Søren Ferling

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Overvågning: Hvordan får vi vækket befolkningen?

Re: Et ikke-svar

Uden at debatten nu skal afspore alt for vildt så vil jeg altså gerne vide hvad det var der var så urimeligt i forhold til det der skete. Nu ville jeg bare være sikker på ikke at være for kritisk, når jeg ellers kritisere gruppen. Det formelt set urimelige gik på at de havde 'fået...
Kommentar til Overvågning: Hvordan får vi vækket befolkningen?

Re: Et ikke-svar

Det er ikke min opfattelse; den sympati de unge vandt, vandt de fordi de rent faktisk blev behandlet urimeligt af politikerne, og i kraft af bred antipati for Faderhuset som overtog J. vej 69. Jeg mener ikke de vandt sympati andre steder end i medierne og dér som følge af journalisters ge...
Kommentar til Opgør med den tech-monopoliserede fremtid

Ideologierne...

liberalisme og socialisme er rationalistiske og har som ideologier generelt ikke modforestillinger til egne principper og vil derfor have teknokrati som resultat. Karl Polanyi (ungarsk-canadisk etnolog og økonom) skrev før sin død i 1964 at 'kapitalismen vil vinde, men vi vil få den med...
Kommentar til Valgkampen 2019 Satan eller klima

Re: Nazi?

Vi taler vist forbi hinanden. Grupper af mennesker, som de forefindes, har normalt relativt ens genetik, derfor vil mange andre af de kriterier, man sorterer mennesker efter, automatisk også være sammenfaldende med genetik - om man ved det eller ej. Dette forstærkes af at genetik også giver sig e...
Kommentar til Valgkampen 2019 Satan eller klima

Re: Nazi?

Genetik er ikke problemet - hvis vi havde haft genetik under nazismen, var det måske hurtigt blevet afsløret, at Hitler var Jøde. Jeg forstår ikke, hvad det er et argument for eller imod. Jeg peger på at etniske udrensninger, massemord og folkemord oftest mere eller mindre er foregået ef...
Kommentar til Valgkampen 2019 Satan eller klima

Re: Nazi?

Jeg kan se, at såvel kommunisme som islam falder ind under den definition på nazisme, som du mener Krasnik burde have. Begge systemer foretager etniske udrensninger - og de bliver i praksis også udført efter genetiske kriterier - ligesom nazismens jødeudryddelser, der skete før vi havde m...
Kommentar til Valgkampen 2019 Satan eller klima

Re: Nazi?

Nu er det jo ikke mig der laver reglerne, men se eksempelvis gennemgangen fra Martin Krasnik: https://www.bt.dk/politik/chefredaktoer-paludan-er-nazist Det er da vist heller ikke Hr. Krasnik, der laver reglerne. De er forhåbentlig bundet op på noget faktuelt og ikke journalisters følelser...

Anglisisme...

"Seks måneder efter at have lært om sårbarhederne..." Seks måneder efter at - være blevet bekendt med/have fået kendskab til/og en del andre muligheder. 'learned about' betyder ikke at man har været på skolebænken.

Re: Med vilje ?

"Det vil komme Intel tilgode, med mindre de selvfølgelig køber AMD...." Nu er teknikken fra 1995 - men dette kommer nok lidt ubekvemt for Intel, når nu AMD for første gang i et årti har lanceret CPU'er, der er reelle konkurrenter til Intels.

Elektronisk religion

Den kinesiske ledelse har de senere år kigget lidt ambivalent på kristendommen, fordi landet har problemer med borgernes moral og de overvejer om man ad den vej kan få lidt samvittighed ind i undersåtterne. Nu ser det så ud til at de har valgt den ydre styring frem for den indre.

Totalovervågning...

»Det er fuldstændigt uacceptabelt. Der bør ikke være noget sted, hvor terrorister kan skjule sig,« siger den britiske indenrigsminister, Amber Rudd, i et interview med BBC One. Det vel det samme som at sige at ingen må kunne skjule sig for staten - nogen steder - og det betyder vel igen at state...

Re: Dos 6.22 og memmaker

Rigtigt godt blev det med Qem og Nortons ncache.exe - begge er bedre end MS's egne. Jeg havde en sjov oplevelse med en 286'er, der jo har en del fri ram mellem 640 og 1024 - ncache fandt det hele og maskinen blev tre gange hurtigere - man kørte ofte helt uden softwarecache dengang...

Re: Kryptering og komprimering

Jeg har ikke meget forstand på det, men jeg husker fra da jeg prøvede Bitcasa at de skrev at man godt kan deduplikere krypterede data, fordi man identificerer dubletter ud fra en hash-værdi af det krypterede. Vel egentlig samme princip, som når man hacker passwords udfra lækkede hashværdier af d...
Kommentar til De usandsynlige sandsynligheder

Re: MHP holder vist ikke vand

Her er en udgave af min forståelse: "Jeg har to børn, det ene er en dreng født på en tirsdag. Hvad er sandsynligheden for at jeg har to drenge." Tak for forklaring, som jeg vist må tygge lidt på ;-)
Kommentar til De usandsynlige sandsynligheder

Re: MHP holder vist ikke vand

Har du gjort dig den ulejlighed at simulere problemstillingen inden du giver dig til at argumentere? Du vil opdage, at det første valg rent faktisk betyder noget! Helt så ferm til Excel er jeg ikke - det ville have taget tiiid. Men idéen er jeg enig i - man må prøve flere tilgange, når ma...
Kommentar til De usandsynlige sandsynligheder

Re: MHP holder vist ikke vand

Sandsynligheder er tit svære at forstå, og mange i tråden nægter, lige som for opgaven med de 2/3 chance for at få en bil, at tro på argumentet. Dem ville jeg gerne spille terning mod :-) Hmm, nu har jeg læst og læst og må nok indrømme at jeg ikke havde forstået at en dør så at sige kan n...
Kommentar til De usandsynlige sandsynligheder

Re: MHP holder vist ikke vand

Det er klart og logisk forklaret i den refererede tråd hvorfor udfaldsrummet er anderledes --når man har den ekstra information: "at det ene barn er en dreng født på en tirsdag", og at gunstige/mulige derfor er anderledes. Det er endda forklaret på flere måder, så der er flere måder at...
Kommentar til De usandsynlige sandsynligheder

Re: MHP holder vist ikke vand

Men bare rolig. Der er endnu mere bizarre eksempler på dette. Vi kan nok blive enige om, at hvis jeg har to børn og den ene er en dreng, så er sandsynligheden for at jeg har to drenge 1/3 (der er 3 lige sandsynlige scenarier - DD, DP og PD). Men hvis jeg siger, at jeg har to børn hvor den ene e...
Kommentar til De usandsynlige sandsynligheder

Re: MHP holder vist ikke vand

Det er klassisk, at det er svært at håndtere betingede sandsynligheder som denne - altså "givet at værten åbner en dør og der er en ged bag denne". Det er her - som sagt - at intuitionen ikke længere holder, hvilket også kommentarerne viser :-) Sansynligheden er ikke betinget af...
Kommentar til De usandsynlige sandsynligheder

Re: MHP holder vist ikke vand

Jov, det gør den nu nok. Fra starten er der 1/3 sandsynlighed for at bilen er bag enhver af dørene. Men når værten åbner en dør og der viser sig at være en ged, så ændrer sandsynlighedsbilledet sig. Jeg har godt nok læst statistik, men må nok her støtte mig til beregningerne foretaget af endnu ...