Baldur Norddahl

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Emergency-bagdør anno 2021

Re: Hvorfor alt det hjemmefusk?

Som jeg skrev tidligere, så bruger jeg ca. 200 MB om måneden ved at lave et HTTP request en gang i minuttet - hvis jeg går ned til hvert femte minut, så svarer det til omkring ½GB om året, hvilket kan gøres for 10Euro hos 1NCE. Jeg finder ikke lige det tilbud hos 1NCE men de har et andet, so...
Kommentar til Emergency-bagdør anno 2021

Re: Hvorfor alt det hjemmefusk?

Baldur. Er der ikke noget med maks 6-8 pakker/time a ca 50B på lorawan. Det kommer ikke langt med i en ssh Nej det er jeg klar over. Det var ment som en "tænk out of the box" løsning, da opgaven ikke er specielt veldefineret. Det kunne være at "har ingen penge" vægter...
Kommentar til Emergency-bagdør anno 2021

Re: Hvorfor alt det hjemmefusk?

Ved du tilfældigvis hvor meget "tomgangstraffik" OpenVPN bruger ? Dem jeg hjælper har ingen penge, så prisen for mobilforbindelsen er meget i fokus. Jeg er har desværre ikke nogen erfaring med det endnu. Men min tanke var at det holder sig indenfor den datapakke, der følger med selv...
Kommentar til Emergency-bagdør anno 2021

Hvorfor alt det hjemmefusk?

Jeg skal snart lave noget lignende til nogle gadeskabe, som ønskes overvåget også hvis internet og strøm afbrydes. Primært så man kan sende den rigtige type teknikker afsted. Er fiberen overgravet, er der strømafbrydelse eller er switchen crashet. Min plan er bare en simpel openvpn med en perman...
Kommentar til Elmålersagaen - kapitel 2: Ikke længere bare teori

artikel 25

Artikel 25 i GDPR siger, at man skal bruge dataminimering og privalivsbeskyttende teknologier, når man kan, så hvis der findes en måde, hvorpå man kan løse samme problem (e.g. opkrævning af betaling for el) uden at invadere borgerens privatliv (e.g. uden at samle kWh-forbrug ind for hver time), s...
Kommentar til Elmålersagaen - kapitel 2: Ikke længere bare teori

Re: Elforsyningsloven

Jeg glemte denne: § 8. Netvirksomhederne indsender timemålte forbrugsdata til datahubben fra de af netvirksomhedernes slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæste elmålere, når der i forskrifter udstedt af Energinet er indført en model for timeafregning af alle slutbrugere. Jeg ved ikke om E...
Kommentar til Elmålersagaen - kapitel 2: Ikke længere bare teori

Re: Elforsyningsloven

Så vidst jeg ved er det Elforsyningsloven der gør at de er pålagt at skal lave timeaflæste målinger: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201112L00176 Der er her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/75 Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbrug...
Kommentar til Elmålersagaen - kapitel 2: Ikke længere bare teori

Re: Dansk lovgivning kan ikke tilsidesætte et direktiv

Der er pligt til at implementere direktivet. Bemærk at en af de første paragrafer i GDPR siger at en part må gemme og opsamle oplysninger som der er krævet af øvrig lovgivning. Hvis det er lov i Danmark, og det ved jeg ikke om det er, at elselskaberne skal opsamle målinger hver time, så kan ...
Kommentar til Google vandt over Oracle

Re: Uh ... der er brug for lovgivning

Og sådan er det også. Men Kongressen har en lang historie med at skrive love med "råderum" for domstolene og det har de i særdeleshed gjort med ophavsretsloven. Til dels - eksempelvis med abortlovgivning og våbenlovgivning bruger man aktivt højesteret til at forcere bestemt...
Kommentar til Google vandt over Oracle

11 år

Næsten 11 år tog det. Oracle sagsøgte Google den 13 august 2010. Hvad gætter i på advokatregningen for begge parter er på? Der er i øvrigt en gennemgang af hele sagens forløb her: https://en.wikipedia.org/wiki/Google_LLC_v._Oracle_America,_Inc.

Re: Jeg er lidt nysgerrig

Jeg tænker at selvom Njord Law har gjort noget ulovligt, så kan hver part stadigvæk blive dømt for de dele som hver part har beviseligt gjort forkert. Der er meget lidt fælles mellem sagen om fildeling via en privat Plex server og Njord Law. I Plex sagen har man fået nogle oplysninger, måsk...
Kommentar til Nu falder der domme i sager om brug af ulovlige fildelingstjenester

Re: Jeg er lidt nysgerrig

Baldur, når du beskylder andre for injurier bør du overveje hvad du selv skriver. Det er bare et godt råd Ellers hvad? Du sagsøger mig for at have beskyldt dig for at have set for mange amerikanske film? Der er absolut intet kriminelt i at bruge det amerikanske retssystem, hvordan kan du tr...
Kommentar til Nu falder der domme i sager om brug af ulovlige fildelingstjenester

Re: Jeg er lidt nysgerrig

Så har f.eks. en rettighedshaver fået en liste over brugere via tredjemand som han mener muligvis krænker hans rettigheder fra udlandet, så er listens lovlighed og besiddelse af listen bestemt af hvad han ville kunne få (lov til) i Danmark. Det er ikke på forhånd givet at listen er ulovlig, me...
Kommentar til Nu falder der domme i sager om brug af ulovlige fildelingstjenester

Plex er ikke en ISP

Plex er en tjenesteudbyder. I sager om overtrædelse af ophavsretten vil rettighedshaver og politi have forskellige muligheder overfor en tjenesteudbyder vs en internetudbyder. En internetudbyder har som udgangspunkt kun en relevant information, og det er koblingen mellem en IP adresse og persono...
Kommentar til Nu falder der domme i sager om brug af ulovlige fildelingstjenester

Re: Jeg er lidt nysgerrig

Der er ikke noget injurierende i påpege, at jeg for din skyld håber at din udlevering af data som ISP, om dine kunder, baserer sig på en retskendelse. Du har jo trods lige demonstreret et indgående kendskab til at omgå de danske love og regler om retskendelse - ved i udlandet at indhente de da...
Kommentar til Den ultimative smitteopsporing

Re: En realistisk idé, beklageligvis

Jeg har svært ved at se andre muligheder end elektronisk smitteopsporing hvis man ønsker smitteopsporing. Spørgsmålet er igen hvordan man kan gøre det uden at det bliver et værktøj til masseovervågning? Det er ikke et effektivt værktøj og Sydkorea er ikke et eksempel på at elektronisk smitte...
Kommentar til Den ultimative smitteopsporing

Re: Samfundsinteresser ...

Men Sydkorea og andre asiatiske lande synes at have haft stor succes med bl.a. elektronisk smitteopsporing. Resultatet har været markant færre COVID døde. Propaganda. Det de faktisk har haft succes med i Kina er total lock down. Hvis alle bliver i deres lejlighed i to uger, får leveret mad t...
Kommentar til Nu falder der domme i sager om brug af ulovlige fildelingstjenester

Re: Jeg er lidt nysgerrig

På baggrund at det du skriver ovenfor, får jeg indtrykket at det ikke altid er tilfældet. Dit indlæg er underlødigt og injurier uden baggrund i noget jeg har skrevet her.
Kommentar til XGS-PON - en tresporet motorvej i din forhave

Re: Luksusproblem

Det skal du melde til Konkurrencestyrelsen for det er ulovlig karteldannelse Jeg kender begge virksomheder og konkurrencesituationen. Der er ikke nogen sådan aftale. Derfor kan det godt være endt sådan at byen er endt med at være opdelt. Man udbygger kun nettet hvis det er rentabelt. Det er...
Kommentar til Nu falder der domme i sager om brug af ulovlige fildelingstjenester

Re: Jeg er lidt nysgerrig

Det er derfor jeg er lidt kort for hovedet når folk tror at en rask lille dns-blokering er noget værd eller fremkommer med forslag som de selv burde vide, at de ikke ved noget om! Altså det er jo dig der ikke aner hvad du taler om. Jeg forsøger at påpege din naivitet når du skriver, at pirat...