Jesper Lund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Konsekvenserne af Schrems er tåbelige

Det er fuldkommen uoverskueligt hvis man ikke længere kan få lov til at oprette brugere i US baserede applikationer fordi US efterretningstjenester så kan identificere brugerne og kræve deres brugernavn udleveret. Schrems II dommen blokerer ikke for at du bruger US-baserede applikationer ell...
Kommentar til Den ultimative smitteopsporing

Gad vide hvor inspirationen er kommer fra...

Måske her? Det vurderes på den baggrund, at der tillige kan pålægges registrering og opbevaring af oplysninger, der entydigt identificerer den enhed (mobiltelefon, tablet, PC mv.), som brugeren ejer eller anvender (herunder IMEI-numre og MAC-adresser mv.). Lad mig samtidig benytte lejligheden t...

Re: Ressourcer til håndtering af indsigt i ANPG-data?

Har politikerne (og politiet) mon overvejet hvad det vil kræve af ressourcer, hvis folk begynder at søge om indsigt i hvilke personoplysninger politiet har indsamlet med ANPG om borgerne? Det problem har Justitsministeriet løst. Retten til indsigt er stort set afskaffet på politiets område.

Re: En med rette marginaliseret holdning

Det kunne være at man skulle kontakte Enhedslisten - klappe dem lidt på skulderen - rose dem for deres gode arbejde - og gøre sit bedste for at klæde dem endnu bedre på i deres rolle som vagthund? Well.. nu er det Enhedslisten som spørger Justitsministeren, om ANPG-masseovervågningen ikke bl...

Re: Den totale overvågning

Jeg tror det handler om at samle sig i en interesseorganisation. Med den nuværende politiske situation i Danmark ser jeg kun én vej frem: retssager mod staten i stil med den som Foreningen imod Ulovlig Logning fører. Danmark har ratifceret EMRK og er medlem af EU. Vi burde være en europæisk...

Tværgående informationsanalyser = 10 års slettefrist

Hvis ANPG data bruges til tværgående informationsanalyser, et andet navn for POL-INTEL, gælder slettefristerne i POL-INTEL bekendtgørelsen. Denne slettefrist er ikke 60 dage, men op til 10 år, som regnes fra seneste anvendelse. Dvs. genbrug af gamle data til en ny informationsanalyse giver en ny...

Re: Skriv til en folketingspolitiker

Endnu bedre, jeg er blevet inviteret til virtuelt nytårskur i Venstre, med ingen ringere end Preben Bang Henriksen :-) Til forberedelse kan jeg anbefale denne søgning på tweets..

Re: Ja ned med retssikkerheden

Kunne man ikke lave en generel retskendelse til at efterforske en person, eller en gruppe. Herunder at følge et transaktionsflow, og derved udvide persongruppen. Den sidste del er, selvfølgelig problematisk for en tilfældig forretning skal naturligvis ikke omfattes, blot fordi en person i kreds...

Re: Hastværk er lastværk

Burde det ikke hedde en editionsbegæring? Politi og anklagemyndighed skriver forhåbentlig ikke kendelser. Men det er måske det resultat man stiler efter. Shhhh, ikke så højt :) Apropos tidforbruget, så lover Justitsministeren i den nye § 806, stk. 7 at "Politiets afgørelser efter dette...

Glidebanen mod mindre domstolskontrol

Der er en meget ubehagelig tendens hos regeringen, hvor uafhængig domstolskontrol ses som et besværtligt og tidskrævende element, som skal begrænses for at regeringen uhindret kan udøve sin "overvågning er frihed" magt. Bare i 2020 har vi set disse tre sager (denne liste er givetvis ikke...

Temmelig mange misforståelser i dette interview

Hvis vi starter med GDPR, så gælder forordningen kun uden for EU (extraterritorialt), hvis der behandles personoplysninger i forbindelse med enten udbud af varer eller tjenester i EU eller overvågning af personer i EU (artikel 3, stk. 2). Det forhold at en hjemmeside kan tilgås fra EU qua interne...

Re: Ting du ikke må bruge et koben til :)

Og derefter tilbage til Artikel 8: "Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law." Hvis nogen sender trusler om vold og voldtægt (hvilket overtræder Artikel 5),...

God overskrift, men.. :)

Denne sætning i BBC (og Version2) artiklen kunne være skrevet mere præcist: Ifølge mediet peger flere personer på, at sætningerne kan stamme fra en EU lov fra 2008, der indeholder samme tekst. Eftersom hele ANNEX-LAW-1 i EU-UK TCA aftalen er en ordret kopi af bilaget (annex) i rådsafgørelse (EU...

Re: Sundhedsplatformen?

Er der nogen der ved, hvor Sundhedsplatformen er hosted? Sundhedsplatformen er hosted i Danmark, men EPIC har adgang fra USA, hvilket er en tredjelandsoverførsel af personoplysninger. Overførselsgrundlaget (GDPR kapitel V) er standardkontraktbestemmelser (SCC), og efter Schrems II dommen er ...
Kommentar til Digitaliseringsstyrelsen lancerer kørekort-app

Re: Synkroniserer med pas-registeret

Adgang til fingeraftryk (der kun er i chippen) kræver en særlig nøgle, som distribueres af Rigspolitiet til særligt udvalgte (indrejsemyndigheder). Indtil for nylig havde Rigspolitiet ikke distribueret nøglerne til andre Rettelse: Rigspolitiet har stadig ikke udvekslet certifikater (nøgler) ...
Kommentar til Digitaliseringsstyrelsen lancerer kørekort-app

Re: Synkroniserer med pas-registeret

Så hvordan fornyer/opdaterer appen fotoet (når man får nyt pas)? Trækker den (automatisk) en opdatering fra et pas-register/database eller? På det tidspunkt hvor du erhverver et digitalt kørekort, vil billedet være under 10 år gammelt fordi det kommer fra et gyldigt pas. Hvis billedet skal...
Kommentar til Digitaliseringsstyrelsen lancerer kørekort-app

Re: Synkroniserer med pas-registeret

Billedet kommer fra passet, men hvis billedet alene lagres på telefonen, undrer det mig at politiet ved at scanne en QR-kode på borgerens telefon kan se billedet i deres egen app (ifølge artiklen). Et billede kan lagres i en QR-kode, men kapaciteten er begrænset til omkring 1000 bytes, hvilket...
Kommentar til Digitaliseringsstyrelsen lancerer kørekort-app

Re: Synkroniserer med pas-registeret

Jeg forstår det heller ikke helt. Overføres billedet 1. gang fra chippen (DR-artiklen beskriver, at man indledningsvist skal skanne chippen i sit pas)? Billedet og de læsbare oplysninger på passet kan overføres fra passets chip ved at bruge en app som denne. Nøglen til at udlæse disse oply...
Kommentar til Digitaliseringsstyrelsen lancerer kørekort-app

Re: Synkroniserer med pas-registeret

Det kommer fra passet. Der er ingen danske registre, der har billeder af os. Det billede, du afleverer, når du skal have nyt pas, slettes efter 30 dage. Billedet kommer fra passet, men hvis billedet alene lagres på telefonen, undrer det mig at politiet ved at scanne en QR-kode på borgerens t...
Kommentar til Nye EU-anbefalinger er en bombe under cloud-markedet

Re: Spændende

Norge er næppe et problem, da de formentlig vil blive klassificeret som et sikkert tredieland. Problemet er at USA er klassificeret som et usikkert tredieland. Norge er ikke et tredjeland pga. EØS medlemskab. GDPR gælder direkte i hele EU/EØS, herunder Norge.