Jesper Louis Andersen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Det er en fed artikelserie i har her

Hvordan kan man direkte benytte SML til at give en webside funktionalitet? Der er pt 2 metoder der kan benyttes. Du kan dels se javascript som et mål og så oversætte dertil, eller du kan målrette din oversætter mod webassembly. Det første er ganske populært. MLs dialekt, Ocaml, har en overs...
Kommentar til Godaften, mit navn er Thormod Jensen

Re: Ministeriet for Datasikkerhed - plan:

§3: Hvem af disse udbydere har leveringspligt ? Har de pligt til at publicere en prisliste der gælder alle kunder (og holde sig til den) ? §5: Overvej om placering under ministeriet gør det svært at undersøge ministeriets rolle. §7: Autoriseringskrav for persondataansvarlige og IT-arkitekter ...
Kommentar til Godaften, mit navn er Thormod Jensen

Ministeriet for Datasikkerhed - plan:

§1 CPR udfases som løsen. Staten opretter et statsstyret CA, som ikke kan udliciteres eller driftes. Tjenestemænd ansættes til den daglige drift. CA'et tillader pseudonymisering via nye identiteter. Politi kan kun bryde pseudonymiseringen mod en dommerkendelse. §2 IT udstyr kan kun sælges med ud...
Kommentar til Pirater i nettet

Fra Napster til Spotify

Det grundliggende problem er kvaliteten af det produkt du køber. I dag leverer eksempeltvist Spotify et produkt hvis kvalitet nemt slår det gamle Napster. Men Napster slog nemt en CD-skive i produktkvalitet. Pointen er at 100kr om måneden for Spotify er billigere end den tid det tager mig at fin...
Kommentar til Jon, jeg tror ikke vi er på ARPANET mere...

Re: Hvordan

Mail-spam: Har du ikke lige selv skrevet at SMTP ikke har afsen... Problemet er en kende mere generelt. Protokoller er nødt til at være enormt hårde med hvad de accepterer som validt inddata. Faktisk bør det være afgørligt om et input er lovligt eller ej; hvilket betyder at du har en entydi...
Kommentar til Jon, jeg tror ikke vi er på ARPANET mere...

Re: Hvordan

Jeg kan bare ikke se hvordan det kan være Postels lov der er problemet En liberal modtager i en protokol kan drilles og kildes under tæerne. Du kan give data der er på kanten af at være gyldigt og det åbner en masse kedelige døre. Enten viser det sig som sikkerhedsfejl. Mange TLS-fejl handle...
Kommentar til Sic Transit Gloria Solaris

Operativsystemet blev en commodity

Det underliggende problem kan fint beskrives ud fra det arbejde jeg lavede for DIKU som sysadmin for en del år siden. Vi kunne erstatte HP-UX, Solaris, Tru64 osv med Linux. Hardwaren kostede ca. en femtedel og havde stort set samme performance for vores workloads. Operativsystemet var gratis. Vi...

Re: Tolerancens fald

Men de kan ikke være begge dele, det er enten eller. Dan Geer rammer som altid hovedet på sømmet.
Kommentar til Software skal ses som en levende organisme

Protokollen er død, længe leve API'et

Desværre har de sidste 20 års IT medført at vi har dræbt protokollerne til fordel for API'er. Det gør det langt sværere at bygge softwaresystemer som organismer, fordi API'er ofte tætbinder systemet i meget høj grad. Hele grundideen, at jeg kan udskifte et system bag en protokol modulært, er lige...

Re: Er det her så mærkeligt?

Jeg stoppede med at læse her. Evolutionspsykologi er en disgraced "science", hvis "praktikere" bl.a. er ophavsmænd til artikler om, at sorte kvinder er mindre attraktive og at anorexi skyldes, at hulekvinder ønskede at gøre sig mere sexuelt attraktive over for hulemænd....

Er det her så mærkeligt?

Hvis du er voksen nok til at lege aktivist, så er du også voksen nok til at tage skraldet hvis der falder brænde ned. Min hobby er (evolutions-)psykologi. Der er ærligt talt intet i Damore's memo der er kontroversielle holdninger i det felt, så det er noget overraskende at viderebringelse af art...
Kommentar til Stanford dropper Java som eneste introduktionssprog

Re: Påstanden om tegn på alderdom

Hvorfor står påstanden om Javas alderdom så alene? Hvorfor er der ikke bare ét punkt der understøtter denne påstand om Java; eller i det mindste en definition af, hvad der menes med "alderdom"? Java var allerede forældet da det kom ud, sprogligt set. Det har ikke nogen reelt nye...
Kommentar til Kvinder kan have gode grunde til at fravælge IT-uddannelser

Re: Research/statistik?

Det slap du ekstremt nemt ud af. Har du noget research på det, der viser at det primært eller udelukkende er overlevelses-delen, der spiller ind? Hvis du måler et lands ligestilling (typisk baseret på et pointindex hvor man måler løn, uddannelse, antal kvindelige politikere, mm) og sammenlig...

Re: Et par kommentarer

Hvis vi skal skære sagen helt ind til benet, så vil totalt ureguleret anvendelse af kryptering medføre en defakto mulighed for anonymitet som domstolene ikke kan afmaskere. Man kan, med god vilje, argumentere for at den moderne mobiltelefon er en udvidelse af ens hjernekapacitet. Vi har ikke...

Et par kommentarer

Det der gør den australske politikers udtalelse så morsom er at hvis du tager den at-face-value, så siger han rask væk at matematikkens love ikke gælder i den virkelige verden. Selvfølgelig gælder de. Men det er ikke det han mener. Han mener at hvis du skal have et retssamfund, så skal du definer...

Re: For gammel?

Cryptovalutaer fungerer på præcist samme måde. Jeg har ikke lige nogen referencer men jeg ville tro at forureningsbelastningen af kloden pga. guldudvinding også er temmeligt betydelig.. Ok, nu kan guld også bruges til visse praktiske formål bl.a. inden for elektronik og medicin, men langt størs...
Kommentar til Efter 18 år er IPv6 officielt en internetstandard

Re: Hvad er ikke kommet med i RFC 8200

Appendix B lister de forskelle der er i forhold til RFC 2460 som 8200 gør obsolete: https://tools.ietf.org/html/rfc8200#appendix-B Der er formentlig tale om en update hvor man tager de de-facto standardiseringer der er sket over årene og indfører dem i dokumentet. Det samme skete med HTTP for n...

Re: For gammel?

Deres værdi ligger i at man skal ofre nogle floating point beregninger og dermed watt til en GPU for hver ny, og jo flere der er lavet desto flere cykler koster den næste. Det sjove er at beregningerne ikke er floating point men oftest hashes, e.g., den dobbelte SHA256 Bitcoin benytter sig a...
Kommentar til Kvinder kan have gode grunde til at fravælge IT-uddannelser

Hvorfor så mange mænd?

Et andet godt spørgsmål at stille er hvorfor der er så mange mænd der søger ind i IT-faget i forhold til kvinder. Måske det slet ikke er kvinderne den er gal med, men mændene der ikke har et problem med at arbejde i en konkurrencepræget arbejdsplads og hvor alt kan løses ved at arbejde mere og hå...
Kommentar til Apple bygger datacenter nummer to i Danmark ved Aabenraa

Re: Ingen nødstrøm?

Hvordan pokker vil de sikre sig at det ikke kommet et blackout? Det danske elnet er generelt temmeligt stabilt i forhold til mange andre steder. Det er muligt man vurderer at strømudfald er så sjældne at nødstrøm ikke betaler sig. Mange af Google's datacentre har ikke nødstrøm, men udnytter ...