Morten Bøgh

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Agilitet

Det, jeg hører Karsten Lauritzsen sige, er at ganske vist er tidsplanerne for PSRM skredet i betænkelig grad, men ‘agile’ er en rigtig god måde at udvikle it-systemer på. Begge dele kan han have ret i, men argumentationen, sammenkædningen, er bagvendt: At fordi ‘agile’ er godt, er forsinkelser ac...
Kommentar til Mainframen har for travlt til at dø

Mainframe er...

100.000 kr’s spørgsmålet er om mainframe kan noget som andre servertyper ikke kan. Jeg er tilbøjelig til at svare ‘ja’, men det er godt nok ikke nemt at komme med en dækkende argumentation. Og nedenstående er ikke en komparativ analyse af forskellige serverarkitekturer, men mere en vurdering af h...

Jagten på gammel teknologi om 20 år skal startes nu?

Vi mangler en god forklaring på at ’Mainframe teknologi’ næppe kan vedligeholdes om 20 år. Alene tidsspændet i udtalelsen, gør det diffust. Hvis der kan konstateres et problem, må det da vise sig væsentlig hurtigere end ’om 20 år’. Modsat: Hvis der ikke er et problem i dag, hvorfor skulle der så ...
Kommentar til Dansk center vil skabe værktøjer til fejlfri programmering

Kurt Gödel

Kurt Gödel - matematiker, fra 1940’erne, kollega og ven med Albert Einstein i Princeton - mente (dvs. kunne matematisk bevise) at: Vi kan ikke på forhånd vide hvad den simplest mulige beskrivelse af et system er. Dvs man er velkommen til at opstille en hypotese, og søge at beskrive systemet ud fr...
Kommentar til Minister: Krav om GDPR-samtykke til kirkeblade er absurd

Det kristne ægteskab

At gifte sig via den danske folkekirke er i sin essens en offentlig og offentliggjort handling. Fra middelalderen og indtil for få år siden, blev der fra prædikestolen lyst for brylluppet et par uger inden, i form af at præsten rejser spørgsmålet om der var nogen i menigheden som havde noget lovf...
Kommentar til Chrome vil markere alle HTTP-sider som usikre

Hvad med forenings Danmark og alle deres hjemmesider?

Som web-master for 'Søllerød Petanque Klub' (www.sollerodpetanque.dk) finder jeg det her vanskeligt: Enten må medlemmerne holde op med at bruge Google Crome, eller også får de at vide at omgang med klubbens hjemmeside nærmest er kriminelt, og i hvert fald usikker (...er mit...
Kommentar til Amazon: Lambdaer er det nye COBOL

Eventual og actual consistency

Ja Amazon (altså boghandlen) kører med ‘eventual consistency’. De gør lageret op hver nat, og konstaterer ved den lejlighed hvilke bøger de har fået solgt to gange i løbet af dagen. Sådan er det bare med distribuerede systemer, hvis det er den verden man lever i: Den ene del af systemet ved ikke ...
Kommentar til Udvikler: Open source-kode kan erstatte milliondyrt projekt

Den oprindelige artikel i digi.no...

Den oprindelige arktikel i digi.no er mere nuanceret (og længere...) end version2's meget positive resume. Digo.no skriver bl.a. om en afprøvning af systemet med scanning af nummerplader i realistiske omgivelser: "Med en suksessrate på omtrent 1/877 er det langt igjen før OpenALPR er...

Engang brugte man SQL databaser

Ja, der tegner sig et mønster i ‘moderne IT’: Mistro til centrale SQL-databaser. Mens mantraet i 1990’erne, hvor jeg trådte i mine erfaringer med livet og iT, var det omvendte: IT (eller EDB) gik ud på at udmønte en problemstilling i en SQL-database: Vejen derhen var Dataanalyse, normalisering, I...
Kommentar til WannaCry og NotPetya: Hvad vi har lært om it-sikkerhed i 2017

At stjæle creditials på Windows?

Når NotPetya var kommet ind på en Windows-pc, så afsøgte den pc'en for credentials - altså identitetsoplysninger for brugere med flere rettigheder. Er der nogen derude, som kan sige lidt mere om det her? Er det virkeligt rigtigt, at man kan låne andre brugeres rettigheder på Windows...

Jeg har svært ved at få øje på blandigen

Google vil ikke helt røbe hvordan det her virker, fordi det kun er dem selv der kan få det til at virke... Ja, hvad skal vi andre så med det, ud over at blive imponeret over hvad Google dog kan, hvor er de dog dygtige... Yderligere er det ligesom at fremstillingen skifter emne undervejs: Det star...
Kommentar til Skat og billigere IT

“Skats vakkelvorne gamle mainframe”

Formuleringen er ikke god: Det er ikke Skats mainframe, det er i det her tilfælde KMD’s. Andre dele af Skat kører på CSC’s mainframe. Mainframes er ikke vakkelvorne: Meget andet kan man beskylde mainframe for, men i spørgsmålet om vakkelvorenhed er mainframe en robust platform med relativt stor...

Backend - Core systemer - Hvem tager over?

Diskussionen her cirkler - med gode indspark - omkring et andet problem: Er der fremover nogen der kan udvikle backend-systemer i Danmark? Er der i fremtiden programmører med fokus på den slags systemer, eller må vi fremover bygge nationens kærnesystemer på tilpassede SAP-brancheløsninger? Erfari...

Kapow!

Tak for en saglig gennemgang som kommer meget dækkende rundt om emnet. Netop fra en IT-vinkel er diskussionen interessant: Tyngdekraft, masse, massetræghed (:at det kræver 'kraft' at ændre hastighed for et objekt) omhandler de faktiske forhold i jernindustrien og alle andre...

Re: De lærer aldrig

Det er en meget underholdende branche, it-branchen. De mest bizarre synspunkter trives udmærket, der er ingen grovsortering som kan få de værste skæverter sorteret fra inden de indgår i løsningsdiskussionen. Man kan sammenligne med fx. brobygning hvor der også har været enkelte fejltagelser i tid...

SAP HANA - Er der nogen der ved hvad det nye er?

SAP HANA databasen markedsfører sig på egenskaber som databaserne DB2 og Oracle har haft siden Ruder Konge var knægt: DB2 og Oracle lægger de mest anvendte data i hukommelsen, evt. alle data, hvis der er hukommelse nok. Og, ja, der er jo mere hukommelse i vore dage, måske er der endda nok til all...
Kommentar til Mainframes: Back to the future

RACF som skurken ?

Rigtigt at 'security by obscurty' er en relativt dårlig idé. Altså ideen om at jo mere kaotisk installationen er, jo højere er så sikkerheden. Det kan give nogle uheldige incitatementer til at fremme det første. Men ellers: En mainframe er i sagens natur en relativt stor...
Kommentar til Danmark har ikke brug for flere programmører

Forholdene i Kalundborg

Version2 skriver for nyligt vedr. logning i kommuner: »Kommunen oplyste under inspektionen, at det ikke er uproblematisk at gennemgå loggen, da kommunens databehandler ikke kan udskrive det i et læsbart format,« lyder det i resultatet af inspektionen i Kalundborg. http://www.version2.dk/artikel/k...
Kommentar til Startup-land: Her er de cowboytrick, der gav Queue-it succes

SQL - noSQL

Jo - selvfølgeligt kan man lave synkroniseringspunkter 'selvom' man bruger noSQL. Man kan også programmere hele bankapplikationen i Z80 maskinkode, og opnå perfekt synkronisering af konti på tværs af transaktioner - det er bare en helt enormt krævende opgave. Det nemmeste er at...
Kommentar til Startup-land: Her er de cowboytrick, der gav Queue-it succes

Forældede databaser bag Qeueue-it's succes?

Queue-it's succes er nok også sikret fremover: De 'forældede databaser', SQL-databaserne, er kommet for at blive. De fungerer bedre til mange forretningssystemer - hvilket artiklen ovenfor da også får nævnt i en bisætning. Standard-eksemplet på den moderne noSQL-verden...
IT Company Rank
maximize minimize