Nils Bøjden

Ny EU-dom mod dataindsamling er mavepuster til britisk overvågning

inden udtrædelsen effektueres

Hvilken udtrædelse? Mig bekendt har UK ikke meldt sig ud.

22. december 2016 kl. 06:54
Nets tester Dankort på mobilen i udvalgte butikker

Derudover er jeg meget enig om at det er vigtigt at overveje hvad en app gerne vil have adgang til inden man installerer den.

Og det er nok en af manglerne ved Androids sikkerhedsmodel. Beskrivelsen og hvilke tilladelser der skal gives og hvad de skal bruges til. Dette vil endvidere kunne skabe et mere sikker juridisk grundlag for brugernes accept af sikkerheds tilladelser, samt en begrænsning i app'ernes mulighed for at kunne / måtte benytte de tilladelser der er givet. Hvis en app skal bruge adgang til medier for at gemme en kvittering og derfor benytte sikkerhedstilladelserne for dette burde det angives hvilken funktion tilladelsen skal bruges til og ikke som i dag hvor en sikkerhedstilladelse efter afgivelse kan bruges til hvad som helst. "Nå, vi har allerede adgang til billeder og medier så vi checker lige om xxxxxxxxx"

18. december 2016 kl. 07:47
Nets tester Dankort på mobilen i udvalgte butikker

Med andre ord er 26,7% af android telefonerne altså med mindst version 6

Det er nok at overdrive konklusioner en smule.

Så vidt jeg kan læse betyder det at 26% af de telefoner der har benyttet Google Play app'en i 7 dages perioden har Ver6+.

Med stor sandsynlighed betyder dette dog blot at brugere med version6+ har langt større kadence i at benytte Google Play end de med lavere versionsnumre.

18. december 2016 kl. 07:34
Kommunale it-chefer efter boom i cybercrime: Brugerne må opdrages til bedre it-sikkerhed

Vi starter med de små i folkeskolen. Så de kommunale chefer må nok forvente at deres ønske kan opfyldes om 25 - 35 år når de +50årige i vid udstrækning er ophørt med at bruge de kommunale IT systemet og en ny generation af brugere er dukket op.

Så på med tålmodighedshatten.

26. oktober 2016 kl. 08:49
Opråb til it-afdelinger: Indse, at brugerne ikke venter på jeres 'prioriteringslister'

Virksomheden har en aftale med en underleverandør af en plastikdims. Den overholder nogle standarder som er nødvendige for at virksomhedens kvalitetskrav skal kunne overholdes. Imidlertid kan der fra tid til anden være restordrer på leverancerne. Dette råder produktionen bod på ved at begynde at 3D printe deres egne udgaver af de dimser der er i restordre.

Hvad gør ledelsen her: Fyrer produktionsdirektøren på stedet med en bortvisning grundet underminering af virksomhedens kvalitetskrav.

Og med nøjagtigt samme nidkærhed skal ledelsen se på anvendelse af IT.

27. september 2016 kl. 20:24
Opråb til it-afdelinger: Indse, at brugerne ikke venter på jeres 'prioriteringslister'

"Og brugerne har ikke tid til at vente på, at it-løsningen bliver ”prioriteret ind” i den centralt styret it-portefølje"

Så må man håbe at ledelsen gør kort process med de brugere der desavouerer den IT strategi ledelsen har aftalt med med IT afdelingen, og dermed potentielt kompromitterer virksomhedens sikkerhed, data og juridiske stilling.

Hvis ikke forvalter ledelsen det embede de er blevet beskikket på en ekstrem sårbar måde.

27. september 2016 kl. 08:15
Microsoft kopierer flyselskaberne: Nu får du point for at bruge Edge

brug edge i 10 timer og få en Lumia

18. august 2016 kl. 12:08
It-chef i Aalborg efter nedbrud: Hvordan stress-tester man en switch, der skal kunne håndtere 20.000 enheder?

Alle elever må kun anvende én device - en labtop. Så lærer de mest

Det er en utroligt dårlig ide at anvende kablede net i en skole. Udfordringerne er bla. kabelrod på gulvene med 25 elever (plus til lærer), manglende eller ødelagte kabler som skal udbedres i timerne, udfordringer med rengøring, installation af faste kabler ødelægger muligheden for at flytte rundt på bordene til diverse undervisningsformer, vaner (alle ungerne lever med 100% trådløst i dagligdagen og opfatter kabler som mærkelige, unødvendige og begrænsende) samt dynamisk gruppedannelse i timerne.

Og lærerne er egentlig ligeglade med om ungerne bruger tabletter eller laptops. Bare de kan få fat på de applikationer skolen forlanger. På skoler hvor skolen udleverer PC'ere er dette selvfølgelig ikke noget problem.

18. august 2016 kl. 09:56
Fibernet til alle danskere vil koste otte milliarder

Dette virker mest som en forklaring på hvorfor staten ikke skal gå i gang med dette og dermed udfordre teleselskaberne.

Umiddelbart er der 2 ting der falder ud i regnskabet:

  1. Man skal lade være med at regne med at man selv skal stå for alt gravearbejdet. En lov om offentlighedens adgang til alle gravearbejder vil kunne reducere omkostningerne til gravearbejde betragteligt. F.eks er man ved at lægge fjernvarme i ca 500 rækkehuse her i Taastrup. Det ville jo være oplagt at lægge fiber i her når man alligevel har gravet et par meter ned.

  2. Grave? Hvad koster det at skyde fiber gennem jorden pr. 100 meter? Nogen der ved det?

22. juni 2016 kl. 10:26
Raspberry Pi Zero får understøttelse for kamera

Den koster 11$, men er faktisk et komplet produkt, og hvis man køber 50 stk. kommer man ned på en fragtpris på ca 3$ per styk - det betyder at man kan ende på en pris på ca. 120 kr per styk inklusive moms, told og gebyr.

Den står i øjeblikket til 10$, så hvis du nøjes med at købe een koster den med forsendelse ca 90 kroner. og da prisen på varen uden forsendelse er under 80 kroner skal der ikke betales told og moms.

11. juni 2016 kl. 06:40
Staten vil samle stærkt følsomme patientdata i ét centralt it-system

Så bliver det også meget nemmere for forsikringsselskaberne når de engang skal/vil/må/forlanger at få sundhedsdata vedrørende deres kunder.

7. juni 2016 kl. 07:43
IT-projekt i Københavns Kommune fik ejermand i 11. time
  1. Systemet er tilsyneladende ikke så vigtigt at nogen vil prioritere det. Så drop det.

  2. Ejerskab og drift er 2 vidt forskellige ting.

  3. IT skal ALDRIG være projektejere for forretningssystemer.

14. april 2016 kl. 09:18
Bedre IT i det offentlige - en utopi?

"De dannede et SWAT-team, og i løbet af de næste 3 måneder løste de problemerne og nu kører det."

En af de organisatoriske ændringer der som regel sker når der indsættes redningsgrupper, er at prokura ændres således at den flyttes fra et politisk til et praktisk niveau. Dette er der som regel 2 grunde til. 1. Politikerne forsøger altid at distancere sig fra projekter der lugter af fiasko. 2 Det er som regel et forlangende fra teknikerne at en del af projektmagten flyttes til dem.

Så om det er bedre fordi der er indsat SWAT team eller om det er fordi projektmagten er flyttet forekommer som regel forholdsvist uklart.

4. april 2016 kl. 11:44
Odense kommune: Sådan udarbejder vi digitaliseringsstrategien

"Vi inddrager altid brugerne, når vi digitaliserer. Dvs. brugerne inddrages altid i projekterne."

Ud over at det er vanskeligt at forstå hvem brugerne er (borgere, offentligt ansatte eller andre), er dette et typisk monopol statement fra en organisation der har svært ved at erkende at den eksisterer for borgernes skyld og ikke omvendt.. Det mangler fuldstændigt den underkastelse der hedder: "Enhver digitalisering der involverer borgerne skal gøre livet nemmere, bedre og/eller billigere for borgerne".

22. marts 2016 kl. 08:09
Kommentar: Skyen bliver afgørende når Moores Lov rammer muren

"Det første sted, det kan blive et problem, er i smartphones. Her er der ikke meget plads til store processorer. Og når chippen når sin maksimale størrelse, er den næste løsning at koble flere processorer sammen."

Det er vel minimale størrelse? Eller optimale?

3. marts 2016 kl. 07:17
De superintelligente robotter - om de udgør en trussel mod mennesket er et spørgsmål om tro

"Over Frank Herberts Dune-serie, hvor mennesket må kæmpe mod robotterne for at genvinde herredømmet. "

I Frank Herberts glimrende rumopera er der hekseordener, magi, narkotika til at drive overlyshastigheds rumskibe, genetisk manipulation og selektion, politik, religion, krige, familiedynastier, snigmord i uanede mængder og nogle mother-fucker store orme. Men robotter?

2. marts 2016 kl. 16:12
Apple vinder generalprøve inden FBI-sag

Jeg tror at du farer vild i "kan" og "vil".

Apple siger de ikke "vil"! Og med hensyn til "kan" er min erfaring at det ofte betyder "er gjort men ikke altid offentliggjort". Ellers er svaret "det ved jeg ikke om vi kan".

Og om retten kan pålægge et firma arbejde? Ja da. Uden problemer.

1. marts 2016 kl. 09:58
En enkelt sløv disk eller SSD kan gøre hele dit storagesystem langsomt

"dobbelt så langsom"??

Er det dobbelt eller halvt så hurtigt ?

1. marts 2016 kl. 09:25