Ole Tange

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Patent på idioti

Re: @Jesper: Optimal udnyttelse af patenter

Hov. Et afsnit faldt ud: Hvordan kan du vide [at den fri konkurrence uden 20-årige monopoler ser ud til at virke fint inden for software]? Det kan jeg vide, fordi historisk set er langt de fleste revolutionerende ideer inden for software ikke fremkommet som følge af patenter. Jeg har tidlige...
Kommentar til Patent på idioti

@Jesper: Optimal udnyttelse af patenter

Udvikling har det med at ske bedst og hurtigst på et marked, der er præget af benhård konkurrence Helt enig. I en fri konkurrence hvor der ikke tildeles 20 årige idemonompoler. (Hvis du vil snakke medicinpatenter, så gør jeg gerne det, men ikke i denne tråd om softwarepatenter. Du kan kontak...
Kommentar til www.danmarks-virksomhedsportal.dk - fup fra Tyskland ... igen

446 gram = 47 kr

Har jeg mon rekorden? http://picasaweb.google.com/ole.tange/TyskSvarbrev
Kommentar til Patent på idioti

Bytte patenter

Hej Nikolaj. Du har naturligvis helt ret: Hvis patenthaver og patentkrænker er store softwarevirksomheder. Men med 21 forskellige patenter, er der en ret stor sandsynlighed for, at nogle af dem er ejet af patentfabrikker (altså advokatbureauer, der kun ejer patenter). Disse kan man ikke bytte m...
Kommentar til Patent på idioti

Re: Forældet system.

Lasse skrev: Som regel køber softwarevirksomhederne bare alle de patent licenser, de har behov for. Jeg ved ikke, hvorfor du tror det et tilfældet. Patentlicenser koster meget forskelligt, men en gennemsnitspris på 1% af din omsætning per patent er vist blevet almindeligt udbredt. På http:/...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Jesper: Optimal udnyttelse af patenter

Jeps - ganske som det er tilfældet med patenter på andre områder. At patenter på software skulle udgøre et specielt problem på dette område kan jeg ikke se noget argument for. Hvis systemet heller ikke virker for andre brancher, hvorfor så indføre det i endnu en branche? Som nogen formulerede...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Jesper: Optimal udnyttelse af patenter

Hvis nogen kan finde patenter på software/algoritmer etc, der udviser nogle af ovenstående karakteristika, så må det vel være ensbetydende med, at der ikke er et principielt problem med patenter på software? Hvis du med 'pricipielt' mener 'juridisk', skal du...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Nikolaj: Hardware vs. software

Hej Nikolaj. Både i laserprintere og i bluray-afspillere er der hardhardware og softhardware. Hardhardware er f.eks. motorer, papirfremføring og lasere. Disse dele kan ikke laves som software og kan ikke opgraderes med software. Softhardware er f.eks. PostScript-fortolkere, MPEG-decodere og styr...
Kommentar til Patent på idioti

@Nikolaj: Hardware vs. software

Hej Nikolaj. Jeg tror, som Stephan, ikke på at behandle patenter helt branchespecifikt (software). Hardware patenter er i mine øjne nød til at være behandlet under samme, Jeg vil gerne illustrere, hvorfor jeg mener, at software er noget andet end hardware: De fleste softwarepatenter kan kræ...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Jesper: Optimal udnyttelse af patenter

Hej Jesper. Så lad os antage, at en virksomhed laver en dims, som er ny og væsentlig forskellig, og at virksomheden opnår patent på ideen bag dimsen. Virksomheden licensierer ideen til andre virksomheder og tjener penge på dette. Jeg er enig i, at det er en af de situationer, som den nuværende ...
Kommentar til Patent på idioti

@Nikolaj: Udvikling af medicin

Hej Nikolaj. Se: http://www.version2.dk/artikel/14135-patent-paa-idioti#headline68009 Eksemplet er alene taget med for at vise, at patenter på medicin ikke nødvendigvis er en god ide. Jeg vil hjertens gerne diskutere, hvordan udvikling af medicin kunne virke, men da det er om medicinpatenter, ...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Jesper: Optimal udnyttelse af patenter

Hej Jesper. Jeg er ikke enig i din optimale samfundsudnyttelse. Det er patentloven heller ikke: Patentloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123224 § 2. 3)Patent meddeles kun på opfindelser, som er nye i forhold til, hvad der var kendt før patentansøgningens indleveringsdag, ...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Vijay

Vijay skrev: Man skal passe på med den slags argumentation, hvor du stiller præmisserne. Hvorfor finder du ikke eksempler på patenter du mener ikke gavner, og så kan "pro-parten" argumentere for at de gavner :) Det har jeg prøvet: http://www.version2.dk/artikel/14135-patent-paa-...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Kim: Et ordentligt svar

Kim skrev: Jeg giver dig som sagt gerne et svar - også gerne et ordentligt. Hvis du betragter det svar som ordenligt, så kan jeg konkludere, at vi har forskellig opfattelse af, hvad 'ordentligt' er. Så hvorfor overhovedet spilde tid på at finde eksempler? Fordi andre end...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Lasse: Udvikling af medicin

Så du vil fortælle Novo Nordisk, at nu skal de forske for øremærkede penge fra staten og intet overskud få af resultaterne? Eller kan du forklare det, du mener, mere præcist? Jeg har ikke gjort mig præcise tanker om, hvordan betaling for udviklingen skal foregå i praksis. Men din ide er ikke ...
Kommentar til Patent på idioti

@Kim: Et ordentligt svar

Hej Kim. Jeg har imidlertid aldrig lovet dig at jeg ville finde 3 eksempler - jeg lovede at svare dig, ikke at svare dig på en bestemt måde ;) Det har du selvfølgelig ret i. Du skrev jo kun i http://www.version2.dk/artikel/14135-patent-paa-idioti#headline61733 at jeg fortjente et ordentligt ...
Kommentar til Patent på idioti

Re: @Jesper: Om der findes gavnlige patenter i nogen branche

Hej Jesper. Som du kan se, så er quoten fra http://www.version2.dk/artikel/14135-patent-paa-idioti#headline61733 så det var egentlig blot en reminder til Kim om, at han havde lovet et svar. Men du stiller da et interessant spørgsmål: Findes der er "normalt" patent, der har gavnet en...
Kommentar til Patent på idioti

Re: Kim: Er softwarepatenter gavnlige for IT-udviklingen?

Kim: Hej Ole Jeg vender lige tilbage til dit indlæg senere i dag - jeg har lidt travlt lige nu, men mener bestemt du fortjener et ordentligt svar. Så håber du kan vente lidt :) Du har nu haft mere end en måned til at svare. Skal jeg forstå din tavshed sådan, at du ikke kan komme med 3 eksem...
Kommentar til www.danmarks-virksomhedsportal.dk - fup fra Tyskland ... igen

Re: Spændeskiver er dyre

Jeg fandt en stump granitflise, som passede perfekt: 260 gram. Post.dk siger 47 kr i porto (men det er også en pæn granitflise, som jeg tror de bliver meget glade for). Jeg har flere granitfliser, hvis nogen mangler.
Kommentar til Microsoft: Android krænker vores patenter

Re: Softwarepatenter

Når noget patenterer en ide, har den ikke være anvendt før og ideen er aldrig blevet offentliggjort noget sted. Det er sådan set korrekt (for EU) i teorien. Praksis har nu vist noget andet. Se: http://ole.tange.dk/swpat Desuden tvinges ingen til at anvende en patenteret ide. Hvis det er ...