Morten Bøgh

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Gudskelov det var 2020

Tak for indlæg

Ubetinget tak for en skarp og rigtig vinkel på et emne som i forvejen har afstedkommet milliarder af synspunkter. Den positive vinkel , på et år som har været aldeles forfærdeligt, er ...
Kommentar til Ambitiøs finanslov – umuligt it-projekt?

Når noget ... skal implementeres i et ustabilt system

Version 2 har tidligere bragt en henvisning til et speciale fra IT-universistetet 'Service orienteret arkitektur eller fælles database'. De 34 sider handler også om meget andet, men der cirkles en del omkring it-arkitekturen bag Motorregistret (som ihvertfald ikke var præget af 'fælles database'...

...er ramt af legacy-udfordringer...

‘Legacy’ systemet i denne forbindelse må være ‘Aktiehandels-systemet’ som er en del af Skats ‘TastSelv’-løsning overfor skatteyderne. Systemet blev lanceret i etaper omkring 2015, og det bygger på en DB2-database, som håndteres via kodning i Java og Cobol. Systemets kærne kører på mainframe. Syst...
Kommentar til C blev årets programmerings­sprog i 2019

Det rigtige værktøj rummer ofte SQL

Bemærk at SQL sproget er off-topic i denne diskussionstråd og i Wikipedia artiklen om paradigmer: https://da.wikipedia.org/wiki/Programmeringsparadigme En tilsvarende engelsk Wikepedia artikel holder sig til nogenlunde samme opdeling. SQL er åbenbart hverken imperativt, funktionelt, objektoriente...

Re: 'Fysikkens love'

Jeg forsøgte i mit indlæg at komme et spadestik dybere end hr chefudvikleren, Tomer Gabel: De problemer han ser ved microservices hænger sammen med et ganske bestemt forhold i den fysiske virkelighed: Commit-spaces. Hvis vi skal endnu dybere - og det skal vi åbenbart - så rummer den fysiske virke...

'Fysikkens love'

Ja, det er altid en god ide at observere fysikkens love: tyngdeloven etc. Hvorvidt man skal overholde dem, behøver man ikke overveje, det læres den hårde vej hvis man ignorerer dem. Referatet ovenfor cirkler rundt og rundt omkring det uløselige problem ved microservices: At services ikke kører i ...
Kommentar til Løsninger på problemer vi ikke burde have (længere)

0c4 exception i IBM mainframe arkitekturen

Pointere i mainframe-programmel har sikkerhedsseler og airbags. Det havde maskinen allerede i 1980 da jeg startede med at arbejde med mainframe: Hvis en pointer ramte udenfor programmets 'adresseringsrum', dvs det område som trådens maskininstruktioner var blevet tildelt af operativsystemet, ble...
Kommentar til It-problemer for nyt skattesystem: Udskudt til 2024

Re: Hvilken slags legacy-systemer er det egentlig i skat?

Årsopgørelses-systemet - som er det største af legacy-systemerne, og som også er det mest omtalte i denne 'månelandingsårs-diskussion', har følgende tekniske karakteristika: Kærnesystemets grundlæggende design stammer fra 1992. Der er hvert år siden da er lavet et nyt (års) system med mere eller ...
Kommentar til Brænd de offentlige udbud ned og start forfra

Kommunedata og Regnecentralen

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde hos Datacentralen i en årrække. Det er en kær erindring om dengang , når Henrik Sørensen ovenfor forveksler 'Datacentralen' og 'Regnecentralen'. Ligesom dengang i 1980'erne: Hvis jeg stødte på venner og bekendtskaber efter nogen tids radiotavshed, så ventede...

Agilitet

Det, jeg hører Karsten Lauritzsen sige, er at ganske vist er tidsplanerne for PSRM skredet i betænkelig grad, men ‘agile’ er en rigtig god måde at udvikle it-systemer på. Begge dele kan han have ret i, men argumentationen, sammenkædningen, er bagvendt: At fordi ‘agile’ er godt, er forsinkelser ac...
Kommentar til Mainframen har for travlt til at dø

Mainframe er...

100.000 kr’s spørgsmålet er om mainframe kan noget som andre servertyper ikke kan. Jeg er tilbøjelig til at svare ‘ja’, men det er godt nok ikke nemt at komme med en dækkende argumentation. Og nedenstående er ikke en komparativ analyse af forskellige serverarkitekturer, men mere en vurdering af h...

Jagten på gammel teknologi om 20 år skal startes nu?

Vi mangler en god forklaring på at ’Mainframe teknologi’ næppe kan vedligeholdes om 20 år. Alene tidsspændet i udtalelsen, gør det diffust. Hvis der kan konstateres et problem, må det da vise sig væsentlig hurtigere end ’om 20 år’. Modsat: Hvis der ikke er et problem i dag, hvorfor skulle der så ...
Kommentar til Dansk center vil skabe værktøjer til fejlfri programmering

Kurt Gödel

Kurt Gödel - matematiker, fra 1940’erne, kollega og ven med Albert Einstein i Princeton - mente (dvs. kunne matematisk bevise) at: Vi kan ikke på forhånd vide hvad den simplest mulige beskrivelse af et system er. Dvs man er velkommen til at opstille en hypotese, og søge at beskrive systemet ud fr...
Kommentar til Minister: Krav om GDPR-samtykke til kirkeblade er absurd

Det kristne ægteskab

At gifte sig via den danske folkekirke er i sin essens en offentlig og offentliggjort handling. Fra middelalderen og indtil for få år siden, blev der fra prædikestolen lyst for brylluppet et par uger inden, i form af at præsten rejser spørgsmålet om der var nogen i menigheden som havde noget lovf...
Kommentar til Chrome vil markere alle HTTP-sider som usikre

Hvad med forenings Danmark og alle deres hjemmesider?

Som web-master for 'Søllerød Petanque Klub' (www.sollerodpetanque.dk) finder jeg det her vanskeligt: Enten må medlemmerne holde op med at bruge Google Crome, eller også får de at vide at omgang med klubbens hjemmeside nærmest er kriminelt, og i hvert fald usikker (...er mit Dankort mon i fare?). ...
Kommentar til Amazon: Lambdaer er det nye COBOL

Eventual og actual consistency

Ja Amazon (altså boghandlen) kører med ‘eventual consistency’. De gør lageret op hver nat, og konstaterer ved den lejlighed hvilke bøger de har fået solgt to gange i løbet af dagen. Sådan er det bare med distribuerede systemer, hvis det er den verden man lever i: Den ene del af systemet ved ikke ...
Kommentar til Udvikler: Open source-kode kan erstatte milliondyrt projekt

Den oprindelige artikel i digi.no...

Den oprindelige arktikel i digi.no er mere nuanceret (og længere...) end version2's meget positive resume. Digo.no skriver bl.a. om en afprøvning af systemet med scanning af nummerplader i realistiske omgivelser: "Med en suksessrate på omtrent 1/877 er det langt igjen før OpenALPR er på nivå...

Engang brugte man SQL databaser

Ja, der tegner sig et mønster i ‘moderne IT’: Mistro til centrale SQL-databaser. Mens mantraet i 1990’erne, hvor jeg trådte i mine erfaringer med livet og iT, var det omvendte: IT (eller EDB) gik ud på at udmønte en problemstilling i en SQL-database: Vejen derhen var Dataanalyse, normalisering, I...
Kommentar til WannaCry og NotPetya: Hvad vi har lært om it-sikkerhed i 2017

At stjæle creditials på Windows?

Når NotPetya var kommet ind på en Windows-pc, så afsøgte den pc'en for credentials - altså identitetsoplysninger for brugere med flere rettigheder. Er der nogen derude, som kan sige lidt mere om det her? Er det virkeligt rigtigt, at man kan låne andre brugeres rettigheder på Windows platformen? ...

Jeg har svært ved at få øje på blandigen

Google vil ikke helt røbe hvordan det her virker, fordi det kun er dem selv der kan få det til at virke... Ja, hvad skal vi andre så med det, ud over at blive imponeret over hvad Google dog kan, hvor er de dog dygtige... Yderligere er det ligesom at fremstillingen skifter emne undervejs: Det star...