Peter Nørregaard

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Hvem vil dog investere i holdbar arkitektur?

Så arkitektur kan være dyr...

... det betyder at der er færre der er interesseret i at få en. Så god arkitektur er et spørgsmål om at ramme rigtigt - hver gang. Derfor handler den bedste arkitektur om at være parat til forandringer - vel at mærke de forandringer, der rent faktisk vil ske, og ikke dem vi blot drømmer om. Så f...
Kommentar til It er organisationsforandring

Og hvad med forbedret kvalitet?

Det mest væsentlige argument for outsourcing må være at få en professionaliseret application management service: En driftsafdeling som ikke bliver taget på sengen når filservere eller databaservere løber tør for plads (for det checker de dagligt for 100 andre kunder at de ikke gør), at patches ...
Kommentar til Profilen for de overvægtige web services: XLWS

SOA elsker bække og kan ikke fordrage åer

"Mange bække små giver en stor å" – det gamle mundheld hylder sparsommelighed på bekostning af en mere flamboyant (og egentlig ganske tiltalende) livsstil. Men at samle bække (forretningsobjekter) sammen til åer (batches af forretningsobjekter) er ikke så fikst i en SOA-sammenhæng. Mange...
Kommentar til Hvem er dog interesseret i endnu en arkitekt?

Enterprise arkitektens (dårlige(?)) ry og rygte

Som arkitekt (og vel også som projektleder, udvikler, ...) er det vigtig, at dine samarbejdspartnere synes du er troværdig. Derfor har det nok været vigtigt for at kunne lykkes i min rolle at have en bred, praktisk erfaring, en teoretisk ballast og at man har været omkring blokken et par gange. O...
Kommentar til Hvem er dog interesseret i endnu en arkitekt?

Arkitektur er ikke til for udviklerne - men for forretningen

Ud over mine entusiastiske medbloggere fornemmer jeg lidt skepsis over for arkitekt- og enterprise arkitekt-rollerne hos hhv. Frank og Kim. Men så lad mig spørge: Er en god arkitektur ikke en som guider udvikling ind i en struktur samtidigt med at den holder andre mål for øje? En god arkitektur ...
Kommentar til Offentligt udslæt - del 1

Kunden må godt nævne navne

@Stig Johansen Det er ikke helt rigtigt at en kunde ikke må specificere at leverancen skal kører på fx. Platform X i et udbud hvis Platform X i forvejen er anskaffet hos Kunden: "Udbudsdirektivets artikel 23, stk. 8, åbner imidlertid eksplicit mulighed for, at »kontraktens genstand« kan...
Kommentar til Offentligt udslæt - del 1

Flittige konsulenter giver myrekryb

Tommy, dine "myreflittige konsulenter" producerer jo ofte et meget detaljeret udbud med en hel masse krav. Til gengæld mangler der (også ofte) en grundig beskrivelse af det problem som leverandøren egentlig skal løse for kunden. I et nyligt udbud beskrev kunden (dvs. hans konsulenter,...
Kommentar til Briter får fiber via kloakken

Renovering?

Når de store kloak-net i villakvartererne skal renoveres i løbet af de næste par år vil dagens internet-afbrydelser hvor TDC graver et kabel over være det rene vand. Forestil dig halve år uden internet fordi den lokale kloakmester har fået entreprisen på at renovere et par kilometer kloak :-) Me...
Kommentar til Følg eller forklar

God pointe - men spænder det ben?

Hej René, det er en god pointe at man burde kunne fravælge disse standarder hvis fx. "hvis myndigheden dermed tvinges til en løsning som ikke kan forenes med etableringen af en arkitektur med løstkoblede, autonome komponenter, som hurtig kan omstilles til at honorere krav om ny...
Kommentar til Følg eller forklar

Svær at komme uden om - det er helt fair

Formålet med at opstille en række undtagelser er vel klar nok: Der er ingen projekter som skal kuldsejle på grund af kravene, så derfor er der en kattelem. Hvis du nærlæser præsentationen så er den kattelem alligevel godt barrikaderet, alle tænkelige forhindringer er lagt i vejen for at komme ud...
Kommentar til XML-forstoppelse

XML tillader elegant lagdeling

Vi har også et par bitvendere i min organisation som synes at XML (fx OIOXML) er spild af bits. Men de har ikke rigtigt forstået budskabet: At pladsforbruget er underordnet hensynet til en forståelig kommunikation på et tilpas højt abstraktionsniveau. Men XML tillader også en elegant lagdeling: ...
Kommentar til Gav det mening af lægge kommuner sammen?

Ingen tvivl: God idé at lægge stort set ens virksomheder sam ...

Der er ikke tvivl om at det giver fordele at lægge to-tre firmaer sammen når de er stort set ens, har ens forvaltningsregler og stort set ens forretningsgange. Og sådan er kommunerne. Så fra den markantile vinkel er det en selvfølgelighed at det kan betale sig. Virkningen er at kommunerne / firm...
Kommentar til KMD gør dataguldet gratis

Det lyder farligt...

Det lyder farligt... ... at tro at en offentliggørelse af datastrukturer gør noget til en standard ... at åbne for døren for at andre kan se helt ned i datamodeller på et for lavt abstraktionsniveau. Det skaber bindinger i forhold til hvad leverandøren kan tillade sig at ændre uden at "...
Kommentar til Kvalitet og blogs?

Blogs og akademikere

Som de fleste akademikere er du og jeg trænet i at være præcise, videnskabelige og fair i det vi præsenterer - dét er kvalitet. Med en blog er kravene nærmest omvendte - her skal du være provokerende, fræk og spille op uden for mange forbehold før folk læser den - og så må du i øvrigt gerne have ...
Kommentar til Erlang-opfinder: Objektorientering er absurd

Why OO Sucks

... tja, artiklen er som Jonas implicit skriver ikke voldsomt interessant. Personligt kunne jeg på stående fod finde svage side ved alle hans "objections" som gør at de efter min mening ikke holder vand og i stedet må betragtes som et mindre seriøst partsindlæg. Men Joe Armstrongs pointe...
Kommentar til Erlang-opfinder: Objektorientering er absurd

Nedarvning er ikke fordelen ved OO!

Til de tidligere kommentare: Arv var måske set som håbet for udvikling tilbage først i 1990'erne, men i dag vil ingen begavet model specificere nedarvning i mere end 2-3 niveauer. Styrken i OO ses vel egentlig bedst udtrykt i design-patterns. En af de grundliggende designregler for et godt patte...