Kristian Sørensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Sådan blev 283 millioner kroner spildt på skrottet it-system

Re: Ingen kvaler, det offentlig betaler

En rettelse: Det hedder "ingen kvaler, skatteyderne betaler". Det offentlige har ikke egne penge, de har kun det de kan inddrive fra det arbejdende folk i form af skatter og afgifter.

held i uheld

Sådan noget som dette kan måske være med til at udbrede forståelsen for vigtigheden af IT-sikkerhed i den brede befolkning. IT-sikkerhed er tilsyneladende et af de områder folk først begynder at tage alvorligt når de på egen krop og eget privatliv mærker konsekvenserne af ikke at tage det alvorl...
Kommentar til Undersøgelse: Danskerne vil have it-sikkerhed på skoleskemaet

Voksen undervisning?

Lav tvungen voksen-undervisning i IT-sikkerhed for medlemmerne af Folketinget, for ministre og for alle embedsmænd i den offentlige sektor.

svaret er ja

»Ønsker vi virkelig at tillade muligheden for, at individer kan kommunikere på en sådan måde, at politiet ikke kan få adgang til indholdet selv med en dommerkendelse?« sagde Cameron i januar. Svaret er: ja. Vi ønsker at borgere og virksomheder har adgang til kommunikationsformer der ikke kan...

Re: Ikke helt normal efterforskning

Derudover bliver dansk politi afhængig af, at den mistænkte har upatchede systemer. Ellers vil værktøjerne fra Hacking Team ikke fungere efter hensigten (når/hvis de bliver leveret). Dansk politi kommer til at sidde med viden om sikkerhedshuller, som burde lukkes, men den viden tilbageholdes fo...
Kommentar til It-projektrådet: Syv offentlige it-projekter i problemer

Re: Hvordan lige med ansvaret?

Hvad er det for en holdning? Hvornår bliver ledende folk i de offentlige organisationer holdt "tilpas" personligt ansvarlige for deres (skal vi kalde det) unødvendige merforbrug, så de styrer tøjlerne bare lidt mere fornuftigt? Når jeg kommer til magten, så... Det sker samtidigt...

1700 internetlicenser?

En af mine kolleger har klaget sin nød til ESS, og hun fik den besked, at det ikke kan løses, fordi dansk politi kun har indkøbt 1.700 internetlicenser, så når medarbejderne rundt omkring i landet logger på, er det et spil i lotteriet, om man får adgang til internettet. Hvor mange licenser ha...
Kommentar til Hvor råddent er IT i politiet ?

Re: Udbudsmyndighed

@Christian Ikke enig. Forskellen er ens om du kalder det en tilsynsmyndighed eller en udbudsmyndighed. I begge tilfælde er det en gruppe mennesker der uden at være en del af hverken kunde eller leverandørsiden skal tilse at udbudsforretningerne foregår på et sagligt og retfærdigt grundlag. En ...
Kommentar til Hvor råddent er IT i politiet ?

Re: Udbudsmyndighed

@Mikkel Det lyder meget som argumenterne for at oprette SKI i sin tid Det blev bl.a. begrundet med at man ville de mange små lokale lokumsaftaler, fætter-økonomien og hus-leverandøraftaler til livs og i stedet have en fri, åben, faktabaseret og dermed retfærdig udbudsprocess. Det er gået som d...
Kommentar til Nu kommer bøden i e-Boks: Politiet tester Digital Post

Re: Cost benefit

Det kan man kun, hvis indkaldelsen er lovligt forkyndt for en. Med fare for at give myndighederne "gode ideer", så kan de bare vedtage en lille lovændring inde i folketinget: at "lovlig forkyndelse = leveret til e-boks hos nets". De kunne finde på det, det er den vej...
Kommentar til Warg dømmes skyldig – men er tæt på en prøveløsladelse

Dommen er interessant læssning

Der linkes til Landsrettens dom i artiklen ovenfor. Det er en kortere sag denne gang. Kun 10 sider, så den er hurtigt læst. Der er kun mindre ændringer i forhold til Byretten. De opremser en lang række tegn på at den pågældende maskine har været brugt til angrebet. De opremser en række tegn p...
Kommentar til Too big to succeed ?

Re: Root cause

Jeg oplevede engang en projektleder der var energisk, meget tilstedeværende og gerne tog ordet, talte længe og højt og ledte alle aspekter af projektet i stort såvel som småt. Hun fremhævede hyppigt at hun anså sig for at være særligt kvalificeret til opgaven fremfor os IT folk, fordi hun som hu...
Kommentar til Too big to succeed ?

Re: Root cause

@Jesper Det har du så evig ret i. At ændre nogle skrevne regler og så tro alle bare retter ind, og alt så bliver godt, det er vist kun djøffer der tror den fremgangsmåde virker ;-) Næh det er menneskene og incitamentsstrukturerne der skal ændres hvis der skal ske noget. Fravær af IT kompetenc...

Mon dommere og anklager overhovedet besøger Version2?

Gad vide om dommerne og anklageren i denne sag overhovedet har opdaget hvordan sagen opleves i IT branchen? Har de mon hørt et eneste af de argumenter, læst en eneste af de indvendinger eller forholdt sig til et eneste af de forbehold der er blevet fremført i artikler eller kommentarer herinde i...

Re: Tilgangen til udviklingen af

Jeg tror du misforstår pointen med dette :) Det er jo ikke Alternativets holdning, men en række personer, som melder ind med dette indhold. Der er jo naturligvis en række af disse tiltag som ikke kan lade sig gøre i det virkelig liv, men det må man jo tage på bagkant. Det er ærlig snak hv...

ny organistion

Der skal oprettes en ny organisation, der har ansvaret for koden i en open source-central. Denne organisation skal have en række vigtige roller: Ansvar for den daglige drift og vedligeholdelse af koden - herunder patches, bugfixes og lignende. Ansvar for udvikling af nye systemer ved at splitte ...

Tilgangen til udviklingen af

Tilgangen til udviklingen af offentlig IT skal ændres markant. Centralt i ændringen ligger en overgang til open source software. Alle nyanskaffelser fremover skal baseres på open source. Mener I virkeligt det alvorligt? Så ud med AutoCad og SolidWorks og ind med ..... qCad? Glæder mig til at o...

Re: Eksemplet med den selvkørende bil

Disse prioriteringer bør besluttes af etikere, og godkendes af jurister, sådan, at hvis det kan dokumenteres, at prioriteringen rent faktisk er fulgt i en konkret situation, så kan bilens software ikke pålægges ansvar. Hvordan bliver man "etiker"? Hvad gør at du eller jeg ikke er...
Kommentar til Atea: Vi accepterer ikke bestikkelse

Re: Der skal to til at danse tango.

Christian: Helt enig. En ordentlig Offentlighedslov vill gøre det ulige lettere at holde lidt øje med den slags. Men det har vist desværre lange udsigter, frygter jeg. Mht. "Offentlighedslov" så skal man starte med at vende fortegnet

Re: Open Source

Et krav kunne være, at al software, hvor der bare var den mindste risiko for at det kunne medføre tab af liv, skulle være Open Source og umiddelbart tilgængelig for alle. Hvis ikke man vil acceptere det krav, så kan man bare ikke få lov til at levere til f.eks. sygehusvæsenet. Nu er der ...