Erik Cederstrand

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Indsigt

Papirvalg går traditionelt meget dårligt i urolige regioner. Du tænker tilsyneladende at de går til valg ligesom her i vores fredelige baghave. Men faktisk bruges der taktiker som at sætte bevæbnede vagter foran valgstederne, som kun lader de "rigtige" etniske grupper ind eller valgurner...

Re: Indsigt

Et ikke eksisterende problem. Det er jo ekstremt ulovligt så det skal politiet nok få sat en stopper for. Det er vist første gang i verdenshistorien, at folk undlader at gøre noget, fordi det er ulovligt. Igen, jeg snakker ikke nødvendigvis om lille Danmark. Overvej situationen, når Strålfors s...

Re: Indsigt

Men i det nuværende system gør man heller ikke noget særligt ud af at sikre at det er den korrekte person som stemmer. Jeg er udemærket klar over, at jeg ville kunne køre rundt til valgsteder rundt omkring og stemme på vegne af andre, som er samme køn og tilnærmelsesvis samme alder som mig. Hvis...

Re: Indsigt

F.eks. kan hash sikre at en identitet kun stemmer en gang uden at kunne tilbageføres. Jeg ved godt I snakker om noget andet, men uden personligt fremmøde vil man aldrig kunne sikre, at det er den korrekte fysiske person, der sidder foran computeren derhjemme. Man kan højst sikre, at det er vedko...

Re: Sporing for at kunne ændre stemme?

Et eventuelt acceptabelt e-valg system skal være konstrueret på denne måde. Jeg henviser ikke til noget specifikt forslag fra denne tråd. Ok, det er jeg enig i. Her i tråden har vi set skitser og ideer som man kan arbejde med. Det er klart at før vi kan komme videre skal vi have et konkret fors...

Re: Sporing for at kunne ændre stemme?

Vi har matematisk bevist at snyd, brud på anonymitet samt flere andre egenskaber ikke lader sig gøre, så længe nogle få forudsætninger er opfyldt. Hvilket valgsystem og hvilke forudsætninger henviser du til, og hvilke egenskaber har I ført matematisk bevis for? Jeg mener ikke Svantes forslag ha...

Re: Sporing for at kunne ændre stemme?

Så må du hellere holde op med at stemme overhoved, for alle systemer kan misbruges, ikke mindst vore nuværende valgsystem. Det er derfor at vi har valgobservatører. Stakkels valgobservatører, som nu også skal inspicere routere, servere, ISPer og min dagligstue for at sikre, at valget foregår f...

Re: Sporing for at kunne ændre stemme?

Den eneste måde man kan sikre at kun stemmeberettigede kan stemme er at koble en stemme sammen med en indentitet Det er noget vrøvl. I dag er kontrollen af min identitet fuldstændig afkoblet fra den stemmeseddel, jeg modtager, udfylder og afleverer igen. Mit navn står ikke på stemmesedlen på nog...

Re: Sporing for at kunne ændre stemme?

Det jeg snakker om er Public-key cryptography Jeg er udmærket klar over hvad PKI er, thankyouverymuch. Jeg bruger min digitale signatur hver dag. Du har ikke stillet mig nogen garantier for, at udstederen af nøglerne ikke alligevel registrerer afsenderadressen, andet end at valgobservatører ska...

Re: Sporing for at kunne ændre stemme?

Hvis jeg kan ændre min stemme må man vel kunne finde frem til hvad jeg har stemt første gang --- eller? Ja, det forudsætter en kobling mellem signatur og stemme, altså ser det ud til, at Strålfors løsning bryder med stemmehemmeligheden. Det er muligt, at der findes et kryptografisk system, hvor...

Re: Private/Public key og Open Source

Svante, du er helt galt afmarcheret. Hvis nogen skal udstede en privat nøgle til mig, så har jeg ingen sikkerhed for, at min person ikke bliver knyttet til den nøgle, enten af udstederen, e-boks eller andre. I dag kan jeg vælge en tilfældig stemmeseddel i bunken ved checkin, og jeg kan få den omb...

Re: Hvordan sikres salg af stemme?

Men hvordan undgår man at jeg sælger min stemme til højestbydende? Du kan også i dag sælge din stemme til højestbydende. Som bevis kan du tage en mobiltelefon med i stemmeboksen og tage et billede af stemmesedlen med dit kryds. Men ligesom i dag vil dit bevis ikke være meget værd for en køber, ...

Valgloven

Hvis vi skal have e-valg over nettet skal politikerne ændre valgloven, som gælder kommunalvalg, Folketingsvalg og valg til EP. Den siger, at valghandlingen SKAL foregå hemmeligt og i enrum. Derfor har Indenrigsministeriet indtil nu afvist ethvert forslag til e-valg, som ikke foregår på et godkend...
Kommentar til FN: Internetadgang er en menneskeret

Re: Kåbearistokrati

Der har i Menneskerettighedsdomstolen aldrig været tale om en garanti for at komme skriftligt til orde; Ja og nej. Ytringsfriheden indebærer ikke pligten til at lytte. Men ingen må forhindre mig i at sende et læserbrev afsted til en avis. Hvad redaktøren gør med brevet hendes egen sag. Eller med...
Kommentar til FN: Internetadgang er en menneskeret

Re: Kåbearistokrati

Selv uden internetadgang vil den dømte have de samme rettigheder, som landene ville give ham i 40erne. Jeg er ikke enig. Rettigheden består i uhindret adgang til at ytre sig og at søge information, uanset opfindelsen af internettet eller et hvilket som helt andet medie. Den rettighed er ikke læ...
Kommentar til Billige grafikkort truer selv stærke kodeord

Re: Det kommer an på så meget

Jon Honeyballs artikel refererer til brute force attack på Microsoft's gamle NTLM protocol. Den blev kun udfaset for ca 11 år siden Ikke desto mindre bruges NTLM stadig i Microsoft produkter, f.eks. Exchange 2007 og Exchange 2010 (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb331973.aspx). Det er...
Kommentar til FN: Internetadgang er en menneskeret

Re: Kåbearistokrati

Jeg argumenterer såmænd blot for at dommerne ikke bør kunne udvide menneskerettighederne Jeg går ud fra, at du argumenterer ud fra nærværende artikel og rapport fra FN. For det forudsætter dit argument, at dommere er nævnt i bare én af de to tekster, for det andet, at der er ved at blive pillet ...
Kommentar til FN: Internetadgang er en menneskeret

Re: Kåbearistokrati

Det kunne være interessant at høre, hvilken paragraf i hvilken menneskerettighedskonvention, disse »eksperter« henviser til. Disse »eksperter« er FNs Human Rights Council. Rapportens overskrift er "Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of...
Kommentar til FN: Internetadgang er en menneskeret

Re: Absurd…

Taget i sin yderste konsekvens betyder det jo at en internetforbindelse reelt ikke må koste penge, det er jo en menneskeret… Aaarh, retten til adgang til mad er også en menneskeret, uden at mad dermed skal være gratis. Artikel 19: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; th...
Kommentar til Sådan foregår dansk forsøg med e-valg

Re: Punkt 5 og punkt 6

uanset hvor mange smarte tricks man indfører som kan sikre at stemmeseddel og stemme passer sammen, så forhindrer det ikke stemmen i at blive registreret forkert Hvad mener du med "registreret forkert"? Hvis du mener "printet forkert på stemmesedlen", så er det meningen, at...