Jesper Lund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: De forbudte algoritmer?

Er meningen/ideen at politisk markedsføring fremover skal ske ved at smøre et jævnt lag ud over alle reklameplatforme? Det får du ikke nogen til at betale for, med mindre de kan bruge andre metoder til at målrette skytset. Og skal dette så også gælde offline? Altså fx. at et parti ikke må udd...
Kommentar til Rigspolitiet skruer op for automatisk nummerpladegenkendelse

Re: Ikke om jeg fatter det

Men der spilles helt tydeligt ikke med åbne kort, og man fornemmer en meget farlig dagsorden - ja, farligt, også selvom det måske sker i den bedste mening. Måske, det er svært at vide, og i så fald er man godt nok dummere end, ja, politiet tillader. Det er tankevækkende at sammenligne det da...
Kommentar til Rigspolitiet skruer op for automatisk nummerpladegenkendelse

Re: Ikke om jeg fatter det

Det er 36 steder i landet. Det er primært ved de ydre grænser. De danske landegrænser mod Sverige og Tyskland er ikke ydre grænser (ydre Schengen grænser). Der er meget begrænset færgedrift mellem Danmark og lande uden for Schengen, og ingen færger til almindelige persontransport efter at fæ...
Kommentar til Rigspolitiet skruer op for automatisk nummerpladegenkendelse

Re: Pålæg anyone

Ville man ikke kunne forlange agtindsigt i de data som er gemt om en i ANPG systemet. Jo, det burde du kunne. Hvis altså Justitsministeriet respekterede de rettigheder, som EU-retten giver alle borgere i dette land. Takket været EU-direktivet om retshåndhævende myndigheders behandling af pe...
Kommentar til Rigspolitiet skruer op for automatisk nummerpladegenkendelse

Re: Pålæg anyone

. og det er så ikke tilfældet. ;-) Hvad er ikke tilfældet? Både den OCR'ede nummerplade og billedet af bilen gemmes i ANPG-systemet. Hvad der konkret kan ses på billedet vil i sagens natur variere fra billede til billede, men det kan ikke udelukkes at passagerer i bilen kan genkendes.
Kommentar til Rigspolitiet skruer op for automatisk nummerpladegenkendelse

Re: Pålæg anyone

Privatliv på offentlig vej? :) Ja. Hvis oplysninger om din færden på offentlig vej systematisk lagres i et register af myndighederne, vil der være tale om et indgreb i din ret til privatliv efter EMRK artikel 8, jf. Rotuta v Romania (2000).
Kommentar til Rigspolitiet skruer op for automatisk nummerpladegenkendelse

Re: 24 timer eller 30 dage?

De stationære kameraer er konstant online forbundet, og kan umiddelbart afgøre om der er tale om et hit eller ej. Derfor er der ikke mulighed for "teknisk lagring" i ANPG-bekendtgørelsen for de stationære (faste) ANPG-kameraer. TL;DL Den lovhjemmel som ikke eksisterer kan...
Kommentar til Minister: Krav om GDPR-samtykke til kirkeblade er absurd

Re: Behandlingsregler - helt enkelt

Det er da meget enkelt. I den konkrete sag, kan ministerens jo bare lave en bekendtgørelse, som gør det til en del af medlemskabet at Folkekirken, at man automatisk får oplysninger om dåb, konfirmation, vielse og død i kirkebladet. Helt så simpelt er det ikke. Denne bekendtgørelse skal være ...

Re: Så kan vi godt lukke butikken

Det er noget alle lande der har tiltrårt Bern-konventionen har. Der er ingen "fair use" i Bern-konventionen.
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Balanceret løsning ...

Jeg må indrømme, at jeg står med et ben i hver lejr her. Jeg hader overvågning. Og jeg hader, hvis man ikke kan efterforske alvorlig kriminalitet uanset dommerkendelser eller ej. Det er muligt, at der engang i mellem er en telefonsamtale eller en beskedkommunikation, som ikke kan aflyttes på...
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Balanceret løsning ...

Forslag: Med punkt 3-5 har du lige genopfundet det ULOVLIGE logningsdirektiv. Hvis dit punkt 3 inkluderer generel logning af indholdet af kommunikationen (?), er du endda kommet til at krænke det væsentligste indhold af den grundlæggende ret til privatliv. Bevares.. love kan ændres, men det...
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Hønen eller ægget

Fordi I ikke læser det med småt ? Trust me, det gør vi. Men hvad der står i artikel 8, stk. 2 er noget ganske andet end elastik-i-metermål "hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse" i grundlovens § 72. Grundlovens § 72 er sikkert ikke til hinder for en lov, som giver staten ret...
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Hønen eller ægget

Eller har du overvejet hvorfor Grundloven indeholder "[...]brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse. " ? Har du overvejet hvorfor de personer, som du kalder IT-liberalister, er så glade for EMRK...
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Det er staten som begår selvtægt

Hvis du tager penge for at flytte andres bits men nægter at give "lawful access" kommer vi igen til ordet "enforcement" i ministrenes udmelding. Enforcement kunne f.eks være at klassificere og regulere din virksomhed som "telco", hvilket i alle lande jeg kender...
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Det er staten som begår selvtægt

Hvis du mener "lawful access" er for vidtgående, må du slæbe loven eller regeringen for retten (Således som det nu sker med TDC's statskontrakt på at levere overvågningsoplysninger til NSA.) Lawful access som "aflytning" er et tvangsindgreb, som under visse betingelser...
Kommentar til Handsken er kastet...

Re: Det er staten som begår selvtægt

Og dermed kommer vi til sagens kerne: Hvis folk vil have en menneskeret til privacy, så skal lovene laves om. Øh? Retten til privatliv er en menneskeret. Vi har artikel 8 i EMRK. Vi har artikel 7 og 8 i Charter om Grundlæggende Rettigheder, som er en del af EU-Traktaten. EU-lovgivning som ...
Kommentar til Handsken er kastet...

Det er staten som begår selvtægt

Jeg vil undlade ord som "IT-liberalister" og holde mig til de mere neutrale betegnelser som staten og borgerne. EU-Domstolen har klart sagt, at generel adgang til indholdet af elektronisk kommunikation krænker det væsentligste indhold af den grundlæggende ret til privatliv. Eller sagt...
Kommentar til 20.000 Air Canada-brugere kan have fået tappet pasdata af hackere

Re: Pasnumre er nøglen til biometrien

Såååå, der burde vel blive udstedt nye pas til de ramte. Hvorfår man et nyt fingeraftryk, iris scan eller ansigt? Fingeraftryk og iris scan er dog krypteret med en anden nøgle. Her er det ikke tilstrækkeligt at kende pasnummeret. Den yderligere beskyttelse af fingeraftryk har desuden den ...
Kommentar til Google overvåger amerikaneres offline-købevaner via deres Mastercard

Re: Det er langt værre

At disse virksomheder mener at de kan og må skalte og valte med person data som det passer dem, viser at deres etik og moral er lig nul, hvis ikke negativ ! Husk at dette er i USA. Et land uden en persondatalovgivning, som vi kender det i Europa. USA: personoplysninger er en handelsvare, so...
Kommentar til Dataetiker: Stop brug af tredjepartscookies på kommunale hjemmesider

Kommuner handler ULOVLIGT hvis du ikke kan sige nej til cookies

Siden 2011 har der som bekendt været et krav om forudgående samtykke inden et website sætter cookies eller læser indholdet af eksisterende cookies (formelt adgang til terminaludstyret), aka cookiebekendtgørelsen. Dette samtykke skal være frivilligt. Efter 25. maj 2018 skal samtykket leve op til ...