Peter Nørregaard

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Følg eller forklar

God pointe - men spænder det ben?

Hej René, det er en god pointe at man burde kunne fravælge disse standarder hvis fx. "hvis myndigheden dermed tvinges til en løsning som ikke kan forenes med etableringen af en arkitektur med løstkoblede, autonome komponenter, som hurtig kan omstilles til at honorere krav om ny...
Kommentar til Følg eller forklar

Svær at komme uden om - det er helt fair

Formålet med at opstille en række undtagelser er vel klar nok: Der er ingen projekter som skal kuldsejle på grund af kravene, så derfor er der en kattelem. Hvis du nærlæser præsentationen så er den kattelem alligevel godt barrikaderet, alle tænkelige forhindringer er lagt i vejen for at komme ud...
Kommentar til XML-forstoppelse

XML tillader elegant lagdeling

Vi har også et par bitvendere i min organisation som synes at XML (fx OIOXML) er spild af bits. Men de har ikke rigtigt forstået budskabet: At pladsforbruget er underordnet hensynet til en forståelig kommunikation på et tilpas højt abstraktionsniveau. Men XML tillader også en elegant lagdeling: ...
Kommentar til Gav det mening af lægge kommuner sammen?

Ingen tvivl: God idé at lægge stort set ens virksomheder sam ...

Der er ikke tvivl om at det giver fordele at lægge to-tre firmaer sammen når de er stort set ens, har ens forvaltningsregler og stort set ens forretningsgange. Og sådan er kommunerne. Så fra den markantile vinkel er det en selvfølgelighed at det kan betale sig. Virkningen er at kommunerne / firm...
Kommentar til KMD gør dataguldet gratis

Det lyder farligt...

Det lyder farligt... ... at tro at en offentliggørelse af datastrukturer gør noget til en standard ... at åbne for døren for at andre kan se helt ned i datamodeller på et for lavt abstraktionsniveau. Det skaber bindinger i forhold til hvad leverandøren kan tillade sig at ændre uden at "...
Kommentar til Kvalitet og blogs?

Blogs og akademikere

Som de fleste akademikere er du og jeg trænet i at være præcise, videnskabelige og fair i det vi præsenterer - dét er kvalitet. Med en blog er kravene nærmest omvendte - her skal du være provokerende, fræk og spille op uden for mange forbehold før folk læser den - og så må du i øvrigt gerne have ...
Kommentar til Erlang-opfinder: Objektorientering er absurd

Why OO Sucks

... tja, artiklen er som Jonas implicit skriver ikke voldsomt interessant. Personligt kunne jeg på stående fod finde svage side ved alle hans "objections" som gør at de efter min mening ikke holder vand og i stedet må betragtes som et mindre seriøst partsindlæg. Men Joe Armstrongs pointe...
Kommentar til Erlang-opfinder: Objektorientering er absurd

Nedarvning er ikke fordelen ved OO!

Til de tidligere kommentare: Arv var måske set som håbet for udvikling tilbage først i 1990'erne, men i dag vil ingen begavet model specificere nedarvning i mere end 2-3 niveauer. Styrken i OO ses vel egentlig bedst udtrykt i design-patterns. En af de grundliggende designregler for et...