Kristian Beyer

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Nej til EU patenter: Derfor

Re: Kære modstander

@Ole: Hvor henvender man sig hvis man opdager faktuelle fejl i vejledningen du henviser til?

@jarle. Jeg må indrømme at

@jarle. Jeg må indrømme at jeg ikke synes dit svar er særligt seriøst. 250.000 euro er mere end nok uanset hvor mange patenter modstanderen har i ryggen. Omkostninger stiger ikke eksponentielt med antallet af patenter. At kalde en legitim løsning, som faktisk afhjælper det problem du beskriver f...

Re: Skoleeksemplet på, at patenter hjælper små virksomheder

@Ole Om Willis produkt se her: https://www.safeonline.com/riptide/direct/dk_ipsentry/2 "Du kan nu tegne forsikring til dækning af dine udgifter til håndhævelse ved krænkelse af dine immaterielle (IP) rettigheder, eller erstatninger og godtgørelser du skal betale på grund af dine utilsigtede...

Re: Skoleeksemplet på, at patenter hjælper små virksomheder

@Morten & Michael. Forsikringen er som andre forsikringer...den gælder så længe den er tegnet. Der er forskellige udbydere af forsikringer som har forskellig dækning. Din dækning afhænger som ved andre forsikringer af den forsikringssum du ønsker. Dvs. hvis du ønsker en meget høj...

Re: Skoleeksemplet på, at patenter hjælper små virksomheder

@Jarle. Først og fremmest ville jeg jo overveje om det var værd at kæmpe for...dvs. om jeg selv går glip af en omsætning ved at de to du nævner krænker mit patent. Hvis vi nu siger at jeg har opfundet noget virkelig godt så har jeg nu to muligheder: 1. Få hjælp af en Troll - de er mere end villi...

Re: Skoleeksemplet på, at patenter hjælper små virksomheder

@Michael. Det synes jeg faktisk ikke er så påfaldende. De store virksomheder har al opmærksomheden fra medier, bloggere og offentligheden generelt. De små virksomheder har ikke det samme fokus og når de samtidigt ikke anlægger retssager mod andre virksomheder er der ikke så meget at skrive om på ...

Re: Skoleeksemplet på, at patenter hjælper små virksomheder

@Ole. Så kan det ikke være dengang jeg havde fornøjelsen af at fortælle SSLUG om patenter. Der var lød spørgsmålet og svaret: Findes der eet eksempel på, hvor en lille virksomhed med succes har Sagsøgt en stor virksomhed og vundet? "Nej ikke så vidt jeg ved". Senere er de små kommet...
Kommentar til Nej til EU patenter: Derfor

Re: Enig med PHK (for en gang skyld :-)

@Carsten. Det er korrekt at det amerikanske system har lidt under ret dårlige vilkår og dermed resulteret i ret dårlige patenter (og en del af dem) Deres "refusal rate er dog på vej op og Kongressen har opdaget at det ikke hjælper på kvaliteten at tage USPTO´s penge. Der er dog stadig lidt vej...
Kommentar til Nej til EU patenter: Derfor

Re: Suk hvor jeg er træt af at høre det newspeak

Hvis der skulle være nogen som er interesserede i EPO´s nuværende retningslinjer for at vurdere patenterbarhed af "Programs for computers" findes de her: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm der findes tilsvarende vejledninger for vurdering af nyhed...
Kommentar til Nej til EU patenter: Derfor

Re: Enig med PHK (for en gang skyld :-)

@Carsten. I hele den industrialiserede verden foretages der en konkret vurdering af om patentkravene er opfyldt. Hvis der er tale om en brugsmodel er det rigtigt at så sker der ikke en indledende undersøgelse men blot en registrering. Det ligger ikke i kortene at ændre dette system.

Re: -

@Jesper. Som jeg læser Kommissionens analyse har de lavet et scenarie som tager hensyn til at ikke alle valliderer i alle lande (tabel 2)

Re: -

@Kristoffer: Ift virksomhedernes strategi har jeg ikke kunnet trylle andet op end generelle tekster om strategi. det er meget individuelt - og ofte ikke noget virksomhederne offentliggør - hvad der ligger til grund for strategiske beslutninger. Det andet spørgsmål kan jeg hjælpe lidt mere med. d...

Re: -

@Kristoffer. Jeg synes du misser min pointe - som er at patentet, som bortfaldt for Danmark på grund af manglende oversættelse, blev vejet af EPO og fundet for let = ikke patenterbart. Dermed viser det at systemet virker. Sagsbehandlingen hos EPO har ikke så meget med etableringen af en fælles do...

Re: I krig er sandheden er det første offer

Det ved jeg fordi at der i aftalen om den europæiske patent domstol ikke indføres materielle patentregler end dem som gælder i dag...

Re: I krig er sandheden er det første offer

Det er jeg helt og aldeles enig i. Derfor skal et patentsystem også konstrueres således at man skal gøre sig umage og opfinde noget som ikke er lige til højrebenet. Hvis man virkelig strækker fortolkningen kunne man godt indfortolke retten til beskyttelse af intellektuel ejendom som resultatet a...

Re: Ja men

men EPO har godkendt både e-handels patentet og amazon 1-click (som i EPO regi så blev til 2 patenter) - begge dele blev iøvrigt invalideret i retssale, hvilket EPO offentligt gjorde opmærksom på at de syntes var forkert Amazons legendariske one-click patent har levet en omtumlet tilværelse, ...

Re: -

@Keristoffer: Det er ikke helt korrekt at danske virksomheder ikke laver flere forskellige versioner af deres produkter til forskellige markeder, det sker Jeg ved fx at Danfoss markedsfører forskellige versioner af nogle produkter på forskellige markeder - normalt er det dog baseret på markedsfor...

Re: I krig er sandheden er det første offer

@PHK Kan du give lidt statistik på udsagnet "Langt de fleste patenter bliver brugt til at true firmaer til at betale en license, hvad enten patentet er validt eller ej, fordi det er alt for dyrt at får retstilstanden til at gælde"? Ordet "retstilstand" dækker over både...

Re: I krig er sandheden er det første offer

@Jesper. Tak for statistikken

Re: I krig er sandheden er det første offer

@Sune "Ejerforhold"? den forstår jeg ikke