Erik Cederstrand

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Forskere og it-folk: Lovforslag om e-valg er dyrt og demokratisk dumt

Re: Digital tilgængelighed

Hvis NEMID er sikker nok til at man kan gennemføre banktransaktioner, købe fast ejendom, etc., burde det vel også være sikkert nok til at man kan afgive sin stemme. Nej, nej, nej. Vær rar at læse tidligere kommentarer her på V2, f.eks. http://www.version2.dk/artikel/saadan-kommer-det-foerste...
Kommentar til E-valg for dummies: Se hvordan danskerne skal stemme digitalt i 2014

Papirsedlen skal være den juridisk gyldige!

Det eneste vælgeren kan verificere er papirsedlen. Altså kan det kun være papirsedlen, der er juridisk gyldig. For at få et juridisk gyldigt valg, skal alle papirstemmerne derfor tælles op hver gang. Stikprøver er en glidebane. Og så lige et godt råd til politikerne: Hvis I vil fuske, så sørg n...
Kommentar til Forskere og it-folk: Lovforslag om e-valg er dyrt og demokratisk dumt

Re: Digital tilgængelighed

Erik: Nej, det tror jeg bestemt ikke, at man kan gå ud fra. At man eksempelvis er blind betyder langt fra, at man ikke kan anvende IT-udstyr Du misforstod mig. Jeg hentydede til dem, der både har arme og øjne, kan læse, huske deres valgkort OG ramme døren ind til valgstedet, men alligevel mi...
Kommentar til Forskere og it-folk: Lovforslag om e-valg er dyrt og demokratisk dumt

Så kom der en pris

En halv mio kr pr. valgsted, ifølge Frederiksberg Kommune. Valgsteder har vi ca. 1.500 af, så det bliver 750 mio kr. Minus mængderabat. Plus vedligeholdelse, fornyelse, opstilling, transport, opbevaring, verificering, uddannelse, nødstrøm etc. Det må være nogle farlige krabater, de blyanter, sid...
Kommentar til Forskere og it-folk: Lovforslag om e-valg er dyrt og demokratisk dumt

Re: Digital tilgængelighed

Det er et helt validt argument, og man kunne sagtens argumentere for, at vi skal hjælpe de anslået 50.000 danskere, som har brug for hjælp til at stemme, til en mere værdig stemmehandling. Kan vi blive enige om, at dem, der i dag ikke kan finde ud af at betjene en blyant på betryggende vis, ikke...
Kommentar til Monopolanklage: Google giver ikke Windows Phone ordentlig Youtube

Re: Office på Linux må vel så snart komme?

vis mig et sted hvor man som alm. forbruger kan købe en PC (altså IKKE en Mac) uden Windows Det er jo en klassisk fejlslutning. Bare fordi Microsoft tvinger fabrikanter til at installere Windows, er det ikke OK at Google lukker for adgang til deres API. Hvis vi ignorerer "bolle" og...
Kommentar til Vrede it-folk tvinger politikere til ekspertmøde om e-valg

Succeskriterier

Hvad er i øvrigt succeskriteriet ved E-valg, og hvordan måler vi det? Er det, at vi hjælper handicappede til en værdig valghandling uden ledsager? At vi undgår utilsigtet ugyldige stemmer (mig bekendt er der i dag ikke tal for, hvor mange af de ugyldige stemmer, som er utilsigtede)? At vi undg...
Kommentar til Vrede it-folk tvinger politikere til ekspertmøde om e-valg

Re: papir vs. computer

Eksperterne må gøre deres bedste, lige som med Dankort Nogle gange er det bedste bare ikke godt nok. Beklager, men du kan ikke sammenligne Dankort og E-valg, når det gælder sikkerhed. I netbanken har jeg en fuld oversigt over, hvad der kommer ind og ud af min konto, og jeg har en stærk interess...
Kommentar til Vrede it-folk tvinger politikere til ekspertmøde om e-valg

Re: Der er allerede er gennemført e-valg

Ulemper: Vi ved ikke med sikkerhed at det er et hemmeligt valg Kan vi ikke blande E-valg over internettet ude af diskussionen? Det er ikke en del af lovforslaget, og det vil være brud på mindst fem paragraffer i valgloven, samt som minimum principperne om hemmelighed, salgbarhed, afgivelse...
Kommentar til Vrede it-folk tvinger politikere til ekspertmøde om e-valg

Re: En væsentlig forklarende faktor?

it-producenter, som siger det godt kan lade sig gøre Selvfølgelig siger producenterne det, som politikerne gerne vil høre. Hvem vil lægge sig ud med en potentiel køber, når der er flere hundrede millioner på spil? Hverken IBM, KMD eller CSC har tidligere holdt sig for gode til at kaste sig u...
Kommentar til Socialdemokraterne står fast: E-valg er bedre og sikrere end papirvalg

Re: God pointe Kvan

Erik Cederstrand - hvad har du vundet ved det system du beskriver? Jeg har vundet, at der står en stemmemaskine på et bord, og så er valghandlingen "moderne" og politikerne glade... Kenneth, jeg advokerer ikke for, at vi skal have E-valg. Men når nu nogle politikere VIL have E-valg...
Kommentar til Socialdemokraterne står fast: E-valg er bedre og sikrere end papirvalg

Re: God pointe Kvan

Men WPAT er ikke nær så god til at sikre hemmelige valg som det nuværende system. Kan du uddybe det? I VVPAT er hemmeligheden sikret i kraft af, at kontrollen af vælgerens identitet er fuldstændig adskilt fra valghandlingen, ligesom i dag. Men måske hentyder du til Van Eck phreaking ( http:...
Kommentar til Socialdemokraterne står fast: E-valg er bedre og sikrere end papirvalg

Re: God pointe Kvan

Er der nogen der vil bidrage til en løsning? Kan vi overhovedet designe en sikker løsning så stemmeafgiverne kan checke at de ikke er blevet snydt? Ja, det hedder VVPAT: http://en.wikipedia.org/wiki/Voter-verified_paper_audit_trail E-valg er som teoretisk problem faktisk ganske godt belyst....
Kommentar til Socialdemokraterne står fast: E-valg er bedre og sikrere end papirvalg

Det er moderne at have sine egne fakta

Selvfølgeligt gør det indtryk, når dygtige og saglige folk fra it-branchen melder sig på banen med tanker og inputs, for det er kun i vores interesse, at vi får et valg, som er endnu mere sikkert og i endnu højere kvalitet, end vi har i dag. Det er selvfølgeligt påfaldende, at både fagforeninger ...
Kommentar til TDC: Danskerne er ligeglade med fiber

[Rettelse] Fiber: TDC er ligeglade med danskerne

Redaktionen beklager slåfejlen i overskriften.
Kommentar til Sådan kommer det første digitale valg i Danmark til at se ud

Re: Ugyldige stemmer og prisliste

Husk lige at læse About siden på den "nyhedsside" du har linket til Tak for linket, og pinligt for mig :-)
Kommentar til Sådan kommer det første digitale valg i Danmark til at se ud

Slag på tasken: 208 mio kr

Ifølge http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electronic_voting_machines_in_New_Y... vandt ES&S en kontrakt på $70 mio for stemmesystemer til 10 kommuner i New York på i alt 11 mio indbyggere. Omregnet til 5,6 mio indbyggere og danske kroner bliver det 208 mio kr for et system til hele Danmark.
Kommentar til Sådan kommer det første digitale valg i Danmark til at se ud

Re: ???

Carsten, Prøv at læse nogle af de andre svar her på v2. Det står direkte i valgloven, at man skal afgive sin stemme i enrum og i hemmelighed. Hvis du stemmer derhjemme, så kan det ikke sikres, at det er dig selv, der stemmer, og at du stemmer efter egen overbevisning. Hvis du stemmer med NemID...
Kommentar til Sådan kommer det første digitale valg i Danmark til at se ud

Ugyldige stemmer og prisliste

Og så vil vi af med ugyldige stemmer, som vi desværre stadig oplever i Danmark Folk kvajer sig ikke mindre, fordi de får en computer i hånden i stedet for en blyant. Læs feks. denne underholdende historie om George Bush Jr., der kom til at stemme på Obama: http://dailycurrant.com/2012/11/06/geor...
Kommentar til Minister: Nu skal danskerne stemme elektronisk

Frem med tallene

E-valg med elektroniske stemmemaskiner kan være med til at sikre en hurtigere optælling af valgresultatet, færre fejl i optællingen af stemmer og en minimering af risikoen for, at vælgere utilsigtet kommer til at afgive en ugyldig stemme Så vidt jeg ved, er der hverken tal for, hvor mange fejl i...