Jesper Lund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til DI: Umuligt i praksis altid at sikre overholdelse af ophavsret

Re: Hvem beskytter DI?

Så er det sørme meget lidt betryggende at DI mener, at man som rettighedshaver selv skal tjekke enhver IT-platform (altså en maskine der rimelig nemt kan indstilles til at tjekke lovligheden af indsendt materiale) Hvad er det for en maskine, som rimeligt nemt kan checke lovligheden af indsen...

Re: Må - må ikke

. din case som tilsyneladende er at YouTubes profitabilitet er vigtigere end overholdelse af ophavsretsbeskyttelsen ? Som du måske er opmærksom på gælder artikel 13 for andre end YouTube.

Re: Må - må ikke

Det er da 100% realistisk ? Der er rigelig med arbejdsløse de kan ansætte og oplære over hele jorden. Ja, det vrimler med arbejdsløse specialister i EU-ophavsretjura, som har detaljeret kendskab til hvordan Infosoc-direktivet er implementeret i alle 27-28 medlemsstater + det løse (EØS og Sch...

Re: Må - må ikke

Jeg må blankt indrømme at jeg indtil nu, ikke har kigget på selve lov teksten, men nu ser at jeg bliver nødt til at udfylde med en mere divers vifte af nyhedsmedier. Den primære del af artikel 13, del 1, lyder (tilgået her): Du henviser til Kommissionens oprindelige forslag, som er blevet o...

Re: Må - må ikke

Det høringssvar du citerer usviser præcis den mangel som jeg påpeger og viser hvordan I blev spændt for en vogn. I argumenterer at automatiske filtre er skadelige og derfor ikke bør tillades - men hvor er jeres alternative forslag ? Vores løsningsforslag står i høringssvaret: pligt til at i...

Re: Må - må ikke

Det er der hvor jeg synes hele "opstandelsen" over direktivet kørte helt af sporet: I stedet for at prøve at stoppe direktivet, burde man have sørget for at det blev balanceret så den slags ikke sker. Jeg vil anbefale lidt mere research om hvad kritikken af artikel 13 går ud på. Især...

Re: EU copyright API

Flot eksempel på overhovedet ikke at forstå Copyright. Alt hvad brugerne selv skriver har de selv copyright på. Version2 har derfor, som allerede idag, brug for at gøre det klart at skriver du i deres debatforum, giver du dem licens til at publicere det skrevne. Come on.. selvfølgelig har b...

Re: EU copyright API

Og det er vel i bund og grund helt på sin plads, alt den stund at det er version2 der høster reklameindtægten ? Brugerne kan næppe forvente, at de kan skrive frit, hvis Version2 får det fulde ansvar. Det vil være temmelig urealistisk. Visse rettighedshavere har som bekendt nogle ret vilde f...

Re: Hvem stemmer for

Artikel 13 er ødelæggende for det frie internet. Kan vi få at vide hvem der stemmer for, så vi kan stemme dem ud næste gang der er valg til EU parlamentet. Hvem der stemmer for i marts/april kan kun fremtiden vise. Men her kan du se hvordan de 13 danske MEP'er stemte den 12. september 201...

Re: Ikrafttræden

Hvis loven bliver vedtaget - hvornår træder den så i kraft? Før eller efter valget? Det er et direktiv, som først har retskraft når det er omsat til national lov. Først skal direktivet vedtages af EU, dvs. Rådet og Europaparlamentet. Det forventes at EP skal stemme om det ultimo marts eller...

Re: EU copyright API

Er der simpelthen nogen her der ikke forstår hvordan Copyright virker ? Her er 8mm krydsfiner-udgaven: Det er korrekt, men det er slet ikke det som artikel 13 handler om. Artikel 13 handler om, at Version2 fremover skal have ansvaret (erstatning og godtgørelse), hvis det viser sig at din k...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Taget i betragtning hvad tid på natten forbrydelsen fandt sted, har man formodentlig startet med at eliminere alle mobiltelefoner der slet ikke bevægede sig i de relevante nattetimer. Det er ikke oplagt, at oplysninger om 20000 personers bevægelsesmønstre kan falde ind under udvidet teleoply...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Og der er vel næppe udsigt til, at vi nationalt kan bestemme hvad Google må logge, hvornår det skal slettes, hvad der skal slettes omgående, at det gemte ikke må bruges til andet end udlevering til politiet og hvad de er pligtige til at gemme i en periode og udlevere til politiet efter dansk do...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Det er måske derfor telelogning diskuteres så meget frem for den omfattende logning hos IT-tjenester. For det er jo lettere bare at lade det sejle, som ikke kan gøre noget ved. Det er faktuelt forkert. Elektroniske kommunikationstjenester fra OTT-udbydere som Google vil i de kommende år i ...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Sagt med andre ord er det urimeligt at bruge eksemplet med brug af Googles data til at rette kritik mod udvidet teleoplysning. Det er to meget forskellige ting. I den konkrete sag har Google åbenbart udleveret oplysninger om 10000 personer, hvilket indikerer et større område. Om Google er v...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Udvidet teleoplysning har været en mulighed i retsplejeloven siden 2001, og det er mig bekendt hidtil kun brugt til at udlevere oplysninger om mobiltelefoner, der i en kortvarig periode har været aktive under master i et afgrænset område. Det er ret dyrt at bruge for politiet, og det bruges i r...

I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Arrestordren gav politiet mulighed for at beordre Google til at identificere lokaliteten på de mobiltelefoner, der befandt sig i nærheden af gerningsstedet under forbrydelsen og derved finde forbryderne. Det samme foregår i stor stil i Danmark. Oplysningerne kommer blot fra teleselskaberne. Udvi...

Re: Hvorfor i alverden køber de noget...

Der er forskel på at vide hvor mange biler der har paseret et givent punkt, og så at få den fulde information om hvor du har drejet af, hvilken rute du tog og hvor tit du plejer at tage den rute. Forhåbentlig modtager Vejdirektoratet ikke så detaljerede oplysninger på individniveau, da det v...

Undtagelsen for smartphones og tables

Artiklen er rettet i forhold til den oprindelige udgave, således at det fremgår, at smartphones og tablets ikke er omfattet af muligheden for monitorering. Artiklen var sådan set mere retvisende før rettelsen. Det som er undtaget er private smartphones, tablets og computere, som bruges til at t...
Kommentar til 2018: Årets citat

Re: Indgreb

Det er der kun en ting der kan forhindre: En grundlovsændring. EU-retten (specielt primær lov, altså EU-traktaterne inklusive Charter om Grundlæggende Rettigheder), Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og internationale konventioner (international lov) har sådan set samme effek...