Ib Ohlsen

S-ordfører irettesætter it-ekspertisen: Hemmelige e-valg ER mulige

vis der er noget som dette forløb viser, så er det da netop at man ikke ønsker befolkningens indblanding

Jeg har ikke påstået at det er noget politikerne ønsker. Derfor kan man da godt tro på at et bedre valgsystem vil være en fordel for demokratiet.

15. marts 2013 kl. 12:46
S-ordfører irettesætter it-ekspertisen: Hemmelige e-valg ER mulige

Hvorfor er e-valg så interessant ? Det er et behov vi har ca. 1 gang om året

E-valg er interessant fordi det kan forbedre vores demokrati. Med det nuværende papir/blyant system kan vi kun foretage et valg mellem forholdsvis få muligheder. Derfor er vi henvist til at stemme på en kandidat som hører til en bestemt partiliste og må nøjes med det beskedne udvalg som de private partiforeninger har at tilbyde.

Vi kan derfor ikke stemme på flere kandidater fra forskellige partier, og dermed eksempelvis sammensætte vores eget folketing med 179 kandidater.

Det nuværende partisystem hører fortiden til. Dets eneste berettigelse er efterhånden at kun partierne er i stand til at opstille ordnede kandidatlister, som kan håndteres med det nuværende blyant/papir system.

14. marts 2013 kl. 18:36
S-ordfører irettesætter it-ekspertisen: Hemmelige e-valg ER mulige

For en vælger vil det foreslåede e-valg system ikke betyde nogen særlig lettelse. Man skal stadig møde op på et valgsted og afgive sin stemme i en lukket kabine. Den store fordel kommer først når man får et system der muliggør stemmeafgivelse fra en vilkårlig computer eller smartphone. Det kræver imidlertid sikkerhedssystemer som ikke eksisterer i dag. Hemmelig afstemning fra egen computer kræver både nyt hardware (f.ex. systemer der verificerer via fingeraftryk eller irisgenkendelse) samt software der sikrer at stemmeafgivelsen ikke kan overvåges af tredieperson. Det ville være godt for demokratiet hvis vi fik et sådant system fordi det muliggør en meget større borgerdeltagelse i den demokratiske proces. Så det burde være en udfordring for IT firmaer.

14. marts 2013 kl. 14:17
Konsulent: Derfor fejler it-projekterne

Et godt gammelt ord, som PA Consulting m.fl. fuldstændig har glemt.

Når så mange IT projekter fejler er det ikke kun på grund af manglende kommunikation. Den vigtigste årsag er at man simpelthen har lavet et system, der ikke opfylder brugernes behov. Den alvorligste kommunikationsbrist er derfor ikke information til medarbejderne, men information fra medarbejderne. Et projekt er derfor dømt til fiasko hvis systemudviklerne tror de er klogere end brugerne.

Det undrer mig at man generelt accepterer et fejlrate på 50%. Tænk hvis man var lige så tolerant med store bygge og anlægsprojekter.

26. juni 2012 kl. 21:26
Seks rådgiverfirmaer var for få til at redde Polsag

Der er noget der tyder på at der har været for mange konsulentfirmaer på sagen (seks helt nøjagtigt).

Problemet er at IT konsulenter fokuserer på IT funktionaliteten, men de har ingen erfaring med den daglige brug af systemet. For at få et godt brugbart system er det derfor altafgørende at magten til at tage beslutninger flyttes fra IT eksperterne til brugerne.

Man bør starte med at nedsætte en brugergruppe, som fastlægger kravene - FØR man involverer IT kyndige. Samme brugergruppe skal være dem der følger op på systemdesignet og suverænt afgør om systemet er klar til brug - før implementering.

For dyrt vil nogen måske sige, og ja, man vil næppe kunne genbruge så meget IT hyldevare, men i sidste ende vil det nok blive billigere fordi man kan skabe et system der dur.

6. februar 2012 kl. 23:46
Sådan foregår dansk forsøg med e-valg

Og derfor er det vigtigt at finde et god måde at understøtte det med IT.

Grunden til at det er vigtigt er, at det er det eneste alternativ til det nuværende partisystem, som er en tikkende bombe under demokratiet. I demokratiets barndom var partierne udtryk for forskellige befolkningsgruppers forskellige interesser. I dag er partierne derimod nærmest at sammenligne med forskellige varemærker, "brands", som kan bruges til at markedsføre hvad som helst, bare det giver stemmer.

Der er derfor ikke længere den store forskel på partierne. Meninger og holdninger kan vælges taktisk, så de giver maksimal udbytte, og derfor kan en radikal partileder for eksempel pege på en en rød regering selv om hun er mere enig med blå blok, simpelthen fordi en rød regering nok er lettere at styre for et lille midterparti.

Et godt STV system ville give magten tilbage til vælgerne, og til de valgte. Partierne ville blive reduceret til det de er, private foreninger. De 179 folketingsmedlemmer vill så frit kunne indgå aftaler med hinanden, uden at skulle tækkes en partiforening.

6. juni 2011 kl. 15:36
Sommerkonkurrence: Hvad skal tablet-pc hedde på dansk?

Forekommer at være det mest mundrette.

21. juli 2010 kl. 14:40