Jesper Lund

Formand, IT-Politisk Forening

Kommentarer

Re: DK Hostmaster har regler for folk uden Nemid

De skriver bl.a.: Der indføres en ny metode til identitetskontrol for udlændinge (og alle andre, der ikke kan anvende NemID). På anmodning skal registranter indsende dokumentation for sin identitet Så de regler, jeg har skrevet om i denne tråd er dokumenteret i deres nye vilkår. Det synes jeg...
Kommentar til IPv6 Day Denmark

Re: Statistiske IPv6-prefixes til kunderne

Det er jeg med på. Men i sidste ende er det politikere der har magten, også i EU. Hvis man er utilfreds med afgørelser fra domstolene, så kan man lave loven om. Helt så simpelt er det ikke, fordi Tele2-dommen først og fremmest er afsagt på grundlag af primær EU-lovgivning (direktiver og f...

Re: Deres system fejler totalt

De har -overhovedet- ikke styr på en skid ved Dk-Hostmaster. Det er ufatteligt så ringe udviklingen af deres system må være. Hvordan kan man have monopol på så stor en årlig indtægt, og ikke få de helt basale ting på plads. For et par år siden lavede selvsamme DK-Hostmaster en validering ...
Kommentar til IPv6 Day Denmark

Re: Statistiske IPv6-prefixes til kunderne

Jeg kan sagtens se at EU domstolen når frem til at formålet i §13 er ok og at det er rimeligt at kræve logning af IP eller IP+port så at dette formål kan opretholdes. Der er forskel på at logge {tid; src IP; src PORT, dst IP; dst PORT} og {tidsinterval; src IP; src PORT}. Det sidste er nok til ...
Kommentar til IPv6 Day Denmark

Re: Statistiske IPv6-prefixes til kunderne

Mig bekendt står der intet om "statisk IP-adresse" i loven. Ikke logningsbekendtgørelsen, men teleloven (lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester). Fra forarbejderne til telelovens § 13 (uddrag). Needless to say, indsat i forbindelse med terrorpakke II.. Til § 13...
Kommentar til IPv6 Day Denmark

Re: Statistiske IPv6-prefixes til kunderne

Præcis, og derfor logger vi heller ikke sessioner i dag. Men jeg ser skriften på væggen og forventer, at det vil blive et lovkrav en dag - idet det ikke er realistisk at forbyde CGN. Er der nogen anden måde at tolke udmeldingerne fra Europol og de nationale justitsministerier på? Europol ...
Kommentar til IPv6 Day Denmark

Re: Statistiske IPv6-prefixes til kunderne

Vil du ikke uddybe denne? CG-NAT logning med efterfølgende 12 måneders datalagring er det oplagte eksempel her. Der er ikke noget lovkrav om dette.
Kommentar til IPv6 Day Denmark

Re: Statistiske IPv6-prefixes til kunderne

Vi har ikke en dom på at den generelle logning af abonnementsoplysninger er ulovlig. Hvis de kan kræve at vi logger hvem der har en given statisk IP adresse, så kan de også kræve at vi logger hvem der har en IP+port kombination. Vi har en dom (flere domme) om generelle datalagringsforplig...
Kommentar til IPv6 Day Denmark

Re: Statistiske IPv6-prefixes til kunderne

En begrænset CGN logning der kun går på at logge identitet vil formodentlig blive godkendt af EU domstolen. Hvad baserer du det på? Det er stadig en udifferentieret datalagringspligt for alle abonnenter, som ikke er baseret på objektive kriterier for om disse personer vil blive involveret...
Kommentar til IPv6 Day Denmark

Re: Statistiske IPv6-prefixes til kunderne

Det er en grim udvikling uanset hvad, og det ville klæde myndighederne at spille med åbne kort, men jeg har svært ved at se, at IPv6 er værre end en ikke-delt IPv4-adresse, set i forhold til privacy. Mine kommentarer går primært på statistiske IPv6 prefix, ikke på IPv6 vs IPv4 som sådan. ...
Kommentar til IPv6 Day Denmark

Bruger du den samme IP-adresse som en kriminel?

Europol leverer med denne pressemeddelelse en total komisk reklame for IPv6. Det kan godt være at internetudbyderne har være fodslæbende med IPv6 i mange år (af forskellige årsager), men de oplever formentlig et pres fra staten for at øge brugen af IPv6 i disse tider, hvor alt hvad borgerne lave...
Kommentar til Facebook: Vi lytter ikke med!

Re: fortsat brug

Det virkeligt interessante er jo så, at en meget stor del af dem som mener at have oplevet det, fortsætter brugen Måske fordi samtykket til Facebook reelt ikke er frivilligt for en stor del af befolkningen..
Kommentar til IPv6 Day Denmark

Statistiske IPv6-prefixes til kunderne

Som dokumentets titel antyder, indeholder det en diskussion af hvilke prefix sizes en operatør skal vælge at give sine kunder, og anbefalingen fra Jan Žorž er, at man udelukkende uddeler statiske prefixes - dvs. i praksis indfører faste IPv6-adresser for alle IPv6-brugere. Argumenterne for de...
Kommentar til Politiet: Vores nye superdatabase er designet med privacy for øje

Re: Gælder GDPR....

il det så sige, at man - såfremt man ikke er mistænkt og efterforsket i forbindelse med konkrete forbrydelser, faktisk kan kræve at få oplyst, hvilke oplysninger politiet indsamler, opbevarer og behandler om en? Ikke med den fortolkning som Justitsministeriet har anlagt. Selv om EU-direkt...
Kommentar til Politiet: Vores nye superdatabase er designet med privacy for øje

Re: Gælder GDPR....

....også for politiets systemer? Både ja og nej. Det kommer an på hvad politiet laver. Politiets behandling af personoplysninger på det strafferetlige område (forebygge, efterforske, afsløre og retsforfølge strafbare forhold) er ikke omfattet af GDPR, men derimod lov om retshåndhævende m...
Kommentar til Politiet: Vores nye superdatabase er designet med privacy for øje

Systemet underbygger at data kan slettes...

Systemet underbygger, at data slettes, så snart det ikke skal bruges mere. Det er utvivlsomt rigtigt, at data kan slettes, men der er ikke meget som tyder på, at Rigspolitiet har tænkt sig at gøre det. Oplysninger indsamlet til brug for en POL-INTEL analyse kan opbevares i op til 10 år. De 1...
Kommentar til Nets spærrer NemID på hardware på grund af sårbarhed

Kontraktbrud fra Nets' side

Nets er efter aftalen med Digitaliseringsstyrelsen forpligtet til at udbyde en udgave af den offentlige digitale signatur (NemID), hvor borgerne har fuld kontrol over den private nøgle. Hvis Nets' eneste svar i den nuværende situation er at borgerne skal skifte til NemID-nøglekort (en...
Kommentar til S og DF: Lad politiet gemme nummerpladescanninger i en måned

Re: Positiv log. Ikke total-logning.

Det som du beskriver her er hit-delen af ANPG (efterlyste køretøjer). I forhold til din beskrivelse er der dog ikke nogen som helst domstolskontrol med hvilke nummerplader der lægges ind i systemet som hits. Der er heller ikke krav om sletning af historiske oplysninger, når betingelserne...
Kommentar til S og DF: Lad politiet gemme nummerpladescanninger i en måned

Re: Positiv log. Ikke total-logning.

Systemet bør istedet kun logge udvalgte matches: 1) hver overvågningsenhed skal forsynes med en liste over hashede id'er. Logning og notificering finder kun sted ved et positivt match. 2) ID'er kan tilføjes listen med en dommerkendelse, særlig begrundet mistanke eller lignende...

Re: Kan nogen forklare mig...

Sagt på en anden måde: "bil med nummerplade X har ikke betalt forsikring" og "bil med nummerplade X har lige passeret kamera på position Z" hjælper da ikke en hujende fis med at "fange Y" hvis der ikke sidder en motorcykelbetjent klar i nærheden af Z? God...