at teleoplysninger. Iflg mine kontakter i anklage...
Kommentar til Jeg er blevet droppet

Er det virkeligt foerste gang?

Stoerre projekter har en overlevelseschance som en hiv-positivt barn i afrika. Det vaerste resultat af saadanne erfaringer er en voksende kynisme/realisme naar man bliver praesenteret for nye projekter. Det er jo ikke alle som har lyst til at bruge deres liv paa en doedssegler.
Kommentar til IBM-nedbrud: Hvad ved vi?

The IBM way....

Tilkald af udenlandske eksperter er et centralt ritual i IBM kulten. Det beviser ledelsens handlekraft (laes vi goer noeget) Det daekker ledelsens roev (vi bruger de bedst mulige resourcer) Det viser overfor kunderne at "IBM har globale styrker" De reele effekter er desvaerre -...
Kommentar til Hvis ikke IBM kan ?

Husk ogsaa at vi har transaktioner paa andre niveauer

F.eks. i filsystemerne. Det staar stadigt lidt aabent for mig hvordan et forholdvis banalt netvaerksproblem kan sende kunderne i doerken saa laenge. Min mistanke er at fejlen ogsaa kan have medfoert at en raekke servere er havnet i en invalid state og er crashet. Specielt clustersystemer er mege...