Lars Skovlund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Top 3 matematikdidaktiske bommerter. Nogensinde.

Målet med matematikundervisning

Martin Kristensen rammer lidt ned i problemets kerne synes jeg. Han er ingeniør; jeg har altid betragtet især gymnasiets matematikundervisning, men også folkeskolens, som værende rettet mod et bestemt mål: Ingeniøruddannelsen! Det gælder både emnevalg og didaktik. Didaktikken har Nicholas behandl...
Kommentar til Ulovlig dataindsamling: Højesteret afviser Patientdataforeningen

Re: Der må være noget galt

Problemet med retlig interesse/søgsmålskompetence er at det ikke er lovbestemt. Det er "retspraksis". Retsplejelovens § 255 siger ikke noget om de kriterier, der skal være opfyldt, før nogen kan optræde som sagsøger i en sag ved domstolene. Det har i dansk procesret traditionelt...
Kommentar til Computer installerer opdatering mens patient ligger i narkose

Re: Pænt kedelig oplevelse.

I et velkendt land på anden side af dammen, var det blevet til en retssag. Jeg tror nu nok at det herhjemme vil kunne føre til en patienterstatningssag.
Kommentar til Always - Never

Re: Mange spørgsmål rejser sig....

blive varetægtsfængslet i 3 uger for at købe brintoverilte i for store mængder Det er ikke det tynde pjask man kan købe på apoteket, der er tale om, når politiet reagerer på denne måde. Lad mig citere Derek Lowe, som jeg har brugt før: Everyone knows hydrogen peroxide, HOOH. And if you know ...

Re: Men hvad er bedst for samfundet som helhed?

Anne Marie, der er ingen der har sagt at medicin skal stå alene. Det er ikke sådan det fungerer, tvært imod gives medicinen kun 2-3 gange i et behandlingsforløb. Og responsen er, som jeg skriver, rigtig god. Michael Mithoefer, der er en af de forsøgsansvarlige, skriver: MDMA-assisted psychothera...

Re: Men hvad er bedst for samfundet som helhed?

@Anne Marie, en del af grunden til de høje udviklingsomkostninger er at langt de fleste udviklingsprojekter fejler! Mange af dem fejler først når der er brugt mange penge på dem (når de når til klinikken). Så de få der lykkes skal opveje dette tab. Jeg kan anbefale medicinalkemikeren Derek Lowes...
Kommentar til Minister: Krav om GDPR-samtykke til kirkeblade er absurd

Religion er personhenførbart

Forstår ministeren ikke dette?
Kommentar til Ævl om Sundhedsplatformen

Re: Hvad kvalificerer Flemming Sylvest til at udtale sig?

Jeg har tidligere omtalt det mærkværdige i at hævde at en 17-siders vejledning i skift fra sommer- til vintertid skulle være særligt fordømmende ift. kvalitet. Efter det opstod så balladen om SP versus Landspatientregisteret. Går man ind på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside kan man læse* Data fr...

Re: Ulovligt?

Man kan næppe sagsøge Frederiksberg byret, der oprindeligt udstedte en editionskendelse. For retten kan jo altid hævde, at ISP ikke mødte op og redegjorde for de regler, der taler imod en udlevering af data. Er det ikke ved at være en forældet tankegang, at dommeren ikke selv kender reglerne ...

Re: Screenshots af platformen?

Der har fra starten været meldt ud, at Epic ikke tillod gengivelser af SP-skærmbilleder i medierne, hvorfor der eksisterer ganske få. Hvorfor bestemmer Epic sådan noget?
Kommentar til Mur af tavshed omkring påstået Jens Rohde-hacking

Re: Kommunister

Det er vel i håb om at wikipedia ikke reagerer, og oplyser alle besøgende om hvad der er under opsejling.. Det gjorde de nu. Der var en site-notice på Wikipedia i nogle dages tid for et par uger siden. Der skulle være en afstemning i EU, jeg tror det var den 5. Jeg har ingen anelse om hvordan...
Kommentar til Mur af tavshed omkring påstået Jens Rohde-hacking

Re: Hacking - NOT

Nu var det også det med den ødelagte Word-skabelon (der kan nok være flere grunde til at man får den besked...), jeg havde mest i tankerne. Hvis Rohde i forvejen er lidt konspiratorisk anlagt, så kan han måske godt komme til at tolke det mere dystert end det faktisk er.
Kommentar til Mur af tavshed omkring påstået Jens Rohde-hacking

Re: Kontraproduktivt

Ved vi at der har foregået hacking? Det kan jo være at Jens løber med en halv vind, han har før bragt sig i uføre med sine udtalelser. Det ville også forklare hvorfor han er blevet så tavs.

Genomcenteret

Kan vi mon så snart få stoppet statens planlagte DNA-tyveri?

Re: Terror?

STIL ser helt bort fra bombeeksplosionen (i form at det brudte løfte om anonymitet) og ser kun på deres (selvopfundne for-)mål med skolernes trivselsundersøgelser. Individets ret eksisterer hverken for STIL eller for terroristen. Dermed militariserer STIL i høj grad den lurende konflikt imelle...
Kommentar til Ny landsretsdom: Teleselskaber skal ikke udlevere IP-adresser

Re: Tak til landsretten

Ændringerne vil således ikke medføre Typisk politikersprog. Ordlyden antyder at der er foretaget en nøgtern vurdering af forslagets konsekvenser. Man burde skrive "vi ønsker ikke, at ændringerne medfører", eller "det er ikke hensigten, at ændringerne medfører" eller sådan...

Re: Forskel på servere og klienter

Hvilken tid lever du i, og hvilken styreform går du ind for siden du vil bestemme hvad jeg skal bruge MIT domæne til. For det første er det ikke dit domæne (domænelovens § 3. Internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, tilhører den danske stat.). For det andet, Domæneklagenævnet giver sig...
Kommentar til PET gemmer data, der skulle slettes, på hemmeligt lager

"logisk"

Det behøves nok ikke i denne forsamling, men jeg genposter lige hvad jeg skrev for kort tid siden på fjæsen: Selvfølgelig er det et cop-out, men jeg har det alligevel svært med at juristen gør nar ad et fagudtryk (fra datalogien) som han ikke forstår. Hans eget fag, juraen, har masser af den sla...

Re: Agenda?

Rune, lige nu ser jeg EU som eneste garant for vores privatliv som modtræk til genomcenter osv. Jeg glæder mig til den 25. maj, hvor GDPR træder i kraft.
Kommentar til OOXML's 10-års jubilæum

Re: Virkedet det så?

Hvert eneste dokument herinde [0] er et udtryk for, at WG4 har påvirket OOXML-formatet i en retning, der ikke helt var i tråd med Microsofts forslag. Og det er jo så ikke det samme som at Microsoft bøjer sig for disse ændringer i eksempelvis Office-pakken. Jeg tror at det var en del af spørg...