Jesper Lund

Formand, IT-Politisk Forening

Kommentarer

Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Re: Tilbage på sporet.

Det kan tilføjes, at dansk politi næppe vil kunne få udleveret teleoplysninger fra telelogning i en sådan sag. For en dommerkendelse kræver, at strafferammen er op til 6 års fængsel. Eller en af de mange undtagelser fra denne "hoved"regel om strafferamme på 6 års fængsel. En af...
Kommentar til Søren Pape Poulsen udskyder igen at lovliggøre masseovervågning

Re: Hvad er vejen frem?

Indtil GDPR "forordningen" træder i kraft var teleområdets logningsregler fastsat nationalt ved dansk lovgivning i forhold til det gældende "direktiv". Det er slut med GDPR. Det er ikke korrekt. It's complicated :) Lige nu har vi Databeskyttelsesdirektivet...
Kommentar til Søren Pape Poulsen udskyder igen at lovliggøre masseovervågning

Re: Hvad er vejen frem?

Og det er denne adgang til logning i særdirektivet, som EU-domstolen i praksis begrænser i Tele2-sagen. Dog ikke for abonnentoplysninger såsom IP-adresser. Dynamiske IP-adresser er trafikdata, ikke abonnementsoplysninger. Se C-275/06 (Promusicae-dommen). Sagen afgøres efter direktiv 2002...
Kommentar til Søren Pape Poulsen udskyder igen at lovliggøre masseovervågning

Re: Er der nogen der har klaget til EU-domstolen?

Er der nogen der har klaget til EU-domstolen? Du mener EU-Kommissionen (ud fra dit link). Ja, for længe siden. https://itpol.dk/pressemeddelelser/EDRi-anmoder-Kommissionen-undersoege-... https://edri.org/edri-asks-european-commission-investigate-illegal-data-... En klage fra EDRi basere...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Re: Hvis nogen interesserer sig for sagens substans?

Det er på ingen måde klart, at dommen direkte forhindrer lovligheden af al logning, som alle rettighedsaktivister råber op om. Vores egen Justitsminister havde denne udlægning af dommen på samrådet den 2. marts 2017 (fra talepapiret). For det første: Ifølge dommen er EU-retten til hinder...
Kommentar til Flere amerikanske delstater vil genindføre netneutralitet

Re: Kender ikke de amerikansk lovgivende regler godt nok.

Kan en delstat vedtage en lov som også har virkning i en anden stat?, jeg tror det ikke, nogen der ved noget? Lovgivning eller anden regulering af netneutralitet (som FCC 2015 Open Internet Order) gælder primært for "last mile" til slutbrugeren af en internetadgangstjeneste. Det...
Kommentar til Jura-forsker: Selve grundlaget for den danske logning er forkert

Re: Tja

Der gemmer sig en række problemstillinger, når EU-dommen nærstuderes. Det er ikke så enkelt, at man bare kan sige, at al logning er bortdømt, og at dem der ikke indser det, forhaler ændringer. Læs f. eks. den svenske redegørelse til regeringen http://www.regeringen.se/4a8d12/contentassets/b6...
Kommentar til Teleindustrien reagerer i logningssagen: Kaster aben videre

Re: Mærkelig timing af retssag

Er jeg den eneste, der finder det en smule mærkeligt, at Rasmus Malver & Co. ikke har læst Lovkataloget eller tilsyneladende finder det irrelevant,at det på side 25 heri fremgår, at regeringen i nærværende folketingsår vil fremsætte lovforslag om justering af logningsreglerne:...

Re: Hvordan forholder det sig egentlig med EU-dommen og Sverige?

Men det springende punkt er, at du tilsyneladende antager, at alle mine data, der ikke bruges til debitering, ikke lovligt kan gemmes som en del af almen logning efter EU-dommen. Det siger jeg ikke noget om. Jeg konstaterer blot, endda med Justitsministeriet som kilde, at logningsbekendt...

Re: Hvordan forholder det sig egentlig med EU-dommen og Sverige?

@Jesper Vil IT-politisk forening være med i det foreslåede søgsmål mod TDC? Den konkrete sag bliver anlagt af Rasmus Malver. IT-Politisk Forening deltager ikke i sagen, men vi støtter alle initiativer mod logningsbekendtgørelsen. Også dette. Jeg tør ikke så om udfaldet,men sagen er alts...
Kommentar til Log ind med Facebook ...

Re: Anonyme debattører

At fremmede magter kan påvirke den nationale debat ved at bombardere den med falske indlæg. Ringer der en klokke? Nej. Løsningen på det problem er en sund skepsis over for ting, som du læser online (eller på skrift). I modsætning til nye overvågningsinitiativer, såsom krav om NemID-vali...

Re: Hvordan forholder det sig egentlig med EU-dommen og Sverige?

Allerede en hurtig læsning afslører, at man f.eks. ikke mener, at EU-dommen omfatter abonnentoplysninger, f. eks. IP-adresser. Hele diskussionen om logning af CG-NAT falder dermed uden for dommen. Det er et lidt besynderligt synspunkt (i den svenske betænkning), eftersom Promusica-dommen ...
Kommentar til Log ind med Facebook ...

Re: Anonyme debattører

Min pointe er, at vi i dag reelt accepterer helt anonyme debattører, fordi der ikke sker nogen validering af brugerne op imod en troværdig kilde. Opret en anonym mailkonto, opret en profil (ingen kontrollerer de oplysninger, du anfører), svar evt. på en bekræftelsesmail ... og så er du kørende ...

Re: Forretningsplan

Kan du også opklare, om et projekt som det beskrevne, bør indebære anmeldelse til Datatilsynet? Eller er det mig, der har en naiv forestilling om krav til behandling af personoplysninger? Der er ikke anmeldelseskrav i dag når der kun behandles almindelige personoplysninger (PDL § 6 oplysn...

Re: Skræmmende

Hvor kom det med passwords fra? Det er ikke at snage, det er nøjagtig det samme som at undersøge brugeradfærd i et supermarked. Du mener snage i brugeradfærden i et supermarked? Hvilket generelt vil involvere behandling af personoplysninger..

Re: Forretningsplan

Det må du skære ud i pap for mig, Bjarne... Det er sidst på dagen.. Eksempel: Du finder et website, der bruger Google Analytics. Browser lidt rundt over er par dage uden at slette dine cookies. Så sender du en anmodning om indsigt og angiver indholdet af din _ga cookie i email'en...

Re: Det er ikke "personoplysninger"

Og der skal noget til. CPR + Jørgen er ikke tilstrækkeligt, CPR + Jørgen + Viborg også uanvendeligt osv. Ingen algoritme eller menneske vil kunne identificere et CPR som værende et CPR, uden enten forhåndsviden om, at her er der et CPR, eller relativt omfattende metainformation der gør det muli...

Re: Det er ikke "personoplysninger"

Nej. "Brugeren" er jo ikke en konkret person, og med mindre man allerede har logget ind og givet sit samtykke ikke en identificerbar person. Din definition af personoplysninger, og din opfattelse af hvad der udgør et informeret samtykke, er noget anderledes end hos de europæiske...

Re: Hvor er problemet?

Det er nonsens at kalde det en keylogger. At dine tastetryk sendes til en remote server [..] Er det ikke netop definitionen af en keylogger? Bemærk at mine tastetryk sendes til en tredjepartsserver, ikke den server som jeg tror at jeg interagerer med, og at det sker før jeg selv beder om...

Re: Hvor er problemet?

Næh. Man skal ikke lave lovgivning for alt. Informerede borgere er meget bedre. I dette tilfælde må folk tage ansvar for deres egne handlinger. Den eneste måde "at tage ansvar for egne handlinger" vil være at de-aktivere enhver scripting funktionalitet i webbrowsere. Hvorefter en...