Jasper Bojsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: OOXML = Office Open XML

Det kan være svært at skelne mellem MS OOXML (det nuværende .docx mm.) og den kommende ISO godkendte OXML i debatten. Den nuværende version er ECMA versionen og kan evt. betegnes ved sit fulde navn [b]ECMA Office Open XML (også kendt som ECMA-376)[/b]. ECMA-376 er foruden Microsoft bl.a. udarbej...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: OOXML = Office Open XML

[b]Henrik Madsen skrev:[/b] Jasper, du bliver ved med at skrive 'Open XML' og vi har gentagne gange fortalt dig at det retteligt hedder 'Office Open XML'. Hvorfor bliver du ved med det? Jeg synes at Wikipedia gør et fint arbejde med at opsummere denne, i øvrigt fuldstændige meningsløse debat o...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Ogg Theora

Ogg Theora er ikke en "ny" opfindelse, det bygger tværtimod på On2's VP3-codec, som tilbage i 2001 var lige så proprietært og lukket som Microsofts WMV Og jeg kunne ligeledes skrive: Open XML er ikke en ny opfindelse. De første spadestik går tilbage fra 1998 og den gang var der tale om...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Udvalgsarbejdet?

Carsten, Det er korrekt at der kan være en licens forbundet med nogen af protokollerne, men bestemt ikke alle. Det er dog væsentligt at at licensprisen vil være på RAND (reasonable and non-discrimatory) vilkår. Et godt eksempel på en standard vi alle kender som også er tilgængelig på RAND vil...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Udvalgsarbejdet?

Det ser jeg ikke nogen grund til. Det var en liste med punkter der var aktuelle i juni 2007; dvs. for næsten 18 måneder siden. Jeg spørger efter den fordi det mig bekendt er den eneste skriftlige dokumentation, som er blevet fremlagt for dine synspunkter og kritik af Open XML. Du er naturligvis ...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Udvalgsarbejdet?

Vi forsøger at sikre at de 19000 brugere på DTU kan tilgå det vores righoldige software fra både MAC, Linux, Windows, og Unix Det er et fornuftigt mål og jeg er helt enig i at det giver mening. Sagen er blot den, at du også kan nå dette mål med Open XML. Jeg kan derved konstatere at vi ikke er ...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Hvorfor så bitter?

[b]Jesper Lund Stocholm skrev[/b] Men det er klart, at det netop er Henrik Madsens tilhørsforhold til DTU, der er grunden til min insisteren. Henrik Madsen lægger jo ikke selv skjul på, at han er DTUs repræsentant i udvalget og fyren, der udtalte sig i Weekendavisen den anden dag, udtalte sig o...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Udvalgsarbejdet?

[b]Henrik Madsen skrev:[/b] Microsoft eller Microsoftsiden i udvalget prøvede allerede i forbindelse med den første afstemning omkring september 2007 Henrik, Microsoft har aldrig selv kontaktet DTU ej heller bedt andre om at gøre det. Ej heller ønsker Microsoft at nogen trække sig fra udvalge...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Hvorfor så bitter?

Hej Matias, Jeg vil give dig ret i at det ikke er hensigtsmæssigt at anklage hele DTU her. Det handler nemlig ikke om DTU, det handler specifikt om Henrik Madsens udtalelser. Desværre så udtaler Henrik Madsen sig [i]som om[/i] han taler for hele DTU’s vegne (hvilket jeg reelt ikke tror at han g...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Ekkokammer???

[b]Henrik Madsen skrev[/b] Jesper og Jasper: Jeg synes, at det er ret grove beskyldninger mod såvel mig som DTU. Jeg synes det er noget pjat at du insisterer på at tale til os begge på en gang. Nuvel… Jeg forstår ikke hvad du mener med grove beskyldninger. Jeg beder dig blot to ting: 1) Doku...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Ekkokammer???

Hej Jens, Jeg går ud fra at du er Jens Kjellerup, som jeg kender fra udvalget? Det som står i direktiv 16.5.12 er følgende (min understregning og fed): [i] In not more than one month after the ballot resolution group meeting the SC Secretariat shall distribute the final report of the meeting [u...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Henrik, du ved bedre end det....

[b]Mark Lorenzen skrev[/b]: Resultatet er, at hvis produkt X ikke kan skrive/læse dokumenter, der kan læses/skrives i Word, ja så er der noget i vejen med produkt X Og, hvis produkt X har implementeret Open XML så betyder det at man som forbruger af produkt X bør rette henvendelse til leverand...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Henrik, du ved bedre end det....

[b][i]Jasper spurgte[/i][/b]: Anvender du i øvrigt selv Microsoft Office? [b]Kim svarede[/b]: Ja, på jobbet. Hvorfor ? Det illustrerer at der er et valg. Jasper H. Bojsen, Microsoft Info: http://blog.hvorom.dk
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Jamen dog ...

[b]Henrik Madsen skrev[/b]: … men som bekendt for de fleste er Novell kontrolleret af Microsoft …. Endnu en absurd påstand. Det er korrekt at Microsoft har et samarbejde med Novell (og mange andre virsomheder f.eks. IBM, ORACLE etc.), men samarbejde er nu en gang mere reglen end undtagelsen i ...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Henrik, du ved bedre end det....

[b]Simon Hoxer skrev:[/b] Hvis det virkelig er rigtigt, at intet af OOXML specifikationen forudsætter brug af Microsoft Office, så vil jeg åbne mig en flaske champagne og skåle i lettelse. Så kan du roligt tage dig et glas champagne, for hele debatten lige her og mange gange tidligere handler ...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Henrik, du ved bedre end det....

Kim, Tak. Jeg forstår da så udmærket godt at du ønsker friheden til at vælge. Det gør jeg også. Bl.a. ønsker jeg friheden til at vælge et format som er i stand til at rumme de mange dokumenter jeg i årenes løb har skrevet i de binære formater. Det er jo i øvrigt ikke dig (selvom de naturligvis...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Henrik, du ved bedre end det....

Kim, Det eneste jeg beder om er at nogen dokumenterer hvorfor Open XML ikke er åbent ved at pege på en konkret del af specifikationen som andre ikke kan implementere. Jeg kan godt forstå, at folk uden for udvalget henviser til at de ikke har sat sig ind i specifikationen, men når man som Henrik...
Kommentar til DTUs "ekkokammer"

Re: Henrik, du ved bedre end det....

Henrik, Der fik du jo endnu en gang sneget dig udenom. Artiklen i Weekendavisen er nogenlunde lige så useriøs som dine kommentarer og jeg vil endnu en gang opfordre dig til at publicere dit eget bidrag til den danske ratificeringsproces frem for blot at henvise til en vilkårlig hjemmeside med e...
Kommentar til Test: OpenOffice 3.0 mangler stadig Office 2007-kompatibilitet

Re: Uberettiget kritik

Henrik, I ly af den ro som efterårsferien nu en gang giver, kunne jeg ikke dy mig for at gå tilbage og finde det svar ifm. høringsprocessen, som du henviser til, som "dit bidrag". Det findes i det arkiv som udvalget anvender i sit arbejde. Jeg sender dig gerne et link til din e-mail,...
Kommentar til Test: OpenOffice 3.0 mangler stadig Office 2007-kompatibilitet

Re: Uberettiget kritik

Sidste punkt i indstillingen var forfattet af dig/jer hos Microsoft - og jeg var een af dem der blev ved med at insistere på en anden formulering. Desværre foregik denne debat noget tid efter at mødet officielt var slut, og derfor havde en række af de andre (også kritiske) brugerrepræsentanter fo...