Stig Andersen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Password eller passphrase

Indrømmet - dette er ikke mit speciale, men et lille pip. I f.h.t. at komme op med en lang og dermed mere sikker adgangskode, som man måske bedre kan huske end ét "ord" med sære tegn, så kan man tænke i passphrase. Dvs. at bruge en sætning, der jo let bliver lang men er nem at huske og...
Kommentar til En uundgåelig overskrift

Færdig? Næppe

Ærindet med dit indlæg er lidt uklart for mig, Poul-Henning, men din forudsigelse fortjener en kommentar. Fyrre, jo, den køber jeg. Fed, det er der nok noget om, det kender vi fra KMD. Færdig, det tror jeg så ikke. Hvis MS i løbet af de næste to til fire år skulle forsvinde eller visne til et niv...
Kommentar til Strategien bliver aldrig fulgt

Interessante betragtninger.

Interessante betragtninger. Jeg synes det er en skam, hvis en organisations ledelse som udgangspunkt stiller spørgsmål til værdien og muligheden for succes med den formulerede strategi. Hvis ledelsen ryster på hånden vil det smitte af "ned i organisationen" og med stor sandsynlighed føre...
Kommentar til Hvor filan ligger dét dokument ?

Hvad pokker gør man så? Et

Hvad pokker gør man så? Et bud på et svar på baggrund af nogle års erfaring med ECM strategiudvikling og implementering. Mange medarbejdere vil genkende de udfordringer Ole fint eksemplificerer og efterspørgerer en løsning på. En del af svaret ligger gemt i artiklens eksempler. Når der producer...
Kommentar til Udbud uden golf og Madonna

Baggrund for udbud

Det er måske værd at huske, at den generelle baggrund for, at offentlige anskaffelser skal udbydes på lige vilkår til flere leverandører er funderet i EU-lovgivning og retningslinjer. EU’s lovgivning og retningslinjer søger at varetage andet og mere end blot besparelser hos den ordregivende myndi...