Kristian Sørensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Det er tankevækkende

Er det så ikke her man kan passende spørge om de kære politikere / jurister / økonomer med flere burde undervises i begrebet "K.I.S.S."? Du vil med andre ord gerne have, at EU får magt til at fastsætte en fælles momssats for alle varer og tjenesteydelser på tværs af medlemslande? Hvis...

Datatilsynet har taget sagen

*Søndag aften bragte BT en historie om, at medarbejdere hos Medicals Nordic, som udfører kviktest, er blevet instrueret i at benytte en WhatsApp-gruppe til at håndtere oplysninger om de borgere, der bliver testet positive. Med det udgangspunkt går Datatilsynet ind i sagen og undersøger en række ...

vrøvleargument

Fra artiklen der linkes til: Han finder det ikke problematisk at gå uden om domstolene, fordi næsten alle begæringer i forvejen tages til følge af retten. Kan journalisten og folketingets medlemmer slet ikke gennemskue hvor den logiske brist er i det udsagn? At politiet som regel får medhold be...

Hvordan får man sine sundhedsdata slettet?

Findes der en måde man kan kræve sine sundhedsdata, vævsprøver osv. slettet hos SSI, sundhedsdatastyrelsen osv. og hos alle dem de har givet det videre til?
Kommentar til Datatilsynet undersøger forskningsverdenens behandling af persondata

Dagens gode nyhed

Tak Det er et godt initiativ. SSI indsamler og opbevarer vores mest intime og mest personfølsomem data. Som regel uden at vi er blevet spurgt om lov eller overhovedet har fået at vide at det sker. Intet tyder på at de behandler de data med den fornødne respekt for de mennesker dataene er taget...

Re: Er det kun Rigspolitiet der har aben?

Politiet efterforsker på vegne af både Forsvareren og Anklageren. Forsvareren kan bede politiet om at udføre bestemte efterforskningsskridt, og klage til domstolen hvis de ikke gør det. https://anklagemyndigheden.dk/da/forsvarerens-opgaver Forsvareren har ikke selv hjemmel til at udføre efterf...
Kommentar til Vil du gå off-grid eller deltage i blind tillid? 'Valget' er dit

'Valget' er dit

Jeg oplever ikke at have noget nævneværdigt valg på dette område. Digitaliseringsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Politiet osv. har truffet de store og afgørende valg på mine vegne. Der gives kun få og begrænsede muligheder for at fravælge digitaliseringen, data-indsamlingen og overvågningen. ...

Respekt for andres persondata skulle altid have været der

Respekt for alvoren i at opbevare og behandle andre folks persondata skulle have fået det offentlige og firmaerne til at tage opgaven seriøst fra det øjeblik de fik andre folks persondata ind i deres systemer. GDPR kræver ikke noget som de der forvalter persondata ikke burde have indført af egen...

Det er ligesom Gladsaxe Kommunes forslag her i Danmark:

Det er jo hvad Gladsaxe Kommune og Regeringen ønsker at indføre her i landet: En månedlig printet liste over familier, hvor børnene er i risikozonen for at udvikle sig til socialt udsatte. Det er, hvad der kan komme ud af Gladsaxe Kommunes endnu uprøvede forsøg på ved hjælp af data vedrørende b...
Kommentar til Horsens tracker turisterne via mobilens wifi-signal

De-anonymisering er klart helt umuligt

Den anonyme telefon med hashcode 63BDE893-29DE7392 er idag set af følgende wifi-snuseposter rundt om i byen: 24-08 Sovestræde 08:12 Busholdeplads 18 08:23 Busterminal Øst 08:30-16:30 Erhvervsområde Nord-Øst 16:45 Busholdeplads 165 17:00-19:00 Håndboldklubben 19:30-21:30 Boligselskabet venindelys...
Kommentar til Internetpioneren John Perry Barlow er død

Han vil blive savnet

Uden folk som John Perry Barlow havde vi ikke de frihedsrettigheder på nettet, som vi alle nyder godt af Tak for indsatsen og gid flere må lade sig inspirere til at arbejde for samme sag som han.
Kommentar til Qubes 4.0 release - party!

Mine erfaring med Qubes 3.2

Jeg har kørt Qubes 3.2 på min primære laptop i lidt over et halvt år nu. Det startede som et eksperiment jeg troede skulle vare 1-2 uger, men det endte i stedet med at fungere så tilpas godt at det har kørt på min primære laptop indtil nu. Det hjalp at det fungerede bedre og bedre i løbet af per...

Re: Desværre..

Hvordan får man denne debat ud i "den store verden", da vi jo nok desværre må indse at selv om det er godt at debatten føres her, så kan det også hurtigt blive et ekkokammer. Jeg har bragt emnet op henover middagsbordet når jeg har besøgt folk udenfor IT branchen. Det har ikke...

Re: undefined

Tarmkræft kan være en hel del farligere end persondata... Der findes andre end de offentlige danske tilbud til screening. :) Men som dansk skatteyder skal man så betale dobbelt. Først betaler man via skatter, moms og afgifter til den danske stats sundhedsvæsen som man i dette tilfælde frav...

Køb kun kvalitets IT fra sikkerhedsansvarlige leverandører

Privatpersoner kan jo stille krav til løbende opdateringer i en årrække og fravælge IoT udstyr hvis der er lav sandsynlighed for dette. Der er masser af eksempler på at forbrugerne stiller krav og forholder sig kritisk til service og support i et forbrugerprodukts levetid, f.eks.: Folk har i en...

Hvem har den private nøgle? Mig, staten eller statens leverandør

Hvis det igen bliver staten eller statens privat underleverandør der har den hemmelige nøgle, kan det aldrig blive "mit id". Så skal det i stedet kaldes "Statens ID" eller "Firma XXXs ID"

Hurtigt arbejde -> det må være en nem opgave

En af mine tidligste oplevelser på softwarearbejdsmarkedet var da jeg og en anden skulle løse en opgave sammen. Vi aftalte med chefen at dele opgaven i to lige store dele og løse hver sin halvdel. Der var et fast beløb for at løse opgaven. Aftalen med chefen var at idet vi løste hver vores hal...

Re: GDPR er et regulativ.

Et privat firma vil "bare" hæve priserne en smule og/eller fyre nogle medarbejdere. De vil i de fleste tilfælde nok kunne mærke det, men overleve, da der til f.eks. medarbejderne er et sikkerhedsnet i form af a-kasser mm. Hvis en privat virksomhed må øge sine priser pga. en bøde, så...

Afskediges i vanære, i unåde og uden pension

Der fremføres det argument er at det ikke virker adfærdsregulereende på embedsmænd at idømme en offentlig myndighed bøder, idet bøden så reelt betales af skatteyderne. Men så indfør da at den u-ansvarlige embedsmand skal betale bøden af egen lomme. I alvorligere tilfælde, så fyr embedsmanden. ...
Kommentar til Ministre vil have øget fokus på cybersikkerhed

Hvorfor skal der altid "lig på bordet" før der sker noget?

Nu har fagfolk råbt højt om nødvendigheden af IT sikkerhed i årtier. Langt overvejende for døve øren, selvom der har været massevis af eksempler på alvorlige indbrud, datatab, driftstab osv. Hvorfor skal der en helt stor katastrofe til før politikere mv. reagerer? Det virker dumt.