Jasper Bojsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Test: OpenOffice 3.0 mangler stadig Office 2007-kompatibilitet

Re: Uberettiget kritik

Henrik, Hvis du ville gøre dig den ulejlighed at se igennem referaterne fra udvalgsmøderne, som indeholder en liste over deltager på møderne, og som er tilgængelig for alle (også offentligheden http://www.ds.dk/da-dk/ydelser/standardisering/s-udvalg/s-445/Sider/defa... ), vil du kunne se at stor...
Kommentar til Test: OpenOffice 3.0 mangler stadig Office 2007-kompatibilitet

Re: Officeformater < 2007

Problemet med de ældre formater er jo at de er reverse engineered. Så nogle ting fungerer rigtig godt, mens andre ikke fungerer særlig godt. Potentialet for at understøtte OOXML er lidt bedre da der foreligger skriflig dokumentation fra MS om dette. Det er dog ikke en åben standard og det er derf...
Kommentar til Test: OpenOffice 3.0 mangler stadig Office 2007-kompatibilitet

Understøttelse af Open XML har ikke været en prioritet

Jeg har foretaget en hurtig test af understøttelsen af Open XML i OO0 3.0 og det er tydeligt af denne test, at Open XML understøttelse tilsyneladende ikke har været nogen prioritet i OOo 3.0. Det kan godt undre lidt når man tænker på nogle af de væsentlige internationale spillere, som er involver...
Kommentar til Microsoft giver ikke en døjt for IBM's standard-krav

Re: Uden at være teknisk ...

Torbjørn, Microsoft stiller API’er og protokoler til rådighed for Windows, SharePoint, Exchange etc., som beskrevet i linket ovenfor. Men, det er naturligvis ikke det samme som at Microsoft stiller selve implementeringen af Windows, SharePoint og Exchange til rådighed for andre til at implemente...
Kommentar til Microsoft giver ikke en døjt for IBM's standard-krav

Re: Uden at være teknisk ...

[b]Thorbjørn L skrev:[/b] … Jasper svar mig endeligt på følgende: Er Microsoft på vej med noget (åben) standardisering af DirectX, ActiveX eller noget (ny) DRM-teknologi ? Jeg kan gøre meget mere end det, nemlig henvise til Microsofts commitment til åbenhed og interoperabilitet, som går la...
Kommentar til Microsoft giver ikke en døjt for IBM's standard-krav

Re: Forkert overskrift - ikke helt

Skulle overskriften ikke have været: ”Microsoft giver ikke en døjt for standard-krav”? Måske er det også derfor Jasper Bojsen ikke begriber IBM's utilfredshed i forhold til OOXML-blåstempling. Han syntes simpelhen ikke, at IBM's mening er relevant. Det var ikke det jeg sagde og heller ikke det...
Kommentar til Microsoft giver ikke en døjt for IBM's standard-krav

Re: Er de kritikpunkter lukkede?

Jeg er klar over, at ovenstående kilder er farvede. Men hvordan kan et dokumentformat blive standardiseret, når der i den grad er mangler. Jeg har fuldt debatten og kigget på nogle af de mere tekniske aspekter i lang tid. Men finder alligevel, at det er ret få ting der rent faktisk er blevet "...

ODF version 1.1 er ikke ISO/IEC ratificeret

Jeg kan ikke lade være med at studse lidt over de udtalelser som fremføres af Mogens Kühn i artiklen. Går man en smule længere ned i materien vil man opdage at mens Office Open XML, både som standard og i forhold til de implementeringer, bevæger sig i retning af ISO/IEC, så gør det modsatte sig ...
Kommentar til Kritikere: Debatten om åbne standarder lukker sig om sig selv

@Peter

Saa er du ogsaa opmaerksom, paa at ITST konkluderer at kvalitenten af konverterne (Microsofts saavel som andres) befinder sig i et tideligt stadie og at kvaliteten derfor forventes at stige – specielt paa tekstbehandlings omraadet. Og, opmaerksom paa at der er reelle foreskelle mellem ODF og Off...
Kommentar til Kritikere: Debatten om åbne standarder lukker sig om sig selv

@Kim

Er du opmaerksom paa at Microsoft i mere end et aar har investeret i et Open Source projekt, som gaar ud paa at konvertere ODF til Office Open XML og vice versa? Samt at dette projekt senest har frigivet version 1.1 og at denne version kan installeres til flere versioner af Microsoft Office. htt...
Kommentar til Kritikere: Debatten om åbne standarder lukker sig om sig selv

@Steen

Er du opmaerksom paa at mange andre end Microsoft kan implementere Office Open XML, samt flere allerede har gjort det og endnu flere vil goere det fremover, hvilket er jo er en af fordelene ved aabne standarder? Se mere her: http://www.openxmlcommunity.org/applications.aspx Jasper H. Bojsen, M...
Kommentar til Kritikere: Debatten om åbne standarder lukker sig om sig selv

Se Version2 artikel om Gartner Groups spådomme for ...

IDC har en anden holdning end Gartner: http://www.computerworld.dk/art/45288 Jasper H. Bojsen, Microsoft Info: http://blog.hvorom.dk
Kommentar til Kritikere: Debatten om åbne standarder lukker sig om sig selv

Hvad åbne standarder ikke betyder for Fru. Jensen

Jeg synes det er forfrikende for debatten, når fokus drejes hen på hvad standarder og it helt konkret betyder for vores samfund, frem for hvad standarder hypotetisk kunne betyde i en ideologisk politisk eller international kommerciel dagsorden, der af indlysende årsager ingen praktisk betydning h...
Kommentar til DS om OOXML-ja: Ikke noget at komme efter

Udvalgets indstilling

I punkt 22) i udvalgets indstilling til Dansk Standard kan man læse hvad udvalget var enig om såvel som hvad udvalget ikke var enige om. http://www.ds.dk/_root/scripts/getmedia.asp?media_id=3115 Jasper H. Bojsen, Microsoft Info: http://blog.hvorom.dk
Kommentar til OOXML hos Dansk Standard - Der er ugler i mosen....

Insider information ej nø

Det er ikke nødvendigt med "insider" information. Må jeg foreslå at man læser punkt 22) i udvalgets indstilling til Dansk Standard. Her fremgår det ret klart hvad udvalget var enig om såvel som hvad udvalget ikke var enige om. http://www.ds.dk/_root/scripts/getmedia.asp?media_id=3115...
Kommentar til Flertal: Sander skal ændre dokumentundersøgelse

Uafhængighed, men på Mortens præmisser

[b]Fra artikel:[/b] I realiteten har Sander blot bedt styrelsen om at evaluere brugen af ODF og OOXML, men lader det være op til styrelsen selv at finde ud af, hvad der skal måles og hvordan. »Jeg føler mig ikke tryg ved det kommissorium, som Helge Sander har givet Konkurrencestyrelsen i forho...
Kommentar til OSL: OOXML er langt fra godkendt

Re: Til J[ae]sper

[b]Michael Rasmussen, skrev:[/b] Der findes vel en reel fare for, at de ændringer, der ikke er blevet behandlet på mødet, kan indeholde modsigelser i forhold til øvrige ændringer, der blev behandlet på BRM. Den efterfølgende behandling på BRM kan jo havde ændret i forslag til ændringer, så at d...
Kommentar til OSL: OOXML er langt fra godkendt

Re: Til J[ae]sper

Du mener altså, at der blandt de 900 kommentarer, der ikke blev brugt tid på, ikke var et eneste, som det ville give mening at bruge mødetid på, hvis der havde været mere tid? Uden hermed at bekræfte tallet 900, men i stedet blot referere til dem som ”[i]de øvrige[/i]”, mener jeg nok at dette ud...
Kommentar til OSL: OOXML er langt fra godkendt

Re: Til Jasper

Her er mit svar. Jesper må svare for ham selv ;-) Jeg mener bestemt at Office Open XML er blevet endda meget grundigt behandlet. Hvilken anden standard kan du komme på, som har været udsat for så meget opmærksomhed og blevet gået så tæt i sømmene, som Office Open XML? Der kom rigtig mange komme...
Kommentar til OSL: OOXML er langt fra godkendt

Re: Alex

He he. Nej det er en fejl. Der skal naturligvis stå Convener Alex Brown. :-) Jasper H. Bojsen, Microsoft Info: http://blog.hvorom.dk