Jesper Lund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: I praksis er det pseudononymisering ...

Men at de har dem (og holder på dem i flere måneder), og ydermere efterbehandler og beriger dem, også selvom det ikke har noget med at have os som telefonkunder at gøre, er slemt nok. Synes jeg (men åbenbart ikke ERST). Selv hvis TDC ikke bevidst sælger rådata ala Cambridge Analytica, kan op...

Det er pseudonymisering

Som andre har skrevet tidligere.. når TDC er i stand til at sammenkæde to lokationsregistreringer om den samme kunde, er der tale om pseodonymsering, ikke anonymisering. TDC oplyser at deres databehandlingsmetode anonymiserer trafik- og lokationdata umiddelbart efter opsamling, og det er tale om...

Re: Spørgsmål

Og diskuterer man med telefonsælgerne, påstår de i strid med sandheden at jeg har givet samtykke via en konkurrence eller lignende, men altid uden konkret viden om opnåelsen af det påståede samtykke. Og det er der en grund til, for samtykket har aldrig eksisteret. GDPR ændrer ikke som sådan ...

Re: Løsningen fra Facebook (just wait for it)

A: Tillade reklamer og profilering som nuværende. B: Sig nej tak, men betal et månedligt beløb for at benytte Facebook (svarende til nuværende indtjeningen pr. bruger). Det vil da være fair, og burde også kunne overholde GDPR reglerne. Dit forslag overholder næppe GDPR-kravene til et (frit...
Kommentar til Rusland skyfrit ?

Re: Landets love er også EMRK, EU-Charteret, EU-traktaterne, m.v

Og jo, det handler i allerhøjeste grad om "IT-liberalister" der tror at bare de bruger kryptering nok og har data-donorer nok i deres startup bliver de hævet over politik. Hvis "IT-liberalister" inkluderer virksomheden Telegram (?), har de i øvrigt gjort andet end at påpege...
Kommentar til Rusland skyfrit ?

Landets love er også EMRK, EU-Charteret, EU-traktaterne, m.v.

Og selvom Rusland utvivlsomt opnår nogle erfaringer, bliver Rusland næppe "klogere" på den måde "IT-liberalisterne" tror, for kogt helt ind til benet handler det her om retten til at håndhæve landets love i landets territorium, hvilket lærebøger i international ret understreger...

Re: Piv ... vi kan ikke gøre som vi plejer!

PS: Jeg er bekendt med DK-HOSTMASTERs holdning. DK Hostmaster vil selvfølgelig henvise til domænelovens § 18, som siger at registrantens navn m.v. i whois skal være offentlig tilgængelig. I bemærkningerne til domæneloven henvises der til "international best practice". Lidt ironisk...
Kommentar til Facebook bad hospitaler udlevere patientdata

Den danske model

Hvad Facebook gør her er ikke anderledes end hvad de danske registerforskere drømmer om. At kombinere deres enorme databaser fra etablerede offentlige registre, herunder sundhedsdata, med oplysninger fra den private sektor om vores adfærd (købsadfærd, sociale interaktioner, etc etc). Her forklar...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Bliver vi klogere i morgen?

Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem der har ret i giganternes kamp ovenfor, men måske kan man blive lidt klogere på det ved at se samrådet i morgen kl. 13? Samrådet er udsat til 5. april.
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Gi en underskrift :)

Når lovforslaget om udskydelse for 7. gang (eller 8. gang, lidt afhængig af hvordan man tæller) skal behandles, kunne et medlem af Folketinget fremsætte et ændringsforslag med det konstruktive og motiverede forslag, som IT-Politisk Forening kommer med i sit høringssvar: Hvis der skal ske en udsk...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Falske lodder i vægtskålen på begge sider

Du har vist stadig ikke læst og forstået den svenske redegørelse, hvor dommen også analyseres Jeg har læst i hvert fald dele af den svenske redegørelse, hvor forfatterne tydeligvis ikke har fortstået Tele2-dommen. Det svenske datatilsyn har meget kritiske bemærkninger til redegørelsen.
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Falske lodder i vægtskålen på begge sider

Det er løgn. Dommen er tydelig specifikt rettet mod den beskrivelse af logning, som EU-retten fik forelagt. Man kan af dommen godt udlede begrænsninger for logning. Men man kan ikke sige, at al logning er forbudt. EU-domstolen har end ikke opdaget, at en del logningsoplysninger ud fra bogføring...
Kommentar til Ekspertudvalg skal udtænke nationale regler for dataetik

Re: Afledningsmanøvre..

For udvalgets egentlige kerneopgave bliver at lægge al snak om etik i graven. Se bare Morten Løkkegaards udtalelse her: ""Det er positivt, at der er stort fokus på datasikkerhed, for hele systemets værdi hænger på sikkerheden og tilliden. Men det er næsten til det punkt, hvor det er...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Hvis man har læst samlenotatet- som jeg absolut vil antage du, Jesper, har gjort, mener jeg ikke, der er belæg for at sige, at regeringen arbejder for mere tracking af brugerne eller ikke tager brugerbeskyttelse alvorligt. Det er lidt svært at arbejde for mere tracking end vi har i dag.. De...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Jeg forstår ikke helt, hvad du mener. Et standard valg er vel, hvis en indstilling er sat på forhånd. Browserproducenten må gerne lave et opsætningsforløb, hvor et bestemt valg (fx accepter alle cookies) er markeret på forhånd, således at brugeren kan vælge dette ved at klikke OK som aktiv h...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

@Jesper Lund Det er ikke korrekt. Her er teksten, så kan man selv vurdere det: "Softwaren oplyser i forbindelse med installationen slutbrugeren om mulighederne i privatlivsindstillingerne og kræver, inden installationen kan fortsætte, at slutbrugeren vælger en indstilling." Du kan...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Dog er det vigtigt at huske på, at der faktisk er mange fornuftige formål, der ikke er privatlivskrænkende, til anvendelse af cookies. Fx kan selv markedsføring sagtens gøres på baggrund af pseudonymiserede og aggregerede data [..] Du ville kun fremføre fakta, og ingen holdninger? Hører det...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Svaret på dit spørgsmål er, at browseren efter forslaget ikke skal være forindstillet til noget - det er netop det, der er pointen. Den kan således slet ikke anvendes, før der er taget stilling. NEJ!! Det står der ikke i Kommissionens forslag. Der står alene at brugeren ved installation af ...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Sagen er ikke, at det frie valg ligger i, at browseren som standard skal sige 'ja' til cookies. Sagen er, at forslaget som fremlagt af Kommissionen, og som regeringen støtter, siger i art. 10, at brugeren SKAL tage stilling første gang browseren anvendes eller installeres, og således slet ikke ...

Re: Hvis man lever op til den nye dataforordning...

Kort sagt: hvis risici (manglende overholdelse af GDPR lovgivning) ikke identificeres eller at ledelsen acceptere en høj risiko, kan sikkerheden let være elendig. Det samme gælder hvis den offentlige sektor har fået massive undtagelser fra de bestemmelser i databeskyttelsesforordningen, som ...