Johnny Daugaard

Ny app skal være overbygning på private lægers virvar af systemer: Staten betaler

Vi har i Danmark 1,14 mio folkepensionister, 1,04 mio øvrige offentligt forsørgede og 820 t offentligt ansatte ... dvs næsten nøjagtigt 3 mio mennesker med deres hovedindkomst fra det offentlige .... selvfølgelig har vi da behov for endnu et administrativt system. De andre betaler - ikke staten.

12. juni 2018 kl. 08:50
KMD og TDC indtager bundfelt i målt tilfredshed med outsourcing-leverandører

PA/Whitelanes rapport er baseret på at man køber sig til "adgang" ... Hvis man betaler et abonnement, så får man mulighed for at udpege et antal kunder, som så kommer til at indgå i analysen. Hvis man IKKE abonnerer er det kun de andre leverandørers kunder, som kommer til at indgå i analysen. Resultatet giver sig selv fordi man som abonnement selvfølgelig selv peger på de virksomheder, der er mest tilfredse med ens ydelser. En fuldt ud troværdig analyse får man kun når alle virksomheder indgår på lige fod, hvilket ikke er realistisk med den nuværende model. Når dette er sagt, så er PA/Whitelanes rapport den eneste strukturerede, som findes lige nu.

18. maj 2018 kl. 11:20
Nets: Derfor fortæller vi dig ikke, hvorfor du skal have nyt kort

Jeg rejser meget regelmæssigt til Sydamerika og oplever i den sammenhæng store problemer. For det første bruger flere netbanker at bede om sms-kode hvis de kan se transaktionen kommer fra en unormal IP-adresse. I Sydamerika kan sms'ere i flere lande være op til 24 timer undervejs, hvilket gør at administration af netbank er umulig. Tilsvarende når man køber flybilletter o.l. med kort, så registreres IP-adressen som unormal - og samme problem opstår. I betragtning af at kreditkortet er ens livline rent pengemæssigt, så vil det være katastrofalt at få spærret kortene når der er 17 timers flyvning hjem og man befinder sig 1000 km fra nærmeste kystlinje. Derfor er de nuværende systemer ikke gode nok. De har IKKE den kombinerede fleksibilitet og sikkerhed, som er nødvendig. PS .. det er IKKE hensigtsmæssigt at rende rundt med 20.000 kroner i kontanter i Sao Paulo.

7. februar 2018 kl. 11:37
Nu bliver det første teleselskab slæbt i retten for masseovervågning af danskerne

Jeg vil ikke forholde mig til selve sagen. Den er sikkert helt velbegrundet.

Men at sagsøge nogen for at følge gældende lov er simpelthen anarki ud over alle grænser. Og personligt håber jeg domstolene vil afvise sagen alene med den begrundelse.

8. januar 2018 kl. 11:11
Kastrup høvler dyrebare minutter af bagage-håndtering med Googles TensorFlow

Frithiof Jensen Lørdag, 26. august 2017 - 19:14
Re: Kundeorientering??</p>
<p>Kastrup er - hvis det skulle have glippet for nogen - en Shopping-Mall!</p>
<p>Selvfölgeligt kaster man da ikke bare al baggagen ud med det samme når algoritmerne viser at hvis flertallet af kunderne får 20-30 minutter til at gå igennem "butikströget", ja, så köber de som regel noget.</p>
<p>Digitaliseringen betjener ikke "outliers", det er ikke profitabelt - dem smider man väk så de ikke forpester algoritmerne.</p>
<p>Jeg synes det er uddmärket at man ikke behöver at sprinte fra Terminal 6 for at indhente en kuffert. Det er uciviliseret.

Mig bekendt er der forskellige regler for momsafregning om en kunde er afrejsende og ankommende .... det er derfor man bliver afkrævet boarding pass ved alle køb - ikke kun "taxfree" køb. Forretningerne er altså generelt uinteresserede i at sælge til ankommende passagerer ... sådan lige bortset fra restauranterne; men hvem har tid til at sætte sig og nyde et måltid mad, når bagagen forventeligt er på vej??? Det er dårlig forretning at sælge til ankommende passagerer. I den sammenhæng ville det være hensigtsmæssigt om CPH i fremtidige byggeplaner ville lede ankommende passagerer udenom shopping mall'en. Det er "trafikkaos" med passagerer, som går i hver sin retning. Og sikkert også en kilde til reduceret omsætning hos forretningerne.

27. august 2017 kl. 11:23
Kastrup høvler dyrebare minutter af bagage-håndtering med Googles TensorFlow

Jeg har ALDRIG haft problemer med tabt/forsinket bagage .... derimod irriterer det mig grænseløst at skulle bruge ofte over 30 minutter fra jeg kommer til bagagebåndet til jeg får bagagen udleveret ... og ofte står der personer fra 3-5 fly ved sammen bånd og alle de andre bånd bliver ikke brugt. Hvis CPH skulle komme med tiltag, som forbedrede min oplevelse så ville det være at reduceret bagagehåndteringen ved ankomst. Det, de gør nu, virker som om det er et omkostningsbesparende tiltag - ikke et kundeoplevelsesforbedrende tiltag. Og da jeg ikke har en forventning om at reducerede omkostninger kommer mig til gode, såååååå ...

25. august 2017 kl. 12:25
Mangel på it-folk? Snup en tudekiks, ansat nyuddannede og oplær dem selv

Frank Højgaard, du har helt ret ....

Lige nu er der mange udfordringer i markedet, som gør dit initiativ til en udfordring. Offentlige kunder sætter som et succeskriterie i specifikationen af ressourcerne hvor mange års erfaring de har, og dermed risikerer leverandørerne at tabe ordrer ved at være ærlige. I stedet bruges de samme ressourcer igen og igen i RFP-besvarelserne - vel vidende at der er alligevel INGEN som efter 6, 12, 24 måneder kan kræve den tilbudte ressource er tilgængelig.

Samtidig, som Per Kogut, CEO i NNIT, redegjorde for for få dage siden, så er virksomhederne generelt klar til at sælge ressourcerne til bundpris (Per Kogut kalder det dumping - det tror jeg dog ikke på er helt rigtigt - jeg kender ikke nogen, som er villige til at sælge med tab), og dermed er det svært at få de offentlige kunder til at vælge leverandører med "nyuddannede" i leverancekæden.

I det private marked er situationen nogenlunde den samme. Her ser man dog i stigende grad at der aftales faste (Outcome Based) priser for leverancer og det er her man reelt har muligheden for at få de ambitiøse unge ind.

Sidste udfordring er dog nok den største ... flertallet af de store leverandører arbejder med et standard cost begreb, hvilket i den interne afregning betyder at der kun i mindre omfang skelnes mellem erfarne og uerfarne medarbejdere, og dermed skyder man sig selv i foden.

Så tilbage til udgangspunktet... der ER ressourcemangel. Selv kunderne må ikke bare erkende det; men også tage konsekvensen heraf.

31. maj 2017 kl. 11:24
Er it-skandalerne kontrakternes skyld?

..... ud fra den betragtning, at kontrakterne beskriver det resultat, som køber og sælger har forhandlet sig frem til, og ud fra den betragtning at parterne, efter underskriften er sat, begge er overbeviste om, at en gennemførelse i henhold til kontraktteksten vil lede til det ønskede resultat.

Lidt af diskussionen her kommer ind på brugen af standardkontrakter - eller standarder for kontrakter. Meget firkantet kan en kontrakt deles op i to dele: Den del, der beskriver projektet/leverancen og den del, der beskriver hvordan man juridisk/økonomisk skal forholde sig hvis noget ikke går som forventet. Langt de fleste elementer for standarder beskæftiger sig med det sidste, og hvis man derfor logisk set skal kritisere de store, mangeårige statslige projekter, så skal man nok primært rette blikket mod, at de simpelthen ikke er dygtige nok til at beskrive projektet.

Der er nok en vis logik i at man ALDRIG ville få godkendelse til at igangsætte et større IT projekt, hvis det blev beskrevet korrekt fra starten. Der er nok også en vis logik i, at med den "dynamik", der er i det politiske miljø, så er det svært kontraktuelt at beskrive år ud i fremtiden hvordan specifikationerne kan ændre sig uden det får massive økonomiske konsekvenser.

Jeg skal ikke hverken angribe eller forsvare. Men når man læser nogle af alle de udtalelser, der er kommet frem de seneste uger, så virker det himmelråbende amatøragtigt både fra købers og sælgers side, hvis det er rigtigt at man fra starten vidste at ingen af de foretrukne ESDH-standarder ville kunne levere det ønskede resultat. Der ville efter min mening kun være to mulige reaktioner på den konlusion:

  1. Enten undlad at sætte projektet i søen eller
  2. Lav specifikationerne og arbejdsprocesserne om, så projektet er muligt at gennemføre

Det sidste er nok det man har forsøgt at snige ind ad bagvejen ... med den konsekvens at projektet er blevet modarbejdet.... og resultatet: To tabere og en hel masse mennesker, der har brugt al deres tid på at skovle en zillion kroner ned i kloakken.

15. februar 2012 kl. 09:17
Er fejlslagne IT-projekter et politisk valg?

Som offentlig myndighed SKAL man sende større opgaver i udbud. Et antal leverandører prækvalificeres og slutkvalificeres, og alle skal afgive tilbud på præcis det, som den pågældende myndighed har beskrevet de vil have. Og selv samme myndighed har en forpligtelse til at vælge det billigste tilbud.

Konsekvensen heraf er, at der IKKE er plads til en dialog mellem den pågældende myndighed og den valgte leverandør om væsentlige ændringer i tilgangen til opgaven, hvilket betyder at enhver ændring skal komme til projektet EFTER aftalen er underskrevet.

Mellem en professionel, kompetent køber og en tilsvarende professionel, kompetent leverandør bør dette ikke være et problem.

Vi kan blot som borgere konstatere, at dette i en række tilfælde ikke har været situationen... Spørgsmålet er om der er politisk vilje til at lære af dette.. eller det som sædvanligt skal udvikle sig til en skyttegravskrig mellem på den ene side landspolitikerne, på den anden side køberne, og på den tredje side leverandøren.

Og skal vi lære af fortiden, så husker jeg ikke tilfælde, hvor leverandøren reelt set har tabt.

9. februar 2012 kl. 11:21
Dansk import af polske udviklere

Microsoft er blevet kritiseret for at være en "Velvet Sweatshop", dvs en organisation, der udnytter sine ressourcer til et punkt, hvor medarbejderne bliver syge.... Med mit kendskab til det danske IT-miljø, så er der så stor mangel på MS udviklere, at mange i øjeblikket er på grænsen af at blive syge pga arbejdspresset. Det nye initiativ har bl.a. til formål at afhjælpe denne situation, hvilket alle burde være interesserede i. Både kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed burde være tilgodeset her.

31. januar 2008 kl. 12:37