Jesper Lund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Data flere steder

Husk lige at det kan være lovgivningen træder sig selv over tæerne. Skat vil jo f.eks. stille krav om data 5-10 år tilbage afhængig af om påstanden lyder på uforsætligt eller forsætligt forkert udført. Hvis vi tager retten til sletning og bogføringsloven som eksempel, så er der ikke tale...

Re: Lovliggørelse

... Bortset fra i dette tilfælde er garagen bygget lovligt indtil GDPR reglerne. Nej. Databehandlingeraftaler er også lovkrav i dag. Retten til sletning (artikel 17) er lidt mere formaliseret end de gældende regler. Hvis et samtykke trækkes tilbage, og hvis der ikke er andre grundlag fo...
Kommentar til Sådan bruger TDC lokationsdata fra turister i Østjylland

Opholdstider kan ikke beregnes med anonyme data

I dette tilfælde kan VisitAarhus altså se generelle folkestrømninger til eller fra en bestemt destination, den typiske opholdstid, og hvilket område besøgende typisk kommer fra. Det svarer til trafiktælling, som vi kender det fra fx offentlig trafik. Anonymiserede data kan fortælle hvor mange...
Kommentar til Politikere: Find ud af hvad PET har gemt på dig - det er din ret

Re: I en anden verden

Jeg vil da undre mig meget over, hvorfor jeg overhovedet er registreret hos PET, hvis de har irrelevante data registreret om mig. Mistanken om at der er mere vil da nage mig.... Hvis du rejser med fly, er det meget sandsynligt at PET har registreret oplysninger om dig. PET kan via SKAT mo...
Kommentar til Politikere: Find ud af hvad PET har gemt på dig - det er din ret

Re: Hvilken information

hvad forventer i at få af oplysningen på jeres henvendelser? "Tilsynet kan kun meddele, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om dig." Det er korrekt, at du altid får dette svar. Men det er ikke det samme som at en anmodning til TET ingen effekt har. TET vil undersøge om...

Re: Lovligt?

Har man gjort sig nogen tanker om, hvorvidt dette samtykke de facto ender med at en forudsætning istedet for et tilvalg, og om hvordan man i givet fald vil imødegå det? Der er som oftest ikke ligefrem tale om noget ligeværdigt magtforhold. Ja, samtykket skal være frivilligt, og det særski...

Re: Lovligt?

Hvor står det i aftalevilkårene at TDC må overvåge kundernes færden og sælge de data de genererer? Det er ret ligegyldigt hvad der står i aftalevilkårene. Gældende lov forbyder ganske enkelt TDC at behandle personhenførbare trafikdata og lokationseringsdata til dette formål. Det er i dag...

Re: Selvmodsigende beskrivelse fra TDC?

Udsagnet om at man kan følge turister, der både er i Østjylland og senere ved Vestkysten må på samme måde nødvendigvis betyde, at man samler turisternes CDR mv. og derefter analyserer disse. Så er det i sin natur personlige data, selv om man kan anonymisere dem ved videregivelse. Jeg er m...
Kommentar til Cloud-løsninger giver nordisk mediehus udfordringer med GDPR

Anonyme data fra vores brugere.. FAIL!

..vi genererer nye forretningssegmenter med anonyme data fra vores brugere. Allerede her går det galt med GDPR compliance. Der menes formentlig data om brugerne af deres online tjenester, som indsamles ved systematisk overvågning af apps og websider. Cookies og den slags ting og sager. Det e...

Re: Artikel13

Jeg forstår ikke hvordan de med $23 i lovforslaget kan frasige sig oplysningspligten i forordningens artikel 13 stk stk 3. Der er tale om en begrænsning af oplysningspligten efter artikel 13 og 14. Sådanne begrænsninger må kun ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens artike...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Re: Tilbage på sporet.

Det kan tilføjes, at dansk politi næppe vil kunne få udleveret teleoplysninger fra telelogning i en sådan sag. For en dommerkendelse kræver, at strafferammen er op til 6 års fængsel. Eller en af de mange undtagelser fra denne "hoved"regel om strafferamme på 6 års fængsel. En af...
Kommentar til Søren Pape Poulsen udskyder igen at lovliggøre masseovervågning

Re: Hvad er vejen frem?

Indtil GDPR "forordningen" træder i kraft var teleområdets logningsregler fastsat nationalt ved dansk lovgivning i forhold til det gældende "direktiv". Det er slut med GDPR. Det er ikke korrekt. It's complicated :) Lige nu har vi Databeskyttelsesdirektivet...
Kommentar til Søren Pape Poulsen udskyder igen at lovliggøre masseovervågning

Re: Hvad er vejen frem?

Og det er denne adgang til logning i særdirektivet, som EU-domstolen i praksis begrænser i Tele2-sagen. Dog ikke for abonnentoplysninger såsom IP-adresser. Dynamiske IP-adresser er trafikdata, ikke abonnementsoplysninger. Se C-275/06 (Promusicae-dommen). Sagen afgøres efter direktiv 2002...
Kommentar til Søren Pape Poulsen udskyder igen at lovliggøre masseovervågning

Re: Er der nogen der har klaget til EU-domstolen?

Er der nogen der har klaget til EU-domstolen? Du mener EU-Kommissionen (ud fra dit link). Ja, for længe siden. https://itpol.dk/pressemeddelelser/EDRi-anmoder-Kommissionen-undersoege-... https://edri.org/edri-asks-european-commission-investigate-illegal-data-... En klage fra EDRi basere...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Re: Hvis nogen interesserer sig for sagens substans?

Det er på ingen måde klart, at dommen direkte forhindrer lovligheden af al logning, som alle rettighedsaktivister råber op om. Vores egen Justitsminister havde denne udlægning af dommen på samrådet den 2. marts 2017 (fra talepapiret). For det første: Ifølge dommen er EU-retten til hinder...
Kommentar til Flere amerikanske delstater vil genindføre netneutralitet

Re: Kender ikke de amerikansk lovgivende regler godt nok.

Kan en delstat vedtage en lov som også har virkning i en anden stat?, jeg tror det ikke, nogen der ved noget? Lovgivning eller anden regulering af netneutralitet (som FCC 2015 Open Internet Order) gælder primært for "last mile" til slutbrugeren af en internetadgangstjeneste. Det...
Kommentar til Jura-forsker: Selve grundlaget for den danske logning er forkert

Re: Tja

Der gemmer sig en række problemstillinger, når EU-dommen nærstuderes. Det er ikke så enkelt, at man bare kan sige, at al logning er bortdømt, og at dem der ikke indser det, forhaler ændringer. Læs f. eks. den svenske redegørelse til regeringen http://www.regeringen.se/4a8d12/contentassets/b6...
Kommentar til Teleindustrien reagerer i logningssagen: Kaster aben videre

Re: Mærkelig timing af retssag

Er jeg den eneste, der finder det en smule mærkeligt, at Rasmus Malver & Co. ikke har læst Lovkataloget eller tilsyneladende finder det irrelevant,at det på side 25 heri fremgår, at regeringen i nærværende folketingsår vil fremsætte lovforslag om justering af logningsreglerne:...

Re: Hvordan forholder det sig egentlig med EU-dommen og Sverige?

Men det springende punkt er, at du tilsyneladende antager, at alle mine data, der ikke bruges til debitering, ikke lovligt kan gemmes som en del af almen logning efter EU-dommen. Det siger jeg ikke noget om. Jeg konstaterer blot, endda med Justitsministeriet som kilde, at logningsbekendt...

Re: Hvordan forholder det sig egentlig med EU-dommen og Sverige?

@Jesper Vil IT-politisk forening være med i det foreslåede søgsmål mod TDC? Den konkrete sag bliver anlagt af Rasmus Malver. IT-Politisk Forening deltager ikke i sagen, men vi støtter alle initiativer mod logningsbekendtgørelsen. Også dette. Jeg tør ikke så om udfaldet,men sagen er alts...
IT Company Rank
maximize minimize