Morten Bøgh

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Unge it-løver skal på mainframe-tæmmerkursus

Rettet henvisning jvf ovenfor

Min sidste henvisning (...Se også:) blev spist at Version2-programmellet. Den rigtige henvisning er: expertanswercenter.techtarget.com/eac/blog/0,295203,sid63_tax301393,00.html (kopier henvisning ind i et browser-adresse-felt hvis du vil se artiklen)
Kommentar til Unge it-løver skal på mainframe-tæmmerkursus

Re: Hvis ikke bjerget vil komme...

Se også http://expertanswercenter.techtarget.com/eac/blog/0,295203,sid63_tax3013... som ganske vist er 5 år gammelt og ganske vist er formuleret af en IBM-medarbejder. Og som mere handler om COBOL end om mainframe generelt. Men alligevel har man jo muligheden for at vælge at tro på det og på bud...
Kommentar til Unge it-løver skal på mainframe-tæmmerkursus

Re: Hvis ikke bjerget vil komme...

I må 'tro' hvad i vil om mainframens fremtid. Det er lidt svært at kommentere på. Jeg gør opmærksom på nogle forhold ude i samfundet som udgør en baggrund for CA's initiativ. CA har tidligere begrundet deres initiativ, se fx http://www.version2.dk/artikel/14660-ca-sexer-mainframe-op-med-webbaser...
Kommentar til Unge it-løver skal på mainframe-tæmmerkursus

Re: Hvis ikke bjerget vil komme...

Indlægget er en meget præcis beskrivelse af problemet, og af årsagen til CA's uddannelses-initiativ: De fleste (yngre?) edb-folk har en floskelpræget og negativ holdning til mainframe. Nogen skal have en (positiv) forståelse af mainframe hvis samfundet som vi kender det, skal køre videre, og fx....
Kommentar til Er formelle specifikationer døde?

SQL!

'Formelle specifikationer' er i dag noget der ligger i databasedesign og som man møder i SQL-programmering. Fx at en dato er en dato: databasen giver sikkerhed for at alle datoer i basen er valide datoer, og for at alle datoer i forespørgsler til basen er valide datoer. Fx at databasen giver sikk...
Kommentar til Er formelle specifikationer døde?

Re: Scripting sprog!

En prototype i et scripting sprog kan arbejde imod det SQL-datagrundlag som indgår i opgaven. Prototype-opgaven kan i høj grad være at vurdere om disse datastrukturer fungerer ok. Jo, vi taler sikkert om hver sin ting, 'formelle specifikationer' er noget andet end 'prototyping'. Det er svært at f...
Kommentar til Er formelle specifikationer døde?

Scripting sprog!

I analysefasen programmerer man med held kritiske dele af programmellet i et scripting sprog, for at verificere at det logisk hænger sammen. Fordele ved at bruge et scripting sprog: - Det er nemt og hurtigt og rette når det viser sig det ikke hænger sammen - Man får lavet et isoleret programmel ...
Kommentar til Skal vi bare acceptere programfejl?

Fejl skal naturligvis rettes af leverandøren

Selv med en systematisk udviklingsproces og en systematisk test og med brug af den bedste vilje slipper der fejl igennen. Det betyder at det er væsentligt at kunne rette fejl sikkert og hurtigt når de efterfølgende dukker op. Et paradoks er, at hvis systemudviklingsprocessen drives i retning af ...
Kommentar til Arbejdede i blinde: Blå Skærm plagede katastroferamt boreplatform

Re: Der laves utrolig meget klytkode...

Ledelsen beslutter om tid og penge. Nogle beslutninger er forkerte. Generelt bruges rigtig meget tid og penge på edb, og alligevel ender mange firmaer i nær-døds oplevelser på grund af edb-problemer. Og det er ikke ledelsen der laver edb. Jeg har ikke læst Feynman's bog. Det lyder grotesk at rumf...

Der laves utrolig meget klytkode...

...Branchen laver utrolig meget klytkode, vi laver utrolig meget klytkode. Dårlige operativsystemer, uduelig ledelse, dovne brugere, dårlig kaffe og defekte vippebeslag på kontorstolen kan bidrage til klytteriet, men det er faktisk muligt at lave strålende software trods sådanne uheldige ydre oms...
Kommentar til Uddannelsen der ikke findes

Re: The mythical man-month

Edb drejer sig om at løse konkrete problemer, og ikke altid om at lave 'standardiserede system program produkter'. Tilsvarende skal løsningen på et konkret problem ikke altid findes ved at søge blandt 'standardiserede system program produkter' på markedet. Man kan også bare løse det: programmere ...
Kommentar til Uddannelsen der ikke findes

The mythical man-month

Der er kommet en mere nutidig afløser for bogen 'The Mythical Man-Month'. Den hedder 'Software Project Secrets: Why Software Fail', fra 2005. Anbefales. 'The Mythical Man-Month' stammer fra en tid hvor 'mongolian horde' princippet for software-udvikling havde en vis ræson: Det var dengang det at ...

Konstruktivt

Nu er det jo også en mulighed at løse problemerne. Hvis alle mainframe-eksperter er lige så gråhårede som Dale Vecchio selv, så kunne man jo uddanne nogle nye. Hvis brugergrænsefladen til mainframe er vanskelig, kunne man jo lave en bedre. Debatten ovenfor belyser mange af de reelle fordele ved ...
Kommentar til McAfees fatale opdatering skaber panik kloden over

Kødet er skrøbligt, ånden er redebon

Det knoksede ved virus-bekæmpelses-tankegangen er at den bekæmper det onde, i stedet for at fremme det gode. En vestlig, kristen, arvesyndspræget tankegang om at 'systemet' er ufuldstændigt og hullet, synden går svanger. Så Windows, hullet og skrøbeligt som det er, passer fint til traditionelle v...

Men store banker bruger mainframe!

Ifølge SDC's hjemmeside servicerer SDC 146 pengeinstitutter med i gennemsnit 25.000 kunder hver. Dvs. hvis denne omlægning til Windows lykkes, ændrer det ikke på det faktum at alle 'store' banker verden over kører deres kontohåndtering på IBM mainframe og IBM DB2-database.
Kommentar til Sundheds-it giver ingen økonomisk gevinst til hospitaler

Overlever patienten?

Et højt privacy-niveau vil altid være kontraproduktivt. Hvad gør skadestuen når patienten bliver bragt ind i koma? Det man gør i dag er via søgning i CPR finde patientens CPR-nummer ud fra hvad man nu kan finde af oplysninger. Og hvad gør en læge som kommer i tanke om navnet på en patient med en ...
Kommentar til Sundheds-it giver ingen økonomisk gevinst til hospitaler

Hvorfor skal det gå ud over CPR?

Vi hænger fast i et forældet CPR-system Ikke forstået. Nuværende CRP-system er forudsætning for 'det digitale Danmark', fx. skattesystemet og bankernes edb-systemer. Jo, det er et mainframe-system. Dette har ikke forhindret at systemet kan tilgås via forskellige interfaces. Datakvaliteten i sys...
Kommentar til Ud og trampe med CO2 fødderne

Købmandsregning

CO2 indhold i atmosfæren er steget fra 280 ppm til 380 ppm i den periode menneskeheden har brændt kul og olie i større mængder (industrialismen og derefter). Det er en stigning med over 33%. Men man kan også se det sådan: Inden industrialismen var knap 3 ud af 10.000 luftmolekyler CO2. Nu er det...
Kommentar til DTU: Vi skal op ad abstraktions-stigen og væk fra synlig kildekode

Hellere et fandens rod end et struktureret helvede...

Lige en vinkel mere (...og der skal nok lige spoles tilbage til starten af diskussionen): 'CASE' begrebet i 1980'erne var en sjov tanke og havde ikke større betydning i praksis. Men for IBM havde begrebet meget stor betydning - desværre negativ. IBM lancerede 'IBM Repository' som søgte at botani...

Re: VirkNyt juli 2009

Det er vel fordi konfigurations filen ikke opfører sig ordentligt ;) Jo - det er altid godt at skylde skylden på brugerne. Jeg begynder at fornemme hvad der ligger i mottoet for Version2: "Edb for professionelle", nemlig at edb folk er professionelle, det er brugerne der er idioter. Man...