Troels Henriksen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Bjarne Stroustrup: Der er stadig ikke noget hurtigere end C++

Re: C++ er komplekst

Go: a, b = b, a APL: ⊖ Hvis du endelig vil give funktionen et navn: swap←{⊖⍵}
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Der er stadig ikke noget hurtigere end C++

Re: Assembler? 408

I C/C++ kan man gennem at tænke sig om når man koder, udnytte den underliggende hw-arkitektur i en grad som selv den mest optimerende compiler aldrig nogensinde vil komme til Det passer altså ikke helt på moderne hardware. C/C++ tillader dig at bestemme repræsentationen i hukommelsen, hv...
Kommentar til Smid nu de lokale administratorer på porten!

Hvilken fordel har det som

Hvilken fordel har det som bruger, at køre programmer uden root-rettigheder? Jeg mener, på min egen maskine er det min lokale bruger der ejer alt hvad jeg sætter pris på (filer med fortrolig data, processer der behandler dem), hvor root ejer alt det system-snask, som jeg alligevel blot kan genin...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Der er stadig ikke noget hurtigere end C++

Re: C++ er komplekst 331

Lav en funktion, er tager et par af to værdier og returnerer et nyt par af de samme to værdier, men byttet om. Nu er C++14 blevet godkendt, og dit eksempel kan så skrives endnu enklere: auto swap_new(auto p) { return std::make_pair(p.second, p.first); } Så mangler der mest kun pat...
Kommentar til Smid nu de lokale administratorer på porten!

Der er en ting jeg er usikker

Der er en ting jeg er usikker på - hvilken rolle spiller mine lokale rettigheder for rettighederne på netværket? Jeg kan godt se, at det fra et vedligeholdelsessynspunkt måske er nemmere for it-afdelingen, at brugerne har begrænsede muligheder for at ødelægge deres systemer, men jeg er ikke sikk...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Der er stadig ikke noget hurtigere end C++

Re: C++ er komplekst

Så både push_back() og erase() kan invalidere iteratorer. Ifølge C++03-specifikationen, så må std::vector::erase() ikke invalidere iteratorer der ligger før det slettede område. std::vector::push_back() kan slet ikke invalidere iteratorer. Jeg tvivler alvorligt på at C++11 har brudt den...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Der er stadig ikke noget hurtigere end C++

Re: C++ er komplekst 326

Lav en funktion, er tager et par af to værdier og returnerer et nyt par af de samme to værdier, men byttet om. template <typename A, typename B> std::pair<B,A> swap(std::pair<A,B> p) { return std::make_pair(p.second, p.first); } Det synes jeg ikke er noget særligt...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Der er stadig ikke noget hurtigere end C++

Re: C++ er komplekst 313

Men da man jo kunne have oprettet iteratorer fra v (det kan compileren ikke gennemskue, om man har), så ville en relokering jo invalidere dem. Ikke hvis de er defineret som indekser, frem for hukommelsesværdier. Det er jeg faktisk ret sikker på, at de er, da du heller ikke ville kunne gr...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Der er stadig ikke noget hurtigere end C++

Re: Ren nysgerrighed.

Problemet er, når almindelige anvendelsesprogrammer ophøjes til en status, som hverken opdragelsesgiver eller programmør havde forestillet sig :) Det er jo altid en afvejning... manuel optimering tager tid, men hvad der er langt værre, så gør det som regel også koden sværere at læse. At ...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Der er stadig ikke noget hurtigere end C++

Re: Ren nysgerrighed. 211

Men hvad udvikler d&#039;herrer, siden denne voldsomme fokus på det jeg vil kalde superoptimering på lav niveau? Jeg er PhD-studerende med fokus på optimerende oversættere. Min interesse for ydelse er derfor lidt a priori, og i langt de fleste tilfælde er det da heller ikke vigtigt....
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Der er stadig ikke noget hurtigere end C++

Re: GPU 122 197

Problemet er en ideologisk forskel som Troels beskriver: I C++ har du eksplicit kontrol med dit data layout. I SML vælges det for dig. Det trade-off som der følger er at det er nemmere at skrive ML end C++, men den manglende kontrol kan i visse tilfælde koste grusomt i eksekveringshastighed. ...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Der er stadig ikke noget hurtigere end C++

Re: Assembler? 135

Et langt større problem er, at det er meget platformsspecifikt. Sproge(t/ne) er meget bundet op på den enkelte processorseries maskinkode instruktionssæt, og derudover er der store variationer i mnemonics og forskelle i rækkefølgen af register- og adresseparametre. Moderne assemblersprog ...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Der er stadig ikke noget hurtigere end C++

Re: Hmmmmm. 150

o mere hardwarenært et sprog er jo højere er det potentielle optimerings øeh potentiale og ASM er jo stadig et symbolsk programmeringssprog. For oversættere er det typisk modsat: Jo mere lavniveau sproget, des sværere er det at lave nontrivielle transformationer.
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Der er stadig ikke noget hurtigere end C++

Re: GPU 122

Jeg vil tro, at assemblerkode er hurtigere end C++. Det kræver en del arbejde at skrive programmer i assembler, men det kræver også en del arbejde at skrive effektive (og samtidigt korrekte) programmer i C++. Bemærk at Stroustrup eksplicit betinger sin udtalelse med, at han kun sammenlign...
Kommentar til Open Source router

Hvad er strømforbruget på en

Hvad er strømforbruget på en almen datamat med Linux i forhold til en specialbygget router?
Kommentar til Lyt til Dan Geer

Jeg er helt enig i dine

Jeg er helt enig i dine observationer om produktansvar - rent politisk virker det dog usandsynligt, at de etablerede closed-source kræfter vil gå med på den. Har du en idé til hvordan man kan få listet det ind via en overgangsperiode eller et kompromis?
Kommentar til Nu skal der styr på PHP med en formel specifikation af sproget

Jeg vil nu ikke kalde det en

Jeg vil nu ikke kalde det en formel specifikation - bare en almindelig specifikation. Mig bekendt er Standard ML stadigvæk det eneste større sprog med en rigtig formel specifikation, og i de fleste tilfælde er det sandsynligvis heller ikke besværet værd.
Kommentar til ICANN: Danmark ejer ikke topdomænet .dk

Re: Er de nuværende regler ikke

Mon ikke i hvert fald Lov om Internetdomæner §3 kan drages i tvivl? Jeg tror nøglen er "tildeles". Så længe DK er tildelt Danmark (hvilket det jo er), så tilhører det den danske stat indenfor dansk lovgivning, dvs. at staten har total kontrol over hvordan det benyttes. Det siger...
Kommentar til Rusland vil have Apples og SAP's kildekoder udleveret

Hvilke

Hvilke forretningshemmeligheder har denne kildekode mon? Algoritmer der ikke er offentligt kendt? Jeg har svært ved at se hvad frygten bunder i.

Sæt dig ind i de bedste

Sæt dig ind i de bedste burgersteder i nærheden af dit studie. Når man sidder sent en aften og laver rapport eller kode, så skal man ikke spilde sin tid på dårligere mad end nødvendigt. Hvis man er så heldig at være blandt herskerfolket på DIKU, så kan man naturligvis bare bruge selvbetjeningsk...