Jesper Lund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Lovforslag: Politiet skal nu masseovervåge alle flypassagerer

Re: Hvor kan man protestere?

Ikke at jeg tror det hjælper noget, men man bliver vel nødt til at markere sin modstand. Du donerer penge til den retssag som Foreningen imod Ulovlig PNR anlægger mod Justitsministeren (når foreningen bliver stiftet). Justitsministerens PNR-lovforslag er i strid med EU-retten. Det påpeges i...
Kommentar til Nu dropper også 3 GPS-chippen i nakken på kunderne

Re: Er logning af position ved SMS og opkald lovligt?

Der logges stadig position ved SMS og opkald. Hvordan er EU lovgivningen på det område? Er den danske logning stadig ulovlig? Ja, fordi der er tale om en generel og udifferentieret logning (alle abonnenter). På det tekniske plan: hvis du er på LTE, kan SMS vist også blive sendt som data, og...
Kommentar til Nu dropper også 3 GPS-chippen i nakken på kunderne

Re: Overholdelse af logningsbekendtgørelsen

Det betyder imidlertid ikke, at de øvrige teleselskaber overtræder logningsbekendtgørelsen. Det skyldes § 1 i bekendtgørelsen, som siger at der skal være tale om oplysninger, "der genereres eller behandles i udbyderens net." Der skal med andre ord være tale om oplysninger, som er...
Kommentar til Nu dropper også 3 GPS-chippen i nakken på kunderne

Overholdelse af logningsbekendtgørelsen

Det betyder, at TDC ikke længere lever op til Logningsbekendtgørelsen krav om at stedfæste kunderne, når de sender og modtager MMS. Logningsbekendtgørelsens § 4, nr. 6 kræver registrering af masteoplysninger for bl.a. afsendte og modtagne MMS-beskeder. Ifølge Version2 artiklerne er det nu kun T...

Re: De forbudte algoritmer?

Er meningen/ideen at politisk markedsføring fremover skal ske ved at smøre et jævnt lag ud over alle reklameplatforme? Det får du ikke nogen til at betale for, med mindre de kan bruge andre metoder til at målrette skytset. Og skal dette så også gælde offline? Altså fx. at et parti ikke må udd...
Kommentar til Rigspolitiet skruer op for automatisk nummerpladegenkendelse

Re: Ikke om jeg fatter det

Men der spilles helt tydeligt ikke med åbne kort, og man fornemmer en meget farlig dagsorden - ja, farligt, også selvom det måske sker i den bedste mening. Måske, det er svært at vide, og i så fald er man godt nok dummere end, ja, politiet tillader. Det er tankevækkende at sammenligne det da...
Kommentar til Rigspolitiet skruer op for automatisk nummerpladegenkendelse

Re: Ikke om jeg fatter det

Det er 36 steder i landet. Det er primært ved de ydre grænser. De danske landegrænser mod Sverige og Tyskland er ikke ydre grænser (ydre Schengen grænser). Der er meget begrænset færgedrift mellem Danmark og lande uden for Schengen, og ingen færger til almindelige persontransport efter at fæ...
Kommentar til Rigspolitiet skruer op for automatisk nummerpladegenkendelse

Re: Pålæg anyone

Ville man ikke kunne forlange agtindsigt i de data som er gemt om en i ANPG systemet. Jo, det burde du kunne. Hvis altså Justitsministeriet respekterede de rettigheder, som EU-retten giver alle borgere i dette land. Takket været EU-direktivet om retshåndhævende myndigheders behandling af pe...
Kommentar til Rigspolitiet skruer op for automatisk nummerpladegenkendelse

Re: Pålæg anyone

. og det er så ikke tilfældet. ;-) Hvad er ikke tilfældet? Både den OCR'ede nummerplade og billedet af bilen gemmes i ANPG-systemet. Hvad der konkret kan ses på billedet vil i sagens natur variere fra billede til billede, men det kan ikke udelukkes at passagerer i bilen kan genkendes.
Kommentar til Rigspolitiet skruer op for automatisk nummerpladegenkendelse

Re: Pålæg anyone

Privatliv på offentlig vej? :) Ja. Hvis oplysninger om din færden på offentlig vej systematisk lagres i et register af myndighederne, vil der være tale om et indgreb i din ret til privatliv efter EMRK artikel 8, jf. Rotuta v Romania (2000).
Kommentar til Rigspolitiet skruer op for automatisk nummerpladegenkendelse

Re: 24 timer eller 30 dage?

De stationære kameraer er konstant online forbundet, og kan umiddelbart afgøre om der er tale om et hit eller ej. Derfor er der ikke mulighed for "teknisk lagring" i ANPG-bekendtgørelsen for de stationære (faste) ANPG-kameraer. TL;DL Den lovhjemmel som ikke eksisterer kan...
Kommentar til Minister: Krav om GDPR-samtykke til kirkeblade er absurd

Re: Behandlingsregler - helt enkelt

Det er da meget enkelt. I den konkrete sag, kan ministerens jo bare lave en bekendtgørelse, som gør det til en del af medlemskabet at Folkekirken, at man automatisk får oplysninger om dåb, konfirmation, vielse og død i kirkebladet. Helt så simpelt er det ikke. Denne bekendtgørelse skal være ...

Re: Så kan vi godt lukke butikken

Det er noget alle lande der har tiltrårt Bern-konventionen har. Der er ingen "fair use" i Bern-konventionen.
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Balanceret løsning ...

Jeg må indrømme, at jeg står med et ben i hver lejr her. Jeg hader overvågning. Og jeg hader, hvis man ikke kan efterforske alvorlig kriminalitet uanset dommerkendelser eller ej. Det er muligt, at der engang i mellem er en telefonsamtale eller en beskedkommunikation, som ikke kan aflyttes på...
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Balanceret løsning ...

Forslag: Med punkt 3-5 har du lige genopfundet det ULOVLIGE logningsdirektiv. Hvis dit punkt 3 inkluderer generel logning af indholdet af kommunikationen (?), er du endda kommet til at krænke det væsentligste indhold af den grundlæggende ret til privatliv. Bevares.. love kan ændres, men det...
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Hønen eller ægget

Fordi I ikke læser det med småt ? Trust me, det gør vi. Men hvad der står i artikel 8, stk. 2 er noget ganske andet end elastik-i-metermål "hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse" i grundlovens § 72. Grundlovens § 72 er sikkert ikke til hinder for en lov, som giver staten ret...
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Hønen eller ægget

Eller har du overvejet hvorfor Grundloven indeholder "[...]brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse. " ? Har du overvejet hvorfor de personer, som du kalder IT-liberalister, er så glade for EMRK...
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Det er staten som begår selvtægt

Hvis du tager penge for at flytte andres bits men nægter at give "lawful access" kommer vi igen til ordet "enforcement" i ministrenes udmelding. Enforcement kunne f.eks være at klassificere og regulere din virksomhed som "telco", hvilket i alle lande jeg kender...
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Det er staten som begår selvtægt

Hvis du mener "lawful access" er for vidtgående, må du slæbe loven eller regeringen for retten (Således som det nu sker med TDC's statskontrakt på at levere overvågningsoplysninger til NSA.) Lawful access som "aflytning" er et tvangsindgreb, som under visse betingelser...
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Det er staten som begår selvtægt

Og dermed kommer vi til sagens kerne: Hvis folk vil have en menneskeret til privacy, så skal lovene laves om. Øh? Retten til privatliv er en menneskeret. Vi har artikel 8 i EMRK. Vi har artikel 7 og 8 i Charter om Grundlæggende Rettigheder, som er en del af EU-Traktaten. EU-lovgivning som ...