Jesper Lund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Til TDC kunders TODO-liste for 25. maj

Inden man kaster sig ud i en sag, ville det være rart at få klarhed over hvordan TDC er i stand til at sammenknytte anonymiserede poster i et samlet spor af et objekts bevægelse gennem længere tid. Meget enig. Det indgår også i strategien. Dette offentliggjorte brev fra ERST til TDC har lidt...

Re: Til TDC kunders TODO-liste for 25. maj

Teknisk spørgsmål: Kan teleoperatørerne kun registrere deres egne kunders færden? Godt spørgsmål.. Hvis du har et dansk SIM-kort fra et selskab, som ikke bruger TDC's net, kommer du næppe i kontakt med TDC's net på en måde, som vil tillade TDC at opsamle oplysninger om dig. Roaming kunder v...

Re: "eksterne organisationer"

Det gælder vel så også for de pågældende udvalg - at medlemmene skal være mere end almindeligt årvågne for at blive opmærksomme på, når der er fare på færde? Normalt er der ikke bindende afstemninger i udvalgene, fordi love vedtages i folketingssalen. Men det vil der være her i en eller ande...

Re: Til TDC kunders TODO-liste for 25. maj

Jeg kan desværre ikke selv gøre dette, da jeg aldrig kunne drømme om at oprette et mobilabonnement hos TDC :) Hvis TDC nægter at efterkomme en indsigelse efter GDPR artikel 21, stk. 1 eller et krav om begrænsning af behandlingen efter GDPR artikel 18, stk. 1, litra d, vil IT-Politisk Forenin...

Re: GDPR

Selv med en en-vejs algoritme så er det ret let at bruteforce de numre der anvendes, om det så er en kombination. Mener ikke at data er anonyme. Jeg formoder, at TDC kører en-vejs kryptografisk hashing el.lign. på kundeidentitet med salt prefix (måske endda kundespecifik salt), og at TDC vil...

Re: "eksterne organisationer"

Det bliver spændende, hvilke organisationer, der bliver tale om - og om vi andre kan følge med i behandling og stemmeafgivelse i udvalgene. Langt de fleste bekendgørelser (formentlig med ganske få undtagelser) sendes i offentlig høring. Det betyder, at de vil optræde på Høringsportalen, og d...

Til TDC kunders TODO-liste for 25. maj

Når GDPR finder anvendelse om 17 dage kunne TDC kunder eksempelvis gøre følgende: Bede om indsigt i de pseudonymiserede personoplysninger, som TDC behandler i dette system. Det er gratis fra 25. maj. Eller bed om ALT hvad TDC har på jer, mens I er i gang.. Gør indsigelse mod behandlingen af per...

Re: I praksis er det pseudononymisering ...

Men at de har dem (og holder på dem i flere måneder), og ydermere efterbehandler og beriger dem, også selvom det ikke har noget med at have os som telefonkunder at gøre, er slemt nok. Synes jeg (men åbenbart ikke ERST). Selv hvis TDC ikke bevidst sælger rådata ala Cambridge Analytica, kan op...

Det er pseudonymisering

Som andre har skrevet tidligere.. når TDC er i stand til at sammenkæde to lokationsregistreringer om den samme kunde, er der tale om pseodonymsering, ikke anonymisering. TDC oplyser at deres databehandlingsmetode anonymiserer trafik- og lokationdata umiddelbart efter opsamling, og det er tale om...

Re: Spørgsmål

Og diskuterer man med telefonsælgerne, påstår de i strid med sandheden at jeg har givet samtykke via en konkurrence eller lignende, men altid uden konkret viden om opnåelsen af det påståede samtykke. Og det er der en grund til, for samtykket har aldrig eksisteret. GDPR ændrer ikke som sådan ...

Re: Løsningen fra Facebook (just wait for it)

A: Tillade reklamer og profilering som nuværende. B: Sig nej tak, men betal et månedligt beløb for at benytte Facebook (svarende til nuværende indtjeningen pr. bruger). Det vil da være fair, og burde også kunne overholde GDPR reglerne. Dit forslag overholder næppe GDPR-kravene til et (frit...
Kommentar til Rusland skyfrit ?

Re: Landets love er også EMRK, EU-Charteret, EU-traktaterne, m.v

Og jo, det handler i allerhøjeste grad om "IT-liberalister" der tror at bare de bruger kryptering nok og har data-donorer nok i deres startup bliver de hævet over politik. Hvis "IT-liberalister" inkluderer virksomheden Telegram (?), har de i øvrigt gjort andet end at påpege...
Kommentar til Rusland skyfrit ?

Landets love er også EMRK, EU-Charteret, EU-traktaterne, m.v.

Og selvom Rusland utvivlsomt opnår nogle erfaringer, bliver Rusland næppe "klogere" på den måde "IT-liberalisterne" tror, for kogt helt ind til benet handler det her om retten til at håndhæve landets love i landets territorium, hvilket lærebøger i international ret understreger...

Re: Piv ... vi kan ikke gøre som vi plejer!

PS: Jeg er bekendt med DK-HOSTMASTERs holdning. DK Hostmaster vil selvfølgelig henvise til domænelovens § 18, som siger at registrantens navn m.v. i whois skal være offentlig tilgængelig. I bemærkningerne til domæneloven henvises der til "international best practice". Lidt ironisk...
Kommentar til Facebook bad hospitaler udlevere patientdata

Den danske model

Hvad Facebook gør her er ikke anderledes end hvad de danske registerforskere drømmer om. At kombinere deres enorme databaser fra etablerede offentlige registre, herunder sundhedsdata, med oplysninger fra den private sektor om vores adfærd (købsadfærd, sociale interaktioner, etc etc). Her forklar...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Bliver vi klogere i morgen?

Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem der har ret i giganternes kamp ovenfor, men måske kan man blive lidt klogere på det ved at se samrådet i morgen kl. 13? Samrådet er udsat til 5. april.
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Gi en underskrift :)

Når lovforslaget om udskydelse for 7. gang (eller 8. gang, lidt afhængig af hvordan man tæller) skal behandles, kunne et medlem af Folketinget fremsætte et ændringsforslag med det konstruktive og motiverede forslag, som IT-Politisk Forening kommer med i sit høringssvar: Hvis der skal ske en udsk...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Falske lodder i vægtskålen på begge sider

Du har vist stadig ikke læst og forstået den svenske redegørelse, hvor dommen også analyseres Jeg har læst i hvert fald dele af den svenske redegørelse, hvor forfatterne tydeligvis ikke har fortstået Tele2-dommen. Det svenske datatilsyn har meget kritiske bemærkninger til redegørelsen.
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Falske lodder i vægtskålen på begge sider

Det er løgn. Dommen er tydelig specifikt rettet mod den beskrivelse af logning, som EU-retten fik forelagt. Man kan af dommen godt udlede begrænsninger for logning. Men man kan ikke sige, at al logning er forbudt. EU-domstolen har end ikke opdaget, at en del logningsoplysninger ud fra bogføring...
Kommentar til Ekspertudvalg skal udtænke nationale regler for dataetik

Re: Afledningsmanøvre..

For udvalgets egentlige kerneopgave bliver at lægge al snak om etik i graven. Se bare Morten Løkkegaards udtalelse her: ""Det er positivt, at der er stort fokus på datasikkerhed, for hele systemets værdi hænger på sikkerheden og tilliden. Men det er næsten til det punkt, hvor det er...