Jesper Lund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Dog er det vigtigt at huske på, at der faktisk er mange fornuftige formål, der ikke er privatlivskrænkende, til anvendelse af cookies. Fx kan selv markedsføring sagtens gøres på baggrund af pseudonymiserede og aggregerede data [..] Du ville kun fremføre fakta, og ingen holdninger? Hører det...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Svaret på dit spørgsmål er, at browseren efter forslaget ikke skal være forindstillet til noget - det er netop det, der er pointen. Den kan således slet ikke anvendes, før der er taget stilling. NEJ!! Det står der ikke i Kommissionens forslag. Der står alene at brugeren ved installation af ...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Sagen er ikke, at det frie valg ligger i, at browseren som standard skal sige 'ja' til cookies. Sagen er, at forslaget som fremlagt af Kommissionen, og som regeringen støtter, siger i art. 10, at brugeren SKAL tage stilling første gang browseren anvendes eller installeres, og således slet ikke ...

Re: Hvis man lever op til den nye dataforordning...

Kort sagt: hvis risici (manglende overholdelse af GDPR lovgivning) ikke identificeres eller at ledelsen acceptere en høj risiko, kan sikkerheden let være elendig. Det samme gælder hvis den offentlige sektor har fået massive undtagelser fra de bestemmelser i databeskyttelsesforordningen, som ...
Kommentar til Horsens tracker turisterne via mobilens wifi-signal

Overvejelser om databeskyttelse

»Det er vigtigt at slå fast at vi ikke kan se hvem der bevæger sig hvorhen. Alle data er anonyme, og bruges til statistik der viser tendenser om bevægelser. personligt er jeg nok mere bekymret over den dataindsmaling som Google og Facebook laver,« siger Helle Berthold Rosenberg. Jamen, det er da...

Re: PARAGRAF 223a MÅ ÆNDRES

Det læser jeg som om, at sundhedsministeren kun kan pålægge diverse aktører at videregive genetiske oplysninger til det Nationale Genom Center, hvis patienten har givet samtykke til et forskningsprojekt. Spørgsmålet er så, om det ved samtykke til forskningsprojektet også er klart for patiente...
Kommentar til Spoiler: DNA-registret er blevet hacket!

Re: Rigspolitiet får adgang til dna-center

Og derefter som svar på Stine Brix' bekymring: "Jo, men her er det jo at vi i det helt brede flertal her i Folketinget har givet hinanden den garanti, at vi lægger den maksimale sikkerhed ned over de data, der er placeret derinde, så de ikke kan henføres til mig, så de ikke kan deles med...
Kommentar til Erhvervsstyrelsen undersøger TDC's salg af lokationsdata

Re: Uanset anonymiseringen

er de på tværs af flere dage. De blev regnet som ulovlig i forbindelse med trafikmonitorering i Aarhus, hvor der skulle skiftes anonymiseringsnøgle hver 6. time så vidt jeg husker. Den omtalte afgørelse omhandler tracking baseret på WiFi og BlueTooth. Det falder ind under andre dele af e-da...
Kommentar til Ubuntu vil auto-indsamle data, inklusive din lokation

Re: EU

Jeg kan umuligt forestille mig at det her er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. Det franske datatilsyn (CNIL) har kørt en sag mod Microsoft vedr. Windows 10 og dataindsamlingen fra Windows 10 brugere https://www.cnil.fr/en/windows-10-official-closure-formal-notice-procedu... Jeg...

Re: Beløbet

Du er ikke den eneste, som undrer sig over dette. Hjemmesiden har eksisteret et år fra oprettelse til beslaglæggelse, er skrevet på dansk (begrænset sprogområde), der er 117+ andre sådan-bruger-du--til-at-se-film-gratis hjemmesider, og hjemmesiden var på tidspunktet for beslaglæggelse hosted på e...

Re: Definition af anonymiseret data

Hvad betyder dette mon for tracking cookies som netop prøver at korrelere data ud fra "unikke" egenskaber? Det er personoplysninger.

Re: Definition af anonymiseret data

Selv lovgiverne er kommet længere end den oldnordiske tankegang om at intet kan pege på en bestemt person uden navn og adresse. Definitionen af personoplysninger som oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar person indgår i Europarådets konvention 108 fra 1981. Når vi fej...

Re: Definition af anonymiseret data

Ja, men definitionen er jo svær at overskue. Lad os sige det unikke ID per bruger (som ikke i sig selv er personførbar) er stabilt, så kan man jo i fremtiden samle de samme data og dermed gør data personførbare direkte til en profil i samme applikation eller oven i købet i en helt anden applika...

Re: Definition af anonymiseret data

Hvis man logger data uden en reference til brugernavn/mail/IP m.v., men alligevel kan korrelere data per bruger på grundlag af andre unikke oplysninger er dette så anonymiseret data? Nej. Et godt råd i de kommende $$$$-bøde tider: du skal være meget sikker, hvis du vil hævde at du har med a...

Børn og GDPR

Med til forordningen hører desuden, at hvert medlemsland sætter en grænse for, hvornår et person er et barn i en databeskyttelsessammenhæng. Her har Danmark valgt 13 år, der er minimumsgrænsen fastsat af EU. Denne beskrivelse af GDPR og børn er misvisende. GDPR omtaler flere steder børn, fx int...

Re: Data flere steder

Du følger justitsministeriets fejltolkning af at "samtykke" kan benyttes som universalbasis for databehandling indtil virksomheden kommer i tanke om andre behandlingshjemler. Den holder bare ikke. Nej, det gør jeg ikke. Jeg citerer hvad der står i artikel 17. Min hensigt var at...
Kommentar til Sådan bruger TDC lokationsdata fra turister i Østjylland

Re: Problematisk ...

Diskussionen om danskere og hvilket krav de har på privatliv tager vi en anden dag. Men udlændinge har generelt færre rettighed - uanset hvilket land de opholder sig . Og det er der i mine øjne ikke noget problem i. Vi taler om rettigheder sikret af EU-lovgivning, så at "udlændinge skulle...
Kommentar til Sådan bruger TDC lokationsdata fra turister i Østjylland

Re: Problematisk ...

Men på teleområdet har man fra starten haft en ret konkret regulering af personlige data. Så spørgsmålet er, om vi helt skal opgive reguleringen på teleområdet, fordi det er løbet løbsk for IT-tjenester. Forhåbentlig ikke.. Men meget stærke lobbykræfter arbejder i Bruxelles for at den komme...

Re: Data flere steder

Husk lige at det kan være lovgivningen træder sig selv over tæerne. Skat vil jo f.eks. stille krav om data 5-10 år tilbage afhængig af om påstanden lyder på uforsætligt eller forsætligt forkert udført. Hvis vi tager retten til sletning og bogføringsloven som eksempel, så er der ikke tale om...

Re: Lovliggørelse

... Bortset fra i dette tilfælde er garagen bygget lovligt indtil GDPR reglerne. Nej. Databehandlingeraftaler er også lovkrav i dag. Retten til sletning (artikel 17) er lidt mere formaliseret end de gældende regler. Hvis et samtykke trækkes tilbage, og hvis der ikke er andre grundlag for b...