Jesper Lund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Sundhedsministeren vil digitalisere det gule sygesikringskort

Re: Bilede ID for alle danskere

Det er ikke internationalt accepteret: "legitimationskortet har ikke generelt til formål at fungere som rejselegitimation, fx i forbindelse med rejser i Schengen. " Det er der mange udenlandske ID kort der til gengæld er. Jeg tror mere, at dette handler om at Justitsministeriet...

Re: Der for meget spin og for lidt substans i denne sag

Men dommen er temmelig uklar for Danmarks vedkommende. Den hviler f. eks. på den forudsætning, at alle teleoplysninger skal gemmes - og ikke en bevidst udvalgt mængde af særlig efterforskningsmæssig betydning. Den medtager heller ikke den retslige beskyttelse af brugen af teleoplysninger, som v...
Kommentar til DI: Umuligt i praksis altid at sikre overholdelse af ophavsret

Re: Hvem beskytter DI?

Så er det sørme meget lidt betryggende at DI mener, at man som rettighedshaver selv skal tjekke enhver IT-platform (altså en maskine der rimelig nemt kan indstilles til at tjekke lovligheden af indsendt materiale) Hvad er det for en maskine, som rimeligt nemt kan checke lovligheden af ind...

Re: Må - må ikke

. din case som tilsyneladende er at YouTubes profitabilitet er vigtigere end overholdelse af ophavsretsbeskyttelsen ? Som du måske er opmærksom på gælder artikel 13 for andre end YouTube.

Re: Må - må ikke

Det er da 100% realistisk ? Der er rigelig med arbejdsløse de kan ansætte og oplære over hele jorden. Ja, det vrimler med arbejdsløse specialister i EU-ophavsretjura, som har detaljeret kendskab til hvordan Infosoc-direktivet er implementeret i alle 27-28 medlemsstater + det løse (EØS og ...

Re: Må - må ikke

Jeg må blankt indrømme at jeg indtil nu, ikke har kigget på selve lov teksten, men nu ser at jeg bliver nødt til at udfylde med en mere divers vifte af nyhedsmedier. Den primære del af artikel 13, del 1, lyder (tilgået her): Du henviser til Kommissionens oprindelige forslag, som er bleve...

Re: Må - må ikke

Det høringssvar du citerer usviser præcis den mangel som jeg påpeger og viser hvordan I blev spændt for en vogn. I argumenterer at automatiske filtre er skadelige og derfor ikke bør tillades - men hvor er jeres alternative forslag ? Vores løsningsforslag står i høringssvaret: pligt til a...

Re: Må - må ikke

Det er der hvor jeg synes hele "opstandelsen" over direktivet kørte helt af sporet: I stedet for at prøve at stoppe direktivet, burde man have sørget for at det blev balanceret så den slags ikke sker. Jeg vil anbefale lidt mere research om hvad kritikken af artikel 13 går ud på....

Re: EU copyright API

Flot eksempel på overhovedet ikke at forstå Copyright. Alt hvad brugerne selv skriver har de selv copyright på. Version2 har derfor, som allerede idag, brug for at gøre det klart at skriver du i deres debatforum, giver du dem licens til at publicere det skrevne. Come on.. selvfølgelig ha...

Re: EU copyright API

Og det er vel i bund og grund helt på sin plads, alt den stund at det er version2 der høster reklameindtægten ? Brugerne kan næppe forvente, at de kan skrive frit, hvis Version2 får det fulde ansvar. Det vil være temmelig urealistisk. Visse rettighedshavere har som bekendt nogle ret vild...

Re: Hvem stemmer for

Artikel 13 er ødelæggende for det frie internet. Kan vi få at vide hvem der stemmer for, så vi kan stemme dem ud næste gang der er valg til EU parlamentet. Hvem der stemmer for i marts/april kan kun fremtiden vise. Men her kan du se hvordan de 13 danske MEP'er stemte den 12....

Re: Ikrafttræden

Hvis loven bliver vedtaget - hvornår træder den så i kraft? Før eller efter valget? Det er et direktiv, som først har retskraft når det er omsat til national lov. Først skal direktivet vedtages af EU, dvs. Rådet og Europaparlamentet. Det forventes at EP skal stemme om det ultimo marts el...

Re: EU copyright API

Er der simpelthen nogen her der ikke forstår hvordan Copyright virker ? Her er 8mm krydsfiner-udgaven: Det er korrekt, men det er slet ikke det som artikel 13 handler om. Artikel 13 handler om, at Version2 fremover skal have ansvaret (erstatning og godtgørelse), hvis det viser sig at di...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Taget i betragtning hvad tid på natten forbrydelsen fandt sted, har man formodentlig startet med at eliminere alle mobiltelefoner der slet ikke bevægede sig i de relevante nattetimer. Det er ikke oplagt, at oplysninger om 20000 personers bevægelsesmønstre kan falde ind under udvidet teleo...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Og der er vel næppe udsigt til, at vi nationalt kan bestemme hvad Google må logge, hvornår det skal slettes, hvad der skal slettes omgående, at det gemte ikke må bruges til andet end udlevering til politiet og hvad de er pligtige til at gemme i en periode og udlevere til politiet efter dansk do...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Det er måske derfor telelogning diskuteres så meget frem for den omfattende logning hos IT-tjenester. For det er jo lettere bare at lade det sejle, som ikke kan gøre noget ved. Det er faktuelt forkert. Elektroniske kommunikationstjenester fra OTT-udbydere som Google vil i de kommende år...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Sagt med andre ord er det urimeligt at bruge eksemplet med brug af Googles data til at rette kritik mod udvidet teleoplysning. Det er to meget forskellige ting. I den konkrete sag har Google åbenbart udleveret oplysninger om 10000 personer, hvilket indikerer et større område. Om Google e...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Udvidet teleoplysning har været en mulighed i retsplejeloven siden 2001, og det er mig bekendt hidtil kun brugt til at udlevere oplysninger om mobiltelefoner, der i en kortvarig periode har været aktive under master i et afgrænset område. Det er ret dyrt at bruge for politiet, og det bruges i r...

I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Arrestordren gav politiet mulighed for at beordre Google til at identificere lokaliteten på de mobiltelefoner, der befandt sig i nærheden af gerningsstedet under forbrydelsen og derved finde forbryderne. Det samme foregår i stor stil i Danmark. Oplysningerne kommer blot fra teleselskaberne. U...

Re: Hvorfor i alverden køber de noget...

Der er forskel på at vide hvor mange biler der har paseret et givent punkt, og så at få den fulde information om hvor du har drejet af, hvilken rute du tog og hvor tit du plejer at tage den rute. Forhåbentlig modtager Vejdirektoratet ikke så detaljerede oplysninger på individniveau, da de...
IT Company Rank
maximize minimize