Lars Skovlund

Kommentarer

Kommentar til Billedredigering med deep learning: Fjern så mange fejlkilder som muligt

Re: Scientist? Virkelig?

Der må da findes et bedre ord end data scientisten. Tja, datalog ville være et godt bud, men det er desværre brugt :-)
Kommentar til Med Datatilsynet, denne ene gang

Re: Forsømmelse

Hvis GoMentor fejlen kunne have været dig, er det så ikke netop (folk som) dig der ikke burde kunne opnå en autorisation ? detkuhaværetmig bevægelsen bestod i høj grad af autoriserede læger.
Kommentar til Med Datatilsynet, denne ene gang

Re: Forsømmelse

Jeg er stor tilhænger af at al programmering og IT der er omfattet af GDPR bliver underlagt autorisationskrav, således at vi ved der er en ansvarsforsikring til at dække tabene. Det var jeg klar over, men de to nævnte sager blev indehavere af autorisationer indenfor hhv. medicin og jura fr...
Kommentar til Med Datatilsynet, denne ene gang

Forsømmelse

Det siger sig selv, at en sådan dom ville nå mindst til Højesteret før blækket blev helt tørt og dermed kommer vi så til Datatilsynets rolle. Jeg tror nu nok at Svendborglægens frifindelse - og lægeministerens efterfølgende iver efter at lempe reglerne yderligere, så en domstolsprøvelse måske...
Kommentar til Ringe datavalidering årsag til fejlbehæftede digitale årsregnskaber

Re: Skylden ligger hos virksomhederne

1) En simpel "afgift" til alle virksomheder som ikke har indrapporteret deres XBRL regnskab korrekt Det forudsætter jo at man får lavet de manglende valideringsrutiner. Det er det man er i gang med, så skulle vi ikke vente og se hvad der sker når de alligevel er færdige?
Kommentar til Sundhedsplatformens nye ekspertråd har sat kritikerne uden for døren

Re: SP Support

Se evt. kommentar af Hasse Lømmel Feldthaus i tråden.
Kommentar til Sundhedsplatformens nye ekspertråd har sat kritikerne uden for døren

Re: SP Support

Altså, jeg noterer mig at fejlmeddelelsen vedrører en fil fra FMK's hjemmeside, altså muligvis slet ikke et problem med SP. Med integrationer mellem dit og dat skal man huske at fejlen kan ligge begge steder.
Kommentar til Praktikforløb for en skoleelev

Re: Super fed historie

Jeg var på et tilsvarende godt forløb i to år i træk i 90'erne (samme sted) - og der blev tilsvarende behov for at tænke hurtigt, da opgaven blev løst på kort tid. Det er superfedt at se at det stadig kan lade sig gøre i 2018.

Re: Portal 2

Han har vel truffet valget for at kun Valve (potentielt) tabte penge på det. Når nu man kan vælge det, i stedet for at implicere en tilfældig spilleverandør i stuntet, så synes jeg egentlig det er ret sympatisk.
Kommentar til Sundhedsplatformen printede forkerte pilledoser: Derfor gik det galt

Re: EPIC versus Sundhedsplatformen

Jeg er jo altså hverken læge eller bruger af SP. Jeg ved kun hvad der har stået i medierne, og det er altså svært når dokumentationen for arbejdsgange er "hemmelig". Lægerne må ikke engang vise skærmbilleder frem. Du blander redundans ind i det (altså hvor den samme oplysning står flere...
Kommentar til Sundhedsplatformen printede forkerte pilledoser: Derfor gik det galt

EPIC versus Sundhedsplatformen

Ang. hvorfor man ikke har set det i udlandet, skal man ikke være blind for, at Sundhedsplatformen ikke er EPIC, men er en tilretning af EPIC. Der kan være fejl i tilretningerne såvel som i basissystemet. "Kliniske byggere" er så vidt jeg ved ikke uddannede i test, og fejlen kan sagtens...
Kommentar til Top 3 matematikdidaktiske bommerter. Nogensinde.

Målet med matematikundervisning

Martin Kristensen rammer lidt ned i problemets kerne synes jeg. Han er ingeniør; jeg har altid betragtet især gymnasiets matematikundervisning, men også folkeskolens, som værende rettet mod et bestemt mål: Ingeniøruddannelsen! Det gælder både emnevalg og didaktik. Didaktikken har Nicholas behandl...
Kommentar til Ulovlig dataindsamling: Højesteret afviser Patientdataforeningen

Re: Der må være noget galt

Problemet med retlig interesse/søgsmålskompetence er at det ikke er lovbestemt. Det er "retspraksis". Retsplejelovens § 255 siger ikke noget om de kriterier, der skal være opfyldt, før nogen kan optræde som sagsøger i en sag ved domstolene. Det har i dansk procesret traditionelt...
Kommentar til Computer installerer opdatering mens patient ligger i narkose

Re: Pænt kedelig oplevelse.

I et velkendt land på anden side af dammen, var det blevet til en retssag. Jeg tror nu nok at det herhjemme vil kunne føre til en patienterstatningssag.
Kommentar til Always - Never

Re: Mange spørgsmål rejser sig....

blive varetægtsfængslet i 3 uger for at købe brintoverilte i for store mængder Det er ikke det tynde pjask man kan købe på apoteket, der er tale om, når politiet reagerer på denne måde. Lad mig citere Derek Lowe, som jeg har brugt før: Everyone knows hydrogen peroxide, HOOH. And if you kn...

Re: Men hvad er bedst for samfundet som helhed?

Anne Marie, der er ingen der har sagt at medicin skal stå alene. Det er ikke sådan det fungerer, tvært imod gives medicinen kun 2-3 gange i et behandlingsforløb. Og responsen er, som jeg skriver, rigtig god. Michael Mithoefer, der er en af de forsøgsansvarlige, skriver: MDMA-assisted psychothera...

Re: Men hvad er bedst for samfundet som helhed?

@Anne Marie, en del af grunden til de høje udviklingsomkostninger er at langt de fleste udviklingsprojekter fejler! Mange af dem fejler først når der er brugt mange penge på dem (når de når til klinikken). Så de få der lykkes skal opveje dette tab. Jeg kan anbefale medicinalkemikeren Derek Lowes...
Kommentar til Minister: Krav om GDPR-samtykke til kirkeblade er absurd

Religion er personhenførbart

Forstår ministeren ikke dette?
Kommentar til Ævl om Sundhedsplatformen

Re: Hvad kvalificerer Flemming Sylvest til at udtale sig?

Jeg har tidligere omtalt det mærkværdige i at hævde at en 17-siders vejledning i skift fra sommer- til vintertid skulle være særligt fordømmende ift. kvalitet. Efter det opstod så balladen om SP versus Landspatientregisteret. Går man ind på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside kan man læse* Data fr...

Re: Ulovligt?

Man kan næppe sagsøge Frederiksberg byret, der oprindeligt udstedte en editionskendelse. For retten kan jo altid hævde, at ISP ikke mødte op og redegjorde for de regler, der taler imod en udlevering af data. Er det ikke ved at være en forældet tankegang, at dommeren ikke selv kender regler...