Jesper Lund

Formand, IT-Politisk Forening

Kommentarer

Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Bliver vi klogere i morgen?

Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem der har ret i giganternes kamp ovenfor, men måske kan man blive lidt klogere på det ved at se samrådet i morgen kl. 13? Samrådet er udsat til 5. april.
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Gi en underskrift :)

Når lovforslaget om udskydelse for 7. gang (eller 8. gang, lidt afhængig af hvordan man tæller) skal behandles, kunne et medlem af Folketinget fremsætte et ændringsforslag med det konstruktive og motiverede forslag, som IT-Politisk Forening kommer med i sit høringssvar: Hvis der skal ske en udsk...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Falske lodder i vægtskålen på begge sider

Du har vist stadig ikke læst og forstået den svenske redegørelse, hvor dommen også analyseres Jeg har læst i hvert fald dele af den svenske redegørelse, hvor forfatterne tydeligvis ikke har fortstået Tele2-dommen. Det svenske datatilsyn har meget kritiske bemærkninger til redegørelsen.
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Falske lodder i vægtskålen på begge sider

Det er løgn. Dommen er tydelig specifikt rettet mod den beskrivelse af logning, som EU-retten fik forelagt. Man kan af dommen godt udlede begrænsninger for logning. Men man kan ikke sige, at al logning er forbudt. EU-domstolen har end ikke opdaget, at en del logningsoplysninger ud fra bogføring...
Kommentar til Ekspertudvalg skal udtænke nationale regler for dataetik

Re: Afledningsmanøvre..

For udvalgets egentlige kerneopgave bliver at lægge al snak om etik i graven. Se bare Morten Løkkegaards udtalelse her: ""Det er positivt, at der er stort fokus på datasikkerhed, for hele systemets værdi hænger på sikkerheden og tilliden. Men det er næsten til det punkt, hvor det er...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Hvis man har læst samlenotatet- som jeg absolut vil antage du, Jesper, har gjort, mener jeg ikke, der er belæg for at sige, at regeringen arbejder for mere tracking af brugerne eller ikke tager brugerbeskyttelse alvorligt. Det er lidt svært at arbejde for mere tracking end vi har i dag.. ...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Jeg forstår ikke helt, hvad du mener. Et standard valg er vel, hvis en indstilling er sat på forhånd. Browserproducenten må gerne lave et opsætningsforløb, hvor et bestemt valg (fx accepter alle cookies) er markeret på forhånd, således at brugeren kan vælge dette ved at klikke OK som akti...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

@Jesper Lund Det er ikke korrekt. Her er teksten, så kan man selv vurdere det: "Softwaren oplyser i forbindelse med installationen slutbrugeren om mulighederne i privatlivsindstillingerne og kræver, inden installationen kan fortsætte, at slutbrugeren vælger en indstilling." Du...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Dog er det vigtigt at huske på, at der faktisk er mange fornuftige formål, der ikke er privatlivskrænkende, til anvendelse af cookies. Fx kan selv markedsføring sagtens gøres på baggrund af pseudonymiserede og aggregerede data [..] Du ville kun fremføre fakta, og ingen holdninger? Hører ...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Svaret på dit spørgsmål er, at browseren efter forslaget ikke skal være forindstillet til noget - det er netop det, der er pointen. Den kan således slet ikke anvendes, før der er taget stilling. NEJ!! Det står der ikke i Kommissionens forslag. Der står alene at brugeren ved installation ...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Sagen er ikke, at det frie valg ligger i, at browseren som standard skal sige 'ja' til cookies. Sagen er, at forslaget som fremlagt af Kommissionen, og som regeringen støtter, siger i art. 10, at brugeren SKAL tage stilling første gang browseren anvendes eller installeres, og...

Re: Hvis man lever op til den nye dataforordning...

Kort sagt: hvis risici (manglende overholdelse af GDPR lovgivning) ikke identificeres eller at ledelsen acceptere en høj risiko, kan sikkerheden let være elendig. Det samme gælder hvis den offentlige sektor har fået massive undtagelser fra de bestemmelser i databeskyttelsesforordningen, s...
Kommentar til Horsens tracker turisterne via mobilens wifi-signal

Overvejelser om databeskyttelse

»Det er vigtigt at slå fast at vi ikke kan se hvem der bevæger sig hvorhen. Alle data er anonyme, og bruges til statistik der viser tendenser om bevægelser. personligt er jeg nok mere bekymret over den dataindsmaling som Google og Facebook laver,« siger Helle Berthold Rosenberg. Jamen, det er...

Re: PARAGRAF 223a MÅ ÆNDRES

Det læser jeg som om, at sundhedsministeren kun kan pålægge diverse aktører at videregive genetiske oplysninger til det Nationale Genom Center, hvis patienten har givet samtykke til et forskningsprojekt. Spørgsmålet er så, om det ved samtykke til forskningsprojektet også er klart for patiente...
Kommentar til Spoiler: DNA-registret er blevet hacket!

Re: Rigspolitiet får adgang til dna-center

Og derefter som svar på Stine Brix' bekymring: "Jo, men her er det jo at vi i det helt brede flertal her i Folketinget har givet hinanden den garanti, at vi lægger den maksimale sikkerhed ned over de data, der er placeret derinde, så de ikke kan henføres til mig, så de ikke kan...
Kommentar til Erhvervsstyrelsen undersøger TDC's salg af lokationsdata

Re: Uanset anonymiseringen

er de på tværs af flere dage. De blev regnet som ulovlig i forbindelse med trafikmonitorering i Aarhus, hvor der skulle skiftes anonymiseringsnøgle hver 6. time så vidt jeg husker. Den omtalte afgørelse omhandler tracking baseret på WiFi og BlueTooth. Det falder ind under andre dele af e...
Kommentar til Ubuntu vil auto-indsamle data, inklusive din lokation

Re: EU

Jeg kan umuligt forestille mig at det her er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. Det franske datatilsyn (CNIL) har kørt en sag mod Microsoft vedr. Windows 10 og dataindsamlingen fra Windows 10 brugere https://www.cnil.fr/en/windows-10-official-closure-formal-notice-procedu... ...

Re: Beløbet

Du er ikke den eneste, som undrer sig over dette. Hjemmesiden har eksisteret et år fra oprettelse til beslaglæggelse, er skrevet på dansk (begrænset sprogområde), der er 117+ andre sådan-bruger-du-<redacted>-til-at-se-film-gratis hjemmesider, og hjemmesiden var på tidspunktet for...

Re: Definition af anonymiseret data

Hvad betyder dette mon for tracking cookies som netop prøver at korrelere data ud fra "unikke" egenskaber? Det er personoplysninger.

Re: Definition af anonymiseret data

Selv lovgiverne er kommet længere end den oldnordiske tankegang om at intet kan pege på en bestemt person uden navn og adresse. Definitionen af personoplysninger som oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar person indgår i Europarådets konvention 108 fra 1981. Når vi ...