Ole Tange

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Patent på idioti

Finansiering af softwareudvikling

Vi kan dele softwareideer op i 3 grupper: A: Ideer som ikke har opfindelseshøjde (og derfor ikke er og aldrig vil blive patenterbare) B: Ideer som har opfindelseshøjde, men ikke er revolutionerende (disse vil være patenterbare hvis vi tillader softwarepatenter). C: Ideer som er revolutionerend...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Kim: Beskrivelse af netværkseffekt

Tak Kim. Jeg kan se nu, at mit afsnit var dårligt formuleret. Jeg skrev: Man kan bruge sin helt egen version af dampmaskine og common rail diesel motorer uden at det volder problemer. Det jeg mente var: Hvis man har brug for en dampmaskine eller en common rail diesel motorer, kan man frit bru...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Nikolaj: Optimal udnyttelse af patenter

Men realistisk 10.000,-? Bare tidsforbruget alene er mere end 10.000, inden der er noget som kan sælges overhovedet. Så skal han også købe PC mm. Hvis man starter egen virksomhed, så regner man altså normalt ikke med at få løn den første periode. Jeg kender ingen selvstændige, som havde løn de...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Nikolaj: Optimal udnyttelse af patenter

Din subjektive mening om hvad du synes er revolutionerende er ikke en facit liste, og kan som sådan ikke bruges som argument i debatten. Hvilke softwareideer synes du har været revolutionerende? Er der nogen på listen, som du også synes har været revolutionerende? Er der andre? Måske kan vi bliv...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Nikolaj: Optimal udnyttelse af patenter

Hvad er det for noget software man realistisk kan begynde at sælge med en totalinvesting på DKK 10.000,-, tjene penge på og leve af? Den software, som en god programmør laver, og som kunden vil betale for. I tiden er småprogrammer til mobiltelefoner vist det, som er mest kendt. Tidligere var de...
Kommentar til Patent på idioti

Hvorfor er software ikke dampmaskiner?

Hvor er det at patenter på software opfindelser a la MP3, LZW osv. ikke er at sammenligne med andre opfindelse som dampmaskiner, common rail diesel motorer osv.? Det synes jeg der mangler svar på. Tja. En af grundene er netværkseffekterne. Inden for dampmaskine og common rail diesel motorer er i...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Jesper: Optimal udnyttelse af patenter

Hov. Et afsnit faldt ud: Hvordan kan du vide [at den fri konkurrence uden 20-årige monopoler ser ud til at virke fint inden for software]? Det kan jeg vide, fordi historisk set er langt de fleste revolutionerende ideer inden for software ikke fremkommet som følge af patenter. Jeg har tidligere ...
Kommentar til Patent på idioti

@Jesper: Optimal udnyttelse af patenter

Udvikling har det med at ske bedst og hurtigst på et marked, der er præget af benhård konkurrence Helt enig. I en fri konkurrence hvor der ikke tildeles 20 årige idemonompoler. (Hvis du vil snakke medicinpatenter, så gør jeg gerne det, men ikke i denne tråd om softwarepatenter. Du kan kontakte ...
Kommentar til www.danmarks-virksomhedsportal.dk - fup fra Tyskland ... igen

446 gram = 47 kr

Har jeg mon rekorden? http://picasaweb.google.com/ole.tange/TyskSvarbrev
Kommentar til Patent på idioti

Bytte patenter

Hej Nikolaj. Du har naturligvis helt ret: Hvis patenthaver og patentkrænker er store softwarevirksomheder. Men med 21 forskellige patenter, er der en ret stor sandsynlighed for, at nogle af dem er ejet af patentfabrikker (altså advokatbureauer, der kun ejer patenter). Disse kan man ikke bytte m...
Kommentar til Patent på idioti

Re: Forældet system.

Lasse skrev: Som regel køber softwarevirksomhederne bare alle de patent licenser, de har behov for. Jeg ved ikke, hvorfor du tror det et tilfældet. Patentlicenser koster meget forskelligt, men en gennemsnitspris på 1% af din omsætning per patent er vist blevet almindeligt udbredt. På http://ol...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Jesper: Optimal udnyttelse af patenter

Jeps - ganske som det er tilfældet med patenter på andre områder. At patenter på software skulle udgøre et specielt problem på dette område kan jeg ikke se noget argument for. Hvis systemet heller ikke virker for andre brancher, hvorfor så indføre det i endnu en branche? Som nogen formulerede de...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Jesper: Optimal udnyttelse af patenter

Hvis nogen kan finde patenter på software/algoritmer etc, der udviser nogle af ovenstående karakteristika, så må det vel være ensbetydende med, at der ikke er et principielt problem med patenter på software? Hvis du med 'pricipielt' mener 'juridisk', skal du forholde dig til patentlovens §1 stk....
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Nikolaj: Hardware vs. software

Hej Nikolaj. Både i laserprintere og i bluray-afspillere er der hardhardware og softhardware. Hardhardware er f.eks. motorer, papirfremføring og lasere. Disse dele kan ikke laves som software og kan ikke opgraderes med software. Softhardware er f.eks. PostScript-fortolkere, MPEG-decodere og styr...
Kommentar til Patent på idioti

@Nikolaj: Hardware vs. software

Hej Nikolaj. Jeg tror, som Stephan, ikke på at behandle patenter helt branchespecifikt (software). Hardware patenter er i mine øjne nød til at være behandlet under samme, Jeg vil gerne illustrere, hvorfor jeg mener, at software er noget andet end hardware: De fleste softwarepatenter kan krænke...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Jesper: Optimal udnyttelse af patenter

Hej Jesper. Så lad os antage, at en virksomhed laver en dims, som er ny og væsentlig forskellig, og at virksomheden opnår patent på ideen bag dimsen. Virksomheden licensierer ideen til andre virksomheder og tjener penge på dette. Jeg er enig i, at det er en af de situationer, som den nuværende ...
Kommentar til Patent på idioti

@Nikolaj: Udvikling af medicin

Hej Nikolaj. Se: http://www.version2.dk/artikel/14135-patent-paa-idioti#headline68009 Eksemplet er alene taget med for at vise, at patenter på medicin ikke nødvendigvis er en god ide. Jeg vil hjertens gerne diskutere, hvordan udvikling af medicin kunne virke, men da det er om medicinpatenter, ...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Jesper: Optimal udnyttelse af patenter

Hej Jesper. Jeg er ikke enig i din optimale samfundsudnyttelse. Det er patentloven heller ikke: Patentloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123224 § 2. 3)Patent meddeles kun på opfindelser, som er nye i forhold til, hvad der var kendt før patentansøgningens indleveringsdag, ...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Vijay

Vijay skrev: Man skal passe på med den slags argumentation, hvor du stiller præmisserne. Hvorfor finder du ikke eksempler på patenter du mener ikke gavner, og så kan "pro-parten" argumentere for at de gavner :) Det har jeg prøvet: http://www.version2.dk/artikel/14135-patent-paa-idioti#...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Kim: Et ordentligt svar

Kim skrev: Jeg giver dig som sagt gerne et svar - også gerne et ordentligt. Hvis du betragter det svar som ordenligt, så kan jeg konkludere, at vi har forskellig opfattelse af, hvad 'ordentligt' er. Så hvorfor overhovedet spilde tid på at finde eksempler? Fordi andre end mig sikkert vil finde...