Sten Mogensen

Tillykke med de 50 DIKU...

DIKU har igennem tiden også været enormt god til at skabe sammenhænge på tværs til samfundsvidenskab og humaniora, og ikke blot være "teknik-nørder". I min generation (80'erne) var det fx meget almindeligt at kombinere datalogi med bifag på samf og hum, for dermed at kune se og arbejde med datalogien i en bredere kontekst. Forskere som først Hasse Clausen og senere Jørgen Bansler har tilsvarende gjort meget i den retning. Derudover har DIKU som foregangsmænd for "københavnerskolen", hvor fokus er mere på data end på it-systemer, haft en afgørende betydning for, at det hele ikke blot blev teknisk nørderi. I starten var DIKU jo i høj grad befolket af lettere flippede mennesker, der fandt matematikken for verdensfjern og teoretisk. Det er så rigtigt, at der i 90'erne, hvor edb/it blev varmt, hypet og det blev tydeligt at der var penge og prestige i det, dér skete der en kedelig kulturforandring i den retning, du beskriver Poul-Henning, herunder også med kønssammensætningen. Så der var nogle år, hvor det var noget gråt, og som også var baggrunden for at ITU blev startet - iøvrigt jo med gamle DIKU-folk som Mads Tofte i spidsen. Så på den måde blev den gamle DIKU-ånd i virkeligheden ført videre, og på den måde har DIKU stået fadder til mange gode udviklinger, også andre steder.

10. november 2021 kl. 11:55