Lars Jorgensen

Dansk web-direktør mister opholdstilladelsen efter konkurs

Jeg har aldrig moedt nogle af de her saet regler der giver mening. Det ender altid med at det firma du vil arbejde hyrer en advokat som kan forstaa det total forvirrende regler. Som sedvanlig fortsaetter folk at omgaa regler og staten laver derfor flere regler. Af en eller anden grund er det altid enormt meget nemmere at komme til at betale skat end at faa en abejdstilladelser. Men alle de her regler skaber jo mulighed for konsulent firmaer og i staten saa det maa jo vaere godt for oekonomien. :)

/Lars

8. marts 2013 kl. 17:07
Forberedelse til drømmekarrieren

Der er ogsaa muligheden at arbejde paa aabne projekter. Vi kigger ofte om folk har en github konto paa deres CV. Konkrete eksempler er altid bedre end en loes beskrivelse.

Jeg vil sige at viden om teoretisk datalogi og evenen til at kode er to forskellige ting. Den senere er mere afhaengig af om hvor detalie orienteret du er. Hvis du faar "brug" for teoretisk datalogi naar du loeser en opgave saa er 95% af tiden ved at overkomplicere det du laver.

Vi har haft god erfaring med "coop-students". De kommer fra Universiteter (hovedsagelig Toronto og Waterloo) i 2-4 maaneder og vi betaler dem ~$20/h.

Jeg fulgte den normale DIKU tradition og arbejde parallelt med mit studie. Det giver god insigt i hvordan industrien virker. Men jeg tror der er hoejere forventninger til at man goer det i Danmark (da de fleste tager laengere at blive faerdige) en i resten af verden.

/Lars

4. februar 2013 kl. 18:17
Specialet - en svær elefant at spise

Nu har jeg ikke dansk som modermaal saa det paavirkede det ogsaa lidt.

Ja, der er aldrig nogen arbejdsgiver der har set efterspurgt mit speciale. Har ikke engang faaet lov til at vise mine karakterer endnu :( Jeg er dog blevet spurgt om vilken forskningmaessig karrakter mit arbejde havde.

Der er ogsaa fordi teksten plejer at drive vaek fra dansk hvis man bruger jargon fra et forskningsomraade eller endnu vaere industrien (enterprise, agile, refactoring, ...).

Held og lykke med projektet

28. februar 2008 kl. 19:52
Specialet - en svær elefant at spise

Skriv paa engelsk. Altid godt hvis du rykker ud af landet.

Der er vist en hel del stavefejl i mit tidligere post. :/

28. februar 2008 kl. 19:02
Specialet - en svær elefant at spise

Milestones er altid godt. Proev at lave en saa detailert plan som muligt fra starten. Vaer haard ved dig selv hvis du ikke overholder den.

Par-specialer er altid godt ved ikke om man har dem i Jylland eller vad Helge Sander har haft af syretrips paa de seneste.

Skrive baggrund/introduktion og metode tideligt. Metode er godt at starte med da de kan skrives mekanisk. Og skriv konklussion tideligt.

Jeg giver Peter ret i argumentet i akademisk hoejde. De er de faereste specialer der kan bruges til noget i den virkelige verden og de er datalogien der burde vaere det centrale i dit arbejde. Jeg proevede selv at give mit en praktisk vinkel og det gik ikke saa godt.

Laes nogle artikler som inspiration hvis du mangler et emne.

Har I ikke en administrativ funktion der ved hvad kravene til specialer er?

Pardon my Danish...

28. februar 2008 kl. 18:58
Dask @50 / Ungdommen nu om dage

Ja, vi er en bunke sloeve banener. Aeldre hardware og specielt DASK har altid vaeret mit interesse. Jeg har et eletronroer fra DASK staaende der har plaget mig siden du skrev dit foerste indlaeg. Jeg foeller lidt jeg har svigtet de tidligere generationer ved at ikke at saette tiden af til at bruge de par timer det ville tage at saette sig ind i DASK instruktionssaet.

Jeg ser frem imod at bruge de moerke vinteraftener til at fordybe mig i DASK.

Haandskreven assembler er vejen frem :D

NB. Haaber det var en god fest og foreningen forbliver staerk og aktiv. Og lad os da ikke haabe at vi har set den sidste DASK programmoer. Der er vel ogsaa noerder i de kommende generationer.

30. september 2007 kl. 13:31