Martin Hoffmann

Kommentarer

Re: Amerikanske tilstande...

Når en myndighed handler på en skødesløs måde der afviger fra hvad man almindeligvis kan forvente af den, og dette medfører et økonomisk tab eller en tort, er det så ikke rimeligt at man kan få sit tab erstattet eller en godtgørelse, særligt når man på en eller anden måde skal godtgøre at man r...
Kommentar til AI-filosof: Der går nok lidt tid, før robotterne overtager verden

AI og AGI

Der er jo også stor forskel på om vi taler om artificial intelligence eller artificial general intelligence. Du kan jo godt have en kunstig intelligens der er virkelig god til at forudse hvor det næste indbrud kommer til at ske i en by, men den samme "robot" vil formentlig ikke vide...
Kommentar til AI-filosof: Der går nok lidt tid, før robotterne overtager verden

Re: Var HAL bevidst?

Endelig, er det jo også muligt, at bevidsthed og fri vilje faktisk ikke eksisterer Bevidsthed er netop den ene ting vi kan være sikre på eksisterer. Vi kan være en hjerne i en stor petriskål, men oplevelsen af at være til er der stadig. Alle de ting vi oplever kan være illusioner, Matrix-...
Kommentar til AI-filosof: Der går nok lidt tid, før robotterne overtager verden

Bevidsthed er en biting

Det er ikke bevidsthed der gør AI til et potentielt problem, men kompetence. Nick Bostroms eksempel om en "Paper Clip Maximiser" viser det, omend lidt karikeret. https://wiki.lesswrong.com/wiki/Paperclip_maximizer Sam Harris er mere bekymret end de fleste, men hans TED talk er stadig god...

Re: Blev de dømt under de nye GDPR-regler?

Kan det være fordi de vil undgå at dømme efter EU regler nu hvor de alligevel er på vej ud? Det er nok mindre kompliceret hvis en sag som formentlig sætter noget præcedens bliver afgjort efter regler som også er i kraft når efterfølgende sager skal prøves. Din pointe om at overskriften ikke er ...
Kommentar til Apple stopper salg af iPhones i Tyskland efter søgsmål

Re: Patent ideen har en vis fornuft, men.......

synes du, det er i orden, at kunne få patent på DNA kode? Nej, det synes jeg ikke, men det er et virkelig svært spørgsmål. Jeg synes ikke der er værkshøjde i at kortlægge noget der allerede eksisterer, men der er uden tvivl nogle enorme gråzoner i den sump. Metoden der blev brugt til at k...
Kommentar til Apple stopper salg af iPhones i Tyskland efter søgsmål

Re: Patent ideen har en vis fornuft, men.......

ikke mindst om nogen overhovedet skal kunne have "ejendomsret" over tanker og ideer til at begynde med I det omfang de repræsenterer en værdi, og i øvrigt har værkshøjde, så mener jeg stadig at de bør kunne beskyttes. Den eneste forskel mellem et produkts design og det reelle...
Kommentar til Apple stopper salg af iPhones i Tyskland efter søgsmål

Re: Patent ideen har en vis fornuft, men.......

Sikkert det samme som adlen syntes om at miste sine givtige privilegier. Jeg synes ikke helt man kan sammenligne de to. Bare fordi det er store firmaer betyder det ikke at de ikke har arbejdet for og fortjent success med deres produkt. Jeg ser patenter som en slags ejendomsret for intell...
Kommentar til Apple stopper salg af iPhones i Tyskland efter søgsmål

Re: Dette er vel blot

Det er mig bekendt aldrig dokumenteret at patenter har gavnet andet end patentholdere. Det er også en svær værdi at måle på, men den gavner dog patentholderne og giver dem incitamenter til at udvikle nye opfindelser. Så i det omfang at nye teknologiske og medicinske landvindinger er gode ...
Kommentar til Apple stopper salg af iPhones i Tyskland efter søgsmål

"den kinesiske ophavsretsdomstol" ...

Jeg er oprigtigt overrasket over at høre at en sådan findes... o_O

Re: Skild tingene ad...

Mulighed for krypteret mail ?Opsigelse, psykologregninger og fængselophold skal ikke sende i klar tekst.Du sender vel heller ikke din ansøgning om hjælp til bleskifte på et åbenbent postkort til Kommunen ? Det ændrer vel ikke på udsagnet om at det ikke er kommunens skyld?
Kommentar til Leder: Datatilsynet glemte sin vigtigste opgave: at stoppe lækager

Dawn raid?

Hvis man vil have både datasikkerhed og retssikkerhed fra Datatilsynets side, så er de da nødt til at lave dawn raids i den slags sager. Duk op med en dommerkendelse en tidlig morgen og bed om at få en kopi af hele miljøet, og se så at få lukket hullet så alle kan komme videre (jeg forsimpler li...
Kommentar til Humor i IT

User Friendly

Jeg brugte mange timer på www.userfriendly.org, som nærmest er en tegnet sitcom, men som havde rigtig mange gode striber. Den jeg oftest refererer til er denne http://ars.userfriendly.org/cartoons/?id=20010703

Chokerende

Et "get rich quick scheme" der viser sig at være fup? Årh nej! Hvem kan man snart stole på længere?
Kommentar til Datatilsynet: TLS er kun minimumskravet til kryptering af mails

Link

Er der et link til den officielle udmelding fra Datatilsynet? Altså den hvor de kræver TLS 1.2...

Re: "kan vælge at præinstallere"

Sikkerhed! Hver gang du fandt et program på en eller anden hjemmeside og installerede den, gamblede du med din PC's sikkerhed. Tak, Kjeld. Det giver god mening, og jeg kan sagtens forstå at der er brug for en store som kan stå inde for de ting der ligger i den. Lidt som at købe...

Re: "kan vælge at præinstallere"

Men uden Googles apps mister man også Play Store, og dermed bliver producenterne nødt til at lave deres egen distributionskanal og API til appudviklere Hvorfor er det egentlig at det er nødvendigt med en "X store"-type distributionskanal? Kan man ikke bare gøre ligesom på PC&#...
Kommentar til Udvalgsformand i Folketinget: Sundhedsplatformen får et halvt år

Re: Suk

..."ellers skal den skrottes" - vil den politiske idioti aldrig tage nogen ende? Det er typisk DF politik. Læs BT eller Ekstrabladet for at se hvad folk går op i den dag, slut dig til harmen og kom med en udmelding om at det da også er rigtigt at det er for dårligt, og noget bør...

Slemt nok

Det er slemt nok alt sammen, men det havde da været værre hvis hun havde stillet sig op og garanteret at fremtidige projekter ikke ville gå galt. Det er så også det eneste lyspunkt der er at se i den sag...

Re: Skræmmende læsning

Som jeg ser det, skal man starte med overhovedet at forholde sig til ideen om outsourcing, inden det når så langt. Hvor kommer den fra? Det er vel ikke noget, man er forpligtet at stille op til?Det er i den sammenhæng - inden udbuddet - man bør sige til sig selv og hinanden: "Vi tager en...