Jesper Lunds billede

Jesper Lund

Formand, IT-Politisk Forening

Kommentarer

Re: Det var Kammerrätten, som indbragte sagen for EU-domstolen

Dommen bør have tilsvarende virkning for telelogning i andre lande. Men det har den ikke formelt før man har rettens ord for det. EU-Domstolen fortolker EU-retten ved at besvare spørgsmål til fra de nationale domstole (spørgsmål til præliminær afgørelse, som det formelt hedder). EU-Domsto...

Re: Læg mærke til Papes Trump-fakta

Og det er jo ikke logningsreglerne, der er årsag til denne logning hos 3, som de sikkert vil fortsætte med af operationelle grunde (netkontrol og bekæmpelse af fraud mv.) Det tiltagende logning af operationelle og forretningsmæssige årsager kan ikke standses. Og der er stor ulighed i reglerne ...

Målrettet sessionslogning findes allerede

Det hedder internetaflytning, og bruges kun cirka 20 gange om året. Her prøver Justitsministeriet at forklare hvorfor: http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/reu/spm/330/svar/1308780/1612248.pdf Helt præcist omfatter internetaflytning hele datastrømmen fra den aflyttede person, men i en verden hv...

Re: Fogedretten ?

Burde det ikke være lige til højrebenet at bede fogedretten stoppe den ulovlige overvågning med henvisning til EU-dommen ? Når Justitsministeren har besluttet sig for at ignorere hvad domstolene siger (»Jeg stopper ingenting, med mindre et flertal i Folketinget tvinger mig til det« [1]),...

Re: Læg mærke til Papes Trump-fakta

De fik teleoplysninger fra GSM inkl. sms inklusive masteoplysninger. Måske husker nogen Kurt Thorsen- sagen, hvor et vigtigt element var teleoplysninger fra GSM om hans færden den 8. oktober 1998. I dag vil der utvivlsomt være større fokus på ePrivacy reglerne. Men metadata slettes i pra...

Re: Rystet over indsamling?

Hvordan kan man være det? Har man ikke læst lidt i den samtykkeerklæring man bliver bedt om at acceptere? Som jeg husker den, så står der kort og godt at 'vi har ret til at indsamle alle de data vi kan få fat i'. Hvis formuleringen er noget i den stil ("vi har ret til...
Kommentar til Google husker hvor du var i går ... i sidste uge og for flere år siden

Re: Opklaring af forbrydelse

Færre gerningsmænd til grov kriminalitet vil blive pågrebet end i dag, og det bliver endnu mere usikkert for blandt andre unge kvinder at gå alene på gaden. Det er der næppe heller nogen tvivl om. [ lad os tage de danske konsekvenser af Tele2-dommen efter samrådet på torsdag ]. Jeg har i...

Re: Umiddelbart virker forslaget uspiseligt i sin nuværende form

Blokering er eneste vej ”frem”. Også selvom det aldrig bliver tilnærmelsesvis bulletproof. Heldigvis er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke enig med dig.
Kommentar til Redundant internet med CGN

Re: Tak ...

Når man hører om endnu et sindssygt forslag fra politistatsliderlige letvægtere i den politiske klasse, kan man for en stund søge tilflugt i teknikken og glæde sig over, at tekniske udfordringer har en elegant og simpel løsning - modsat de politiske udfordringer, der er i en helt anden liga. ...

Re: Umiddelbart virker forslaget uspiseligt i sin nuværende form

I den forbindelse mener jeg det er helt fint at adskille websites som er anonyme og websites som har en "ansvarshavende redaktør" eller lignende. Anonyme websites bør have færre rettigheder end ikke-anonyme. En ting som lovforslaget (heller) ikke forholder sig til er spørgsmålet...

Re: Borte har taget den....

De bliver spærret i ISP'ernes DNS servere. Skift DNS server til en eller anden udenlandsk og du kan tilgå siderne... Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig hvad der vil ske, når vi har haft DNS-blokering i et par år, og folk har vænnet sig til at de kun har adgang til...

Re: Fjollet forslag

Det kræver jo så at den danske ISP selv har DNS servere, som kunder (kan) benytte(r). Nej. Det fremgår ikke klart af lovforslaget hvem der kan blive pålagt at foretage en DNS-blokering, fordi der i flæng bruges forskellige begreber fra teleloven (se vores analyse). Men virksomheder, der...

Re: Borte har taget den....

Vil det sige, at du faktisk ville være imod en offentliggørelse af de ramte sider, Jesper Lund? Nej, jeg synes forslaget skal skrottes helt og aldeles. Men hvis det ikke kan være anderledes, og dette vanvittige forslag gennemføres, er vi nødt til at have åbenhed om hvad der blokeres. Så ...

Re: Borte har taget den....

Men børnepornosiderne er måske udenlandske, hvor man ikke kan ramme dem via sagsanlæg? Det er typisk servere i udlandet, men serverne står generelt i "vestlige" lande med velfungerende retshåndhævende myndigheder. Det kræver selvfølgelig lidt mere arbejde fordi der skal...

Re: Borte har taget den....

Ville du reklamere for børneporno sider, ved at offentliggøre et katalog over sider som faktisk har den rigtige vare? Børneporno er specielt på flere måder. De fleste finder den type indhold totalt afskyeligt og har absolut ingen lyst til at se på det. Derudover er børneporno, som det ene...

Re: Borte har taget den....

Børnepornolisterne (hvis anvendelsesområde jo også er udvidet ganske betragteligt siden) er jo hemmelige, så mon ikke Borte også kommer på spil her? Her er der ingen domstol inde over. Du har kun en formelt frivillig aftale mellem politiet og visse ISP'er, hvor politiet som en...

Re: ..grund til at antage...

Vi har just set i USA at Trumps vildskud blev skudt ned, fordi det var forfatningsstridigt - hvis regering/folketing gjorde noget tilsvarende her i landet (mørklægningsloven f.eks.), så ville der intet kunne gøres imod det. I Europa og Danmark savner vi desværre retsinstanser, som kan ned...

Re: Borte har taget den....

Bliver der mon offentliggjort lister over, hvilke hjemmesider politiet har fundet det nødvendigt at stoppe - eller har Borte blot taget dem? Det er uklart ud fra forslaget.

Re: Fogedforbud

Det forslag er jeg OK med, hvis politiet skal hente tilladelsen i Fogedretten og indehaveren har mulighed for at forsvare sig sammesteds. Så er du ikke OK med forslaget, for det er alene politiet som deltager i den retssag, som afsiger kendelse om blokering. Kendelserne skal afsiges af de...

Re: Fjollet forslag

Det virker som om de bare vil have folk væk fra .dk-TLD'en. En kriminel vil naturligvis lægge siderne på en af stillehavsøerne, så kan politiet råbe og skrige. Forslaget handler om DNS-blokering hos ISP'er, ikke konfiskation af .dk domæner. Så det gælder alle domæner (.dk...