Jens Madsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Sådan vil staten DNS-blokere ulovlige spilhjemmesider

Re: To svar på to problemer

Så længe, at det står alle frit, at kunne bruge OpenDNS eller anden DNS løsning, så mener jeg ikke, at man kan sige, at staten gør andet, end beskytter os mod "spammingen" fra sider, der er ulovlige efter dansk lov. Naturligvis, skal vi have lov at have egen lovgivning i Danmark. Der er...
Kommentar til Vrede it-folk tvinger politikere til ekspertmøde om e-valg

Re: Hvis jeg skulle hacke et eValg.

Den tekst, som du har quoted er lidt forældet - den er forlængst blevet rettet, til at forhåbentligt være mere forståelig. Det er dog ganske simpelt. Du har ikke kun en computer, til at optælle stemmerne. Men to, lavet af uafhængige ingeniører. Ofte bruger man, at den ene tæller "op"...
Kommentar til Vrede it-folk tvinger politikere til ekspertmøde om e-valg

Re: Hvis jeg skulle hacke et eValg.

For det første ville jeg sørge for at antallet af afgivne stemmer ikke overstiger, eller er ændret fra det antal som en uafhængig observatør kunne tælle sig til - det ville være for nemt at opdage.. Men jeg ville gøre således at jeg med en algoritme byttede en stemme på et parti, som jeg ikke vi...
Kommentar til Socialdemokraterne står fast: E-valg er bedre og sikrere end papirvalg

WPAT

Jeg kan ikke se nogen større sikkerhed i WPAT. Sammenlignes f.eks. med muligheden for røde, og blå stemmemaskiner (evt. flere farver), lavet af farvede ingeniører, så er problemet ikke at lægge stemmerne sammen troværdigt, men at sikre fuld anonymitet. Og uanset, hvordan at stemmen afgives elektr...
Kommentar til Socialdemokraterne står fast: E-valg er bedre og sikrere end papirvalg

Re: Farvede ingeniører.

Nej, det kan jeg bare nægte dem. Jeg er mere nervøs for at de kobler min stemme med tidsstempel, som senere kan sammenkøres med valglisten. Du skal bare holde mund, når de beder dig vise sygesikringskortet. I stedet for, at vise sygesikringsbevis, kan du måske hente et tilfældigt anonymt s...
Kommentar til Socialdemokraterne står fast: E-valg er bedre og sikrere end papirvalg

Re: Farvede ingeniører.

Der skal flere til. En til de grønne, gule, sorte, hvide de skal så alle kunne udveksle data og stemmer og blive enige om en protocol og et format (tænk EPJ) med vanlig stil skal vi lade CSC og lign. om at levere for så ved vi at det aldrig bliver til noget.......... Det går ikke, at computer...
Kommentar til Socialdemokraterne står fast: E-valg er bedre og sikrere end papirvalg

Re: Farvede ingeniører.

Ja, både den røde, og den blå computer, kan blive enige om, at de vil tjekke dit sygesikringsbevis først.
Kommentar til Socialdemokraterne står fast: E-valg er bedre og sikrere end papirvalg

Farvede ingeniører.

Bruges to computere: En rød lavet af røde ingeniører, og en blå lavet af blå ingeniører. Begge, skal være enige, om at godkende stemmen. Ellers, er den ugyldig... Så har vi vel det, vi kan kalde "indirekte valg"?
Kommentar til Massiv kritik af lov om e-valg: Det bliver dyrere og mere usikkert

For usikkert

Demtech opstiller en lang række tekniske krav til et e-valgsssystem: Koden skal være open source, hele vejen, også under udviklingen, og skal være frit tilgængelig, for eksempel via Github-tjenesten. Funktionaliteten skal være den mindst mulige, og softwaren skal godkendes efter de højeste sikker...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Lærebøger om C++ er elendige

Re: Ikke brug for ny bog.

Desværre skrev jeg forkert i går, omkring hvordan "tilfældig" tilgang laves. Der bruges en "tilfældighedsfunktion", som vi ikke kan spå værdien af på forhånd, men det virker lidt anderledes. Det, som den gør, er at teste på, om der er data i datastrømmen. Hvis vi ønsker, at lave...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Lærebøger om C++ er elendige

Re: Ikke brug for ny bog.

Det lyder løjerligt. Har du en reference til den funktion? Jeg tror, at den kun eksisterer, når selve maskinkode/operativsystem kode, er lavet til, at forstås såvel sekventielt og parallelt samtidigt. Formentligt, er det en "maskinkode" indstruktion, eller operativsystems indstruktion...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Lærebøger om C++ er elendige

Re: Ikke brug for ny bog.

Hvis selve programmeringssproget fungerer, som det er sekventielt, og at parallel programmering kun forekommer, fordi du har køer, der kommunikerer imellem datauafhængige dele af koden, så er normalt ikke nødvendigt, at indføre locks. Det som er problemet, er faktisk modsat - at du ikke umiddelba...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Lærebøger om C++ er elendige

Re: Ikke brug for ny bog.

Så alt i alt kan trådning være pænt diffust med mindre man bruger bruger locks/barrierer/fences, som både findes på compiler og arkitekturniveau. Hvis du oversætter din C++ til en "maskinkode", eller "operativsystemkode", der fuldt tillader ombytninger og flytninger, og kan...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Lærebøger om C++ er elendige

Udførsel baglands

Når programmer udføres, baseret på dataflow grafer, sker det ofte baglands, således et output genereres, når vi spørger om det. Som beskrevet før, så er det ofte ineffektivt, at ikke udføre indstruktionerne i rækkefølge, og programmet analyseres til passende sammenhængende kode "stumper...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Lærebøger om C++ er elendige

Re: Enig: C++ ville være bedre, hvis man ændre _vanerne_.

Jeg ville da gerne kode i sådant et sprog. Men så vidt jeg ved eksisterer det vist bare ikke som noget produktionsklart, selvom datalogerne har forsket i det i årevis. Derfor koder jeg (stadig) i C++. Og deler systemmet op i én-trådede processer, da parellisering må mindre niveau simpelthen er fo...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Lærebøger om C++ er elendige

Re: Ikke brug for ny bog.

Fra den der står først, til den der står bagefter, er det forholdsvis nemt at forstå, da det bare virker som en normal kø. Men, fra den næste, til den første, kræver det måske lidt hjernevridning, da koden på sin vis, jo her arbejder baglands. Hvis du har to parallele processer, der håndterer...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Lærebøger om C++ er elendige

Re: Ikke brug for ny bog.

Lad mig gå i undervisermode en smule: Hvad nu hvis jeg har 2 skrivninger til hukommelsen. Og jeg ved, grundet en semantisk analyse, at de 2 skrivninger er til forskellige dele af hukommelsen? Kan jeg så ikke bare skrive, thi der kan ikke på nogen måde (i den nærliggende fremtid) være en konflikt ...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Lærebøger om C++ er elendige

Re: Ikke brug for ny bog.

Jeg vil ikke benægte, at det du skriver er korrekt. Men jeg mener ikke, at det er almindeligt, at oversætte sekventiel kode, til fuld parallelisme. Hvis du gør det, kan du angive tingene parallelt, bare ved at skrive to programmer efter hinanden, såfremt der ikke er dataafhængigt. Ved mange analy...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Lærebøger om C++ er elendige

Re: Ikke brug for ny bog.

Nej, du kan ikke ombytte dem. Men du kan flytte 3 op, så den bliver udført før 1, hvis du har lyst. Der er forskel, på de to A'er. A har intet med A at gøre. Problemet, er ikke i det tilfælde, som du angiver - men hvis du bruger pointer tilskrivninger. En pointer tilskrivning, ændrer en...
Kommentar til Bjarne Stroustrup: Lærebøger om C++ er elendige

Re: Enig: C++ ville være bedre, hvis man ændre _vanerne_.

Jeg er meget enig, i de ting du skriver. I nogle tilfælde, kan multitrådet programmering, være uoverskueligt, og medføre ikke determinisme, hvis den måde som multitrådningen gøres, ikke er udviklet til at udvise determinisme. Et ordentligt programmeringssprog (her har c++ et problem), er i øvrig...