Jesper Louis Andersens billede

Jesper Louis Andersen

Funktionel programmør. Ekspert i distribution og samtidighed (concurrency).

Kommentarer

Kommentar til Stanford dropper Java som eneste introduktionssprog

Re: Påstanden om tegn på alderdom

Hvorfor står påstanden om Javas alderdom så alene? Hvorfor er der ikke bare ét punkt der understøtter denne påstand om Java; eller i det mindste en definition af, hvad der menes med "alderdom"? Java var allerede forældet da det kom ud, sprogligt set. Det har ikke nogen reelt nye...
Kommentar til Kvinder kan have gode grunde til at fravælge IT-uddannelser

Re: Research/statistik?

Det slap du ekstremt nemt ud af. Har du noget research på det, der viser at det primært eller udelukkende er overlevelses-delen, der spiller ind? Hvis du måler et lands ligestilling (typisk baseret på et pointindex hvor man måler løn, uddannelse, antal kvindelige politikere, mm) og sammen...

Re: Et par kommentarer

Hvis vi skal skære sagen helt ind til benet, så vil totalt ureguleret anvendelse af kryptering medføre en defakto mulighed for anonymitet som domstolene ikke kan afmaskere. Man kan, med god vilje, argumentere for at den moderne mobiltelefon er en udvidelse af ens hjernekapacitet. Vi har i...

Et par kommentarer

Det der gør den australske politikers udtalelse så morsom er at hvis du tager den at-face-value, så siger han rask væk at matematikkens love ikke gælder i den virkelige verden. Selvfølgelig gælder de. Men det er ikke det han mener. Han mener at hvis du skal have et retssamfund, så skal du definer...

Re: For gammel?

Cryptovalutaer fungerer på præcist samme måde. Jeg har ikke lige nogen referencer men jeg ville tro at forureningsbelastningen af kloden pga. guldudvinding også er temmeligt betydelig.. Ok, nu kan guld også bruges til visse praktiske formål bl.a. inden for elektronik og medicin, men langt størs...
Kommentar til Efter 18 år er IPv6 officielt en internetstandard

Re: Hvad er ikke kommet med i RFC 8200

Appendix B lister de forskelle der er i forhold til RFC 2460 som 8200 gør obsolete: https://tools.ietf.org/html/rfc8200#appendix-B Der er formentlig tale om en update hvor man tager de de-facto standardiseringer der er sket over årene og indfører dem i dokumentet. Det samme skete med HTTP for n...

Re: For gammel?

Deres værdi ligger i at man skal ofre nogle floating point beregninger og dermed watt til en GPU for hver ny, og jo flere der er lavet desto flere cykler koster den næste. Det sjove er at beregningerne ikke er floating point men oftest hashes, e.g., den dobbelte SHA256 Bitcoin benytter si...
Kommentar til Kvinder kan have gode grunde til at fravælge IT-uddannelser

Hvorfor så mange mænd?

Et andet godt spørgsmål at stille er hvorfor der er så mange mænd der søger ind i IT-faget i forhold til kvinder. Måske det slet ikke er kvinderne den er gal med, men mændene der ikke har et problem med at arbejde i en konkurrencepræget arbejdsplads og hvor alt kan løses ved at arbejde mere og hå...
Kommentar til Apple bygger datacenter nummer to i Danmark ved Aabenraa

Re: Ingen nødstrøm?

Hvordan pokker vil de sikre sig at det ikke kommet et blackout? Det danske elnet er generelt temmeligt stabilt i forhold til mange andre steder. Det er muligt man vurderer at strømudfald er så sjældne at nødstrøm ikke betaler sig. Mange af Google's datacentre har ikke nødstrøm, men...
Kommentar til Socialdemokratiet: Der er brug for en it-kriminalitetspakke

Balance i tingene

Jeg har ikke et problem med at man eventuelt hæver en strafferamme for IT-kriminalitet. Men det er proviso at man begynder med at behandle IT-kriminalitet seriøst i den danske "retsstat". Det går simpelthen ikke at køre endnu en CSC-sag, hvor man skal bruge tid på at afgøre om vi sidder...
Kommentar til Jo, vi skal tænke IT og sikkerhed på en ny måde

Re: Roden

De bruger f.eks rask væk regneark som forretningskritiske databaser. Det er fordi regnearket er noget af det eneste der giver menig mand et værktøj du kan programmere. Et regneark er, sådan set, et programmeringssprog med indbygget tracing af samtlige mellemregninger. Og du har direkte ad...
Kommentar til Forsker: Piger opdrages til at fravælge it-branchen

Kompliceret emne

Umiddelbart bud: Der kan ikke peges på en enkelt årsag til at der er flere mænd i kvinder i den her branche. I praksis er der formentlig mange årsager der spiller ind. Det er afgjort, som artiklen nævner, at en del af disse er sociale. Fag har forskellige fordelinger. Nogen (Teologi og Jura f.ek...
Kommentar til Hvad er min pingtid?

Re: "Interleaving and fastpath"

Nu skal vi lige huske at interleaving typisk er aktiveret af en årsag (forbedret FEC) så det med blindt at slå det fra for at få lavere latency kommer med en (potentiel) omkostning i form af pakketab ;-) (og jeg gætter på at gamerne heller ikke er pisse vilde med pakketab). Du vil rigtigt...
Kommentar til KMD er farlig for IT-sikkerheden i Danmark

Re: Konceptet om dataansvarlig og databehandler?

Men det vil vel sige at hvis en kunde køber en ydelse hos mig, hvor jeg skal behandle personfølsomme/personhenførbare data, så er jeg straffri uanset hvor sløset jeg er med sikkerheden fordi min kunde er den dataansvarlige? Det er et nogenlunde gængst retsprincip. Hvis en virksomhed begår...
Kommentar til Hvad er min pingtid?

Re: dataplan vs kontrolplan og ping

https://en.wikipedia.org/wiki/Content-addressable_memory Typisk anvendes der en form for CAM til at udføre opgaven Baldur beskriver. Tabellen er ofte ret lille (under 1024 entries) og alt der ikke matcher ryger til Raspberry PI-kontrolkortet som så laver route-lookup og skifter ud i CAM-tabellen...
Kommentar til KMD er farlig for IT-sikkerheden i Danmark

Re: Rapporter fejlen til 3. part

Det er desværre bare den forkerte fremgangsmåde, at dem der opdager et sikkerhedshul skal skjule sig selv, for hvis du bliver identificeret, selv eller tilfældigt, vil det arbejde imod dig, at du har gjort dig anstrengelse for at skjule dig selv - det kan indikere et forsæt. Alternativet ...
Kommentar til KMD er farlig for IT-sikkerheden i Danmark

Re: Kontaktoplysninger

Det tog max 30 sek. at finde denne ud fra hjemmesiden kmd.dk: https://www.kmd.dk/om-kmd/corporate-compliance/whistleblower-ordning Den er også ret ny ifølge archive.org. Hvornår begik Esben sin "ulovlighed" og er denne side kommet før eller efter han gjorde dette? Esben skal...
Kommentar til Hvad er min pingtid?

Spilsevere medierer

En ret vigtigt detalje er at mange spilsevere medierer spillet mellem klienter. Hver spiller har sådan set sit eget spil de spiller og serveren skal så stykke virkeligheden sammen fra de brudstykker den får fra hver spiller og få deres spil til at hænge sammen den anden vej. Der er en del trick,...
Kommentar til KMD er farlig for IT-sikkerheden i Danmark

Rapporter fejlen til 3. part

Det første man bør gøre er at sløre sin egen identitet. Rapporter om sikkerhedshullet til datatilsynet eller via en journalist på et større medie der forstår problematikken med hele sagen. Når EUs (opdaterede) databeskyttelsesdirektiv træder i kraft, så kan der ske ændringer på det her felt. Ind...
Kommentar til Gödel, Escher, Bach & Microsoft

Re: Rice's lov

Jeg tror det ville være langt bedre, hvis datalogerne begyndte at fatte at der er en globaliseret verdensøkonomi involveret i alt hvad de roder med og at den hverken har tid eller evner til at forstå datalogi. ... Nu kan jeg ikke udtale mig på alle datalogers vegne (specielt eftersom je...